Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
31. REGLAMENT REGULADOR DE LA DEIXALLERIA DE VALLS

Article 1 - Objecte

´┐Żs objecte d'aquest Reglament l'establiment de les condicions generals d'´┐Żs de la deixalleria, per tal d'aconseguir el seu correcte funcionament com a centre receptor de residus municipals especials i valoritzables.

Els objectius fonamentals a assolir per la deixalleria s´┐Żn:

´┐Ż Acceptar de manera selectiva els diferents residus municipals, per tal de permetre la seva valoritzaci´┐Ż o, en cas que aquesta no sigui possible, la seva correcta gesti´┐Ż

´┐Ż Extreure de la brossa dom´┐Żstica inorg´┐Żnica els materials perillosos per gestionar-los de manera correcta

´┐Ż Col.laborar en la supressi´┐Ż dels abocaments incontrolats de residus municipals permetent l'aportaci´┐Ż de materials de dif´┐Żcil ubicaci´┐Ż per als usuaris (runes, voluminosos, residus especials, etc.)


Article 2 ´┐Ż ´┐Żmbit territorial

El servei de la deixalleria abastar´┐Ż el municipi de Valls i la resta de municipis de la comarca de l'Alt Camp que no disposin d'aquest servei.


Article 3 ´┐Ż Descripci´┐Ż de la deixalleria

Es defineix una deixalleria de tipus B, situada al Pol´┐Żgon Industrial de Valls.


Article 4 ´┐Ż Modalitat de gesti´┐Ż

La deixalleria ´┐Żs gestionada per una empresa concession´┐Żria.


Article 5 ´┐Ż Usuaris de la deixalleria

El servei de la deixalleria s'ofereix als particulars donats d'alta als padrons municipals de Valls i de la resta de municipis de la comarca, aix´┐Ż com a comer´┐Żos, oficines, tallers i petites ind´┐Żstries amb llic´┐Żncia d'activitats econ´┐Żmiques de Valls o de la resta de la comarca.

Article 6 ´┐Ż Residus admissibles

Els usuaris de la deixalleria podran aportar, pr´┐Żviament classificats, els seg´┐Żents materials:

Residus municipals especials:

´┐Ż Fluorescents i l´┐Żmpades de vapor de mercuri
S'haur´┐Ż d'evitar que es trenquin en manipular-los.

´┐Ż Pneum´┐Żtics
S'ent´┐Żn com a tal nom´┐Żs la coberta de cautx´┐Ż.

´┐Ż Bateries
S'han d'emmagatzemar en un lloc tancat i ventilat, i s'ha d'evitar que es vessin els l´┐Żquids que contenen.

´┐Ż Residus especials en petites quantitats (dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, etc)
No s'han de barrejar materials diferents, i s'han de dipositar, correctament identificats, en una habitaci´┐Ż tancada. Caldr´┐Ż evitar possibles vessaments al terra.

´┐Ż Piles
S'han de separar les piles bot´┐Ż de la resta de piles.

´┐Ż Electrodom´┐Żstics amb CFC
S'ha d'evitar el trencament del circuit de refrigeraci´┐Ż en manipular-los.

´┐Ż Oli mineral usat
No s'han de barrejar amb olis de caracter´┐Żstiques diferents i s'han d'evitar vessaments al terra.

´┐Ż Altres (olis vegetals, radiografies, t´┐Żners, etc.)


Residus municipals valoritzables:

´┐Ż Vidre: d'envasos, vidre pla, ampolles de cava senceres, etc.

´┐Ż Paper i cartr´┐Ż

´┐Ż Ferralla

´┐Ż Pl´┐Żstics

´┐Ż Fusta

´┐Ż Roba

´┐Ż Altres residus, segons el model de gesti´┐Ż adoptat

´┐Ż Electrodom´┐Żstics sense CFC

´┐Ż Voluminosos: mobles, matalassos, etc.

´┐Ż Residus verds: restes de poda i de jardineria

´┐Ż Altres residus, segons el model de gesti´┐Ż adoptat


Els contenidors on dipositar els diferents materials han d'estar senyalitzats mitjan´┐Żant logotips explicatius.


Residus no admissibles

En cap cas s'acceptaran a la deixalleria els seg´┐Żents materials:

´┐Ż Residus barrejats

´┐Ż Mat´┐Żria org´┐Żnica no especificada en el punt anterior

´┐Ż Residus industrials en grans quantitats

´┐Ż Residus radioactius

´┐Ż Residus no identificats

Per a materials no especificats en cap llista, l'Ajuntament tindr´┐Ż capacitat per acceptar o no el material a la deixalleria.


Article 7 ´┐Ż Taxes i l´┐Żmit d'aportaci´┐Ż de residus

El servei de la deixalleria ´┐Żs gratu´┐Żt per als usuaris particulars esmentats a l'article 5 d'aquest reglament, i es meritaran les taxes que aprovi l'Ajuntament quan sigui utilitzat pels comer´┐Żos, oficines, tallers i petites ind´┐Żstries que descriu el mateix article 5.

