Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
20. REGLAMENT DE PARTICIPACI´┐Ż CIUTADANA

Pre´┐Żmbul.

El dret a la informaci´┐Ż i participaci´┐Ż ciutadana, ´┐Żs un dels drets abastament contemplat i regulat en les legislacions de l'estat i auton´┐Żmica.

Tanmateix el Reglament Org´┐Żnic Municipal, aprovat definitivament el 30 de gener de 1986, contempla, en el seu cap´┐Żtol tercer -articles 51 i seg´┐Żents- la creaci´┐Ż d'´┐Żrgans de participaci´┐Ż ciutadana. Aix´┐Ż, s'obre la possibilitat de creaci´┐Ż del Consells de Participaci´┐Ż, definint, a grans trets, las seva configuraci´┐Ż organitzativa, en un redactat que permet una ´┐Żmplia capacitat de maniobra en la definici´┐Ż de continguts i compet´┐Żncies.

En qualsevol cas i amb l'experi´┐Żncia adquirida a les trobades amb els diferents entitats, es considera necessari articular, de forma ordenada, els mecanismes de participaci´┐Ż a fi i efecte de que les relacions entre aquestes i l'Ajuntament, disposin d'un instrument que permeti aconseguir el nivell d'efic´┐Żcia oport´┐Ż.

Amb la intenci´┐Ż d'assolir els objectius esmentats, es presenta la present proposta de reglament que queda configurat com segueix:

T´┐ŻTOL PRIMER

Disposicions Generals

Art. 1.- Objecte

El present Reglament t´┐Ż per objecte el foment de la participaci´┐Ż dels ciutadans dins la vida local, d'acord amb les formes, els mitjans i els procediments que s'hi estableixen, a l'empara de les compet´┐Żncies i les potestats d'autoorganitzaci´┐Ż reconegudes a l'Ajuntament per l'ordenament legal vigent.

Art. 2.- Objectius

Constitueixen els objectius del present Reglament:

a- Donar la m´┐Żs ´┐Żmplia informaci´┐Ż sobre les activitats, les obres i els serveis municipals.

b- Facilitar i promoure la participaci´┐Ż dels ve´┐Żns i les associacions que els agrupen en la gesti´┐Ż municipal, sense detriment de les facultats de decisi´┐Ż i govern que corresponen als ´┐Żrgans representaci´┐Ż municipal.

c- Fer efectius els drets dels ciutadans recollits a l'article 18 de la Llei reguladora de bases de r´┐Żgim local 7/1985; els articles 59, 60 i 149 de la Llei 8/1987, municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya; els drets contemplats al article 73 del ROM i els que es puguin recollir en la normativa que es desenvolupi.

d- Potenciar la vida associativa dins el terme municipal de Valls i en els si dels diversos sectors socials.

e- Apropar la gesti´┐Ż municipal als ciutadans, millorant-ne l'efic´┐Żcia i la transpar´┐Żncia.
T´┐ŻTOL SEGON

Registre d'Entitats Ciutadanes i Declaraci´┐Ż d'Utilitat P´┐Żblica-Municipal

CAP´┐ŻTOL I

Registre municipal d'entitats ciutadanes

Art. 3.- Exercici dels drets de participaci´┐Ż.

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenquesáper acord del ple de 31-10-08

Art. 4.- Objecte del Registre

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 5.- Inscripci´┐Ż de les entitats

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 6.- Requisits per a la inscripci´┐Ż

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 7.- Resoluci´┐Ż de la inscripci´┐Ż

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 8.- Modificaci´┐Ż de dades

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 9.- Vig´┐Żncia de la inscripci´┐Ż

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 10.- Caracter´┐Żstiques del Registre

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 11.- Tutela i publicitat de les dades

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 12.- Certificacions de les dades registrals

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 13.- ´┐Żs de locals municipals

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 14.- Declaraci´┐Ż d'utilitat p´┐Żblica municipal

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 15.- Vig´┐Żncia del reconeixement municipal

Derogat per la disposici´┐Ż derogat´┐Żria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

T´┐ŻTOL TERCER

La informaci´┐Ż i la recollida d'opinions

CAP´┐ŻTOL I

Sol´┐Żlicitud d'informaci´┐Ż i expressi´┐Ż d'opinions

Art. 16.- Sol´┐Żlicitud d'informaci´┐Ż

1.Tot ciutad´┐Ż o entitat ciutadana inscrita en el Registre podr´┐Ż sol´┐Żlicitar a l'Ajuntament qualsevol informaci´┐Ż sobre la gesti´┐Ż municipal.

2. Els ciutadans i les seves associacions tenen dret a obtenir c´┐Żpies i certificats acreditatius dels acords de l'Ajuntament i els seus antecedents, com tamb´┐Ż, a consultar arxius i registres amb les limitacions, pel que fa al dret a la informaci´┐Ż, que es contemplen en la llei 30/92 de 26 de novembre i restant legislaci´┐Ż d'aplicaci´┐Ż.

3. En ambd´┐Żs casos es sol´┐Żlicitar´┐Ż per escrit, i de forma raonada, a trav´┐Żs del Registre General de l'Ajuntament, i se li haur´┐Ż de respondre en el termini m´┐Żxim de 30 dies, igualment, de forma raonada.

