Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dijous, 28 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Ofertes de treball arxivades
� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE MONITORS/ES ESPORTIUS/IVES. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES PER A FORMAR PART DEL PROC�S FINALITZA EL PROPER DIA 10 DE MAIG A LES 14 HORES.

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE MEDIADOR/A INTERCULTURAL. CONVOCAT�RIA TANCADA.

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE MONITORS/ES. CONVOCAT�RIA TANCADA.

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE NETEJADORS/ES. CONVOCAT�RIA TANCADA

� BASES ESPEC�FIQUES DE LA CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE T�CNICS/ES D�ACCI� FORMATIVA PER A CASA CARITAT. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 20 D�OCTUBRE DE 2011.

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE FORMADORS/ES PER A L�UEC DE CASA CARITAT. EL PER�ODE PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 23 D�AGOST DE 2011

� BASES ESPEC�FIQUES DE LA CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC/A EN JOVENTUT. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 31 D�AGOST DE 2011.

� CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE PROFESSORS/ES DE M�SICA I MOVIMENT PER A L�ESCOLA DE M�SICA ROBERT GERHARD DE VALLS. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 7 DE JULIOL DE 2011

� CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE PROFESSORS/ES DE CLARINET-SAXO PER A L�ESCOLA DE M�SICA ROBERT GERHARD. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES PER A FORMAR PART DEL PROC�S SELECTIU FINALITZA EL PROPER DIA 7 DE JULIOL DE 2011.

� CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UNA PLA�A DE T�CNIC/A EN SALUT P�BLICA. LES BASES ESPEC�FIQUES DE LA CONVOCAT�RIA HAN ESTAT PUBLICADES AL BOP DE TARRAGONA DE DATA 19 D�ABRIL DE 2011 I LA CONVOCAT�RIA AL DOGC DE DATA 5 DE MAIG. FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACI� D�INST�NCIES.

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE MEDIADOR INTERCULTURAL. EL PER�ODE PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 23 DE MAR�.

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE CONSERGES D�EQUIPAMENTS. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 12 DE GENER DE 2011

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE TREBALLADORS/ES SOCIALS PUBLICADES EN EL BOP DE TARRAGONA DE DATA 2 D�OCTUBRE I AL DOGC DE DATA 15 D�OCTUBRE. FINALITZAT EL TERMINI DE PRESENTACI� D�INST�NCIES.

� ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD. BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE PROFESSORS/ES DE GUITARRA. EL TERMINI PER A PREENTAR LES INST�NCIES PER TAL DE FORMAR PART DEL PROC�S SELECTIU FINALITZA EL PROPER DIA 6 D�OCTUBRE DE 2010

� ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD. BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE PROFESSORS/ES DE FLAUTA TRAVESSERA. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES PER A FORMAR PART DEL PROC�S SELECTIU FINALITZA EL PROPER DIA 6 D�OCTUBRE DE 2010

� BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE T�CNICS/QUES AUXILIARS EN INTEGRACI� SOCIAL/ANIMACI� S�CIOCULTURAL. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 23 DE SETEMBRE

� LLISTA DEFINITIVA D�ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLLISTA DE RESERVA DE TREBALLADORES FAMILIARS. INCLOU CALENDARI DE LES PROVES DEL PROC�S SELECTIU.

� ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD. BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE FLAUTA TRAVESSERA. FINALITZAT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES.

� ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD. BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE VIOLONCEL, EN CAR�CTER LABORAL A TEMPS PARCIAL. FINALITZAT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES.

� BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE MONITORS/ES. FINALITZAT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES

� DETECTADA ERRADA LLISTA DEFINITIVA DE LA CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA D�AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES. PUBLICACI� DE LA LLISTA DEFINITIVA FINAL

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE TREBALLAODRS/ES FAMILIARS. FINALTZAT EL PROC�S PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES

� CASA CARITAT: RESOLUCI� SOBRE MODIFICACI� DE LES BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE T�CNICS/ES D�ACCI� FORMATIVA.

� CASA CARITAT. BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE T�CNICS/ES D�ACCI� FORMATIVA. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES PER A FORMAR PART DEL PROC�S SELECTIU FINALTZA EL PROPER DIA 31 DE MAIG DE 2010 A LES 15 HORES.