El l´┐Żmit d'aportaci´┐Ż de cada residu s'estableix en 200 kg per servei i mes, excepte les runes que podran arribar fins als 500 kg per servei i mes.


Als usuaris particulars se'ls aplicar´┐Ż la taxa corresponent quan se superin les quantitats establertes al quadre seg´┐Żent:
á

MATERIAL

Grat´┐Żit

Aplicaci´┐Ż Taxa

ELECTRODOM´┐ŻSTICS AMB SUBST. PERILLOSES

1 unitat

+ d'1 unitat

ELECTRODOM´┐ŻSTICS SENSE SUBST. PERILLOSES

1 unitat

+ d'1 unitat

FERRALLA

Fins 300 Kg.

+ de 300 Kg.

VOLUMINOSOS I MOBLES

Fins 300 Kg.

+ de 300 Kg.

ENVASOS VIDRE

Gratu´┐Żt

Gratu´┐Żt

PNEUM´┐ŻTICS

Fins 4 unitats

+ de 4 unitats

RUNES

Fins 500 kg.

+ de 500 kg.

RESTES VEGETALS

Fins 150 kg.

+ de 150 kg.

PAPER

Gratu´┐Żt

Gratu´┐Żt

ENVASOS DE PL´┐ŻSTIC D'´┐ŻS DOM´┐ŻSTIC

Gratu´┐Żt

Gratu´┐Żt

T´┐ŻXTILS

Fins 50 Kg.

+ de 50 Kg.

PINTURES

Fins 4 unitats.

+ de 4 unitats

DISSOLVENTS

Fins 4 unitats.

+ de 4 unitats

AEROSOLS

Fins 10 unitats

+ de 10 unitats

PESTICIDES

Fins 4 envasos

+ de 4 envasos

OLIS

Gratu´┐Żt

Gratu´┐Żt

FLUORESCENTS

Fins 5 unitats

+ de 5 unitats

VIDRE PLA (net)

Fins a 4 unitats

+ de 4 unitats

ALTRES VIDRES (Laminats, miralls...)

Fins 5 unitats

+ 5 unitats

L'usuari/a -en el seu cas- abonar´┐Ż la taxa en efectiu. Els usuaris assidus podran fer-ho a trav´┐Żs de transfer´┐Żncia banc´┐Żria.

Quan algun usuari/a no faci efectiu el pagament de les taxes corresponents, l'empresa concession´┐Żria facilitar´┐Ż la documentaci´┐Ż necess´┐Żria per tal que l'Ajuntament pugui procedir al cobrament per la via executiva.


Article 8 ´┐Ż Horari i dies de servei

Inicialment, l'horari d'obertura ´┐Żque podr´┐Ż ser modificat per l'alcalde, a proposta del Departament de Medi Ambient- ser´┐Ż el seg´┐Żent:

De dimarts a dissabte, de 10h a 13h i de 17h a 20h.
Diumenge, de 10h a 14h.
Dilluns, tancat tot el dia.


Article 9 ´┐Ż Personal de la deixalleria

El personal de la deixalleria garantir´┐Ż:

´┐Ż L'obertura i el tancament de la instal.laci´┐Ż

´┐Ż La seva pres´┐Żncia al llarg de tot l'horari de servei

´┐Ż El control general de funcionament de la deixalleria

´┐Ż L'atenci´┐Ż i la informaci´┐Ż als usuaris

´┐Ż La correcta disposici´┐Ż dels materials en els diferents contenidors

´┐Ż Una imatge correcta de la deixalleria pel que fa a la neteja i manteniment

´┐Ż El contacte amb els gestors i transportistes de residus

´┐Ż El registre de dades en els documents de control de la gesti´┐Ż de la deixalleria

´┐Ż La realitzaci´┐Ż de totes les funcions que contempla el contracte administratiu regulador de la gesti´┐Ż de la deixalleria.


Article 10 ´┐Ż Funcionament de la deixalleria

´┐Ż Quan l'usuari/a arribi a la deixalleria, l'encarregat haur´┐Ż de comprovar si els materials aportats s´┐Żn acceptables a la instal.laci´┐Ż

´┐Ż L'usuari/a col.locar´┐Ż el vehicle a la b´┐Żscula i donar´┐Ż les dades personals i del vehicle, aix´┐Ż com les relatives al tipus de residu

´┐Ż Es lliurar´┐Ż una tarja magn´┐Żtica a l'usuari/a ´┐Żque signar´┐Ż a la fitxa de l'usuari/a- a la qual quedar´┐Ż identificat el vehicle amb el pes total abans de dipositar el material

´┐Ż Si es tracta de materials acceptats, l'encarregat haur´┐Ż de registrar les dades de l'usuari necess´┐Żries en una Fitxa d'entrada a la deixalleria. En cas contrari, haur´┐Ż d'informar l'usuari del motiu de la no acceptaci´┐Ż dels materials

