Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
15. PROCEDIMENT REGULADOR DE LA CAMPANYA MUNICIPAL D´┐ŻINCENTIUS I AJUTS A LA INICIATIVA PRIVADA PER A LA DINAMITZACI´┐Ż DEL CENTRE HIST´┐ŻRIC DE VALLS (2000)

NORMES PRELIMINARS


Article 1. Aquest procediment t´┐Ż per objecte regular les actuacions de l'Ajuntament de Valls que gestionades directament o a trav´┐Żs de l'´┐Żrgan delegat competent, van adre´┐Żades al foment de les iniciatives que tenen per objecte la rehabilitaci´┐Ż del patrimoni p´┐Żblic i privat, la millora del paisatge urb´┐Ż, i el foment d'activitats econ´┐Żmiques, culturals i socials en l'entorn del centre Hist´┐Żric de Valls. Espai urb´┐Ż, que inclou la part interior al tomb de muralles incl´┐Żs aquestes a banda i banda.


Article 2. Als efectes de l´┐Żarticle precedent, s'entendr´┐Ż per paisatge urb´┐Ż: els elements urbans de car´┐Żcter fix o permanent que en una determinada ordenaci´┐Ż configuren els llocs o indrets de la ciutat i la seva imatge, com ara edificis, mobiliari, espais i condicions ambientals. El bon ´┐Żs del paisatge urb´┐Ż i el seu manteniment s'entenen com a un component important en la millora de la qualitat de vida ciutadana.


Article 3. Dins de les activitats de foment, les subvencions, ja siguin pr´┐Żpies o impr´┐Żpies, que corresponguin a actuacions acollides a la Campanya per a la protecci´┐Ż del patrimoni p´┐Żblic i privat i millora del paisatge urb´┐Ż, constitueixen una activitat discrecional de l'Ajuntament de Valls.


Article 4. Correspondr´┐Ż a l'alcalde de Valls o ´┐Żrgan municipal competent, resoldre sobre la concessi´┐Ż o denegaci´┐Ż de qualsevol tipus de subvenci´┐Ż.


Article 5. L'atorgament de subvencions estar´┐Ż limitat per les dotacions econ´┐Żmiques establertes en el pressupost amb aquesta finalitat. El regidor/a responsable de l'´┐Żrgan municipal competent podr´┐Ż modificar amb car´┐Żcter general el contingut del procediment, sempre de conformitat amb els interessos de foment dels objectius del Pla de Dinamitzaci´┐Ż del Centre Hist´┐Żric, la tutela del paisatge i el patrimoni arquitect´┐Żnic en vistes a la seva adequaci´┐Ż a les disponibilitats pressupost´┐Żries.


Article 6. Les subvencions previstes en aquest procediment s'imputaran als cr´┐Żdits pressupostaris 5 i del pressupost de l'Ajuntament de Valls. Aquests tindran la qualitat de fons ampliables previ informe de l'´┐Żrgan gestor justificant la conveni´┐Żncia de l'increment de dotaci´┐Ż pressupost´┐Żria.


Article 7. No es podran acollir a la Campanya aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar la sol.licitud. En aquests casos l'expedient es resoldr´┐Ż d'acord a les bases vigents.


Article 8. Correspon a l'´┐Żrgan de gesti´┐Ż: la recepci´┐Ż, la tramitaci´┐Ż i la proposta de resoluci´┐Ż de les sol.licituds de subvenci´┐Ż i ajut t´┐Żcnic a qu´┐Ż d´┐Żna lloc la Campanya i tamb´┐Ż qualsevol altra actuaci´┐Ż de foment de les que es preveuen en el Pla de Dinamitzaci´┐Ż del Centre Hist´┐Żric o la seva proposta a l'´┐Żrgan municipal competent en cas que sigui procedent i, en especial, les relacionades amb les iniciatives privades interessades a col.laborar en el patrocini econ´┐Żmic o publicitari d'actuacions relacionades amb l'objecte de la Campanya.


Article 9. Les propostes de resoluci´┐Ż de subvencions seran acordades per la Comissi´┐Ż de Govern previ dictamen de la Comissi´┐Ż Informativa de l'´┐Żrea de Planejament.

L'Ajuntament donar´┐Ż a con´┐Żixer abastament entre els ciutadans el contingut de la Campanya.PROGRAMES DE MILLORA CIUTADANA QUE FORMEN PART DE LA CAMPANYA


I.- Actuacions objecte de subvenci´┐Ż


Article 10. Actuacions preferents. D'acord amb aquest procediment i dins la Campanya municipal per a la protecci´┐Ż i millora del patrimoni p´┐Żblic i privat aix´┐Ż com del paisatge urb´┐Ż, s'estableix un programa tipificat de subvenci´┐Ż a la construcci´┐Ż, restauraci´┐Ż i rehabilitaci´┐Ż d'edificis privats, s'hi podran acollir tamb´┐Ż les obres de restauraci´┐Ż de fa´┐Żanes i terrats i tamb´┐Ż les actuacions complement´┐Żries que millorin, restaurin o rehabilitin la part exterior d'edificis privats destinats majorit´┐Żriament a habitatges, espais comercials i de serveis, excloses les promocions immobili´┐Żries de rehabilitaci´┐Ż.

