Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
17. REGLAMENT DE CREACI´┐Ż I FUNCIONAMENT DE LA COMISSI´┐Ż MUNICIPAL DEL PATRIMONI ARQUITECT´┐ŻNIC I ARQUEOL´┐ŻGIC VALLENC

Art.:1.- Motius de la creaci´┐Ż i objectius de la comissi´┐Ż.

El Pla General d'Ordenaci´┐Ż Urbana, i el Pla Especial de reforma interior del Centre Hist´┐Żric integren a nivell urban´┐Żstic, els valors del patrimoni cultural dels elements d'inter´┐Żs arqueol´┐Żgic, d'inter´┐Żs hist´┐Żric - art´┐Żstic i arquitect´┐Żnic i del paisatge urb´┐Ż per a la seva conservaci´┐Ż i revaloritzaci´┐Ż, en relaci´┐Ż a l'ordenaci´┐Ż territorial i Urbana.

El desplegament de la protecci´┐Ż del patrimoni cultural es realitza sobre la base de les determinacions del Cat´┐Żleg que acompanya el Pla General i Pla Especial en l'´┐Żmbit de la seva compet´┐Żncia, degudament actualitzat pel que fa als continguts descriptius, informatius i de les normes d'actuaci´┐Ż en b´┐Żns catalogats i inventariats.

Es constitueix la ´┐ŻComissi´┐Ż Municipal del Patrimoni Arquitect´┐Żnic i Arqueol´┐Żgic´┐Ż per facilitar un control ´┐Żgil, obert i correcte de les actuacions en un proc´┐Żs qualificat t´┐Żcnicament i, a la vegada, obert a la participaci´┐Ż, partint de la base que la conservaci´┐Ż i protecci´┐Ż del patrimoni passa necess´┐Żriament per uns fets d'intervenci´┐Ż complexos i sotmesos a un proc´┐Żs cultural din´┐Żmic, que s´┐Żn impossibles de preveure exhaustivament des d'una ´┐Żptica purament ordenancista.


Art.:2.- Car´┐Żcter de la Comissi´┐Ż.-

La ´┐ŻComissi´┐Ż Municipal del Patrimoni Arquitect´┐Żnic i Arqueol´┐Żgic´┐Ż s'ent´┐Żn com un ´┐Żrgan consultiu de car´┐Żcter t´┐Żcnic que t´┐Ż com a missi´┐Ż l'assessorament als diferents Serveis Municipals i a l'Ajuntament, per aconseguir l'adequat compliment de l'esperit, directius i objectius de la normativa del pla general, del pla especial de reforma interior del centre hist´┐Żric, dels nous plans que es puguin aprovar per a la preservaci´┐Ż del patrimoni, i de la legislaci´┐Ż d'aplicaci´┐Ż.


Art.:3.- Intervenci´┐Ż de la Comissi´┐Ż.

A.- La Comissi´┐Ż informar´┐Ż a petici´┐Ż de l'Alcalde/ssa o qualsevol Regidor/a en mat´┐Żria d'urbanisme i/o patrimoni arquitect´┐Żnic o arqueol´┐Żgic en els seg´┐Żents casos:

- Concessi´┐Ż de llic´┐Żncia d'obres en tot l'´┐Żmbit del terme municipal, incloses les actuacions d'iniciativa p´┐Żblica.

B.- La Comissi´┐Ż emetr´┐Ż informe preceptiu i no vinculant en els seg´┐Żents casos:

- En la concessi´┐Ż de llic´┐Żncia d'obres que tinguin incid´┐Żncia en els bens protegits o inventariats pels Cat´┐Żlegs i els seus entorns definits, incloses les actuacions d'iniciativa p´┐Żblica.
- Sobre l'adequaci´┐Ż de les obres executades a la llic´┐Żncia concedida, en les que tinguin incid´┐Żncia en els bens protegits pels Cat´┐Żlegs i els seus entorns definits, incloses les actuacions d'iniciativa p´┐Żblica.
- Sobre noves catalogacions i inventariat d'elements.
- Sobre propostes de modificaci´┐Ż del cat´┐Żleg o canvi de protecci´┐Ż d'edificis o elements catalogats.
- Sobre totes aquelles q´┐Żestions que afectin als elements del Cat´┐Żleg.
- En actuacions en mat´┐Żria de protecci´┐Ż del patrimoni arqueol´┐Żgic.
- En mat´┐Żria de protecci´┐Ż del paisatge urb´┐Ż.
- Abans de l'aprovaci´┐Ż inicial dels instruments de planejament en l'´┐Żmbit del pla especial de reforma interior del Centre Hist´┐Żric.

C.- La Comissi´┐Ż podr´┐Ż proposar noves catalogacions, modificacions del cat´┐Żleg i descatalogacions, aix´┐Ż com actuacions amb car´┐Żcter general sobre el patrimoni arquitect´┐Żnic i arqueol´┐Żgic vallenc.


Art.:4.- Control de les actuacions per part de la Comissi´┐Ż.

