Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
18. REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMER´┐Ż DE VALLS

OBJECTE


Article 1r.

a) El Consell Municipal de Comer´┐Ż de Valls, com a ´┐Żrgan de participaci´┐Ż, t´┐Ż per finalitats les d'informaci´┐Ż, proposta, consulta i assessorament en el desenvolupament de pol´┐Żtiques i iniciatives que afectin al sector comercial. Tanmateix podr´┐Ż elevar recomanacions i propostes referents a aquest sector a qualsevol administraci´┐Ż i instituci´┐Ż, mitjan´┐Żant l'´┐Żrea de Desenvolupament, el Govern Municipal i el Ple de la Corporaci´┐Ż si s'escau.

b) El Consell Municipal de Comer´┐Ż de Valls es configurar´┐Ż en un marc d'an´┐Żlisi i debat de la problem´┐Żtica comercial de Valls, per tal de col.laborar en la recerca de les solucions m´┐Żs adients per al sector.


FINALITATS


Article 2n.

El Consell Municipal de Comer´┐Ż tindr´┐Ż les seg´┐Żents finalitats:

a) Proposar a l'Ajuntament, mitjan´┐Żant l'´┐Żrea de Desenvolupament:

1. Aquelles mesures necess´┐Żries per al desenvolupament de les activitats comercials, per tal de racionalitzar l'estructura comercial de la ciutat.

2. La realitzaci´┐Ż d'estudis sectorials.

3. L'explotaci´┐Ż de la informaci´┐Ż i documentaci´┐Ż que puguin aportar els membres del Consell, amb l'objectiu d'impulsar iniciatives que potenci´┐Żn el comer´┐Ż.

4. Accions de promoci´┐Ż comercial que es vulguin endegar a la ciutat.

5. L'organitzaci´┐Ż de congressos, exposicions i debats relacionats amb el sector. Promoure i patrocinar aquestes activitats i cooperar-hi.

6. Dur a terme estudis, informes i enquestes de car´┐Żcter comercial, tant territorial com sectorial, i difondre-les si s'escau.

7. La posada en marxa de programes de formaci´┐Ż i reciclatge comercial relacionats amb el sector. Col.laborar amb l'Ajuntament en el camp del foment de l'ocupaci´┐Ż i de la formaci´┐Ż professional espec´┐Żfica per al sector comercial.

8. Propostes, suggeriments o informes a la fi d'implicar i participar a d'altres administracions o entitats d'´┐Żmbit superior la municipal.

9. Qualsevulla altra finalitat similar a les indicades i que el Consell consideri convenient per a la consecuci´┐Ż dels objectius que s'ha fixat.

10. Propostes de f´┐Żrmules alternatives per a la creaci´┐Ż, desenvolupament, formaci´┐Ż i reconversi´┐Ż del sector comercial perqu´┐Ż les faci arribar a altres ´┐Żrees de l'Ajuntament o a altres institucions p´┐Żbliques.

b) Col.laborar amb l'Ajuntament de Valls, si s'escau, en les campanyes que aquest pugui organitzar i que tinguin incid´┐Żncia en el sector comercial.

c) Realitzar informes, no preceptius i no vinculants, respecte a assumptes municipals relacionats amb el sector del comer´┐Ż, a petici´┐Ż del Govern municipal o que el mateix Consell estimi convenient.

d) Difondre i promoure la formaci´┐Ż i el reciclatge comercial entre els comerciants i els seus empleats.

e) Col.laborar en el manteniment del desenvolupament normal del tr´┐Żfic comercial sota el principi de la bona fe i impulsar f´┐Żrmules per trobar solucions als conflictes que es presenten entre comerciants i entre comerciants i compradors.

f) Patrocinar i promoure campanyes publicit´┐Żries relatives a activitats comercials que es considerin convenients per al conjunt del comer´┐Ż de la ciutat.

g) Fer propostes als ´┐Żrgans de Govern de la ciutat i a d'altres d'´┐Żrees, mitjan´┐Żant l'´┐Żrea de Desenvolupament, que el Consell consideri de gran import´┐Żncia per al comer´┐Ż de la ciutat.

h) Impulsar l'establiment d'uns criteris sobre urbanisme comercial i els diferents ´┐Żmbits d'aplicaci´┐Ż que inclogui la seva conservaci´┐Ż, manteniment i seguretat.


´┐ŻMBIT D'ACTUACI´┐Ż


Article 3r.

Les funcions del Consell Municipal de Comer´┐Ż es desplegaran en l'´┐Żmbit territorial del municipi de Valls i aquelles altres establertes pr´┐Żviament mitjan´┐Żant un acord de cooperaci´┐Ż.