A tal efecte s'entendr´┐Ż com a promoci´┐Ż immobili´┐Żria la rehabilitaci´┐Ż d'edificis amb dest´┐Ż a la venda o lloguer d'habitatges i/o equipaments comercials o serveis superiors als 6 habitatges i/o tres equipaments comercials. Per aquests casos es valorar´┐Ż l'impacte positiu del projecte i l'inter´┐Żs del mateix dins els objectius generals de regeneraci´┐Ż del Centre Hist´┐Żric.

L'´┐Żrgan competent emetr´┐Ż un informe proposta on es faci pal´┐Żs l'inter´┐Żs del projecte amb una proposta d'ajuts que l'alcalde aprovar´┐Ż si s'escau.


Article 12. D'altres actuacions. Tamb´┐Ż podran acollir-se a les subvencions totes les intervencions en edificis, espais o elements privats que es relacionen a continuaci´┐Ż i s'especifiquen a l'Annex.

- Restauraci´┐Ż i neteja de parets mitgeres.
- Renovaci´┐Ż de la imatge exteriors dels establiments comercials.
- Espais oberts d'´┐Żs privat i transpar´┐Żncia visual de tanques opaques.
- Insonoritzaci´┐Ż d'activitats molestes pel soroll.
- Restauraci´┐Ż d'elements art´┐Żstics.
- Il.luminaci´┐Ż art´┐Żstica de fa´┐Żanes.
- Substituci´┐Ż i unificaci´┐Ż d'antenes de r´┐Żdio i TV.
- Ordenaci´┐Ż i reubicaci´┐Ż d'aparells de climatitzaci´┐Ż.
- Foment d'obres i instal.lacions per a l'estalvi energ´┐Żtic i a la utilitzaci´┐Ż d'energies renovables.
- Plantaci´┐Ż d'espais privats no edificats, en super´┐Żficies d'´┐Żs comunitari.
- Naturalitzaci´┐Ż d'edificis i construccions.
- Dotaci´┐Ż de plaques solars sobre edificis privats ocupats majorit´┐Żriament per habitatges o equipaments.
- Foment de la recollida selectiva d'escombraries.


Article 13. Actuacioons especials. Igualment es podran acollir, amb car´┐Żcter especial les actuacions ja sigui per iniciativa p´┐Żblica i/o ciutadana, les seg´┐Żents intervencions:

- Actuacions per a l'eliminaci´┐Ż total de risc.
- Elements d'inter´┐Żs paisatg´┐Żstic.
- Actuacions de car´┐Żcter espec´┐Żfic i extraordin´┐Żries.
- Actuacions privades necess´┐Żries com a complement d'actuacions p´┐Żbliques.


Article 14. L'alcalde o en el seu nom el regidor/a delegat per la Campanya podr´┐Ż:

Prorrogar els programes continguts en aquest procediment atenent al desenvolupament de les actuacions i a la previsi´┐Ż de les disponibilitats econ´┐Żmiques dels nous exercicis pressupostaris.

Admetre sol.licituds de car´┐Żcter especial al tr´┐Żmit d'iniciativa ciutadana, d'acord amb el que disposen les normes reguladores del Reglament de participaci´┐Ż ciutadana de la Corporaci´┐Ż.

Qualificar el car´┐Żcter espec´┐Żfic o extraordinari de les actuacions no tipificades i autoritzar els acords de patrocini i col.laboraci´┐Ż.

Atorgar les llic´┐Żncies, ´┐Żassabentats´┐Ż o beneficis dins dels l´┐Żmits que assenyala aquest procediment.


Article 15. Tindran prioritat les sol.licituds de subvenci´┐Ż respecte a algunes de les actuacions seg´┐Żents:

- Les actuacions de car´┐Żcter urgent per raons de seguretat o habitabilitat, amb informe previ dels serveis t´┐Żcnics municipals.

- Les actuacions que millorin en la seva integritat el conjunt dels elements exteriors d'un edifici, amb informe favorable previ dels serveis t´┐Żcnics municipals.

- Les actuacions que es produeixin com a conseq´┐Ż´┐Żncia d'una necess´┐Żria rehabilitaci´┐Ż integral de l'edifici, amb informe favorable previ dels serveis t´┐Żcnics municipals.

- Les actuacions que s'hagin de realitzar com a conseq´┐Ż´┐Żncia de requeriment judicial, municipal o d'altra autoritat administrativa.

- Els promotors menors de 30 anys, titulars de l'habitatge objecte de rehabilitaci´┐Ż. Aquests tindran una subvenci´┐Ż addicional del 20% calculat sobre la subvenci´┐Ż corresponent al cost de l'obra.II.- Determinaci´┐Ż de les quanties de la subvenci´┐Ż


Article 16. Les actuacions acollides a aquesta Campanya i que hagin estat resoltes favorablement, gaudiran amb car´┐Żcter general d'una subvenci´┐Ż per un import igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa dels serveis urban´┐Żstics i la de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.

