Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
30. REGLAMENT INTERN DEL DIP´┐ŻSIT DE DETINGUTS DE L´┐ŻAJUNTAMENT DE VALLS

Organitzaci´┐Ż del Dip´┐Żsit de Detinguts


1.- El Dip´┐Żsit Municipal de Detinguts, est´┐Ż constitu´┐Żt per 3 cel.les individuals. No es permetr´┐Ż l'ingr´┐Żs de cap persona m´┐Żs de les que permet la capacitat de dip´┐Żsit sense l'autoritzaci´┐Ż de l'Autoritat Judicial, l'alcalde o l'encarregat del Dip´┐Żsit que ´┐Żs el cap de la Policia Local.


2.- El responsable del Dip´┐Żsit, mentre no hi hagi una persona assignada expressament a tal efecte, ser´┐Ż l'agent de porta, supervisat en tot moment pel cap de servei, que s'encarregar´┐Ż d'informar l'encarregat del dip´┐Żsit de totes les novetats que es produeixin.


3.- No es permetr´┐Ż l'ingr´┐Żs de cap persona sense haver estat degudament ressenyada i identificada.


4.- En el moment de l'ingr´┐Żs, el detingut ser´┐Ż degudament escorcollat, recollint-se-li tots els objectes que dugui. De tot el que es reculli, aix´┐Ż com dels diners de qu´┐Ż disposi, s'estendr´┐Ż un rebut per duplicat, essent signat per l'agent de porta, responsable del Dip´┐Żsit, i el detingut.


5.- Durant el servei, l'agent de porta mantindr´┐Ż vigilat el Dip´┐Żsit de Detinguts amb els mitjans que disposi, sense abandonar en cap moment el seu lloc. Informant en tot moment al cap de servei de qualsevol indic´┐Żncia.


6.- Es prohibeix als agents l'´┐Żs d'aparells de r´┐Żdio, televisi´┐Ż o altres que puguin distreure l'atenci´┐Ż vigilant sobre els detinguts a excepci´┐Ż de l'estrictament destinat al servei policial.


7.- A l'hora de relleu, l'agent de porta donar´┐Ż totes les novetats referent a l'estat del Dip´┐Żsit, tant al nou agent de porta com al cap de servei entrant.


Funcionament intern


8.- Els detinguts gaudiran de 3 ´┐Żpats al dia; esmorzar, dinar i sopar, a c´┐Żrrec de l'administraci´┐Ż. L'encarregat del Dip´┐Żsit podr´┐Ż autoritzar l'entrada de menjar i begudes no alcoh´┐Żliques a c´┐Żrrec del propi detingut, i sempre en recipients i suports no contundents.


9.- Els detinguts podran fumar segons criteri dels agents que estiguin al seu c´┐Żrrec, i sota el seu control, els quals seran els responsables de qualsevol autolesi´┐Ż que es produeixin.

Sota cap concepte es permetr´┐Ż que els detinguts tinguin en el seu poder, llumins o encenedors.


10.- No se subministrar´┐Ż cap medicament als detinguts sense prescripci´┐Ż m´┐Żdica. Si s'haguessin d'anar a comprar a la farm´┐Żcia, es far´┐Ż amb els diners del detingut o mitjan´┐Żant els Serveis Socials de l'Administraci´┐Ż.


11.- L'horari de les visites ser´┐Ż de 10 a 11 hores del mat´┐Ż, o de 19 a 20 hores del vespre. Aquestes seran individuals, no es permetr´┐Ż l'entrada de m´┐Żs d'una persona al mateix temps, i tindr´┐Ż una durada m´┐Żxima de 10 minuts. L'encarregat del Dip´┐Żsit podr´┐Ż autoritzar l'entrada de m´┐Żs d'una persona, aix´┐Ż com visites fora de l'horari reglamentat. Durant la visita hi haur´┐Ż un agent permanentment que controlar´┐Ż que no hi hagi cap contacte entre detingut i visitant. El visitant no podr´┐Ż entrar en cap moment dintre de la cel.la.

L'agent de porta, anotar´┐Ż el moviment de visites en el llibre de registres corresponent, anotant nom, cognoms i DNI, el qual ser´┐Ż imprescindible per poder accedir al recinte carcerari.


12.- L'horari de les dutxes ser´┐Ż de 9 a 10 hores del mat´┐Ż, o de 20 a 21 hores del vespre. Anir´┐Ż a c´┐Żrrec del detingut tot el material necessari per a la dutxa. L'encarregat del Dip´┐Żsit podr´┐Ż autoritzar dutxes fora de l'horari reglamentat.

Els detinguts no podran abandonar la cel.la sense haver-la netejada de forma adient i haver col.locat la roba del llit dins de les bosses que se li subministraran.

