Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
27. REGLAMENT D´┐Ż´┐ŻS DEL CATAL´┐Ż A L´┐ŻAJUNTAMENT DE VALLS

Exposici´┐Ż de motius.


L'´┐Żs del catal´┐Ż a l'administraci´┐Ż local, d'acord amb all´┐Ż que preveuen tant la Llei 1/1998, de 7 de gener, de pol´┐Żtica ling´┐Ż´┐Żstica com la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya, ha estat de llarg temps en´┐Ż´┐Ż una preocupaci´┐Ż i un objectiu per a l'Ajuntament de Valls.

La normalitzaci´┐Ż en l'´┐Żs de la llengua, primer, i un destacable esfor´┐Ż de formaci´┐Ż, despr´┐Żs, han perm´┐Żs arribar a una situaci´┐Ż de plena consolidaci´┐Ż del catal´┐Ż en totes les expressions escrites que tenen com a origen l'Ajuntament.

Assolida, doncs, en quantitat i qualitat, la catalanitzaci´┐Ż de la vida administrativa municipal ´┐Żs l'hora de crear un instrument amb la doble funci´┐Ż d'omplir els buits que l'´┐Żs habitual no contempla i alhora sistematitzar un conjunt de pr´┐Żctiques habituals, amb la voluntat decidida que, en el futur, cap pas no sigui enrera.

L'article 5.1 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya, resumeix amb senzillesa, el principi que guia aquest Reglament i l'esfor´┐Ż de normalitzaci´┐Ż efectuat fins ara:

"El catal´┐Ż, com a llengua pr´┐Żpia de Catalunya, ho ´┐Żs tamb´┐Ż de la seva Administraci´┐Ż Local".

A partir d'aquesta premisa, fent ´┐Żs de la potestat reglament´┐Żria, ´┐Żs voluntat de l'Ajuntament definir i sistematitzar l'aplicaci´┐Ż d'aquest principi des del convenciment que l'administraci´┐Ż -totes les administracions- ha de jugar un paper fonamental en el proc´┐Żs de normalitzaci´┐Ż ling´┐Ż´┐Żstica del nostre pa´┐Żs.

CAP´┐ŻTOL I

De l'´┐Żmbit d'aplicaci´┐Ż

Article 1

1.1 L'´┐Żs de la llengua catalana per part de l'Ajuntament de Valls i dels organismes que en depenen, tals com patronats, societats an´┐Żnimes municipals o qualsevol altre, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament i, suplet´┐Żriament, per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de pol´┐Żtica ling´┐Ż´┐Żstica i la legislaci´┐Ż complement´┐Żria.

1.2. Les empreses que gestionin indirectament serveis locals, b´┐Ż sigui per concessi´┐Ż administrativa o qualsevol altra f´┐Żrmula de les regulades a la normativa de r´┐Żgim local, tamb´┐Ż es regeixen pels mateixos criteris.

1.3. L'Ajuntament vetlla perqu´┐Ż en els ens i les activitats en qu´┐Ż participi mitjan´┐Żant convenis, consorcis o altres formes de relaci´┐Ż, s'hi apliquin els criteris establerts en aquest Reglament.

1.4. Tots els organismes abans esmentats han d'ajustar-se als criteris d'´┐Żs ling´┐Ż´┐Żstic que difongui el Consorci per a la Normalitzaci´┐Ż Ling´┐Ż´┐Żstica a trav´┐Żs del Servei Comarcal de Catal´┐Ż de l'Alt Camp.


CAP´┐ŻTOL II

De l'´┐Żs ling´┐Ż´┐Żstic general

Article 2

D'acord amb el que estableix l'article 9.1 de la Llei 1/998, de 7 de gener, de pol´┐Żtica ling´┐Ż´┐Żstica, l'Ajuntament ha d'emprar normalment el catal´┐Ż per a les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles seg´┐Żents.

CAP´┐ŻTOL III

De l'´┐Żs en l'organitzaci´┐Ż municipal

Article 3

3.1. Les actuacions internes de l'Ajuntament s'han de fer en catal´┐Ż.

3.2. Les actes de les sessions que realitzi l'Ajuntament en Ple, la Comissi´┐Ż de Govern i les comissions informatives s'han de redactar en llengua catalana. Tamb´┐Ż s'hi ha de redactar les actes dels diversos patronats, consells i entitats amb personalitat jur´┐Żdica dependents d'aquest Ajuntament.

3.3. L'Alcaldia i les regidories, i tamb´┐Ż les diverses depend´┐Żncies administratives o serveis, en la seva actuaci´┐Ż administrativa han de redactar la documentaci´┐Ż en llengua catalana.

