Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
diumenge, 10 de novembre de 2013
Benvinguda  
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informaci�  
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoci� Econ�mica  
Formaci� i Ocupaci�  
Educaci� i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Novembre 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Cercador

Acc�s al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci� Meteorol�gica Pla�a del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Urbanisme - Obres

Tramitació de llicències d'obres majors i menors:
Obres majors: Necessiten d'un projecte tècnic visat pel col·legi professional i l'assumpció de la direcció d'obres per part del tècnic competent. Qualsevol petició de llicència d'obres per la construcció, ampliació o modificació d'indústries haurà d'anar acompanyada de sol·licitud de permís d'activitat.

Obres menors: Aquelles que no modifiquin el volum, l'alçada, l'estructura, la distribució interior i les façanes de les edificacions. Aquestes obres no necessiten normalment projecte tècnic signat per tècnic competent ni direcció d'obra, malgrat això necessiten presentar la documentació necessària que defineix amb exactitud les obres a fer.

Altres llicències i certificats:
- Llicència de primera ocupació i/o utilització. Estan subjectes a aquestes llicències les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, quan per a l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte.
- Llicències de parcel·lació. Divisió simultània o successiva de terrenys en dos o més lots quan pugui donar lloc a la constitució d'un nucli de població.
- Certificat d'aprofitament urbanístic. És un certificat sobre els aspectes d'un terreny, la seva qualificació, la possibilitat de poder construir sobre ell, si compta amb els serveis urbanístics necessaris, etc..
- Consultes urbanístiques. Són consultes sobre la viabilitat de construir, ampliar o rehabilitar en un determinat lloc.
- Certificats de numeració, carrers i distàncies.
- Certificats de qualificació urbanística i/o dotació de serveis.

També es tramiten pròrrogues de llicències, ocupacions de via pública amb bastida, contenidor i/o material d'obra; autoritzacions per contractar aigua; devolució de fiances dipositades amb motiu de les obres; instal·lació grues etc.

· Execució d'obres municipals d'edificació i urbanització

- Execució obres d'urbanització de nous carrers.

- Remodelació de vials existents.

- Construcció o reforma d'edificis públics.

- Implantació d'il·luminació i semàfors a la ciutat.

 
^ amunt

Informaci� permanent
Campanya prevenci� mosquit tigre Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci� de Tarragona Barri Antic tac12
Servei municipal de transport urb� patronatesports Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C