Tamb´┐Ż gaudiran de l'exempci´┐Ż de la taxa per la utilitzaci´┐Ż privada del domini p´┐Żblic, amb les limitacions del temps necessari per a l'actuaci´┐Ż.


Article 17. A la quantitat que correspongui pels conceptes assenyalats a l'article anterior, es podr´┐Ż afegir una segona, calculada de conformitat amb les bases establertes a l'annex d'aquest procediment, o en funci´┐Ż del tant per cent del cost d'obra objecte de subvenci´┐Ż, amb exclusi´┐Ż de l'impost sobre el valor afegit (IVA).


Article 18. Les quanties econ´┐Żmiques hauran d'estar suficientment acreditades i justificades en l'expedient administratiu. A aquest efecte, les que corresponguin a taxes i impostos quedaran acreditades per les que figurin en les respectives resolucions administratives, les que vinguin determinades per la valoraci´┐Ż final de l'informe t´┐Żcnic, pel compliment de les condicions d'execuci´┐Ż de l'obra, i les que corresponguin al tant per cent del seu cost, mitjan´┐Żant les factures originals o c´┐Żpies compulsades que hauran de ser presentades a l'Ajuntament en el termini de trenta dies naturals des de la finalitzaci´┐Ż de les obres.

En cap cas es consideraran com a cost a aquests efectes les quantitats que superin el cost declarat en la llic´┐Żncia d'obres.III.- Tramitaci´┐Ż


A) TERMINI


Article 19. Les sol.licituds per acollir-se a la campanya han de complir els seg´┐Żents tr´┐Żmits:

a) Inscripci´┐Ż pr´┐Żvia de l'actuaci´┐Ż proposada a partir del dia seg´┐Żent al de la publicaci´┐Ż de l'aprovaci´┐Ż definitiva del Pla de dinamitzaci´┐Ż del Centre Hist´┐Żric i del procediment regulador, un cop sotm´┐Żs a informaci´┐Ż p´┐Żblica i publicat al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia.

b) Sol.licitud de subvenci´┐Ż, que haur´┐Ż de presentar-se acompanyant el comunicat de finalitzaci´┐Ż de les obres o actuacions.


Article 20. L'Ajuntament donar´┐Ż a con´┐Żixer p´┐Żblicament l'aprovaci´┐Ż del programa, i tamb´┐Ż les condicions b´┐Żsiques en qu´┐Ż els ciutadans puguin accedir als ajuts d'aquest procediment.


Article 21. Als efectes de c´┐Żmput dels terminis establerts per aquest procediment, el mes d'agost ser´┐Ż inh´┐Żbil.


Article 22. Podran ser denegades les sol.licituds de subvenci´┐Ż quan es realizin prescindint del procediment.


B) SOL.LICITUD


Article 23. Podran sol.licitar subvencions les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques que promoguin les obres o actuacions com a propietaris, arrendataris, usufructuaris o per altres t´┐Żtols jur´┐Żdics d'igual naturalesa admissible en dret.


Article 24. Nom´┐Żs seran admissibles les sol.licituds d'inscripci´┐Ż o de subvenci´┐Ż efectuades pels titulars del dret per si mateixes o mitjan´┐Żant els seus representants legals.


Article 25. La sol.licitud d'inscripci´┐Ż s'haur´┐Ż de fer per escrit, i s'hi ha d'adjuntar la documentaci´┐Ż seg´┐Żent:

a) Sol.licitud d'informe t´┐Żcnic.

b) Document de sol.licitud de la llic´┐Żncia d'obres i del pagament de les taxes de serveis urban´┐Żstics emesos per l'´┐Żrgan municipal competent, o assabentat en els casos en qu´┐Ż no sigui procedent la llic´┐Żncia. El document definitiu de concessi´┐Ż de la llic´┐Żncia s'ha d'aportar posterioment, i ´┐Żs imprescindible per a la concessi´┐Ż de la subvenci´┐Ż, amb l'excepci´┐Ż dels casos en qu´┐Ż aquesta s'entengui atorgada per silenci administratiu. Es podr´┐Ż substituir el pagament de les taxes i l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres, mitjan´┐Żant la presentaci´┐Ż d'aval bancari.

c) Assumeix de direcci´┐Ż d'obra per t´┐Żcnic competent.

d) Pressupost de l'actuaci´┐Ż i mem´┐Żria o projecte, quan calgui degudament signat pel t´┐Żcnic que assumeixi l'obra.

e) Fotografia de l'element objecte de l'actuaci´┐Ż.

f) T´┐Żtol jur´┐Żdic que acredita el potencial beneficiari.

g) Declaraci´┐Ż conforme el perceptor no es troba incl´┐Żs en cap de les incompatibilitats previstes per al personal al servei de les administracions p´┐Żbliques.

