Direcci�:
Pla�a del Blat, 1. Baixos
43800 Valls

Tel.
Fax.

Horari d'atenci� al p�blic:
De dilluns a divendres de les 9 a les 14h i els dimarts i dijous de les 17 a les 19.30 h

Horari d'estiu:
Matins: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h
 

Queixes/suggeriments/incid�ncies

Caracter�stiques b�siques:


Descripci�
El ciutad� pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, consultes, etc. referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat p�blic, infraestructures municipals, ve�ns, etc.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona.

Quan?
Durant tot l'any.

Temps de tramitaci�
El per�ode m�xim �s de tres mesos amb car�cter general.

Documentaci� necess�ria
No cal aportar documentaci�.

Preu
Gratu�t.

Canals de tramitaci�
Per Internet: cal que empleneu la sol�licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.
 

Ajuntament de Valls