3.4. Els impresos utilitzats pels diferents ´┐Żrgans de l'Ajuntament i els r´┐Żtols indicatius d'oficines i despatxos, les cap´┐Żaleres de tota classe d'impresos, els segells de goma, els mata-segells i altres elements an´┐Żlegs han de ser escrits en catal´┐Ż.

3.5. Les m´┐Żquines d'escriure i les impressores dels ordinadors han d'estar adaptades per al funcionament en llengua catalana. Els programes i tot el material ofim´┐Żtic tamb´┐Ż s'hi ha d'adaptar, en la m´┐Żxima mesura possible.

Article 4

4.1. L'Ajuntament, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs an´┐Żlegs dins l'´┐Żmbit territorial catal´┐Ż, far´┐Ż constar una cl´┐Żusula en la qual s'especificar´┐Ż que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana, llevat que la seva finalitat exigeixi la redacci´┐Ż en una altra llengua.

4.2. L'Ajuntament ha de vetllar perqu´┐Ż els seus contractistes i prove´┐Żdors presentin la documentaci´┐Ż en catal´┐Ż i perqu´┐Ż, en la m´┐Żxima mesura possible, facin ´┐Żs del catal´┐Ż en els b´┐Żns i en els serveis que s´┐Żn objecte del contracte. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions, o taba, dels contractes administratius que aprovi l'Ajuntament.


CAP´┐ŻTOL IV

De les relacions amb els administrats

Article 5

5.1. Els expedients administratius de l'Ajuntament s'han de tramitar en llengua catalana.

5.2. L'expedici´┐Ż de documents o de testimoniatges d'expedients es far´┐Ż en catal´┐Ż o, si la persona sol.licitant ho demana, en castell´┐Ż.

5.3. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques residents en l'´┐Żmbit ling´┐Ż´┐Żstic catal´┐Ż, s'han de fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castell´┐Ż, si ho demanen.

5.4. La sol.licitud de traducci´┐Ż que facin les persones interessades, d'acord amb els dos apartats anteriors, no pot comportar cap perjudici o despesa al sol.licitant, ni retards en el procediment, ni suspendre'n la tramitaci´┐Ż i els terminis establerts.

5.5. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones residents fora de l'´┐Żmbit ling´┐Ż´┐Żstic catal´┐Ż es faran normalment en castell´┐Ż.

5.6. Els documents, les comunicacions i les notificacions adre´┐Żades a persones residents fora de l'Estat espanyol es faran normalment en castell´┐Ż, en una llengua del territori on van adre´┐Żades, en catal´┐Ż o en diverses d'aquestes lleng´┐Żes.

Article 6

Els impresos s'han d'oferir en la versi´┐Ż catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castell´┐Ż. Les versions castellanes seran a disposici´┐Ż dels interessats.

Article 7

Nom´┐Żs es faran impresos biling´┐Żes quan alguna circumst´┐Żncia especial ho recomani, d'acord amb els criteris a qu´┐Ż fa refer´┐Żncia l'article 1.4. En tot cas, el text catal´┐Ż hi ha de figurar de forma preferent.

Article 8

En les seves comunicacions administratives orals, el personal de l'Ajuntament ha d'emprar la llengua catalana, llevat que l'administrat demani ser at´┐Żs en castell´┐Ż. Aix´┐Ż mateix, es pot rec´┐Żrrer a qualsevol llengua o mitj´┐Ż que faciliti la comunicaci´┐Ż en cas que sigui necessari.

Article 9

Els documents p´┐Żblics i els contractuals atorgats per l'Ajuntament s'han de redactar en catal´┐Ż. En cas que l'Ajuntament concorri junt amb altres atorgants, el document s'ha de redactar tamb´┐Ż en la llengua que s'acordi.


CAP´┐ŻTOL V

De les relacions institucionals

Article 10

La documentaci´┐Ż que l'Ajuntament adreci a qualsevol de les administracions p´┐Żbliques situades dins l'´┐Żmbit de Catalunya s'ha de redactar en llengua catalana. En aquesta mateixa llengua s'han de redactar les comunicacions de l'Ajuntament adre´┐Żades a l'Administraci´┐Ż civil o militar de l'Estat i a la Just´┐Żcia dins l'´┐Żmbit ling´┐Ż´┐Żstic catal´┐Ż.

Article 11

Els documents destinats a administracions p´┐Żbliques de fora de Catalunya es redactaran en castell´┐Ż o, si s'escau, en l'altra llengua oficial de l'administraci´┐Ż receptora.

Article 12

Les c´┐Żpies de documents redactats en catal´┐Ż que s'hagin d'enviar a administracions de fora de l'´┐Żmbit ling´┐Ż´┐Żstic catal´┐Ż es trametran, b´┐Ż en castell´┐Ż o altra llengua oficial de l'administraci´┐Ż receptora (amb la indicaci´┐Ż que el text ´┐Żs traducci´┐Ż de l'original catal´┐Ż), b´┐Ż en catal´┐Ż, acompanyades de traducci´┐Ż al castell´┐Ż, o a aquella altra llengua oficial.