En els casos en qu´┐Ż s'aportin fotoc´┐Żpies, l'Ajuntament podr´┐Ż exigir en tot moment l'aportaci´┐Ż dels documents originals.IV. Criteris t´┐Żcnics de les actuacions


Article 26. L'Administraci´┐Ż establir´┐Ż de forma expressa, d'acord a l'ordenament urban´┐Żstic vigent, els requisits i les condicions en qu´┐Ż s'hauran de desenvolupar les actuacions, perqu´┐Ż siguin susceptibles de subvenci´┐Ż. L'execuci´┐Ż d'aquelles que siguin definides com d'obligat compliment ser´┐Ż requisit imprescindible per a l'obtenci´┐Ż de la subvenci´┐Ż, i la seva inobserv´┐Żn´┐Ża injustificada ser´┐Ż causa de denegaci´┐Ż.


Article 27. Fent refer´┐Żncia a l'article precedent, l'´┐Żrgan competent de l'Ajuntament emetr´┐Ż un informe t´┐Żcnic en el termini de 30 dies naturals que haur´┐Ż de ser sol.licitat conjuntament amb la inscripci´┐Ż.


Article 28. L'informe t´┐Żcnic estableix els requisits t´┐Żcnics de l'actuaci´┐Ż perqu´┐Ż pugui ser objecte de subvenci´┐Ż; en conseq´┐Ż´┐Żncia, tindr´┐Ż car´┐Żcter vinculant, i, consequentment, no ser´┐Ż susceptible d'impugnaci´┐Ż.


Article 29. Les actuacions han d'estar sotmeses a la legalitat urban´┐Żstica. Qualsevol infracci´┐Ż en aquest sentit donar´┐Ż lloc a la p´┐Żrdua de la subvenci´┐Ż, amb independ´┐Żncia de les sancions que puguessin aplicar-se.


Article 30. Les persones interessades, a partir de la notificaci´┐Ż de l'informe t´┐Żcnic disposaran d'un termini de 90 dies naturals per a l'inici de les obres, i les hauran d'executar de conformitat amb les prescripcions assenyalades a la llic´┐Żncia i a l'informe t´┐Żcnic.

A petici´┐Ż de l'interessat el c´┐Żmput d'aquest termini es podr´┐Ż fer a partir de la data de concessi´┐Ż de la llic´┐Żncia d'obra.


Article 31. Els promotors de les obres hauran de comunicar per escrit a l'Ajuntament l'inici de les obres amb una antelaci´┐Ż de cinc dies naturals, adjuntant el document de concessi´┐Ż de la llic´┐Żncia d'obres.

Tamb´┐Ż hauran de comunicar la finalitzaci´┐Ż dintre dels cinc dies naturals seg´┐Żents, amb acompanyament de:

a) La sol.licitud de la subvenci´┐Ż.

b) Un full de transfer´┐Żncia banc´┐Żria amb reconeixement de signatura i dades de l'entitat financera.

c) Comprovant o declaraci´┐Ż conforme est´┐Ż al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb la Corporaci´┐Ż.

d) Certificat final d'obres i factures, quan calgui.

L'incompliment injustificat en qualsevol de les comunicacions, en la forma en qu´┐Ż s'assenyala, ser´┐Ż causa de denegaci´┐Ż de subvenci´┐Ż.


Article 32. Totes les obres que s'executin com a conseq´┐Ż´┐Żncia d'haver rebut un ordre de conservaci´┐Ż o una intervenci´┐Ż dels cossos de seguretat municipal per a l'eliminaci´┐Ż puntual de risc, tindran dret a qu´┐Ż la subvenci´┐Ż que estableix l'article 17 d'aquest procediment, es reconegui en el moment de sol.licitar la llic´┐Żncia d'obres.

A aquests efectes, els interessats, en el moment de formalitzar la inscripci´┐Ż, sol.licitaran informe t´┐Żcnic d'urg´┐Żncia a l'Ajuntament, aportant l'ordre d'execuci´┐Ż o justificant de la intervenci´┐Ż dels cossos de seguretat per a l'eliminaci´┐Ż puntual del risc.

Transcorreguts 90 dies de l'admissi´┐Ż de l'informe t´┐Żcnic sense que s'hagi rebut el comunicat d'inici d'obres, l'Ajuntament procedir´┐Ż a la liquidaci´┐Ż dels tributs.

En aquests casos, el termini per iniciar les obres ser´┐Ż de 30 dies i comen´┐Żar´┐Ż a comptar a partir de la data d'admissi´┐Ż de l'informe t´┐Żcnic.


Article 33. L'Ajuntament de Valls, ser´┐Ż el titular del dret de gesti´┐Ż de la publicitat a les lones de protecci´┐Ż de les obres, amb motiu d'aquestes i durant la seva execuci´┐Ż. A aquest efecte, la propietat, pel fet d'acollir-se a la Campanya cedeix aquest ´┐Żs i dret a l'Ajuntament.

