Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
24. REGLAMENT DEL SERVEI D´┐ŻATENCI´┐Ż DOMICILI´┐ŻRIA

ARTICLE 1. OBJECTE

´┐Żs objecte d'aquest reglament, la regulaci´┐Ż de la prestaci´┐Ż del servei d'atenci´┐Ż domicili´┐Żria.
El servei ´┐Żs assumit per l'Ajuntament de Valls, i es presta en r´┐Żgim de lliure concurr´┐Żncia. La forma de gesti´┐Ż ´┐Żs directa, a trav´┐Żs dels Serveis Socials d'atenci´┐Ż prim´┐Żria de l'Ajuntament de Valls, i de la Fundaci´┐Ż P´┐Żblica Municipal Pius Hospital de Valls quan l'atenci´┐Ż domicili´┐Żria no es presti directament pel personal de plantilla de l'Ajuntament. No obstant, la forma de gesti´┐Ż es podr´┐Ż modificar mitjan´┐Żant acord de ple. En aquest cas, totes les refer´┐Żncies efectuades a la FPM Pius Hospital de Valls, s'entendran aplicables a l'ens o empresa gestora del servei.
El servei a prestar inclou:
- Serveis d'atenci´┐Ż domicili´┐Żria derivats des dels Serveis Socials d'Atenci´┐Ż Prim´┐Żria de l'Ajuntament de Valls. En aquest cas, els receptors del servei hauran de ser residents a la zona de cobertura de la UBASP de Valls. Aquest servei es podr´┐Ż prestar:
o Mitjan´┐Żant personal propi de la Plantilla de l'Ajuntament de Valls.
o Mitjan´┐Żant personal contractat per la Fundaci´┐Ż P´┐Żblica Municipal Pius Hospital de Valls
La Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Valls, resoldr´┐Ż en cada cas la forma de prestar el servei.
- Serveis d'atenci´┐Ż domicili´┐Żria a sol´┐Żlicitud dels interessats. En aquest cas, no ser´┐Ż requisit necessari que el receptor del servei sigui resident a la zona de cobertura de la UBASP de Valls. En aquest cas, el cost aniria a c´┐Żrrec exclusivament de l'usuari.

ARTICLE. 2 DEFINICI´┐Ż I OBJECTIUS

Definici´┐Ż:

El servei d'ajuda domicili´┐Żria es un servei p´┐Żblic municipal que ofereix un conjunt organitzat i coordinat d'accions (assistencials, educatives i preventives) que s´┐Żn realitzades per professionals del treball familiar al lloc de resid´┐Żncia de l'usuari, amb la finalitat de prestar atenci´┐Ż a les necessitats b´┐Żsiques de la vida di´┐Żria, suport personal i ajut a aquelles persones o fam´┐Żlies en situaci´┐Ż de dificultat per al desenvolupament de les activitats quotidianes, per tal que puguin continuar vivint a casa i en el seu entorn habitual, durant el major temps i amb les millors condicions de vida possibles.

Objectius:

L'objectiu del servei ´┐Żs cobrir les necessitats b´┐Żsiques i relacionals de les persones, donant-los l'ajut necessari pel desenvolupament de les activitats pr´┐Żpies de la vida di´┐Żria i procurant en totes les accions promogudes, en la mesura que sigui possible, l'autonomia i les capacitats dels usuaris, amb la finalitat de:
- Possibilitar que les persones puguin romandre a casa seva i en el seu entorn social amb la major qualitat de vida i autonomia, durant tant de temps com sigui possible.
- Evitar o retardar els internaments en centres residencials d'aquelles persones que, a causa de mancances de tipus f´┐Żsic, ps´┐Żquic o social, no puguin continuar vivint en el seu domicili, sense ajuda o suport i sense que aix´┐Ż representi un risc per a elles.
- Prevenir situacions de crisi i de deteriorament o disminuci´┐Ż de la qualitat de vida a les llars.
- Oferir suport a situacions de depend´┐Żncia.