CAP´┐ŻTOL VI

Dels avisos, publicacions i activitats p´┐Żbliques

Article 13

La retolaci´┐Ż p´┐Żblica de tota mena s'ha de redactar en catal´┐Ż.

Article 14

Les disposicions de l'Ajuntament s'han de publicar en catal´┐Ż i, quan correspongui, se n'ha de fer la traducci´┐Ż al castell´┐Ż.

Article 15

15.1. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que editi l'Ajuntament, com tamb´┐Ż els missatges que s'emetin a trav´┐Żs dels mitjans de comunicaci´┐Ż i la publicitat institucional, s'han de fer en catal´┐Ż, llevat dels espec´┐Żficament destinats a la promoci´┐Ż exterior, que es poden fer en la llengua dels destinataris.

15.2. Fora de l'´┐Żmbit ling´┐Ż´┐Żstic catal´┐Ż, la publicitat s'ha de fer generalment en versi´┐Ż doble, en catal´┐Ż i castell´┐Ż o, preferiblement, en la llengua pr´┐Żpia, si n'´┐Żs una altra.

15.3. Quan els impresos, tr´┐Żptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l'´┐Żmbit ling´┐Ż´┐Żstic catal´┐Ż, o les d'abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de donar-ne la difusi´┐Ż, no siguin redactats en llengua catalana, l'Ajuntament en sol.licitar´┐Ż la versi´┐Ż en aquesta llengua, sense perjudici de la seva difusi´┐Ż d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent.

15.4. En els mitjans de radiodifusi´┐Ż i de televisi´┐Ż gestionats per l'Ajuntament la llengua normalment emprada ha d'´┐Żsser la catalana, tal com estableix l'article 25.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de pol´┐Żtica ling´┐Ż´┐Żstica.

Article 16

Els c´┐Żrrecs de l'administraci´┐Ż municipal s'han d'expressar normalment en catal´┐Ż en els actes p´┐Żblics celebrats i les actuacions fetes dins l'´┐Żmbit ling´┐Ż´┐Żstic catal´┐Ż, quan la intervenci´┐Ż sigui per ra´┐Ż del c´┐Żrrec i representin la corporaci´┐Ż.


CAP´┐ŻTOL VII

De les institucions docents

Article 17

17.1. Les institucions docents de l'Ajuntament, tant de gesti´┐Ż directa com mitjan´┐Żant un altre sistema en qu´┐Ż l'Ajuntament sigui membre ´┐Żnic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l'estricta aplicaci´┐Ż de les normes i instruccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en mat´┐Żria de normalitzaci´┐Ż ling´┐Ż´┐Żstica.

17.2. En totes les actuacions administratives s'ha d'utilitzar sempre el catal´┐Ż d'acord amb el que s'indica en els articles precedents, i els directors han de vetllar perqu´┐Ż la llengua catalana esdevingui el vehicle d'expressi´┐Ż normal en les activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecci´┐Ż externa.


CAP´┐ŻTOL VIII

Dels registres

Article 18

En els registres administratius de l'Ajuntament, els assentaments s'han de fer en catal´┐Ż.


CAP´┐ŻTOL IX

De la selecci´┐Ż, provisi´┐Ż i el reciclatge del personal

Article 19

19.1. En el proc´┐Żs de selecci´┐Ż per a accedir a places de personal de l'Ajuntament, incl´┐Żs el personal laboral, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressi´┐Ż oral com, si s'escau, en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pr´┐Żpies de les places de qu´┐Ż es tracti i, per tant, en les convocat´┐Żries per a l'acc´┐Żs ha de figurar el requisit de coneixement de catal´┐Ż. Quan els aspirants siguin de nacionalitat espanyola, el coneixement del castell´┐Ż es pot presumir.

19.2. El Ple de l'Ajuntament ha d'establir en les bases de les convocat´┐Żries el nivell de catal´┐Ż que han d'acreditar els aspirants, d'acord amb la legislaci´┐Ż de la funci´┐Ż p´┐Żblica.

Article 20

20.1. En la provisi´┐Ż de llocs de treball, inclosos els cossos amb habilitaci´┐Ż estatal, els candidats han d'estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressi´┐Ż oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions.

20.2. El Ple de l'Ajuntament, a l'hora de definir els llocs de treball, ha d'establir els nivells respectius de coneixement oral i escrit de la llengua catalana per a cada cas, i considerar-lo com a requisit o m´┐Żrit preferent d'acord amb l'avaluaci´┐Ż que s'estableixi.