El cap del servei del torn de tarda manar´┐Ż realitzar un escorcoll general al detingut i a la cel.la entre les 15 i 16 hores di´┐Żriament.


R´┐Żgim especial pels arrestos de cap de setmana


13.- Excepte quan l'autoritat judicial hagu´┐Żs disposat el compliment en altres dies de la setmana, l'ingr´┐Żs del penat en el Dip´┐Żsit es far´┐Ż entre les 8 del mat´┐Ż de divendres i les 12 del migdia de dissabte. A partir d'aquesta hora no s'admetr´┐Ż cap ingr´┐Żs.

Si algun penat arrib´┐Żs passada aquesta hora, l'agent de porta ho far´┐Ż constar en un informe fent constar l'hora de presentaci´┐Ż i el motiu al.legat, el qual el far´┐Ż arribar a l'encarregat del Dip´┐Żsit i en donar´┐Ż una c´┐Żpia al penat.

Durant la nit, no s'admetran ingressos entre les 24 hores del divendres i les 8 hores del dissabte. Si en aquest per´┐Żode es present´┐Żs algun penat, se li far´┐Ż saber que no pot ingressar fins a les 8 del mat´┐Ż, i l'agent de porta ho reflectir´┐Ż en un informe adre´┐Żat a l'encarregat del Dip´┐Żsit.


14.- En el moment en qu´┐Ż es presenti un penat per primer cop, a fi d'iniciar el compliment d'una condemna d'arrest de cap de setmana, l'agent de porta ho comunicar´┐Ż al cap de servei, el qual s'encarregar´┐Ż de fer que abans d'ingressar, se li procedeixi a verificar la seva identitat, efectuant-li la ressenya alfab´┐Żtica, dactilar i fotogr´┐Żfica.


15.- En posteriors ingressos, un cop ja ressenyat, tan sols far´┐Ż falta que acrediti la seva identitat amb el DNI o passaport.


16.- Abans d'ingressar a la cel.la, el penat t´┐Ż dret a realitzar una trucada d'una durada m´┐Żxima de 10 minuts.


17.- Els penats que compleixen condemnes d'arrest de cap de setmana, podran gaudir d'aparells de r´┐Żdio o televisi´┐Ż a c´┐Żrrec seu. Aquests aparells deixaran de funcionar entre les 14.00 hores de la nit i les 8.00 hores del mat´┐Ż.

Aquest horari es podr´┐Ż flexibilitzar a criteri de l'agent de porta, i mentre no pertobi el descans dels altres interns.

En cas que el penat no adopti mesures de bon comportament en el temps d'estada en el Dip´┐Żsit, l'encarregat podr´┐Ż fer retirar els aparells de r´┐Żdio o televisi´┐Ż.


18.- Un cop iniciat l'arrest de cap de setmana, el penat no podr´┐Ż rebre cap mena de visita, comunicaci´┐Ż o paquet.


19.- En el cas que el penat compleixi la condemna de manera ininterrompuda, se li permetr´┐Ż mantenir una comunicaci´┐Ż setmanal de quaranta minuts amb els seus familiars o persona af´┐Ż, dins l'horari regulat en aquest Reglament.

Aix´┐Ż mateix, podr´┐Ż rebre un paquet setmanal, que ser´┐Ż degudament revisat per l'agent de porta per evitar que s'introdueixin objectes prohibits.

Tamb´┐Ż, en els casos de condemna initerrompuda, en cas que els familiars de l'arrestat visquin fora de la poblaci´┐Ż o no puguin despla´┐Żar-se per visitar el penat, o quan aquest hagi de comunicar alguna cosa important, ho far´┐Ż saber al cap de servei qui, un cop comprovats els requisits anteriors, autoritzar´┐Ż la comunicaci´┐Ż assenyalant l'hora en qu´┐Ż s'hagi de fer, les quals no podran superar la freq´┐Ż´┐Żncia de 5 trucades a la setmana, i amb un temps m´┐Żxim de 5 minuts cada una.


R´┐Żgim disciplinari


20.- Les normes disciplin´┐Żries del personal encarregat de la gesti´┐Ż i cust´┐Żdia del Dip´┐Żsit de Detinguts, seran les que es regulen en el r´┐Żgim disciplinari general (Llei 10/91, de 10 de juliol; Decret 214/90, de 30 de juliol, i, suplet´┐Żriament Llei org´┐Żnica de forces i cossos de seguretat 2/85).Aquest Reglament substituir´┐Ż l'aprovat pel Plenari de l'Ajuntament el dia 21 de febrer de 1988 i publicat al BOP n´┐Żm. 220 en data 21 de setembre de 1989.

En tant no sigui aprovat pel Plenari, ser´┐Ż obligat compliment pels components de la plantilla i tindr´┐Ż efecte de circular interna, annex al reglament encara en vigor.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C