En els casos en qu´┐Ż l'Ajuntament faci ´┐Żs d'aquests dret mitjan´┐Żant un pacte individual de col.laboraci´┐Ż a favor d'interessos publicitaris d'una tercera persona, els ingressos resultants seran aplicats a millores del patrimoni p´┐Żblic i del paisatge urb´┐Ż.


Article 34. A totes les obres acollides a la Campanya haur´┐Ż de figurar la llegenda ´┐Żamb el suport de l'Ajuntament de Valls´┐Ż i l'imatge promocional de la campanya municipal per a la dinamitzaci´┐Ż del centre hist´┐Żric.V.- Control i seguiment de les actuacions per part de l'Administraci´┐Ż


Article 35. Aquest procediment s'estableix com a garantia del compliment de la finalitat de la subvenci´┐Ż i de la seva equitat.

L'Ajuntament arbitrar´┐Ż els mecanismes administratius i t´┐Żcnics que redueixin al m´┐Żxim els tr´┐Żmits que per aquesta causa hauran de realitzar els ciutadans, mantenint en tot moment un control estricte dels ajuts atorgats.


Article 36. Als efectes previstos a l'article anterior, els promotors de les actuacions estan obligats a facilitar l'acc´┐Żs dels t´┐Żcnics municipals a la finca o element objecte de millora, tant per emetre l'informe t´┐Żcnic com per inspeccionar i comprovar les obres o actuacions, tantes vegades com sigui necessari.


Article 37. L'Ajuntament per a la comprovaci´┐Ż de totes les dades i documents que aportin els sol.licitants, podr´┐Ż recavar de les persones interessades la informaci´┐Ż complement´┐Żria que cregui convenient.


Article 38. L'incompliment del que s'estableix als articles precedents per part del promotor donar´┐Ż motiu a la denegaci´┐Ż de la subvenci´┐Ż, amb audi´┐Żncia pr´┐Żvia a la persona interessada per un termini de 15 dies h´┐Żbils.


Article 39. Encara que s'hagin executat les obres conforme a les prescripcions establertes, si l'Administraci´┐Ż observ´┐Żs manca de veracitat de les dades o documents presentats, la subvenci´┐Ż ser´┐Ż denegada en qualsevol moment del proceidment, i revocada un cop atorgada o abonada.


Article 40. El regidor/a responsable de la campanya, podr´┐Ż ordenar l'admissi´┐Ż i tramitaci´┐Ż de la subvenci´┐Ż quan concorrin circumst´┐Żncies excepcionals que ho motivin o causes de for´┐Ża major que haguessin impossibilitat el compliment dels terminis establerts per a aquest procediment.


Article 41. Les llic´┐Żncies concedides per a actuacions acollides a la Campanya que regula aquest procediment tindran vig´┐Żncia pel temps de duraci´┐Ż d'aquestes actuacions, sempre que estiguin sotmeses al control t´┐Żcnic de l'´┐Żrgan competent i en atenci´┐Ż a la compet´┐Żncia que se li reconeix pel que fa al cas.VI. Concessi´┐Ż i denegaci´┐Ż de subvencions


Article 42. Les subvencions seran concedides o denegades mitjan´┐Żant resoluci´┐Ż administrativa dictada en el termini m´┐Żxim de sis mesos des de la presentaci´┐Ż de la sol.licitud de beneficis, amb excepci´┐Ż dels casos en qu´┐Ż s'hagin d'arxivar les actuacions realitzades de conformitat amb el que es preveu en aquest Procediment.


Article 43. Les subvencions es consideraran acceptades si, transcorreguts els trenta dies naturals seg´┐Żents a la notificaci´┐Ż al beneficiat, aquell no s'hagu´┐Żs manifestat en sentit contrari.


Article 44. Les subvencions podran ser concedides a una sola persona f´┐Żsica o jur´┐Żdica que actu´┐Ż en el seu propi nom i inter´┐Żs o en el d'un conjunt de persones interessades, sempre que aquesta representaci´┐Ż vingui determinada per llei o s'acrediti.


Article 45. El benefici que es reconegui per ra´┐Ż d'una determinada actuaci´┐Ż s'estendr´┐Ż a qui subrogui en la titularitat o ´┐Żs de la finca, local o exercici de l'activitat de qu´┐Ż es tracti.

En els sup´┐Żsits assenyalats, i abans de fer efectiu el pagament de la subvenci´┐Ż, es podr´┐Ż recon´┐Żixer com a benefici´┐Żria la persona acreditada com a nova titular, sempre que ho sol.liciti de forma expressa o ho acrediti suficientment.


Article 46. Una vegada resolta favorablement la sol.licitud de subvenci´┐Ż, l'Administraci´┐Ż municipal estar´┐Ż obligada al pagament de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi, amb excepci´┐Ż dels casos en qu´┐Ż la resoluci´┐Ż estimat´┐Żria de subvenci´┐Ż s'hagu´┐Żs dictat sense cobertura pressupost´┐Żria. El pagament de les subvencions es far´┐Ż en el termini de tres mesos des de la data de la resoluci´┐Ż d'aprovaci´┐Ż de la concessi´┐Ż, mitjan´┐Żant transfer´┐Żncia banc´┐Żria a favor del sol.licitant.