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA D�AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES PUBLICADES EN EL BOP DE DATA 22 DE MAR� DE 2010. FINALITZAT EL PERIODE DE PRESENTACI� D�INST�NCIES.

� VIAS SAM.BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE VIGILANTS DE ZONES BLAVES. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 24 DE FEBRER DE 2010.

� PUBLICACI� BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PLA�A TAG INTER� AL BOP DE TARRAGONA EN DATA 30 DE DESEMBRE I LA CONVOCAT�RIA AL DOGC EN DATA 14 DE GENER. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 3 DE FEBRER DE 2010.

� BASES ESPEC�FIQUES PER COBRIR UN LLOC DE TAG PER A L��REA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL (FI 11/2009)

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC/A EN JOVENTUT. EL PER�ODE PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER 30 DE NOVEMBRE DE 2009

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE NETEJADORS/ES. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER 15 D�OCTUBRE DE 2009

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA D�EDUCADORS/ES SOCIALS. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER 15 D�OCTUBRE DE 2009

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC/A DEL SERVEI D�INFORMACI� I ASSESSORAMENT A LES DONES, EN CAR�CTER LABORAL TEMPORAL. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER 15 D�OCTUBRE DE 2009.

� PUBLICADES AL BOP DE TARRAGONA N�MERO 208 DE DATA 9 DE SETEMBRE DE 2009 LES BASES ESPEC�FIQUES I LA CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICI� PER PROMOCI� INTERNA. QUEDA OBERT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES. AQUEST PER�ODE FINALITZAR� ALS 20 DIES NATURALS DE DE L�ENDEM� DE LA PUBLICACI� DE LA CONVOCAT�RIA AL DOGC. RESTEM A L�ESPERA D�AQUESTA PUBLICACI�.

� BASES ESPEC�FIQUES DE LA CONVOCAT�RIA PER A LA CONTRACTACI� EN R�GIM LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL D�UN PROFESSOR/A DE VIOLONCEL PER A L�ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD DE VALLS. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 28 D�AGOST DE 2009

� BASES ESPEC�FIQUES DE LA CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE PROFESSORS/ES DE GUITARRA PER A L�ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD DE VALLS. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 14 D�AGOST DE 2009

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE FORMADORS/ES DE LA UNITAT D�ESCOLARITZACI� COMPARTIDA DE CASA CARITAT. DATA FINAL PRESENTACI� D�INST�NCIES 27 DE JULIOL DE 2009

� PATRONAT MUNICIPAL D�ESPORTS. BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE MONITORS/ES ESPORTIUS/ES. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 3 DE JUNY DE 2009

� CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE CONSERGE D�EQUIPAMENTS. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER 27 DE MAIG DE 2009.

� CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE DINAMITZADOR/A-INFORMADOR-A JUVENIL, EN CAR�CTER LABORAL TEMPORAL. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 20 DE MAIG

� CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE TREBALLADORS-ES SOCIALS, EN CAR�CTER TEMPORAL. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 20 DE MAIG

� RECTIFICACI� ERRADES BASES PROFESSOR/A DE FLAUTA TRAVESSERA I PROFESSOR/A DE VIOL�/VIOLA. PUBLICACI� AL BOP DE TARRAGONA DE DATA 23 D�ABRIL DE 2009

� PUBLICADA LA CONVOCAT�RIA AL DOGC PER A LES PROVES DE SELECCI� D�UN PROFESSOR DE FLAUTA TRAVESSERA, UN PROFESSOR DE VIOL�/VIOLA I UN PROFESSOR DE VIOLONCEL PER A L�ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD, EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 27 D�ABRIL

� ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD.BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE VIOLONCEL, EN CAR�CTER LABORAL FIX, A TEMPS PARCIAL. LES BASES I LA CONVOCAT�RIA HAN ESTAT PUBLICADES AL BOP DE TARRAGONA DE DATA 24 DE MAR�. OBERT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES

� ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD. BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE VIOL�/VIOLA EN CAR�CTER LABORAL FIX, A TEMPS PARCIAL. BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PUBLICADES AL BOP DE TARRAGONA DE 24 DE MAR�. OBERT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES

� ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD. BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE FLAUTA TRAVESSERA, EN CAR�CTER LABORAL FIX, A TEMPS PARCIAL. BASES ESPECIFIQUES PUBLICADES AL BOP DE TARRAGONA DEL 24 DE MAR�. OBERT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES.