COMPOSICI´┐Ż I ´┐ŻRGANS


Article 4t

La composici´┐Ż del Consell ser´┐Ż:

a) President nat: l'alcalde-president de l'Ajuntament de Valls.

b) President executiu: el regidor cap de l'´┐Żrea de Desenvolupament.

c) Sots-presid´┐Żncia 1a: el president de la Cambra Oficial de Comer´┐Ż de Valls.

d) Sots-presid´┐Żncia 2a: el president de la UBV.

e) Vocals:
- Dos representants de les associacions de botiguers, proposades per la Uni´┐Ż de Botiguers de Valls.

- Un representant del Mercat Central.

- Un representant del Gremi d'Hostaleria.

- Un representant del mercat de la roba i de la verdura.

- Un representant per a cadascun dels grups municipals amb representaci´┐Ż al Ple de l'Ajuntament. En aquest cas no caldr´┐Ż que, el representant designat, tingui la condici´┐Ż de regidor.

- Un representant del Consell de Direcci´┐Ż de l'IMPE.

- Un representant de la Federaci´┐Ż d'Associacions de Ve´┐Żns de Valls.

- Actuar´┐Ż com a secretari t´┐Żcnic i assessor el gerent de l'IMPE.

f) El nombre de membres del Consell no ser´┐Ż limitat: tanmateix la integraci´┐Ż en el Consell de les entitats que s'assenyalen en aquest article tindr´┐Ż car´┐Żcter voluntari.

g) Secretari: el secretari del Consell ser´┐Ż el secretari general de la Corporaci´┐Ż o funcionari en qui delegui.

NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL


Article 5´┐Ż

a) Nomenament: els membres del Consell seran ratificats pel Ple a proposta del president executiu del Consell.


´┐ŻRGANS AUXILIARS DEL CONSELL


Article 6´┐Ż

a) Permanent del Consell: en situacions d'urg´┐Żncia es podr´┐Ż constituir una Permanent del Consell formada per la Presid´┐Żncia, les Sots-Presid´┐Żncies i dos representants de les entitats comercials.

b) Comissions t´┐Żcniques o de treball: dins del Consell Municipal de Comer´┐Ż es podran constituir les comissions t´┐Żcniques que es consideri convenient per impulsar tasques o tem´┐Żtiques concretes. Aquestes comissions t´┐Żcniques o de treball donaran compte de la seva feina al Plenari del Consell.

c) En qualsevol moment es podran incorporar nous membres del Consell. Admissi´┐Ż: la Presid´┐Żncia proposar´┐Ż al Ple el nomenament dels nous membres del Consell, sempre que els sol.licitants reuneixin aquests requisits:

1. Ser entitats que tinguin relacio amb el sector del comer´┐Ż de la ciutat i que defensin els interessos dels comerciants.
2. Que tinguin el seu domicili social a Valls, encara que excepcionalment s'hi podria incorporar alguna entitat la seu de la qual estigui fora de la ciutat, ateses les seves caracter´┐Żstiques o vinculaci´┐Ż al comer´┐Ż local, per acord majoritari del Consell.
3. Que estigui inscrita en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament.
4. Tenir un nombre m´┐Żnim de 20 socis o un 20% del total de comer´┐Żos del sector que representa.
5. Es podran incorporar al Consell entitats d'´┐Żmbit territorial inferior a la ciutat o de sectors comercials espec´┐Żfics. Les entitats d'´┐Żmbit territorial inferior a la ciutat seran de barri o equivalent. Es podran incorporar sectors comercials, encara que integrin un nombre total de comer´┐Żos redu´┐Żt, sempre que acreditin una traject´┐Żria activa mitjan´┐Żant una mem´┐Żria justificativa.

d) La p´┐Żrdua de la qualitat de membre del Consell es produ´┐Żra:

1. Per dissoluci´┐Ż de l'entitat.
2. Per decisi´┐Ż pr´┐Żpia, degudament comunicada al Consell.
3. Quan no assisteixi a les reunions del Consell durant un any.
4. Per activitats contr´┐Żries a aquestes normes i considerades molt greus, per decisi´┐Ż del mateix Consell.

e) Una vegada rebuda la corresponent sol.licitud d'admissi´┐Ż o ren´┐Żncia, es presentar´┐Ż a la primera reuni´┐Ż ordin´┐Żria del Consell, perqu´┐Ż aquest es manifesti al respecte abans d'elevar-lo al Ple de l'Ajuntament.


R´┐ŻGIM JUR´┐ŻDIC. SESSIONS DEL CONSELL


Article 7´┐Ż.

a) El Ple del Consell de Comer´┐Ż es reunir´┐Ż pr´┐Żvia convocat´┐Żria del secretari del Consell, per ordre de la Presid´┐Żncia, que fixar´┐Ż l'ordre del dia.

b) Sessi´┐Ż ordin´┐Żria: cada 3 mesos. La convocat´┐Żria es far´┐Ż amb 5 dies d'antelaci´┐Ż.

c) Sessi´┐Ż extraordin´┐Żria: quan es consideri necessari, a proposta de la Presid´┐Żncia del Consell o a petici´┐Ż d'un ter´┐Ż dels membres del Consell. La convocat´┐Żria es far´┐Ż amb 48 hores d'antelaci´┐Ż.

