Direcci�:
Pla�a del Blat, 1. Baixos
43800 Valls

Tel.
Fax.

Horari d'atenci� al p�blic:
De dilluns a divendres de les 9 a les 14h i els dimarts i dijous de les 17 a les 19.30 h

Horari d'estiu:
Matins: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h
 

Qu� �s l'E-Tram?

L'e-TRAM �s un m�dul de gesti� municipal de sol�licituds i tr�mits per Internet integrat a la plataforma de l'Administraci� Oberta de Catalunya (AOC).

Aquesta eina fa possible que des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, el ciutad� pugui:

- Iniciar i formalitzar diverses gestions i tr�mits municipals en nom seu o en respresentaci� d'un altre ciutad�.
- Consultar l'estat i el contingut dels seus tr�mits, identificant-se pr�viament.
- Rebre informaci� via correu electr�nic i avisos per SMS sobre la situaci� dels seus tr�mits.

Necessito autenticar-me: com puc obtenir el certificat digital idCAT?

Per fer tr�mits municipals per internet cal abans obtenir el certificat digital idCAT. Aconseguir-ho �s molt senzill.

Us podeu adre�ar a l'Oficina d'Atenci� al Ciutad� de l'Ajuntament de Valls que, recentment, s'ha integrat al projecte com entitat de registre col�laboradora.

Tamb� el podeu obtenir directament per internet accedint al lloc web www.idcat.net i omplint una sol�licitud. Posteriorment podr� validar la seva identitat adre�ant-se a l'Oficina d'Atenci� al Ciutad� de l'Ajuntament.

L'IdCAT �s un identificador digital reconegut em�s per l'Ag�ncia Catalana de Certificaci� - CATCert que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electr�niques garantint la identitat dels ciutadans. En aquest marc, l'IdCAT facilita les relacions entre els ciutadans i les administracions p�bliques catalanes permetent un �s intensiu de les tecnologies de la informaci� i la comunicaci� existents a la societat de la informaci�.

Amb aquesta certificaci� tamb� es poden realitzar tr�mits per Internet amb altres administracions, per exemple, la presentaci� de la declaraci� de la renda davant l'Ag�ncia Tribut�ria, consultes d'hist�ria laboral personal i tr�mits amb la Seguretat Social, consultes cadastrals sobre finques...
 

Ajuntament de Valls