Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
VIA P�BLICA

Instal�laci� de bastides

Definici�:

Autoritzaci� per a la ocupaci� de la via p�blica mitjan�ant la instal�laci� de bastides per a la realitzaci� d�obres.

Aquesta sol�licitud ha de tenir una llic�ncia d�obres relacionada.

Normativa aplicable:

- Ordenances de l�ajuntament de Valls

Qui pot sol�licitar-ho:

Qualsevol persona que ho necessiti. i que disposi de la llic�ncia d�obres

Documentaci� a presentar:

 • Inst�ncia de l�ajuntament correctament completada.

 • Pl�nol de la planta vi�ria que es projecta ocupar amb acotament de la cal�ada, vorera i bastida a col�locar.

 • Croquis entenedor acotat d�al�at i secci� de la bastida en el que es defineixin clarament les afeccions a la via p�blica.

 • Certificat acreditatiu de l�empresa instal�ladora, en el que es certifica que aquesta compleix amb totes les normes que aplicables, la seguretat del seu muntatge.

 • Document per part de l�empresa instal�ladora que acrediti que es disposa de p�lissa de responsabilitat civil.

Quan es pot sol�licitar:

En qualsevol moment.

Temps de tramitaci�:

1 mes natural, a partir del primer dia h�bil seg�ent al de la presentaci� de la sol�licitud

Preu del tr�mit:

El preu del tr�mit �s el que va marcat per les ordenances municipals. En aquest cas el preu est� marcat en la ordenan�a:

 • Ordenan�a fiscal n�mero 15, article 6, punt 3.

Departament gestor i persona de contacte:

Departament d�Ocupaci� de via p�blica i Oficina d�Atenci� al Ciutad�.

Usuaris implicats en el proc�s

 • Sol�licitant

 • Oficina d�Atenci� al Ciutad� (OAC)

 • T�cnic de bastides

 • Administratiu de Via P�blica

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:

 • Recollir la inst�ncia del ciutad�.

 • Cobrar les taxes que marquen la ordenan�a vigent.

 • Notificacions varies al sol�licitant.

Modelatges de documents a utilitzar:

 1. Inst�ncia general de l�ajuntament

 2. Informe del t�cnic de bastides

 3. Notificacions

 4. Model de Resoluci�

Indicadors del proc�s

 • N�mero de sol�licituds registrades sobre la instal�laci� de bastides

 • N�mero de sol�licituds presentades amb llic�ncia d�obres correcta

 • N�mero de sol�licituds d�instal�laci� de bastides resoltes dins de termini

 • N�mero de dies transcorreguts des de que es passa la documentaci� al departament corresponent i es finalitza el proc�s.

 • Import de les fiances no retornades al sol�licitant per desperfectes a la via p�blica

 • Import de les reparacions als desperfectes causats a la via p�blica

Altres processos relacionats

Informaci� addicional

Sentit del silenci: NEGATIU


^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C