Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
25. REGLAMENT DELS CONSERGES DE LES ESCOLES P´┐ŻBLIQUES

Art. 1.- OBJECTE I ´┐ŻMBIT

Les presents instruccions tenen per objecte determinar les funcions dels Conserges dels Col´┐Żlegis P´┐Żblics.


Art. 2.- FINALITAT

La finalitat de la present normativa ´┐Żs la d'atendre a la cust´┐Żdia, manteniment, conservaci´┐Ż i seguretat de la propietat municipal d'aquests locals i de col´┐Żlaboraci´┐Ż amb la comunitat escolar.


Art. 3.- MODALITAT I ADSCRIPCI´┐Ż

Empleats que desenvolupin el treball de conserge:

a) que tenen el benefici de casa-habitatge en el mateix lloc on presten els seus serveis.

b) Que realitzin la seva tasca en un centre docent.


Art. 4.- DEPEND´┐ŻNCIA FUNCIONAL ORG´┐ŻNICA

Pel que fa a la seva depend´┐Żncia org´┐Żnica, els conserges dependran a tots els efectes de l'Ajuntament. Aquesta depend´┐Żncia inclou aspectes tal com remuneracions, sancions, jubilaci´┐Ż, permisos i vacances (aquestes nom´┐Żs podran fer-se en per´┐Żode de vacances escolars), si b´┐Ż en mat´┐Żria de permisos i vacances ser´┐Ż escoltada la direcci´┐Ż de l'escola.

Quant a la seva relaci´┐Ż funcional, els conserges dependran de la direcci´┐Ż del Centre.


Art. 5.- COMESES, DRETS I OBLIGACIONS

5.1.- Els conserges no realitzaran en cap cas funcions de car´┐Żcter docent, ni tan sols en virtut de delegaci´┐Ż. Particularment s'abstindran de vigilar els alumnes durant el temps de descans i de mantenir l'ordre a les aules. En cap cas ser´┐Ż responsable dels alumnes ni abans d'entrar ni despr´┐Żs de sortir de l'escola.

Aquesta prohibici´┐Ż s'ent´┐Żn sens perjudici de la conveni´┐Żncia que els conserges participin personalment o mitjan´┐Żant els seus representants en els Consells Escolars i se sentin part´┐Żcips actius en el projecte educatiu.

5.2.- Correspon als conserges el servei de portes incloses les dels patis, aix´┐Ż com la cust´┐Żdia general de l'edifici i les instal´┐Żlacions. En cas d'observar defici´┐Żncies en el funcionament dels aparells, i exclusivament si aquestes defici´┐Żncies poguessin malmetre o causar danys a les persones o als b´┐Żns, suspendran el servei afectat i causaran l'av´┐Żs adient a qui correspongui.

5.3.- Els conserges vetllaran pel manteniment i la conservaci´┐Ż de l'edifici escolar i realitzaran aquelles reparacions que racionalment trobin al seu abast, tals com canviar un pany, collar a les parets quadres i taulers, pintar petites brut´┐Żcies en mobles i parets, canviar v´┐Żlvules i boies de sanitaris, desembossar la cisterna dels WC, canviar els distints components dels fluorescents i bombetes, arranjar endolls i interruptors, sempre que no comportin la possibilitat de produir un desperfecte m´┐Żs gran.

En el sup´┐Żsit que, atesa la seva complexitat o volum, els conserges no puguin realitzar una determinada reparaci´┐Ż ho posar´┐Ż en coneixement de la direcci´┐Ż, la qual donar´┐Ż l'av´┐Żs corresponent a l'´┐Żrea de Serveis.

Si s'escau, els Serveis T´┐Żcnics, podran assessorar els conserges sobre la t´┐Żcnica adequada per a determinades reparacions, el servei T´┐Żcnic posar´┐Ż al seu abast el material necessari per portar a terme la reparaci´┐Ż.

Durant cada per´┐Żode de vacances escolars, els conserges realitzaran una revisi´┐Ż general i una posada a punt de les instal´┐Żlacions, amb col´┐Żlaboraci´┐Ż amb els serveis t´┐Żcnics, si cal.

5.4.- Els conserges vetllaran per la perfecta netedat de l'escola. La neteja general del centre ser´┐Ż compet´┐Żncia dels serveis de neteja, malgrat aix´┐Ż, ser´┐Ż responsabilitat seva el trasllat de les escombraries al lloc indicat per a la recollida. Si, durant les hores d'abs´┐Żncia del personal de neteja, es produ´┐Żs alguna circumst´┐Żncia excepcional que precis´┐Żs la neteja immediata, seran els serveis de consergeria que, a requeriment del director, portaran a terme la tasca.