Article 21

El t´┐Żcnic del Servei Comarcal de Catal´┐Ż de l'Alt Camp ha de formar part dels tribunals qualificadors en qualitat d'assessor, pel que fa a la valoraci´┐Ż dels coneixements de catal´┐Ż, en els procediments de selecci´┐Ż de personal i de provisi´┐Ż de llocs de treball.

Article 22

22.1. Els responsables dels diferents ´┐Żrgans de l'Ajuntament, d'acord amb el Servei de Catal´┐Ż, han de prendre les mesures necess´┐Żries perqu´┐Ż el personal que treballa en les seves depend´┐Żncies tingui els coneixements necessaris de catal´┐Ż per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista ling´┐Ż´┐Żstic, de les tasques internes o adre´┐Żades als administrats.

22.2. L'Ajuntament, d'acord amb el servei de Catal´┐Ż, facilitar´┐Ż la formaci´┐Ż de llengua catalana a tots els funcionaris que no tinguin els coneixements necessaris per exercir les seves funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.

22.3. La formaci´┐Ż professional del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament s'ha de fer en llengua catalana, sempre que en depengui de l'Ajuntament la programaci´┐Ż i l'organitzaci´┐Ż. Si no en dep´┐Żn, l'Ajuntament ha de demanar que es faci en catal´┐Ż.


CAP´┐ŻTOL X

Del compliment i seguiment del Reglament

Article 23

23.1. Per tal de garantir el compliment d'aquest Reglament, es crear´┐Ż una Comissi´┐Ż interdepartamental de seguiment integrada almenys per l'alcalde i els regidors que aquest designi, el secretari general, el cap de personal, el responsable del Servei de Catal´┐Ż, un representant del comit´┐Ż d'empresa i un altre de la junta de personal i les altres persones que designi l'alcalde.

23.2. Aquesta Comissi´┐Ż interdepartamental de seguiment es reunir´┐Ż almenys dues vegades l'any per analitzar el compliment i el desplegament d'aquest Reglament i extraordin´┐Żriament quan la convoqui l'alcalde per iniciativa pr´┐Żpia o a petici´┐Ż d'algun dels seus membres.

23.3. L'actualitzaci´┐Ż, ampliaci´┐Ż o revisi´┐Ż del Reglament tamb´┐Ż depenen d'aquesta Comissi´┐Ż interdepartamental, la qual far´┐Ż l'estudi i la proposta corresponent al Ple de l'Ajuntament perqu´┐Ż, si s'escau, n'aprovi la modificaci´┐Ż.

Article 24

La Comissi´┐Ż interdepartamental de seguiment informar´┐Ż peri´┐Żdicament la corporaci´┐Ż municipal del grau d'aplicaci´┐Ż d'aquest Reglament perqu´┐Ż la corporaci´┐Ż prengui les mesures oportunes per garantir-ne el compliment.


CAP´┐ŻTOL XI

De l'impuls institucional

Article 25

25.1. L'Ajuntament ha de fomentar l'´┐Żs del catal´┐Ż en la publicitat que es fa en la via p´┐Żblica i en les activitats laborals, professionals, mercantils, culturals, associatives, esportives, l´┐Żdiques i de qualsevol altra mena d'´┐Żmbit municipal.

25.2. Tots els organismes de l'Ajuntament han d'impulsar la normalitzaci´┐Ż ling´┐Ż´┐Żstica en el seu ´┐Żmbit d'actuaci´┐Ż, amb el suport t´┐Żcnic del Servei de Catal´┐Ż i d'acord amb els criteris que estableixi la Comissi´┐Ż interdepartamental de seguiment d'aquest Reglament.

Article 26

26.1. L'Ajuntament ha de vetllar perqu´┐Ż tota la senyalitzaci´┐Ż i la retolaci´┐Ż situada dintre del terme municipal sigui en catal´┐Ż en els termes previstos per la Llei.

26.2. L'Ajuntament prendr´┐Ż les mesures necess´┐Żries per garantir que s'usi la topon´┐Żmia oficial catalana.

26.3. L'Ajuntament condicionar´┐Ż la concessi´┐Ż de qualsevol perm´┐Żs a l'´┐Żs correcte dels noms de lloc.

Article 27

La retolaci´┐Ż i la senyalitzaci´┐Ż vi´┐Żria que depengui de l'Ajuntament o que instal.lin les seves empreses adjudicat´┐Żries o concession´┐Żries o qualsevol altra entitat, en col.laboraci´┐Ż amb l'Ajuntament, han de figurar en catal´┐Ż, sense perjudici del que disposin les normes que regulen el tr´┐Żnsit i la seguretat vial.

Article 28

L'Ajuntament pot establir bonificacions i exempcions fiscals per a les actuacions relacionades amb la normalitzaci´┐Ż i el foment de l'´┐Żs de la llengua catalana al municipi.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C