Art. 17.- Derivaci´┐Ż de sol´┐Żlicituds

1. En cas que al sol´┐Żlicitud faci refer´┐Żncia a q´┐Żestions de la compet´┐Żncia d'altres administracions o atribu´┐Żdes a un ´┐Żrgan distint, el destinatari d'aquesta la dirigir´┐Ż a qui correspongui, donant-ne compte, simult´┐Żniament, al sol´┐Żlicitant.

2. Quan la sol´┐Żlicitud formuli una proposta d'actuaci´┐Ż municipal, els seu destinatari informar´┐Ż al sol´┐Żlicitant a trav´┐Żs de la Regidoria de Relacions Ciutadanes, del tr´┐Żmit que s'ha de seguir, de la possibilitat de realitzaci´┐Ż de l'actuaci´┐Ż plantejada aix´┐Ż com de la previsi´┐Ż, si s'escau, en la seva execuci´┐Ż.

Art. 18.- Expressi´┐Ż d'opinions

Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre, podran expressar les seves opinions sobre la pol´┐Żtica municipal en els mitjans de comunicaci´┐Ż dels quals disposi en qualsevol moment l'Ajuntament.

Art. 19.- Llocs d'informaci´┐Ż

1. Les entitats ciutadanes podran instal´┐Żlar espais d'informaci´┐Ż al p´┐Żblic, pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż municipal, garantint l'Ajuntament l'exercici de la llibertat d'expressi´┐Ż.

2. Aquestes entitats, sens perjudici de l'assenyalat anteriorment, podran utilitzar per a informacions d'inter´┐Żs ciutad´┐Ż, els edificis p´┐Żblics municipals i els plafons d'informaci´┐Ż municipal instal´┐Żlats o que l'Ajuntament instal´┐Żli en un futur dins el seu ´┐Żmbit d'actuaci´┐Ż.

CAP´┐ŻTOL II

Recepci´┐Ż d'opinions i emissi´┐Ż d'informaci´┐Ż municipal

Art. 20.- Precs i propostes

Els ciutadans a t´┐Żtol personal, i les entitats inscrites en el Registre podran, a trav´┐Żs de sol´┐Żlicitud lliurada a l'Ajuntament, fer precs i promoure propostes sobre q´┐Żestions que afectin tota la ciutat o una part d'aquesta. L'Ajuntament es compromet a considerar els dits precs i propostes i donar-ne compte, si s'escau, al Ple municipal, sens detriment de les facultats de decisi´┐Ż municipal.

Art. 21.- Mitjans d'informaci´┐Ż

L'Ajuntament es compromet a informar dels seus plans d'actuaci´┐Ż, del desenvolupament d'aquests plans i dels resultats obtinguts, a trav´┐Żs dels mitjans de comunicaci´┐Ż social, publicacions, cartells, assemblees i altres mitjans d'expressi´┐Ż.

Aix´┐Ż mateix, l'Ajuntament facilitar´┐Ż la difusi´┐Ż, preferentment en directe, de les sessions p´┐Żbliques del Ple de la Corporaci´┐Ż a trav´┐Żs dels mitjans de r´┐Żdio i televisi´┐Ż locals p´┐Żblics i els privats que aix´┐Ż ho sol´┐Żlicitin amb les limitacions indicades per la legislaci´┐Ż vigent.

Art. 22.- Recollida d'opinions

L'Ajuntament es compromet a recollir i tenir en compte les opinions dels ciutadans i de les seves organitzacions o entitats a trav´┐Żs d'escrits, entrevistes, reunions i assemblees, sense que aix´┐Ż minvi les facultats de decisi´┐Ż municipal.

Art. 23.- Convocat´┐Żries i publicacions municipals

Les entitats inscrites en el Registre podran gaudir, sempre que ho sol´┐Żlicitin expressament, dels drets seg´┐Żents:

a- Rebre en els seu domicili social o a l'adre´┐Ża postal especificada a tal efecte, les convocat´┐Żries dels ´┐Żrgans col´┐Żlegiats municipals que facin sessions p´┐Żbliques, sempre que a l'ordre del dia figurin q´┐Żestions relacionades amb l'objecte social de l'entitat, igualment podran rebre, en els mateixos sup´┐Żsits, les resolucions i acords adoptats pels dits ´┐Żrgans municipals.

b- Rebre les publicacions, peri´┐Żdiques o no, que editi l'Ajuntament sempre que resultin d'inter´┐Żs per a l'entitat, at´┐Żs el seu objecte social.

T´┐ŻTOL QUART

La participaci´┐Ż davant els organismes municipals

CAP´┐ŻTOL I

Dret de les entitats a ser declarades part afectada

Art. 24.- Declaraci´┐Ż de part afectada

Quan un assumpte afecti espec´┐Żficament un barri de la ciutat, les entitats corresponents seran considerades, si aix´┐Ż ho sol´┐Żliciten, part afectada, i quan l'assumpte es doni en l'´┐Żmbit d'actuaci´┐Ż o els objectius de qualsevol entitat ciutadana inscrita al Registre, aquesta tamb´┐Ż podr´┐Ż sol´┐Żlicitar que se la declari afectada i en ambd´┐Żs casos seran tramesos als interessats els documents relacionats amb l'esmentat assumpte.