ARTICLE 3. FUNCIONS I TASQUES PROFESSIONALS

a) treballadores familiars:

Atenci´┐Ż a la persona:
- higiene i cura personal, ajuda f´┐Żsico-motriu, cura i control de l'alimentaci´┐Ż i medicaci´┐Ż, suport a l'aprenentatge d'h´┐Żbits: cura personal, atenci´┐Ż a infants, gent gran o persones en situaci´┐Ż de depend´┐Żncia, observar, detectar i informar de situacions de risc per a la persona, entre d'altres.

Atenci´┐Ż a la llar:
- manteniment i ordre de la llar i a la roba personal, neteja ordin´┐Żria de l'habitatge, realitzaci´┐Ż, suport i aprenentatge d'h´┐Żbits en relaci´┐Ż a compres dom´┐Żstiques i qualsevol altra activitat necess´┐Żria pel bon funcionament de la llar i organitzaci´┐Ż dom´┐Żstica, i similars.

Integraci´┐Ż a l'entorn social:
- Acompanyament fora de la llar que faciliten la relaci´┐Ż amb l'exterior i amb els serveis comunitaris (compres, visites m´┐Żdiques, recursos socials, etc.).
- Acompanyament a l'usuari per realitzaci´┐Ż de gestions ordin´┐Żries.
- Suport a les relacions amb ve´┐Żns i familiars i de conviv´┐Żncia amb l'entorn.
- Observaci´┐Ż, detecci´┐Ż i informaci´┐Ż de possibles situacions de risc a l'entorn de resid´┐Żncia habitual i l'entorn social de les persones usu´┐Żries.

b) Auxiliars de la llar:

Neteja del domicili.

ARTICLE 4. DESTINATARIS

Est´┐Ż adre´┐Żat a persones de totes les franges d'edat, que per motius f´┐Żsics, ps´┐Żquics i socials es troben en situaci´┐Ż de manca d'autonomia, dificultats per a desenvolupar les activitats de la vida di´┐Żria o amb problem´┐Żtiques familiars especials.

ARTICLE 5. ORGANITZACI´┐Ż DEL SERVEI
1. El Servei d'atenci´┐Ż domicili´┐Żria ´┐Żs un servei propi dels Serveis Socials de l'Atenci´┐Ż Prim´┐Żria Municipal.
La seva organitzaci´┐Ż s'haur´┐Ż de plantejar en concord´┐Żncia amb el funcionament dels serveis socials d'Atenci´┐Ż Prim´┐Żria de l'Ajuntament de Valls i en el marc del Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulaci´┐Ż del sistema catal´┐Ż de serveis socials.
L'assignaci´┐Ż del servei d'ajuda domicili´┐Żria a cada persona o fam´┐Żlia, aix´┐Ż com el plantejament dels objectius de treball, la definici´┐Ż de les tasques a realitzar, la proposta d'hores necess´┐Żries i adequades per a la prestaci´┐Ż del servei, ´┐Żs responsabilitat de l'Equip de Serveis Socials d'Atenci´┐Ż Prim´┐Żria de l'Ajuntament de Valls.

En el cas que servei d'ajuda domicili´┐Żria sigui prestat per la FPM Pius Hospital de Valls i derivat des dels Serveis Socials d'Atenci´┐Ż Prim´┐Żria de l'Ajuntament de Valls, es realitzar´┐Ż sempre d'acord amb uns objectius establerts per cada cas al pla d'actuaci´┐Ż amb els usuaris als serveis socials municipals d'atenci´┐Ż Prim´┐Żria de l'Ajuntament de Valls.