� BASES I CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE MONITORS/ES. EL PER�ODE PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 25 DE MAR� DE 2009

� BASES I CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE PE� PER AL CEMENTIRI MUNICIPAL. EL TERMINI PER ALA PRESENTACI� D�INST�CNIES FINALITZA EL PROPER 25 DE MAR� DE 2009.

� CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC/A INFORM�TIC/A. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�CNIES PER A FORMAR PART EN EL PROC�S SELECTIU FINALITZA EL PROPER DIA 11 DE DESEMBRE DE 2008

� BASES ESPEC�QUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA D�AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES. OBERT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES. LES BASES ESPEC�FIQUES HAN ESTAT PUBLICADES AL BOP DE TARRAGONA DE DATA 18 D�OCTUBRE. RESTEM A L�ESPERA DE LA PUBLICACI� DE LA CONVOCAT�RIA AL DOGC PER TAL D�ESTABLIR LA DATA FINAL DE LA PRESENTACI� D�INST�NCIES

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE TREBALLADORS/ES FAMILIARS. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 22 D�OCTUBRE DE 2008.

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC/A D�ACCI� FORMATIVA PER A CASA CARITAT. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 9 D�OCTUBRE DE 2008

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA DE DOS LLOS DE TREBALL DE MONITORS EN CAR�CTER LABORAL FIX PER AL PATRONAT MUNICIPAL D�ESPORTS

� CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA D�ADMINISTRATIUS/IVES. PUBLICACI� DE LES BASES I LA CONVOCAT�RIA AL BOP DE TARRAGONA DE DATA 9 DE SETEMBRE DE 2008. OBERT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES PER A FORMAR PART DEL PROC�S SELECTIU. RESTEM A L�ESPERA DE LA PUBLICACI� DE LA CONVOCAT�RIA AL DOGC, PUBLICACI� QUE ESTABLIR� LA DATA FINAL PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES.

� CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE CONSERGES D�EQUIPAMENTS. DATA FINAL PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES: 10 DE SETEMBRE DE 2008

� DOCUMENTACI� A PRESENTAR PELS ASPIRANTS PER ACCEDIR A PLACES D�AGENTS DE LA POLICIA LOCAL PEL SISTEMA DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

� DOCUMENTACI� A PRESENTAR PELS ASPIRANTS PER ACCEDIR A PLACES D�AGENTS DE LA POLICIA LOCAL PEL SISTEMA D�ACC�S LLIURE

� CONVOCATORIA PER A COBRIR LLOC DE TECNIC/A EN ADMINISTRACI� ESPECIAL - ECONOMISTA PER AL DEPARTAMENT D�HISENDA I FINANCES

� CONVOCATORIA PER A COBRIR LLOC DE ADMINISTRATIU/VA PER AL DEPARTAMENT D�HISENDA I FINANCES

� EMD PICAMOIXONS: AUXILIAR ADMINSITRATIU/VA

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN/A AGENT D�OCUPACI� I DESENVOLUPAMENT LOCAL. DATA L�MIT PRESENTACI� D�INST�NCIES 16 DE MAIG DE 2008

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL D�ENGINYER SUPERIOR EN CAR�CTER FUNCIONARI INTER�. OBERT EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES. BASES PUBLICADES AL BOP DE TARRAGONA DE DATA 29 D�ABRIL

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA D�EDUCADORS/ES SOCIALS

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE TREBALLADORS/ES SOCIALS. EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 9 D�ABRIL

� EMD DE PICAMOIXONS:BASES ESPEC�FIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCI� MITJAN�ANT CONCURS LLIURE D�UNA PLA�A DE MESTRE DIRECTOR, EN R�GIM LABORAL TEMPORAL, PER LA LLAR D�INFANTS MUNICIPAL DE PICAMOIXONS

� BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA EN CAR�CTER FIX D�UN LLOC DE TREBALL DE SOTSCAP D�ESCENA PER A LA XARXA DE CULTURA DE VALLS. LES BASES HAN ESTAT PUBLICADES AL BOP DE TARRAGONA DE DATA 11 DE MAR�, QUEDANT OBERT EL PER�ODE PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES QUE FINALITZAR� ALS 20 DIES DE LA PUBLICACI� DE LA CONVOCAT�RIA AL DOGC (INFORMAREM D�AQUESTA PUBLICACI�)

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE FORMADORS/ES D�INFORM�TICA PER A CASA CARITAT

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE MONITORS/ES PER AL PATRONAT MUNICIPLA D�ESPORTS. DATA FINAL PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES : 12 DE MAR� DE 2008

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA D�AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES

� BASES ESPEC�FIQUES PER A COBRIR UNA PLA�A D�ENGINYER SUPERIOR. PUBLICACI� BOP 22/2/08.

� BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE NETEJADORS/ES. DATA FINAL PRESENTACI� D�INST�NCIES: 8 DE FEBRER DE 2008

� BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE CONSERGES. DATA FINAL PRESENTACI� D�INST�NCIES : 8 DE FEBRER DE 2008

� BASES I CONVOCAT�RIA 6 AGENTS PER ACC�S LLIURE I 3 AGENTS PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA. PUBLICACI� AL BOP EN DATA 17 DE GENER DE 2008. DATA INICI PRESENTACI� D�INST�NCIES 18/01/2008

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TRBALL DE FORMADOR D�ATENCI� AL P�BLIC PER A CASA CARITAT. DATA FINAL PRESENTACI� D�INSTANCIES 23 DE GENER DE 2008

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC/A D�ACCI� FORMATIVA PER A CASA CARITAT. DATA FINAL PRESENTACI� D�INST�NCIES 23 DE GENER DE 2008

� BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE CONSERGE PER AL PATRONAT MUNICIPAL D�ESPORTS

� BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC/A MITJ�/ANA EN ACTIVITATS ESPORTIVES PER AL PATRONAT MUNICIPAL D�ESPORTS

� BASES ESPEC�FIQUES I CONVOCAT�RIA PER A LA COBERTURA D�UN/A T�CNIC/A EN ADMINISTRACI� GENERAL (PUBLICACI� AL BOP DE TARRAGONA EL 19 DE DESEMBRE DE 2007). EL TERMINI PER A LA PRESENTACI� D�INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 3 DE GENER DE 2008.

� DOCUMENT DECLARACI� JURADA PER ACC�S PLACES AGENT POLICIA LOCAL

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE FORMADORS/ES EN LLENGUA CATALANA PER A CASA CARITAT. DATA FINAL DE PRESENTACI� D�INST�NCIES 10 DE DESEMBRE DE 2007

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE T�CNICS/ES AUXILIARS DE MANTENIMENT D�AULA I ACCIONS FORMATIVES EN INFORM�TICA PER A CASA CARITAT. DATA FINAL DE PRESENTACI� D�INST�NCIES DI 10 DE DESEMBRE DE 2007

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE FORMADORS/ES COMPLEMENTARIS/ES PER A CASA CARITAT. DATA FINAL PRESENTACI� D�INST�NCIES 10 DE DESEMBRE DE 2007

� BASES ESPEC�FIQUES PER A LA COBERTURA D�UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC/A MITJ�/ANA PER AL DEPARTAMENT D�ENENYAMENT. FINAL PRESENTACI� INST�NCIES 14 DE DESEMBRE DE 2007

� BASES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALLA DE DINAMITZADOR/A CULTURAL PER A LA XARXA DE CULTURA

� CASA CARITAT: BASES ESPEC�FIQUES PER LES QUALS ES REGIR� EL PROC�S DE SELECCI� PER A LA COBERTURA D�UNA PLA�A LABORAL DE CAR�CTER TEMPORAL DE T�CNIC/A D�ACCI� FORMATIVA PEL PROGRAMA D�ITINERARIS PER A COL.LECTIUS AMB ESPECIALS DIFICULTATS DE CASA CARITAT

� BASES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA D�ADMINISTRATIUS/IVES. PUBLICADES AL BOPT DE DATA 16/10/2007. OBERT TERMINI PRESENTACI� D�INST�NCIES. FINALITZACI�: UNA VEGADA PUBLICADA LA CONVOCAT�RIA AL DOGC, TERMINI DE 10 DIES NATURALS

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER COBRIR LLOC DE TREBALL D�ARQUITECTE

� RECTIFICACI� BASESPER A COBRIR LLOCS DE TREBALL DE FORMADORS/ES UEC: LA DATA D�INICI DEL PROC�S SELECTIU S�ESTABLEIX PER AL PROPER DIMECRES DIA 5 DE SETEMBRE