Art. 25.- Informaci´┐Ż a les entitats

Per tal que es pugui exercir aquest dret, l'Ajuntament comunicar´┐Ż amb antelaci´┐Ż suficient, a trav´┐Żs de la Regidoria de Relacions Ciutadanes, a les entitats respectives, les actuacions de car´┐Żcter general que les afectin. La seva omissi´┐Ż no suposar´┐Ż l'anul´┐Żlaci´┐Ż de les actuacions administratives.

CAP´┐ŻTOL II

Participaci´┐Ż davant el Ple

Art. 26.- Possibilitats de participaci´┐Ż

1. Les entitats ciutadanes, tant de forma individual com agrupades per interessos territorials o sectorials, inscrites en el Registre, podran sol´┐Żlicitar expressar la seva opini´┐Ż davant la corporaci´┐Ż sobre alguna q´┐Żesti´┐Ż que figuri a l'ordre del dia del Plenari, sempre que aquella estigui relacionada amb el seu objecte social o ´┐Żmbit d'actuaci´┐Ż.
2. Igualment qualsevol grup de ciutadans no inferiors a 50 persones, o en tot cas, no inferior al 10% dels afectats, si es tracta d'un problema localitzat i concret, tamb´┐Ż podran sol´┐Żlicitar expressar a la corporaci´┐Ż, a trav´┐Żs d'un representant, la seva opini´┐Ż sobre una q´┐Żesti´┐Ż que figuri a l'ordre del dia del Plenari.

3. Quan es tracti d'un punt incl´┐Żs en el Ple per via d'urg´┐Żncia, la sol´┐Żlicitud d'intervenci´┐Ż es far´┐Ż mitjan´┐Żant l'Alcaldia, tenint en compte l'establert en els apartats anterior pel que fa a les possibilitats d'intervenci´┐Ż.

4. Finalitzada la sessi´┐Ż ordin´┐Żria del Ple municipal, s'establir´┐Ż un torn de precs i preguntes per al p´┐Żblic assistent sobre temes concrets d'inter´┐Żs municipal. Les intervencions del p´┐Żblic tindran una durada m´┐Żxima de 3 minuts d'exposici´┐Ż del prec o pregunta.

El President de la Corporaci´┐Ż ordenar´┐Ż i tancar´┐Ż el torn de precs i preguntes del p´┐Żblic, amb la postestat, d'acord amb all´┐Ż que s'estableix al article 88.3 del ROF, de la plena capacitat per a l'adopci´┐Ż de les mesures que consideri avinents per al normal desenvolupament de la sessi´┐Ż.

5. La resposta a les preguntes que es puguin formular es donar´┐Ż preferentment en aquell mateix moment per l'Alcalde o regidor en qui delegui, o b´┐Ż es convocar´┐Ż al peticionari si no es t´┐Ż a m´┐Ż tota la informaci´┐Ż deguda. En aquest darrer cas s'informar´┐Ż de quina ha estat la resposta donada al ciutad´┐Ż en q´┐Żesti´┐Ż en el seg´┐Żent Ple Ordinari de la Corporaci´┐Ż.

Art. 27.- Caracter´┐Żstiques de les intervencions

1. Les sol´┐Żlicituds d'intervenci´┐Ż a les quals es refereixen els apartats 1,2 i 3 de l'article anterior hauran de tenir entrada a l'Ajuntament com a m´┐Żnim 24 hores abans del comen´┐Żament de la sessi´┐Ż a trav´┐Żs d'escrit dirigit a l'Alcalde, on s'expressi, de forma raonada, l'inter´┐Żs directe i el motiu pel qual consideren que el tema les afecte.

2. Les intervencions es faran amb anterioritat a la lectura, debat i votaci´┐Ż de la proposta inclosa dins de l'ordre del dia.

CAP´┐ŻTOL III

Participaci´┐Ż en altres organismes municipals

Art. 28.- Empreses municipals i organismes aut´┐Żnoms

Els estatuts de les empreses municipals i dels organismes aut´┐Żnoms, d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent, definiran la participaci´┐Ż, en els seus consells d'administraci´┐Ż i juntes directives, dels representants de les entitats ciutadanes inscrites en el Registre, declarades d'utilitat p´┐Żblica-municipal i que representin interessos generals.

Art. 29.- En la gesti´┐Ż de serveis i dins patronats i altres centres

Podran participar en la gesti´┐Ż dels serveis socials i culturals, dins patronats o centres dependents de l'Ajuntament, les entitats inscrites en el Registre afectades en llurs compet´┐Żncies per l'´┐Żmbit d'actuaci´┐Ż del servei municipal en q´┐Żesti´┐Ż. Es podran signar, entre entitats inscrites en el Registre i l'Ajuntament, convenis, concerts o altres tipus de col´┐Żlaboracions previstes a les lleis que permetin una participaci´┐Ż en aquesta gesti´┐Ż.
T´┐ŻTOL CINQU´┐Ż

La consulta popular i la iniciativa ciutadana

CAP´┐ŻTOL I

La consulta popular

Art. 30.- ´┐Żmbit

L'Alcalde, d'acord amb l'article 71 de la Llei 7 de 1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de r´┐Żgim local i els articles 144 i seg´┐Żents de la Llei 8 de 1987, de 15 d'abril, municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya, amb acord per majoria absoluta del Ple i autoritzaci´┐Ż del Govern de l'Estat, podr´┐Ż sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la compet´┐Żncia pr´┐Żpia municipal i de car´┐Żcter local que siguin d'especial rellev´┐Żncia per als interessos dels ciutadans, llevat dels relatius a la hisenda local.