5.5.- Els conserges vetllaran pel bon ´┐Żs dels subministraments de gas, aigua i electricitat.

5.6.- Constituir´┐Ż una tasca essencial dels conserges el control de les entrades i sortides del centre. A m´┐Żs, els conserges col´┐Żlaboraran en les tasques que els assigni la direcci´┐Ż del centre relacionades amb la posada en marxa de la calefacci´┐Ż, distribuci´┐Ż d'avisos i correspond´┐Żncia, trucades telef´┐Żniques, copisteria de direcci´┐Ż.

5.7.- Amb la finalitat d'assegurar la correcta relaci´┐Ż entre l'Ajuntament i els centres pel que fa al seu funcionament, els conserges tindran l'obligaci´┐Ż de personar-se a l'Ajuntament quan siguin requerits i quan ho considerin necessari per assumptes dels serveis.

5.8.- Els conserges mantindran en tot moment un tracte correcte i deferent amb la direcci´┐Ż del centre, el professorat, els companys de treball i els alumnes. Igualment atendran amb amabilitat les persones que vulguin entrevistar-se amb els directors o professors, als quals oferir´┐Ż nom´┐Żs la informaci´┐Ż de car´┐Żcter general que estiguin autoritzats a divulgar.

5.9.- En el sup´┐Żsit que, en algun moment concret, els conserges necessitin l'ajut d'algun alumne ho consultaran pr´┐Żviament amb el professorat que correspongui. Aix´┐Ż mateix, en els casos de manca de respecte, indisciplina, producci´┐Ż de desperfectes i an´┐Żlegs per part dels alumnes, s'abstindran d'imposar c´┐Żstigs i ho comunicaran al professorat corresponent o al director als efectes adients.

5.10.- Dins de la seva funci´┐Ż de vigil´┐Żncia general, els conserges informaran a la direcci´┐Ż del centre de qualsevol anomalia que observin o que els consti.

5.11.- El conserge tindr´┐Ż al seu c´┐Żrrec la cust´┐Żdia del lloc on hi ha comptadors, motors... i procurar´┐Ż que aquestes depend´┐Żncies es trobin sempre tancades i no hi permetr´┐Ż el pas a persones no autoritzades.

5.12.- Els conserges i els familiars que amb ell convisquin no podran realitzar vendes ni activitats dins el recinte escolar. Els conserges no percebran remuneraci´┐Ż o compensacions econ´┐Żmiques que no provinguin directament de l'Ajuntament.

5.13.- Els conserges no podran fer ´┐Żs particular de les instal´┐Żlacions i material de l'escola sense la deguda autoritzaci´┐Ż.


6.- JORNADA DE TREBALL

La jornada de treball dels conserges ser´┐Ż igual a la que resulti aplicable a la resta del personal municipal, i la seva distribuci´┐Ż ser´┐Ż efectuada per l'Ajuntament d'acord amb les necessitats del centre i amb la consulta pr´┐Żvia amb la direcci´┐Ż.


7.- UTILITZACI´┐Ż DE LA CASA-HABITATGE

D'haver-hi casa-habitatge en el centre, aquesta tindr´┐Ż l'´┐Żnica finalitat de facilitar l'obligaci´┐Ż de vigil´┐Żncia del centre, a la persona que exerceixi el c´┐Żrrec de conserge.


8.- ACC´┐ŻS AL CENTRE

Facilitar´┐Ż l'acc´┐Żs al centre als serveis de neteja i de tot aquell personal de l'Ajuntament, serveis de manteniment, empreses de reparaci´┐Ż, aix´┐Ż com persones que hagin estat autoritzades, pr´┐Żvia identificaci´┐Ż dels que siguin responsables.

En aquell centre escolar on l'APA o altres entitats hagin estat autoritzades per a l'´┐Żs de les instal´┐Żlacions en hores extraordin´┐Żries, permetr´┐Ż i facilitar´┐Ż el desenvolupament d'aquestes activitats i tindr´┐Ż cura del tancament de les instal´┐Żlacions.

Mentre durin aquestes activitats en hores extraescolars, el conserge podr´┐Ż romandre a casa seva, essent responsabilitat de l'APA o de l'entitat que organitzi les activitats, la vigil´┐Żncia, conservaci´┐Ż i manteniment de les instal´┐Żlacions que utilitzin.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C