d) Informaci´┐Ż pr´┐Żvia. junt amb la convocat´┐Żria, o amb antelaci´┐Ż suficient, s'enviar´┐Ż a tots els membres del Consell la documentaci´┐Ż relativa als temes a tractar en la reuni´┐Ż del Consell. El mateix criteri se seguir´┐Ż per a les convocat´┐Żries de les comissions t´┐Żcniques o de treball.

e) Qu´┐Żrum m´┐Żnim d'assist´┐Żncia: per constituir v´┐Żlidament la reuni´┐Ż del Consell Municipal de Comer´┐Ż caldr´┐Ż l'assist´┐Żncia, com a m´┐Żnim, de m´┐Żs del 50% dels seus membres, i sempre la de la presid´┐Żncia o sots-presid´┐Żncia i el secretari.

f) Presa de decisions i qu´┐Żrum de votaci´┐Ż: el Consell Municipal de Comer´┐Ż prendr´┐Ż les seves decisions normalment per consens. Quan aix´┐Ż no sigui possible, es votar´┐Ż i cada membre del Consell tindr´┐Ż un sol vot. Les decisions del Consell Municipal de Comer´┐Ż, no tenen car´┐Żcter resolutori respecte a l'Ajuntament i vinculen als seus membres en funci´┐Ż del comprom´┐Żs assolit. En cas de votaci´┐Ż, les decisions es prendan per majoria simple i, en cas d'empat, decideix el vot de qualitat de la presid´┐Żncia.

g) Convidats: a cada sessi´┐Ż del Consell la Presid´┐Żncia podr´┐Ż convidar les persones que es considerin convenients en relaci´┐Ż als punts a tractar, amb veu i sense vot. Aix´┐Ż mateix, la Presid´┐Żncia tindr´┐Ż la facultat d'incorporar puntualment al Consell la representaci´┐Ż pol´┐Żtica i t´┐Żcnica de l'Ajuntament que, en un moment determinat, cregui d'inter´┐Żs per tractar temes puntuals.

h) Informaci´┐Ż: la Presid´┐Żncia vetllar´┐Ż perqu´┐Ż s'envi´┐Ż als membres del Consell la infomaci´┐Ż municipal adequada al seu ´┐Żmbit d'actuaci´┐Ż.


FUNCIONS DEL PRESIDENT EXECUTIU


Article 8´┐Ż.

El president executiu del Consell exercir´┐Ż les funcions seg´┐Żents:

a) Convocar i presidir el Ple del Consell.

b) Representar el Consell en els seus m´┐Żxims termes.

c) Actuar com a lligam entre el Consell i l'Ajuntament.

d) Aquelles altres que no estiguin expressament atribu´┐Żdes al Ple del Consell.

e) El president podr´┐Ż delegar funcions en els sots-presidents, els quals el substituiran en cas d'abs´┐Żncia, malaltia o vacant.


R´┐ŻGIM ECON´┐ŻMIC


Article 9´┐Ż.

La Presid´┐Żncia executiva vetllar´┐Ż perqu´┐Ż el Consell compti amb el suport t´┐Żcnic i material necessari per a garantir-ne el correcte funcionament.

Per al desenvolupament de les seves finalitats el Consell no disposar´┐Ż de dotaci´┐Ż econ´┐Żmica pr´┐Żpia, tota vegada que es tracta d'una Entitat de tipus primordialment assessor i informatiu.

D'acord amb l'expressat a l'article anterior, cap activitat del Consell, de qualsevol naturalesa, no tindr´┐Ż finalitat lucrativa pels seus membres.

Les despeses de funcionament del Consell aniran a c´┐Żrrec del pressupost ordinari de l'IMPE, pr´┐Żvia aprovaci´┐Ż a l'efecte del regidor delegat i la tramitaci´┐Ż oportuna. Aix´┐Ż mateix, l'IMPE facilitar´┐Ż la tasca de gesti´┐Ż administrativa i de suport que la pr´┐Żpia activitat del Consell demani.

En el sup´┐Żsit que el Consell dugui a terme activitats puntuals de promoci´┐Ż, l'Ajuntament participar´┐Ż en el presspost de l'activitat en el tant per cent que en cada cas es determini, cobrint-se la resta amb la participaci´┐Ż d'altres organismes interessats i dels propis botiguers comerciants.

El domicili social de l'entitat es fixa a la muralla de Sant Antoni 8, de Valls.


DISSOLUCI´┐Ż DEL CONSELL


Article 10´┐Ż.

El Consell es dissoldr´┐Ż per acord del Ple de l'Ajuntament quan concorrin circumst´┐Żncies que aix´┐Ż ho aconsellin.


DISPOSICI´┐Ż FINAL

Per a tot el que no preveu aquest Reglament, s'estar´┐Ż a la normativa que regeix a l'Ajuntament de Valls, que servir´┐Ż igualment de criteri interpretatiu.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C