Art. 31.- Procediment

1. La consulta popular es portar´┐Ż a terme en l'´┐Żmbit que sigui d'aplicaci´┐Ż de conformitat amb la Llei org´┐Żnica 2 de 1980, de 18 de gener, que regula les diferents modalitats del refer´┐Żndum, amb les adaptacions derivades de l'aplicaci´┐Ż de l'article 146 de la Llei 8 de 1987, de 15 d'abril, municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya.

2. La consulta expressar´┐Ż les possibles solucions i alternatives amb la m´┐Żxima informaci´┐Ż escrita i gr´┐Żfica possible.

3. Correspon a l'Alcalde ordenar la realitzaci´┐Ż dels tr´┐Żmits pertinents per a fer la consulta popular.

4. Complint els requisits legals, els ciutadans de Valls tamb´┐Ż podran sol´┐Żlicitar la consulta popular per petici´┐Ż col´┐Żlectiva d'acord amb all´┐Ż establert a l'article 144.2 de la llei 8 de 1987, de 15 d'abril, municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya.

CAP´┐ŻTOL II

La iniciativa ciutadana

Art. 32.- Concepte

La iniciativa ciutadana ´┐Żs la forma de participaci´┐Ż per la qual les entitats inscrites en el Registre municipal sol´┐Żliciten a l'Ajuntament la realitzaci´┐Ż d'una determinada activitat de compet´┐Żncia o utilitat p´┐Żblica municipal, amb l'aportaci´┐Ż pr´┐Żpia de mitjans econ´┐Żmics, b´┐Żns, drets o treball personal per a fer possible la realitzaci´┐Ż de l'activitat en q´┐Żesti´┐Ż.

Art. 33.- Recursos

L'Ajuntament destinar´┐Ż recursos pressupostaris per a col´┐Żlaborar en aquelles activitats que es realitzin per iniciativa ciutadana, en les bases de la concessi´┐Ż de les quals s'establiran els criteris de distribuci´┐Ż que, en tot cas, tindran en compte com a indicadors positius la representativitat de els entitats sol´┐Żlicitants, el grau d'inter´┐Żs o utilitat ciutadana de les seves finalitats, la seva capacitat econ´┐Żmica aut´┐Żnoma i les ajudes que rebin d'altres entitats p´┐Żbliques o privades.

T´┐ŻTOL SIS´┐Ż

Els ´┐Żrgans consultius i de participaci´┐Ż

CAP´┐ŻTOL I

Els consells de participaci´┐Ż
Art. 34.- ´┐Żmbit

L'Ajuntament, d'acord amb els articles 54 i seg´┐Żents del ROM, podr´┐Ż acordar la creaci´┐Ż dels consells de participaci´┐Ż que tindran un car´┐Żcter sectorial o general.

Art. 35.- Funcions

Els consell de participaci´┐Ż seran organismes d'informaci´┐Ż, treball, orientaci´┐Ż, participaci´┐Ż i seguiment de la pol´┐Żtica de cadascuna de les ´┐Żrees municipals. S´┐Żn el marc adient per a presentar iniciatives, suggeriments i propostes per a debatre en els ´┐Żrgans de govern corresponents i per a proposar solucions a problemes globals que siguin de compet´┐Żncia de l'´┐Żrea.

Art. 36.- Composici´┐Ż

1. Els consells de participaci´┐Ż tindran car´┐Żcter p´┐Żblic i estaran formats pels representants de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre municipal, que intervindran en relaci´┐Ż amb cada tema.
2. Per part de l'Ajuntament, aquest ser´┐Ż representat pels presidents o regidors delegats de les comissions informatives afectades pel tema que es tracti en cada cas. En el cas dels consells de participaci´┐Ż de car´┐Żcter general, la representaci´┐Ż municipal correspondr´┐Ż a l'Alcalde o Regidor en qui delegui.

Art. 37.- Obligacions dels membres dels consells de participaci´┐Ż

1. Els membres dels consells de participaci´┐Ż, tenen l'obligaci´┐Ż de participar en les sessions de treball que es celebrin.

2. Els membres que de forma injustificada no assisteixin a tres convocat´┐Żries consecutives, o la seva assist´┐Żncia sigui inferior al 50% al llarg d'un any o si aix´┐Ż ho acorda l'entitat representada -tenint aquesta l'obligaci´┐Ż d'ocupar la vacant, pr´┐Żvia comunicaci´┐Ż al consell en q´┐Żesti´┐Ż, abans de la seg´┐Żent convocat´┐Żria- en podran ser exclosos.