´┐Ż Si s'escau, l'encarregat haur´┐Ż de cobrar a l'usuari les taxes establertes

´┐Ż Si els materials aportats s´┐Żn residus especials, l'encarregat els haur´┐Ż de dipositar personalment en els contenidors adequats. Si es tracta d'altres materials, haur´┐Ż d'informar l'usuari d'on i com els ha de dipositar

´┐Ż Despr´┐Żs de dipositar els residus al lloc indicat, el vehicle tornar´┐Ż a ser pesat

´┐Ż L'encarregat no acceptar´┐Ż els residus de l'usuari/a que no respecti el procediment establert

´┐Ż L'encarregat haur´┐Ż de comprovar de manera peri´┐Żdica l'estat d'ocupaci´┐Ż dels contenidors, i avisar els transportistes i/o gestors corresponents per a la retirada dels materials abans de comprometre la capacitat de la deixalleria per acceptar aquests materials. Els transportistes i gestors hauran d'estar autoritzats per la Junta de Residus.

´┐Ż En el lliurament de materials als gestors, s'haur´┐Ż de fer prevaler, sempre que sigui possible, la via de la valoritzaci´┐Ż

´┐Ż Cada vegada que es porti a terme un lliurament de material a un gestor, l'encarregat de la deixalleria haur´┐Ż de registrar les dades necess´┐Żries en una Fitxa de sortida de materials de la deixalleria


Article 11 ´┐Ż Neteja i manteniment

La deixalleria ha de presentar en tot moment un correcte estat de neteja i manteniment. Per aquesta ra´┐Ż, s'hauran de considerar els seg´┐Żents ´┐Żmbits:

´┐Ż Accessos i entorn: la neteja de la deixalleria ha d'abastar tamb´┐Ż l'entorn immediatament proper a la instal.laci´┐Ż

´┐Ż Aig´┐Żes de pluja: s'ha d'evitar que afectin els materials dipositats a la deixalleria

´┐Ż Prevenci´┐Ż contra incendis: est´┐Ż totalment prohibit fumar a la deixalleria. Cal mantenir la instal.laci´┐Ż equipada amb les mesures contra incendis indicades per la normativa vigent.

´┐Ż Prevenci´┐Ż d'accidents: el personal de la deixalleria ha de disposar de l'equipament necessari per dur a terme la seva activitat. Qualsevol incident s'haur´┐Ż de notificar immediatament a l'Ajuntament.

´┐Ż Sorolls: caldr´┐Ż evitar a la deixalleria qualsevol soroll que pugui representar una mol´┐Żstia per al ve´┐Żnat

´┐Ż Olors: caldr´┐Ż eliminar r´┐Żpidament qualsevol olor que aparegui a la deixalleria

´┐Ż Desratitzaci´┐Ż: s'hauran de prendre les mesures necess´┐Żries per evitar la pres´┐Żncia de rosegadors a la deixalleria

El personal de la deixalleria utilitzar´┐Ż una fitxa de control de la neteja i el manteniment de la deixalleria per resumir les tasques portades a terme en aquest ´┐Żmbit.


Article 12 ´┐Ż Control de la gesti´┐Ż de la deixalleria

Per realitzar un seguiment de la gesti´┐Ż de la deixalleria que es porta a terme i buscar accions que permetin millorar aquesta gesti´┐Ż, el personal de la instal.laci´┐Ż ha d'emplenar un seguit de fitxes de control:

´┐Ż Fitxa d'entrada a la deixalleria

´┐Ż Fitxa de sortida de materials de la deixalleria

´┐Ż Fitxa de la gesti´┐Ż econ´┐Żmica de la deixalleria

´┐Ż Fitxa de control de la neteja i el manteniment de la deixalleria

A partir de les dades registrades, l'ens local haur´┐Ż d'elaborar un informe trimestral que resumeixi la gesti´┐Ż de la deixalleria i permeti buscar millores en aquesta gesti´┐Ż.


Article 13 ´┐Ż Infraccions i sancions

Els usuaris que -fent ´┐Żs del servei de la deixalleria- incorrin en les infraccions tipificades a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, o a l'Ordenan´┐Ża municipal de neteja p´┐Żblica, seran sancionats d'acord amb les seves disposicions.

L'empresa gestora ser´┐Ż sancionada, en el seu cas, d'acord amb les disposicions establertes al contracte de gesti´┐Ż del servei de neteja.


Article 14 ´┐Ż Campanyes de sensibilitzaci´┐Ż

L'adjudicatari de la deixalleria haur´┐Ż de col.laborar en les campanyes de sensibilitzaci´┐Ż que es portin a terme per tal de promoure l'´┐Żs de la instal.laci´┐Ż.


Disposici´┐Ż final

Aquesta ordenan´┐Ża entrar´┐Ż en vigor als quinze dies de la seva publicaci´┐Ż ´┐Żntegra al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia, tal com disposa l'article 66.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C