� RECTIFICACI� BASESPER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC EN POL�TIQUES MIGRAT�RIES: LA DATA D�INICI DEL PROC�S SELECTIU S�ESTABLEIX PER AL PROPER DIMARTS DIA 4 DE SETEMBRE

� CASA CARITAT: BASES ESPEC�FIQUES DEL PROC�S DE SELECCI� D�AUXILIAR ADMINISTRATIU (LLISTA DE RESERVA)

� BASES PER A COBRIR LLOCS DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES FAMILIARS ( LLISTA DE RESERVA)

� BASES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE VIOLONCEL PER A L�ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD

� BASES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC/A EN JOVENTUT

� BASES PER A LA CONFECCI� D�UNA BORSA DE RESERVA DE T�CNICS D�ACCIONS FORMATIVES PER A CASA CARITAT

� BASES PER A COBRIR UN LLOCS DE TREBALL DE FORMADORS DE LA UNITAT D�ESCOLARITZACI� COMPARTIDA DE CASA CARITAT

� BASES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A DE LA UNITAT D�ESCOLARITZACI� COMPARTIDA DE CASA CARITAT

� BASES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE T�CNIC EN POL�TIQUES MIGRAT�RIES PER A CASA CARITAT

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A D�OBO� A TEMPS PARCIAL PER A L�ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD DE VALLS

� RECTIFICACI� BASES AGENTS I CAPORALS POLICIA LOCAL. PUBLICACI� BOPT 19/04/2007

� BASES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR EN LLENGUATGE MUSICAL I PIANO PER A L�ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD

� BASES PER A COBRIR DUES PLACES DE CAPORAL PER PROMOCI� INTERNA

� BASES PER A COBRIR CINC PLACES D�AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

� BASES PER A COBRIR DUES PLACES D�AGENTS PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

� IMPE: PROC�S DE SELECCI� D�UNA PLA�A DE REDACTOR/A DE L�EMISSORA MUNICIPAL ONA VALLS FM

� CONVOCAT�RIA DE TREBALLADORS/ES FAMILIARS

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA DE NETEJADORS/ES

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL D�OFICIAL D�OBRES PER AL CEMENTIRI MUNICIPAL

� ANNEX BASES ESPEC�FIQUES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE SOTS CAP D�ESCENA PER A LA XARXA DE CULTURA

� CONVOCAT�RIA I BASES PER A CONFECCIONAR UNA LLISTA DE RESERVA D�EDUCADORS/ES SOCIALS

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE SOTS CAP D�ESCENA PER A LA XARXA DE CULTURA

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER A CONFECCIONAR UNA LLISTA DE RESERVA DE TREBALLADOR/ES FAMILIARS

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER A COBRIR LLOCS DE TREBALL D�AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES

� OFERTA REDACTOR EMISSORA MUNICIPAL

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL D�OFICIAL FERRERIA

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL D�OFICIAL FUSTERIA

� CONVOCAT�RIA I BASES ESPEC�FIQUES PER A COBRIR LLOCS DE TREBALL DE CONSERGES

� T�CNIC/A D�ACCI� FORMATIVA VINCULAT AL PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL PER A CASA CARITAT

� FORMADOR/A EN LLENGUA CATALANA PER A CASA CARITAT

� CONVOCAT�RIA DE TREBALLADOR/A SOCIAL. (FUNCIONARI INTER�)

� PROFESSOR/A VIOL� I VIOLA. ESCOLA DE M�SICA ROBERT GERHARD

� PROFESSOR/A DE FLAUTA TRAVESSERA PER A L�ESCOLA MUNICIPAL DE M�SICA ROBERT GERHARD

� CONSERGE PER AL PATRONAL MUNICIPAL D�ESPORTS

� CONSERGE DEL MUSEU DE VALLS

� PROFESSOR/A DE VIOLONCEL PER A L�ESCOLA ROBERT GERHARD

� T�CNIC/A MITJ�/ANA PEL DESENVOLUPAMENT D�ITINERARIS PERSONALS D�INSERCI�

� MONITORS/ES PER AL PATRONAT MUNICIPAL D�ESPORTS

� EN DATA 29 DE MAR� HA SORTIT PUBLICADA AL DOGC LA CONVOCAT�RIA PER A LA CONFECCI� D�UNA LLISTA DE RESERVA D�AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES INST�NCIES FINALITZA EL PROPER DIA 19 D�ABRIL.

^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C