3. Tanmateix, aquella entitat que no mostri una continu´┐Żtat en les seves funcions, ser´┐Ż exclosa per decisi´┐Ż de dues terceres parts dels membres del consell respectiu.

Art. 38.- Atribucions i objectius dels consells de participaci´┐Ż

1. Els consells de participaci´┐Ż seran competents per:

a- Formular propostes i emetre informes no vinculants respecte al funcionament dels serveis municipals, en l'´┐Żmbit que correspongui a cadascun dels consells.

b- Donar a con´┐Żixer els seus criteris en relaci´┐Ż a projectes municipals i la seva gesti´┐Ż.

c- Emetre, anualment, un informe en relaci´┐Ż a les necessitats de les diferents agrupacions representades. Aquest informe ´┐Żs dirigir´┐Ż a la regidoria de Relacions Ciutadanes, atesa la seva responsabilitat en les relacions Ajuntament/entitats.

d- Canalitzar la informaci´┐Ż de l'activitat municipal cap els ciutadans i la d'aquests cap a l'Ajuntament.

2. Tindran acc´┐Żs a totes les actes de les comissions informatives i executives de l'Ajuntament, a les actes de tots els ´┐Żrgans de gesti´┐Ż directa de la Corporaci´┐Ż, sempre que la qualificaci´┐Ż de la documentaci´┐Ż no indiqui el contrari.

Art. 39.- Responsabilitat dels membres dels consells de participaci´┐Ż.

Els membres dels consell de participaci´┐Ż tenen l'obligaci´┐Ż de fer-se'n responsables de tot aquell material i instal´┐Żlacions que posi a la seva disposici´┐Ż l'Ajuntament, aix´┐Ż com tamb´┐Ż de qualsevol funci´┐Ż que els hi sigui delegada i expl´┐Żcitament acceptada per l'entitat corresponent.

CAP´┐ŻTOL II

L'esquema organitzatiu dels consells de participaci´┐Ż

Art. 40.- ´┐Żrgans unipersonals dels consells de participaci´┐Ż

1. Els consells de participaci´┐Ż sectorials que es puguin constituir, seran presidits pel regidor responsable de la comissi´┐Ż informativa a la qual afecti el tema que tracti cadascun dels consells.

2. En el cas de constituci´┐Ż d'un consell de participaci´┐Ż de caire general, la presid´┐Żncia correspondr´┐Ż a l'Alcalde o Regidor en qui delegui.

3. El secretari de cadascun dels consells de participaci´┐Ż ser´┐Ż designat per l'Ajuntament. Les funcions del mateix seran d'assessorament t´┐Żcnic, i la seva designaci´┐Ż es realitzar´┐Ż en funci´┐Ż de la seva idone´┐Żtat respecte al tema que es tracti. El secretari podr´┐Ż intervenir en les reunions del consell, per´┐Ż no tindr´┐Ż dret a vot. Igualment tindr´┐Ż la responsabilitat de redacci´┐Ż de les actes de les reunions, aix´┐Ż com de facilitar c´┐Żpies als membres i notificar les diferents convocat´┐Żries.

Art. 41.- Funcions de la presid´┐Żncia dels consells de participaci´┐Ż

1. El president modera les reunions del consell corresponent, representant-lo davant altres inst´┐Żncies quan aix´┐Ż sigui necessari.

2. Tanmateix, t´┐Ż la responsabilitat de recollir aquella informaci´┐Ż que el consell necessiti pel correcte desenvolupament de la seva tasca i que es trobi sota tutela de l'Ajuntament. Alhora coordinar´┐Ż la participaci´┐Ż d'altres regidors o t´┐Żcnics quan els membres del consell corresponent ho demanin, representant al consell en les gestions que, en aquest sentit, calguin.

CAP´┐ŻTOL III

La periodicitat de les reunions

Art. 42.- Convocat´┐Żria

1. Els membres de qualsevol consell de participaci´┐Ż es reuniran, com a m´┐Żnim, una vegada cada sis mesos de forma ordin´┐Żria i de forma extraordin´┐Żria sempre que ho sol´┐Żlicitin la majoria dels membres. En aquest darrer cas la reuni´┐Ż s'haur´┐Ż de convocar en el termini m´┐Żxim d'una setmana.

2. En aquestes reunions, els membres, a m´┐Żs de debatre la pol´┐Żtica de cada ´┐Żrea de la corporaci´┐Ż, podran sol´┐Żlicitar qualsevol informaci´┐Ż i aportar idees i suggeriments per a noves actuacions. Els responsables municipals es comprometran a presentar-les a la primera reuni´┐Ż de l'´┐Żrgan municipal competent en el seu estudi i a comunicar oficialment en el termini de 30 dies, comptat a partir de la reuni´┐Ż de l'´┐Żrgan municipal corresponent, la viabilitat o inviabilitat de les propostes presentades.

3. Els consells seran convocats amb una antelaci´┐Ż m´┐Żnima de quinze dies a la data de la reuni´┐Ż. L'ordre del dia d'aquesta ser´┐Ż confeccionat amb les propostes fetes amb la deguda antelaci´┐Ż pels representants de les entitats, incloent sempre l'aprovaci´┐Ż de l'acta del consell anterior. S'adjuntar´┐Ż a la convocat´┐Żria la documentaci´┐Ż necess´┐Żria perqu´┐Ż els representants de les entitats puguin preparar degudament la reuni´┐Ż de cada consell.