Es pot donar el sup´┐Żsit que un cas derivat de l'Atenci´┐Ż Prim´┐Żria municipal i assumit inicialment per la FPM Pius Hospital hagi de ser traspassat a personal de plantilla per diverses circumst´┐Żncies: prioritzaci´┐Ż d'hores de plantilla de l'Ajuntament, redefinici´┐Ż d'objectius de treball.
L'Ajuntament garantir´┐Ż els mecanismes apropiats per la realitzaci´┐Ż de les funcions seg´┐Żents:
- L'assignaci´┐Ż del tipus de servei a prestar en cada cas. Definici´┐Ż d'objectius i tasques d'acord amb el pla de treball definit per cada usuari.
- La proposta de nombre d'hores necess´┐Żries per a realitzar aquestes tasques, indicant la franja hor´┐Żria m´┐Żs recomanable. La prestaci´┐Ż del servei es dur´┐Ż a terme preferentment els dies laborables entre les 8 i les 20h., encara que, per raons de necessitat, podran sol´┐Żlicitar-se serveis fora d'aquest horari. En tot cas caldr´┐Ż respectar l'horari acordat i haver establert pr´┐Żviament un acord econ´┐Żmic.
- La comunicaci´┐Ż de la comanda de nou servei a l'´┐Żrgan gestor, d'acord amb els procediments i protocols establerts, subministrant tota la informaci´┐Ż necess´┐Żria sobre els casos aix´┐Ż com els plans de treball de les persones a atendre.
La Fundaci´┐Ż P´┐Żblica Municipal Pius Hospital de Valls haur´┐Ż de garantir :
- Que el servei es realitza efectivament, d'acord amb la comanda realitzada.
- Si no es pot atendre a l'horari sol´┐Żlicitat, proposar horaris alternatius, sempre i quan s'asseguri el compliment del pla de treball.
- Iniciar el servei en un temps m´┐Żxim de tres dies, a partir del moment en qu´┐Ż es faci la demanda. En cas d'urg´┐Żncia, aquest temps no podr´┐Ż ser superior a 24 hores des del moment de la comunicaci´┐Ż.
- Comunicar als Serveis Socials municipals qualsevol incid´┐Żncia que es produeixi en la prestaci´┐Ż del servei o relatives al personal que l'executa, de manera immediata, i posteriorment amb comunicaci´┐Ż escrita en un termini m´┐Żxim de 48 hores. Les baixes i el motiu s'hauran de notificar en un termini m´┐Żxim de 24 hores, mitjan´┐Żant el procediment i documentaci´┐Ż establert a aquest fi.
- Assegurar la qualitat t´┐Żcnica i professional del servei, mitjan´┐Żant l'adequada supervisi´┐Ż i control de la gesti´┐Ż, arbitrant les mesures oportunes pel seguiment de l'execuci´┐Ż del servei. Comprometent-se a mantenir, en la mesura del possible, constant l'equip de treballadors/es que prestin el servei, i aix´┐Ż mateix, a no dispersar els usuaris amb un excessiu nombre de treballadors/es familiars.

L'´┐Żs dels xecs-servei concedits a la regidoria de serveis socials pel Departament. de Treball ser´┐Ż a proposta tant dels Serveis Socials de l'Ajuntament com del servei de la FPM Pius Hospital a trav´┐Żs d'una comissi´┐Ż conjunta i d'acord amb la normativa que s'estableixi per aquest fi. Tanmateix, es prioritzaran aquelles situacions de necessitat que no es puguin cobrir per cap altra via de finan´┐Żament.


ARTICLE 6. COORDINACI´┐Ż ENTRE L'´┐ŻRGAN GESTOR I ELS SERVEIS SOCIALS D'ATENCI´┐Ż PRIM´┐ŻRIA DE L'AJUNTAMENT

6.1 Coordinaci´┐Ż de gesti´┐Ż del servei:

La FPM Pius Hospital designar´┐Ż una persona responsable de la coordinaci´┐Ż general del servei, del seguiment del funcionament i que doni resposta a qualsevol incid´┐Żncia en relaci´┐Ż al desenvolupament del contracte.

