Direcci�:
Pla�a del Blat, 1. Baixos
43800 Valls

Tel.
Fax.

Horari d'atenci� al p�blic:
De dilluns a divendres de les 9 a les 14h i els dimarts i dijous de les 17 a les 19.30 h

Horari d'estiu:
Matins: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h
Tr�mits en l�nia

Fer un tr�mit municipal �s ara m�s f�cil gr�cies a l'e-TRAM, una plataforma impulsada per l'Administraci� Oberta de Catalunya (AOC). Podreu fer diversos tr�mits municipals d'una manera �gil i c�mode, sense la necessitat de despla�ar-se a les depend�ncies municipals. En una fase inicial l'Oficina d'Atenci� al Ciutad� posa a l'abast de tots els ciutadans la realitzaci� de 17 tr�mits en l�nia, amb la voluntat d'anar ampliant aquest servei de manera progressiva.

Qu� �s l'e-TRAM?
Necessito autenticar-me: com puc obtenir el certificat digital de l'idCAT?
Consulta l'estat dels teus tr�mits

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TR�MITS MUNICIPALS DISPONIBLES EN L�NIA

EL TEU AJUNTAMENT

Inst�ncia general
Queixes/suggeriments/incid�ncies

DOCUMENTS PERSONALS

Canvi de domicili dins del mateix municipi
Alta procedent d'un altre municipi
Alta per omissi� al padr� municipal d'habitants
Modificaci� de dades al padr� municipal d'habitants
Certificat d'empadronament actual
Certificat d'empadronament hist�ric
Certificat de conviv�ncia actual
Certificat de conviv�ncia hist�ric

HABITATGE I VIA P�BLICA

Den�ncia per incompliment d'horari de locals nocturns
Llic�ncia de gual

TRIBUTS I SANCIONS

Domiciliaci� de tributs, taxes i preus p�blics

TR�NSIT, VEHICLES I TRANSPORT

Retirada de vehicles de la via p�blica

MEDI AMBIENT I ANIMALS DOM�STICS

Den�ncia per l'incompliment de la disciplina ambiental
Den�ncia per exc�s de soroll
Recollida de mobles i trastos vells al carrer

Ajuntament de Valls