Article 47. L'Administraci´┐Ż podr´┐Ż revocar la subvenci´┐Ż, sense que origini cap dret per al sol.licitant, en els sup´┐Żsits seg´┐Żents:

a) Per manca de veracitat amb intenci´┐Ż dolosa de les dades i documents aportats.

b) Per alteraci´┐Ż de les condicions que han determinat la concessi´┐Ż de la subvenci´┐Ż, imputables al beneficiari i sense que l'Administraci´┐Ż les hagu´┐Żs autoritzat.


Article 48. Ser´┐Ż motiu de revocaci´┐Ż, la imputaci´┐Ż per part de l'arrendador de l'import de la subvenci´┐Ż com a part del cost global de les obres efectuades, a l'objecte de la seva repercussi´┐Ż en els increments de les rendes de l'arrendament, o de la corresponent actualitzaci´┐Ż.VII. Limitacions i garanties


Article 49. L'Ajuntament podr´┐Ż exigir la presentaci´┐Ż de pressupostos, rebuts i comprovants que demostrin que, com a m´┐Żnim, s'han invertit en les obres de rehabilitaci´┐Ż les quantitats declarades en la llic´┐Żncia d'obres.


Article 50. Totes les subvencions que es concedeixin en aplicaci´┐Ż d'aquest procediment tenen car´┐Żcter de parcialment incompatibles amb altres ajuts p´┐Żblics per a les mateixes actuacions.

Aquesta incompatibilitat parcial s'interpreta de forma que, en cap cas, el titular podr´┐Ż rebre subvencions p´┐Żbliques que, en el seu conjunt, suposin m´┐Żs del 50 per 100 del cost de l'obra, IVA excl´┐Żs.

A aquests efectes, quan s'hagi produ´┐Żt la sol.licitud d´┐Żaltres ajuts p´┐Żblics, l'interessat est´┐Ż obligat a declarar-ho a l'Ajuntament, abans o en el moment de fer la sol.licitud de beneficis.

L'incompliment d'aquesta condici´┐Ż comportar´┐Ż la p´┐Żrdua autom´┐Żtica de la subvenci´┐Ż ´┐Żntegra.


Article 51. Les subvencions que per imperatiu del procediment vinguin determinades per un sistema diferent del d'un percentatge del cost, no podran superar en cap cas el l´┐Żmit m´┐Żxim del 30% del cost de les obres, IVA excl´┐Żs, declarat en la llic´┐Żncia d'obres.

Article 52. La subvenci´┐Ż m´┐Żxima es fixa en cinc-centes mil pessetes. Qualsevol sol.licitud que per les seves caracter´┐Żstiques hagi de superar aquesta quantitat haur´┐Ż de ser tramitada dins del programa d'actuacions de car´┐Żcter espec´┐Żfic i extraordin´┐Żries.DISPOSICI´┐Ż TRANSIT´┐ŻRIA 1a

Aquest procediment ser´┐Ż d'aplicaci´┐Ż a les sol.licituds que es presentin a partir de la data d'aprovaci´┐Ż definitiva d'aquest Reglament.

Quan l'evoluci´┐Ż dels treballs vigents de la Revisi´┐Ż del Pla i en el Pla Especial del Centre Hist´┐Żric afecti contraindicant alguna actuaci´┐Ż sol.licitada, quedar´┐Ż exclosa de la campanya fins a l'aprovaci´┐Ż definitiva de la revisi´┐Ż del Pla General i/o Pla Especial del Centre Hist´┐Żric.DISPOSICI´┐Ż TRANSIT´┐ŻRIA 2a

Qualsevol actuaci´┐Ż en edificis ubicats en sectors de la ciutat diferents al Centre Hist´┐Żric quan tinguin una antiguitat de m´┐Żs de 50 anys no seran objecte de regulaci´┐Ż segons aquest procediment, en aquests casos seran d'aplicaci´┐Ż les bases actualment existents o que es puguin establir.DISPOSICI´┐Ż DEROGAT´┐ŻRIA

Queden derogats tots els procediments anteriors a totes les actuacions delimitades dins el Centre Hist´┐Żric i aquestes hauran de complir i s'hauran de sotmetre a les condicions t´┐Żcniques, econ´┐Żmiques i de tramitaci´┐Ż que es fixen en aquest text.


ANNEXES:REHABILITACI´┐Ż D'EDIFICIS


Les actuacions de rehabilitaci´┐Ż total o parcial i noves construccions d'edificis del Centre Hist´┐Żric, que se sol.licitin per tal d'adaptar-se a les vigents normes sobre l'habitabilitat, gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 20% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 500.000 pessetes.