La coordinaci´┐Ż per a revisar el funcionament global del servei i valorar l'estat d'execuci´┐Ż es realitzar´┐Ż, com a m´┐Żnim, trimestralment, amb el/la coordinador/a de Serveis Socials i, en el seu cas, amb el t´┐Żcnic/a responsable del tema que sigui designat des de la Regidoria .

6.2 Coordinaci´┐Ż t´┐Żcnica del servei:

La FPM Pius Hospital destinar´┐Ż per a les tasques de coordinaci´┐Ż t´┐Żcnica un/a treballador social que pugui garantir el bon funcionament del servei, que es coordinar´┐Ż mensualment amb els professional/s de refer´┐Żncia de l'equip b´┐Żsic d'atenci´┐Ż social prim´┐Żria municipal, a fi de supervisar i fer el seguiment dels plans de treball, amb aportaci´┐Ż, per ambdues parts, de la documentaci´┐Ż normalitzada per a tal fi . El seguiment de les incid´┐Żncies es realitzar´┐Ż a partir dels fulls de seguiment de cada cas, que haur´┐Ż de lliurar mensualment l'empresa. S'inclou la participaci´┐Ż, en aquestes reunions de coordinaci´┐Ż, dels professionals del servei a domicili que realitzen l'atenci´┐Ż directa, quan sigui necessari, a petici´┐Ż del professional de refer´┐Żncia dels serveis socials municipals i del coordinador del servei de la FPM Pius Hospital.


ARTICLE 7. RELACI´┐Ż AMB LES PERSONES USUARIES DEL SERVEI.

1.- Usuaris del servei derivats dels Serveis Socials d'Atenci´┐Ż Prim´┐Żria de l'Ajuntament de Valls.

La sol´┐Żlicitud del servei s'haur´┐Ż de presentar als Serveis Socials d'Atenci´┐Ż Prim´┐Żria de l'Ajuntament de Valls. L'acc´┐Żs dels usuaris es produeix a proposta de l'equip d'atenci´┐Ż social prim´┐Żria municipal, seguint el procediment d'intervenci´┐Ż protocolitzat del servei i l'aplicaci´┐Ż de la corresponent ordenan´┐Ża municipal. Conclou amb la signatura del corresponent contracte assistencial entre l'usuari i l'Ajuntament. Seran considerats, a tots els efectes, usuaris dels Serveis Socials Municipals.

Hauran d'accedir necess´┐Żriament a trav´┐Żs de l'equip d'atenci´┐Ż social prim´┐Żria municipal, tots aquells usuaris que no tinguin capacitat econ´┐Żmica suficient per abonar les quotes integres del servei, d'acord amb els barems de determinaci´┐Ż de la quota a abonar, establertes en l'ordenan´┐Ża fiscal.

Per poder iniciar un servei al domicili, ser´┐Ż imprescindible haver signat el contracte assistencial amb l'usuari on s'acorden les condicions del servei. Aquest contracte, degudament complimentat, haur´┐Ż d'estar signat per un representant de l'Ajuntament i l'usuari, i en el mateix hi figurar´┐Ż l'import a satisfer per l'usuari, si ´┐Żs el cas, dedu´┐Żdes les subvencions atorgades per l'Ajuntament, aix´┐Ż com el r´┐Żgim de pagament. Quan el servei no l'executi directament el personal de plantilla de l'Ajuntament, i es faci a trav´┐Żs de la FPM Pius Hospital, tamb´┐Ż el signar´┐Ż un representant d'aquesta.

Les suspensions temporals dels serveis provocades per l'usuari superiors a 3 dies deixaran sense efecte el contracte. Per activar-se es necessitar´┐Ż la comunicaci´┐Ż escrita de Serveis Socials Municipals, en el sup´┐Żsit que no s'hagin produ´┐Żt modificacions contractuals. Si ´┐Żs aix´┐Ż, l'usuari haur´┐Ż de tornar a sol´┐Żlicitar, seguint el proc´┐Żs fet inicialment per donar d'alta el servei.