Art. 43.- Tramesa de l'acta

De les reunions de cada consell d'´┐Żrea s'estendr´┐Ż acta, la qual ser´┐Ż tramesa a tots els membres del consell en un termini m´┐Żxim de quinze dies.

DISPOSICI´┐Ż TRANSIT´┐ŻRIA

La Regidoria de Relacions Ciutadanes, per tal de gestionar i canalitzar les actuacions previstes al present reglament, elaborar´┐Ż el Registre d'Entitats, aix´┐Ż com disposar´┐Ż dels recursos humans, materials i pressupostaris per a atendre la correcta realitzaci´┐Ż de la funci´┐Ż assignada.

´┐Żndex

T´┐ŻTOL PRIMER: Disposicions Generals
P´┐Żgina
Article 1.- Objecte.................................... 1

Article 2.- Objectius................................. 1

T´┐ŻTOL SEGON: Registre d'Entitats Ciutadanes i Declaraci´┐Ż
d'Utilitat P´┐Żblica-Municipal

CAP´┐ŻTOL I
Registre municipal d'entitats ciutadanes

Article 3.- Exercici dels drets de
participaci´┐Ż............................ 2

Article 4.- Objecte del Registre.............. 2

Article 5.- Inscripci´┐Ż de les entitats........ 2

Article 6.- Requisits per a la
inscripci´┐Ż................................. 2

Article 7.- Resoluci´┐Ż de la inscripci´┐Ż...... 2

Article 8.- Modificaci´┐Ż de dades............. 3

Article 9.- Vig´┐Żncia de la inscripci´┐Ż........ 3

Article 10.- Caracter´┐Żstiques del
Registre.................................. 3

Article 11.- Tutela i publicitat de les
dades...................................... 3

Article 12.- Certificacions de les dades
Registrals............................... 3

Article 13.- ´┐Żs de locals municipals......... 3

CAP´┐ŻTOL II
Entitats d'utilitat p´┐Żblica municipal

Article 14.- Declaraci´┐Ż d'utilitat p´┐Żblica
municipal...................................... 4

Article 15.- Vig´┐Żncia del reconeixement
municipal....................................... 4


T´┐ŻTOL TERCER: La informaci´┐Ż i la recollida d'opinions
P´┐Żgina
CAP´┐ŻTOL I
Sol´┐Żlicitud d'informaci´┐Ż i expressi´┐Ż d'opinions

Article 16.- Sol´┐Żlicitud d'informaci´┐Ż................. 4

Article 17.- Derivaci´┐Ż de sol´┐Żlicituds................. 5

Article 18.- Expressi´┐Ż d'opinions...................... 5

Article 19.- Llocs d'informaci´┐Ż......................... 5

CAP´┐ŻTOL II
Recepci´┐Ż d'opinions i emissi´┐Ż d'informaci´┐Ż
municipal

Article 20.- Precs i propostes............................ 5

Article 21.- Mitjans d'informaci´┐Ż..................... 5

Article 22.- Recollida d'opinions....................... 6

Article 23.- Convocat´┐Żries i publicacions
municipals....................................... 6

T´┐ŻTOL QUART: La participaci´┐Ż davant els organismes
municipals

CAP´┐ŻTOL I
Dret de les entitats a ser declarades
part afectada

Article 24.- Declaraci´┐Ż de part afectada.... 6

Article 25.- Informaci´┐Ż a les entitats.......... 6

CAP´┐ŻTOL II
Participaci´┐Ż davant el Ple

Article 26.- Possibilitats de participaci´┐Ż.... 7

Article 27.- Caracter´┐Żstiques de la
intervenci´┐Ż............................... 7

CAP´┐ŻTOL III P´┐Żgina
Participaci´┐Ż en altres organismes
municipals

Article 28.- Empreses municipals i
organismes aut´┐Żnoms............ 8

Article 29.- En la gesti´┐Ż de serveis i dins
patronats i altres centres........ 8

T´┐ŻTOL CINQU´┐Ż: La consulta popular i la iniciativa ciutadana

CAP´┐ŻTOL I
La consulta popular

Article 30.- ´┐Żmbit........................................ 8

Article 31.- Procediment............................. 8

CAP´┐ŻTOL II
La iniciativa ciutadana

Article 32.- Concepte.............................. 9

Article 33.- Recursos.............................. 9

T´┐ŻTOL SIS´┐Ż: Els ´┐Żrgans consultius i de participaci´┐Ż

CAP´┐ŻTOL I
Els consells de participaci´┐Ż

Article 34.- ´┐Żmbit.................................... 9

Article 35.- Funcions............................... 9

Article 36.- Composici´┐Ż........................... 9

Article 37.- Obligacions dels membres
dels consells de participaci´┐Ż.. 10

Article 38.- Atribucions i objectius dels
consells de participaci´┐Ż......... 10

Article 39.- Responsabilitat dels membres
dels consells de participaci´┐Ż.. 10

CAP´┐ŻTOL II P´┐Żgina
L'esquema organitzatiu dels consells de
participaci´┐Ż

Article 40.- ´┐Żrgans unipersonals dels
consells de participaci´┐Ż......... 11

Article 41.- Funcions de la presid´┐Żncia
dels consells de participaci´┐Ż.. 11

CAP´┐ŻTOL III
La periodicitat de les reunions

Article 42.- Convocat´┐Żria....................... 11

Article 43.- Tramesa de l'acta................ 12

Disposici´┐Ż Transit´┐Żria............................. 12

´┐Żndex........................................................ 13DIRECTRIUS PER A LA IMPLANTACI´┐Ż DEL REGLAMENT DE PARTICIPACI´┐Ż CIUTADANA