La subvenci´┐Ż s'atorgar´┐Ż, si es compleixen els requisits establerts en el procediment Regulador de les Activitats de la Campanya Municipal per a la Dinamitzaci´┐Ż del Centre Hist´┐Żric.

Aquestes actuacions tindran prioritat, sempre que la rehabilitaci´┐Ż suposi un increment del parc d'habitatges i superf´┐Żcies comercials i de serveis, d'acollir-se a convenis de finan´┐Żament especial oberts amb entitats financeres col.laboradores de la Campanya.

Igualment tindran la mateixa prioritat les rehabilitacions promogudes per entitats, associacions o institucions d'inter´┐Żs ciutad´┐Ż i sense ´┐Żnim de lucre que afavoreixin aix´┐Ż amb la seva pres´┐Żncia, una major activitat en aquest ´┐Żmbit.RESTAURACI´┐Ż DE FA´┐ŻANES


La subvenci´┐Ż s'atorgar´┐Ż per la rehabilitaci´┐Ż total, mai parcial, de les fa´┐Żanes dels edificis del centre hist´┐Żric.

Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 30% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 500.000 pessetes.TERRATS I COBERTES


El terrat i la coberta es consideren com un conjunt de vital import´┐Żncia en el manteniment de l'edifici i que al mateix temps incorpora elements de percepci´┐Ż visual de gran valor quant a la definici´┐Ż del paisatge urb´┐Ż de la ciutat.

Als efectes d'aquest procediment, es consideren terrats o cobertes les parts d'aquests, transitables o no, que no estan subjectes a ´┐Żs restringit.

Les propostes d'actuaci´┐Ż hauran d'abastar la totalitat de les diferents superf´┐Żcies que constitueixen els terrats de la finca. Les lluernes, claraboies i altres cobertes de badalots, trasters, etc., es consideren com una superf´┐Żcie m´┐Żs a aquest efecte.

Les propostes d'actuaci´┐Ż parcial podran acollir-se a la Campanya quan les altres zones del terrat estiguin en perfecte estat i sense cap patologia constructiva. En aquest cas, caldr´┐Ż justificar la bonesa constructiva de les parts de no-actuaci´┐Ż, mitjan´┐Żant informes t´┐Żcnics acreditats pel col.legi professional corresponent.

Les superf´┐Żcies de terrats subjectes a ´┐Żs restringit es podran incloure quan, estant afectades de patologies constructives greus o essent causa de filtracions d'aigua i humitats als pisos inferiors, es proposi la seva rehabilitaci´┐Ż basada en un acord comunitari o de la propietat de la totalitat de l'immoble.

Per garantir la duraci´┐Ż i la bona execuci´┐Ż de les obres de reparaci´┐Ż de la superf´┐Żcie d'una coberta i a l'efecte d'aquesta Campanya, es disposa com a intervenci´┐Ż m´┐Żnima la substituci´┐Ż. En cap cas s'acceptaran solucions de substituci´┐Ż parcial dels diferents elements que conformen la soluci´┐Ż constructiva d'un terrat.

Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 30% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 500.000 pessetes.RESTAURACI´┐Ż I NETEJA DE PARETS MITGERESLes actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnicd de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 20% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 250.000 pessetes.

A la sol.licitud d'informe t´┐Żcnic d'aquesta actuaci´┐Ż complement´┐Żria, s'hi haur´┐Ż d'adjuntar mem´┐Żria o projecte t´┐Żcnic.RENOVACI´┐Ż DE LA IMATGE EXTERIOR DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 20% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 250.000 pessetes.

El cost haur´┐Ż de constar referit ´┐Żnicament i exclusivament als elements exteriors del local que serveixin per identificar la seva activitat o l'eliminaci´┐Ż dels elements aplacats o adossats a la fa´┐Żana.

A la sol.licitud d'informe t´┐Żcnic d'aquesta actuaci´┐Ż complement´┐Żria s'haur´┐Ż d'adjuntar mem´┐Żria o projecte t´┐Żcnic.

L'actuaci´┐Ż ser´┐Ż conforme al Reglament d'´┐Żs de la Llengua Catalana.

S'inclouen aquells casos en qu´┐Ż l'adequaci´┐Ż sigui conseq´┐Ż´┐Żncia de la instal.laci´┐Ż d'un negoci nou.ESPAIS OBERTS D'´┐ŻS PRIVAT I TRANSPAR´┐ŻNCIA VISUAL DE TANQUES OPAQUES


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 20% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 250.000 pessetes.

Podran gaudir d'exempcions i subvencions:

- Els espais situats a l'interior de finques tancades, o jardins existents a l'interior de finques, quan tinguin una superf´┐Żcie cont´┐Żnua m´┐Żnima de 200 m2, i siguin objecte d'enjardinament.

- Els espais que, trobant-se actualment enjardinats, estiguin separats de la via p´┐Żblica per una tanca opaca, quan aquesta se substitueixi per una altra de transparent.