En el cas de serveis subvencionats, la subvenci´┐Ż s'abonar´┐Ż directament a la FPM Pius Hospital de Valls, que descomptar´┐Ż de la liquidaci´┐Ż practicada a l'interessat l'import de la subvenci´┐Ż.

2.- Serveis d'atenci´┐Ż domicili´┐Żria a sol´┐Żlicitud dels interessats.
La sol´┐Żlicitud es dirigir´┐Ż directament a la FPM Pius Hospital de Valls, especificant el servei sol´┐Żlicitat. El President de la Fundaci´┐Ż resoldr´┐Ż la sol´┐Żlicitud, i aprovar´┐Ż en el seu cas el preu p´┐Żblic corresponent. En el cas que la durada del servei sigui superior a 1 mes, les liquidacions seran mensuals i per mesos ven´┐Żuts. Aix´┐Ż mateix, s'establir´┐Ż una fian´┐Ża equivalent al pagament d'un mes, import que ser´┐Ż liquidat al finalitzar el contracte. Si els serveis s´┐Żn inferiors a un mes, s'haur´┐Ż d'abonar per part de l'interessat al final del servei realitzat.
Per poder iniciar un servei al domicili, ser´┐Ż imprescindible haver signat el contracte assistencial amb l'usuari on s'acorden les condicions del servei. Aquest contracte, degudament complimentat, haur´┐Ż d'estar signat per un representant de la FPM Pius Hospital de Valls i l'usuari.


3.- En tots els casos


La FPM Pius Hospital i el personal del servei, que desenvolupin la prestaci´┐Ż d'ajut a domicili hauran de complir les mesures de seguretat i higiene i de salut laboral establertes en la legislaci´┐Ż vigent, i mantenir inexcusablement el secret professional, afavorir una bona relaci´┐Ż amb l'usuari i eludir qualsevol conflicte personal amb aquestes. En general, haur´┐Ż de realitzar les seves funcions de conformitat amb les regles de la bona fe i dilig´┐Żncia. El personal prestador del servei a domicili, en el seu uniforme portar´┐Ż en lloc visible el distintiu de l'empresa.

La liquidaci´┐Ż del preu p´┐Żblic corresponent, correspondr´┐Ż a l'Ajuntament quan el servei es presti amb personal de plantilla, i a la FPM Pius Hospital de Valls en els altres casos.

En el cas que l'usuari no aboni el corresponent preu p´┐Żblic en els terminis acordats, es podr´┐Ż procedir a la suspensi´┐Ż del servei. Pr´┐Żvia resoluci´┐Ż de l'´┐Żrgan competent.


ARTICLE 8. RELACIONS ECON´┐ŻMIQUES ENTRE L'AJUNTAMENT I LA FPM PIUS HOSPITAL DE VALLS


El pagament de les subvencions que ha de realitzar l'Ajuntament a la FPM Pius Hospital de Valls, es far´┐Ż de forma mensual, pr´┐Żvia liquidaci´┐Ż efectuada per la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Valls, amb el vist i plau del coordinador t´┐Żcnic del servei, depenent de la FPM Pius Hospital de Valls.


ARTICLE 9. PROTECCI´┐Ż DE LES DADES PERSONALS

La FPM Pius Hospital de Valls i el seu personal hauran de respectar en tot cas les prescripcions de la llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal, respecte a les dades d'aquest car´┐Żcter relatiu a les persones usu´┐Żries del servei.

L'usuari ser´┐Ż informat tan pels serveis socials municipals, com per la FPM Pius Hospital de Valls de qu´┐Ż davant de qualsevol eventualitat haur´┐Ż de posar-se en contacte amb els serveis socials municipals, o amb els de la FPM.

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C