Amb l'aprovaci´┐Ż inicial del Reglament de Participaci´┐Ż Ciutadana, s'obre un nou ventall de possibilitats en les formes de interrelaci´┐Ż Ajuntament/entitats ciutadanes.

Aix´┐Ż, es dona opci´┐Ż per a aconseguir una major efic´┐Żcia social en la tasca que aquestes entitats realitzen i que compten amb uns objectius sovint compatibles amb els que des de l'Ajuntament es promouen. Exemples com el foment de la conviv´┐Żncia ciutadana treballat des de les associacions de ve´┐Żns, o m´┐Żs espec´┐Żfics, cas del treball desenvolupat per part de les associacions musicals i folkl´┐Żriques, s´┐Żn demostratius de com la solidesa del m´┐Żn associatiu permet un major grau de desenvolupament de la ciutat en el moment en que ofereix una, abastament, amplia oferta d'activitats al ciutad´┐Ż.

Aquest fet, evident i del tot positiu, cal contemplar-l'ho en gran part com a fruit del recolzament econ´┐Żmic que la Corporaci´┐Ż posa a disposici´┐Ż de les entitats. L'efic´┐Żcia social d'aquest recolzament ´┐Żs, sens dubte, un element clau introdu´┐Żt pel nou Reglament de Participaci´┐Ż Ciutadana, que en el seu contingut pret´┐Żn aconseguir un repartiment m´┐Żs efica´┐Ż i equitatiu dels recursos esmer´┐Żats en el finan´┐Żament de les entitats ciutadanes.

I amb aquest objectiu es planteja la necessitat de definir amb claredat un conjunt de directrius que hauran de permetre l'elaboraci´┐Ż d'una relaci´┐Ż de mesures per a la implantaci´┐Ż del Reglament referenciat. Aquesta relaci´┐Ż, en s´┐Żntesi, es configuraria a partir de tres conceptes que tot seguit descriure:

1. LA COMPET´┐ŻNCIA.

´┐Żs el principal element si es dona el convenciment de que el Reglament de Participaci´┐Ż Ciutadana sigui l'eina adequada en la regulaci´┐Ż de les relacions Ajuntament/Entitats.

Es tracta de que, t´┐Żcnicament, i de forma especial pol´┐Żticament, els diferents departaments de la Casa, en aquells casos en que entre els seus elements de gesti´┐Ż es troba la concessi´┐Ż de subvencions o ajuts de qualsevol tipus a entitats, assumeixin els beneficis de concentrar aquestes col´┐Żlaboracions de finan´┐Żament, atenent als beneficis que s'obtenen d'un major grau de control d'aquesta despesa, amb ple coneixement de quin ´┐Żs el grau d'ajut que amb els recursos municipals s'est´┐Ż realitzant per a cadascuna de les entitats i/o associacions beneficiades. Entendre que aquesta ´┐Żcessi´┐Ż de la compet´┐Żncia es limita a l'acte gestor, conservant els departaments emissors de la capacitat decis´┐Żria i d'informe dels diversos ajuts a concedir, sense que aix´┐Ż impliqui una p´┐Żrdua de poder, ´┐Żs, tal i com he comentat anteriorment, un element clau per a aconseguir dotar aquest Reglament de la fiabilitat i veracitat que cal suposar disposa.

En cas de no assolir-se aquest, imprescindible, consens per part de l'estructura municipal, equivaldria a perpetuar l'actual situaci´┐Ż: una entitat pot rebre ajuts de recursos municipal des de diferents departaments, regidories, patronats, etc. sense que sigui possible con´┐Żixer amb exactitud el valor global de l'aportaci´┐Ż realitzada des d'uns recursos que, en definitiva, s´┐Żn provinents d'una ´┐Żnica font.

Tal i com es pot deduir, l'estructura municipal esmentada anteriorment, implica no nom´┐Żs el que es Ajuntament, si no tamb´┐Ż els patronats, fundacions i qualsevol altre entitat paramunicipal que gestioni recursos p´┐Żblics del municipi i utilitzi, la totalitat o part d'aquests, per a col´┐Żlaborar amb entitats ciutadanes.

2.EL CRITERI.

