Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
SECRETARIA

2003 - Sol�licitud de perm�s d'armes d'aire comprimit

Definici�:

Sol�licitud que realitza un ciutad� per aconseguir el perm�s d�armes d�aire comprimit

Normativa aplicable:

- Real Decret137/93, de 29 de gener, article 105.

Qui pot sol�licitar-ho:

Qualsevol persona, sempre que estigui empadronada correctament al padr� d�habitants del

municipi i sigui major de 14 anys.

Documentaci� a presentar:

La inst�ncia, juntament amb la fitxa descriptiva de les caracter�stiques de l�arma, signada i

segellada per l�armeria on la compra.

Si l�arma �s adquirida per Internet, la fitxa de les caracter�stiques i l�arma s�ha de presentar a la

Policia local per tal de que la revisin i posin el segell de conformitat.

Quan es pot sol�licitar:

En qualsevol moment.

Temps de tramitaci�:

Es realitza la comprovaci� al padr� d�habitants per tal de que el sol�licitant hi sigui inscrit

correctament, i es cobren les taxes en el cas de que sigui necessari, al moment.

Al cap d�uns dies, s�entreguen les targetes completades i signades correctament per l�alcalde.

Preu del tr�mit:

Tarifes segons l�Ordenan�a Fiscal n�m. 6, art. 7�., ep�graf 4t., punt 4.

Departament gestor i persona de contacte:

Secretaria

Usuaris implicats en el proc�s

- Sol�licitant

- Oficina d�Atenci� al Ciutad� (OAC)

- Administratiu de secretaria

- Policia Local

- Alcaldia

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:

Recollida de la documentaci� inicial a presentar pel sol�licitant.

Comprovaci� al padr� d�habitants que el sol�licitant hi �s inscrit correctament.

Cobrar les taxes corresponents per al tr�mit, i passar la documentaci� a secretaria

Entregar la documentaci� al interessat un cop les targes estiguin signades per l�alcalde, i enviar

c�pia de la mateixa a Intervenci� d�armes de la Guardia Civil.

Arxiu de l�expedient.

AJUNTAMENT DE VALLS Oficina d�Atenci� al Ciutad�

Model de documents a utilitzar

1. Sol�licitud del perm�s d�armes

2. Notificaci� de reclamaci� de documentaci�

3. Ofici de l�ajuntament

4. Model de Decret d�alcaldia

5. Notificaci� que desestima la sol�licitud

Indicadors del proc�s

- N�mero de sol�licituds.

- N�mero de sol�licituds amb el padr� d�habitants correcte

- N�mero de sol�licituds denegades

- N�mero de sol�licituds concedides

- N�mero de dies transcorreguts des de que es passa la documentaci� al departament

corresponent i es finalitza el proc�s.

Altres processos relacionats

Informaci� addicional

^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C