Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
OBRES

19013 - Instal�laci� de grues

Definici�:
L�obtenci� de llic�ncia municipal per a la instal�laci� de grues amb motiu de les obres que es puguin portar a terme.

Normativa aplicable:

Qui pot sol.licitar-ho:
Qualsevol persona f�sica o jur�dica.

Documentaci� a presentar:
- Inst�ncia que es presentar� segons model normalitzat per l�Ajuntament, degudament formalitzada.
- La petici� podr� integrar-se en el propi projecte general de l�obra si en aquest cas es recull tota la documentaci� necess�ria.
- Pl�nol d�ubicaci� de la grua, assenyalant les �rees d�escombrat de la ploma i firmat pel t�cnic projectista o director de l�obra.
- Impr�s GR 1 (del Departament d�Ind�stria) degudament formalitzat.

Quan es pot sol.licitar:
En qualsevol moment, per� sempre conjuntament amb la sol�licitud de la llic�ncia municipal d�obres corresponent, motiu d�aquesta instal�laci�.

Temps de tramitaci�:
2 mesos, a partir del primer dia h�bil seg�ent al de la presentaci� de la sol.licitud.
El c�mput del termini anterior resta susp�s durant el temps que es concedeixi al sol.licitant per a l�esmena de defici�ncies.

Preu del tr�mit:
El que s�estableix en l�art. 6�., punt 3, apartat 5.3 i 5.4 de l�Ordenan�a Fiscal n�m. 15.

Departament Gestor:
Urbanisme

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:
- Comprobar la documentaci� presentada.
- Cobrament de les taxes municipals.
- Donar entrada de la sol�licitud en el registre.

^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C