´┐Żs els segon element a considerar. Il´┐Żlustratiu de la import´┐Żncia d'establir uns criteris base, igualment consensuats i complementaris dels criteris espec´┐Żfics que des dels diferents departaments o organismes municipals emissors es creguin adients; ´┐Żs la declaraci´┐Ż d'entitat d'utilitat p´┐Żblica municipal, que figura desenvolupada al cap´┐Żtol II (articles 14 i 15), de la proposta de Reglament aprovada inicialment, que raona la necessitat de ´┐Żpremiar´┐Ż a aquelles entitats que desenvolupin un treball complementari en els ´┐Ż´┐Żmbits d'actuaci´┐Ż municipal´┐Ż.

Cal dir que l'establiment d'aquests criteris base, ajudaria a crear un principi gen´┐Żric que permeti la distribuci´┐Ż m´┐Żs equitativa d'uns recursos limitats, superant aix´┐Ż altres formules de distribuci´┐Ż com poden ser: el costum de finan´┐Żament sense m´┐Żs consideracions, l'aportaci´┐Ż en funci´┐Ż de la capacitat de pressi´┐Ż en la demanda de subvenci´┐Ż per part de les entitats i, en qualsevol cas, la consideraci´┐Ż de les sol´┐Żlicituds d'ajut sense coneixement d'altres possibles aportacions, fet que continuadament he reiterat en aquest informe. El funcionament de l'entrega de subvencions a les associacions de ve´┐Żns, partint d'una partida tancada i amb una distribuci´┐Ż d'aquesta racionalitzada, ´┐Żs exemplaritzant, amb totes les seves car´┐Żncies, de fins a quin punt es necessari disposar d'uns principis objectius i d'un grau ple de control i de disponibilitat de tota la informaci´┐Ż, si es pret´┐Żn rendabilitzar aquests recursos.

La fixaci´┐Ż d'aquests criteris, d'utilitat p´┐Żblica municipal, crec que s'haurien d'establir des de la comparaci´┐Ż entre els objectius previstos en el ´┐Ż´┐Żmbit municipal corresponent´┐Ż a realitzar per part del departament o organisme p´┐Żblic municipal, i aquells que, per al mateix per´┐Żode, estableixi l'entitat o associaci´┐Ż que actu´┐Ż en aquest mateix ´┐Żmbit dins de la seva planificaci´┐Ż.

3. LA CAPACITAT.

Seria la tercera directriu necess´┐Żria de la nostra proposta pr´┐Żvia. La definici´┐Ż d'aquesta seria, un cop acceptats els dos primers principis, el resultat de disposar d'un Reglament realment referent obligat en les relacions administraci´┐Ż municipal/entitats.

Aix´┐Ż, i en aquest sentit, la capacitat ve donada per l'acceptaci´┐Ż d'aquestes entitats del marc de relaci´┐Ż que comporta aquest Reglament, amb l'obligatorietat de informar-se m´┐Żtuament les dues parts, la fiscalitzaci´┐Ż i control de les tasques que desenvolupa les entitats passa a coordinar-se m´┐Żs efectivament amb les iniciatives que s'adopten des de l'Ajuntament facilitant una major intensitat en la relaci´┐Ż i millorant qualitativament la cooperaci´┐Ż, amb el que aix´┐Ż suposa en l'increment de l'efic´┐Żcia i efici´┐Żncia en la gesti´┐Ż dels assumptes coincidents.

En definitiva l'obligaci´┐Ż de treballar en un marc com´┐Ż ben definit permet regular els relacions de forma que s'obt´┐Ż un major coneixement en la distribuci´┐Ż dels recursos disponibles.

CONSIDERACIONS FINALS.

El compliment dels apartat anteriorment descrits, es planteja com a un requisit imprescindible si es volen obtenir resultats reals en la gesti´┐Ż del Reglament de Participaci´┐Ż Ciutadana. Les tres ´┐ŻCES´┐Ż :compet´┐Żncia, criteri i capacitat, s´┐Żn condicions, en definitiva, absolutament obligades per a aconseguir un marc estable i fiable en el qual desenvolupar les relacions Ajuntament/Entitats. Un cop aix´┐Ż acceptat crec que es pot ser optimista en l'obtenci´┐Ż de resultats positius.

Els treballs preparatoris, si s'assoleix el consens intern i extern, comportar´┐Ż fonamentalment dos apartats: la recollida d'informaci´┐Ż sobre quins s´┐Żn els recursos que s'esmercen en el finan´┐Żament de les activitats realitzades per part de les entitats, associacions, etc., de la nostra ciutat i el seu posterior an´┐Żlisi; el disseny i execuci´┐Ż d'una amplia campanya d'informaci´┐Ż que abasti des de l'´┐Żs dels mitjans de comunicaci´┐Ż, propis i aliens, als contactes bilaterals per tal de concretar amb detall les possibilitats que ofereix el nou marc relacional proposat.

Cal doncs insistir que la implantaci´┐Ż del Reglament passa per el compliment, en l'ordre indicat, de les condicions descrites en el que s'ha denominat, en el present informe, els tres principis b´┐Żsics (compet´┐Żncia/criteri/capacitat) com a primera fase. En segon terme els treballs preparatoris anteriorment explicats i, finalment, l'elaboraci´┐Ż del Registre d'Entitats i la posta en ple funcionament d'aquest nou mecanisme. L'experi´┐Żncia en el seu dia a dia demostrar´┐Ż el nivell d'idone´┐Żtat que presenta.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C