La Comissi´┐Ż Municipal del Patrimoni assessorar´┐Ż, pr´┐Żvia petici´┐Ż del President/a de la Comissi´┐Ż municipal del Patrimoni Arqueol´┐Żgic i Arquitect´┐Żnic, a l'Ajuntament de l'adequaci´┐Ż a la llic´┐Żncia de l'execuci´┐Ż de les obres sobre els edificis o elements dels que hagi informat pr´┐Żviament

Per aix´┐Ż, podr´┐Ż disposar del Servei d'Inspecci´┐Ż Municipal. Aquesta tasca s'efectuar´┐Ż sota la direcci´┐Ż dels Serveis Municipals d'Urbanisme, i de l'administraci´┐Ż competent en els casos de B´┐Żns Culturals i d'Inter´┐Żs Nacional.


Article 5.- Composici´┐Ż de la Comissi´┐Ż.

´┐ŻLa Comissi´┐Ż Municipal del Patrimoni estar´┐Ż formada per:

- L'Alcalde/ssa o el Regidor/a en qui delegui, que presidir´┐Ż la Comissi´┐Ż.
- Arquitecte Municipal, nomenat/da per la Comissi´┐Ż de Govern a proposta de la Comissi´┐Ż informativa municipal d'Urbanisme.
- Un representant de la demarcaci´┐Ż de Tarragona del Col´┐Żlegi d'Arquitectes de Catalunya.
- Dos representants de l'Institut d'Estudis Vallencs.
- Una persona vinculada amb el patrimoni, nomenada per la Comissi´┐Ż de govern o proposta del President/a de la Comissi´┐Ż municipal del Patrimoni Arquitect´┐Żnic i Arqueol´┐Żgic.
- Un t´┐Żcnic/a del personal de l'Ajuntament o dels seus ens aut´┐Żnoms, nomenat/a per la Comissi´┐Ż de govern a proposta de la Comissi´┐Ż Informativa de Cultura.
- El Secretari/a de l'Ajuntament de Valls, o la persona en qui delegui, sense vot.

La Comissi´┐Ż podr´┐Ż sol´┐Żlicitar la col´┐Żlaboraci´┐Ż de les entitats ciutadanes o persones relacionades amb els diversos camps, ja siguin de l'art, hist´┐Żria, arqueologia, agricultura, biologia i qualsevol altre que pugui tenir relaci´┐Ż amb els temes objecte d'informe, per tal de dur a terme la seva tasca amb la m´┐Żxima efic´┐Żcia.

La Comissi´┐Ż podr´┐Ż sol´┐Żlicitar la presencia en les seves sessions dels agents implicats en qualsevol actuaci´┐Ż que hagi d'informar.

El c´┐Żrrec de membre permanent de la Comissi´┐Ż Municipal de Patrimoni implicar´┐Ż la incompatibilitat professional dels enc´┐Żrrecs privats d'intervencions en els elements del cat´┐Żleg. ´┐Ż


Article 6.- Funcionament de la Comissi´┐Ż.

El funcionament de la Comissi´┐Ż ser´┐Ż el propi dels ´┐Żrgans col´┐Żlegiats de l'Ajuntament.

Convocat´┐Żria.- La Comissi´┐Ż ser´┐Ż convocada pel President/a, ´┐Żs a dir l'Alcalde/ssa o Regidor/a delegat, en hores de jornada laboral de l'Ajuntament, a no ser que per unanimitat dels membres de la Comissi´┐Ż decideixin un altre horari de reunions, per escrit a tots els seus membres, amb una antelaci´┐Ż de sis dies h´┐Żbils, en la que far´┐Ż constar els temes de l'ordre del dia, restant la documentaci´┐Ż de l'objecte de la reuni´┐Ż a la seva disposici´┐Ż a l'´┐Żrea d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Lloc de celebraci´┐Ż.- Les sessions de la Comissi´┐Ż es portaran a terme a la seu de l'Ajuntament.

Qu´┐Żrum.- La comissi´┐Ż s'entendr´┐Ż v´┐Żlidament constitu´┐Żda si hi conc´┐Żrren la majoria simple dels seus membres.

Presa de decisions.- Els informes s'emetran per unanimitat, i en cas de discrep´┐Żncies per majoria simple dels membres concurrents a la sessi´┐Ż de la comissi´┐Ż v´┐Żlidament constitu´┐Żda segons el qu´┐Żrum establert. En cas d'empat decidir´┐Ż el vot de qualitat del President/a de la Comissi´┐Ż.

Acta.- De cada sessi´┐Ż el Secretari/a n'estendr´┐Ż una acta que s'aprovar´┐Ż, si aix´┐Ż s'acorda, al final de la mateixa sessi´┐Ż. En altre cas, s'aprovar´┐Ż en la propera sessi´┐Ż que se celebri.

Termini per emetre informes.- En cada sessi´┐Ż s'informaran els temes inclosos a l'ordre del dia rem´┐Żs als membres de la Comissi´┐Ż. Nom´┐Żs en cas excepcional, en temes de clara complexitat, es podr´┐Ż ajornar la emissi´┐Ż de l'informe per una sessi´┐Ż posterior de la Comissi´┐Ż.´┐Ż


Art.: 7.-Pressupost de la Comissi´┐Ż.

Els pressupostos generals de l'Ajuntament han de preveure una partida que garanteixi el correcte funcionament d'aquesta Comissi´┐Ż.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C