- Els espais que, trobant-se en la situaci´┐Ż anterior, no estiguin actualment enjardinats i siguin objecte d'obres d'enjardinament que els deixin visibles des del carrer.

Els esmentats espais es faran accessibles a l'´┐Żs p´┐Żblic, per un per´┐Żode no inferior a 5 anys.INSONORITZACI´┐Ż D'ACTIVITATS MOLESTES PEL SOROLL


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 20% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 250.000 pessetes.


Condicions espec´┐Żfiques:

- Podran gaudir dels esmentats beneficis els locals industrials, comercials o de serveis situats al centre hist´┐Żric que produeixin sorolls i vibracions causats pel funcionament d'aparells d'aire condicionat, cambres frigor´┐Żfiques, ventiladors, extractors, unitats condensadores i evaporadores, compressors, bombes, torres de refrigeraci´┐Ż o altres relacionades amb l'activitat o l'´┐Żs de qu´┐Ż es tracti, que tinguin la llic´┐Żncia corresponent per a la instal.laci´┐Ż.

- Quan les obres d'insonoritzaci´┐Ż hagin de tenir incid´┐Żncia a la fa´┐Żana, se n'haur´┐Ż d'elaborar el projecte corresponent, que seguir´┐Ż la tramitaci´┐Ż pertinent.RESTAURACI´┐Ż D'ELEMENTS ART´┐ŻSTICS


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 20% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 250.000 pessetes.

Les actuacions objecte de subvenci´┐Ż hauran de ser informades a m´┐Żs dels serveis t´┐Żcnics per la Comissi´┐Ż de Patrimoni de l'IEV, informes que acreditaran el valor art´┐Żstic dels elements a restaurar.IL.LUMINACI´┐Ż ART´┐ŻSTICA DE FA´┐ŻANES


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 10% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 100.000 pessetes.

A la petici´┐Ż d'aquesta actuaci´┐Ż s'hi haur´┐Ż d'adjuntar el projecte de l'actuaci´┐Ż i l'assumeix de la direcci´┐Ż t´┐Żcnica.

El pagament definitiu de la subvenci´┐Ż quedar´┐Ż condicionat a la presentaci´┐Ż del contracte de subministrament d'energia el´┐Żctrica.SUBSTITUCI´┐Ż I UNIFICACI´┐Ż D'ANTENES DE RECEPCI´┐Ż DE R´┐ŻDIO I TELEVISI´┐Ż


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż de domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 10% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 100.000 pessetes.

Subvenci´┐Ż aplicable a edificis ocupats majorit´┐Żriament per habitatges.

Podran gaudir dels esmentats beneficis les comunitats de particulars que es posin d'acord per a la substituci´┐Ż d'antenes individuals per una ´┐Żnica antena col.lectiva, i les comunitats que disposin d'antenes col.lectives i que es posin d'acord per integrar-les totes en una sola.

Per tenir dret a la percepci´┐Ż dels beneficis d'aquest programa caldr´┐Ż que les actuacions d'unificaci´┐Ż afectin un m´┐Żnim de cinc antenes individuals que formin part d'un mateix conjunt d'edificaci´┐Ż continuada, b´┐Ż una illa, b´┐Ż un seguit d'edificacions confrontats sense separaci´┐Ż en vol.

Quan s'unifiquin antenes col.lectives, l'actuaci´┐Ż haur´┐Ż d'afectar un m´┐Żnim de tres edificis adossats.

El particular, conjunt de particulars o comunitats de propietaris que instal.lin al seu c´┐Żrrec una antena col.lectiva parab´┐Żlica de recepci´┐Ż de senyal per sat´┐Żl.lit, tindran dret a una subvenci´┐Ż del 15% del cost de la nova instal.laci´┐Ż, IVA excl´┐Żs, sempre que la resta de propietaris de l'edifici es comprometin, per escrit, a no instal.lar-ne antenes parab´┐Żliques individuals.

S'exclouen expl´┐Żcitament aquells casos en qu´┐Ż l'adequaci´┐Ż sigui conseq´┐Ż´┐Żncia de la rehabilitaci´┐Ż integral d'un edifici.

La nova antena resultant de la integraci´┐Ż i els cables de distribuci´┐Ż no haurien de ser visibles des de la via p´┐Żblica. Igualment a l'edifici objecte d'intervenci´┐Ż no ha de quedar cap antena visible des de la via p´┐Żblica.ORDENACI´┐Ż I REUBICACI´┐Ż D'APARELLS D'AIRE CONDICIONAT


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 10% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 100.000 pessetes.

Podran gaudir dels esmentats beneficis els particulars o comunitats d'edificis d'habitatges que ordenin o reubiquin aparells o instal.lacions d'aire condicionat existents, per evitar mol´┐Żsties a tercers i la contaminaci´┐Ż visual que interfereix la composici´┐Ż arquitect´┐Żnica de les fa´┐Żanes, tant pel que fa als aparells com a les conduccions o altres elements t´┐Żcnics de la instal.laci´┐Ż.

En tot cas, les noves instal.lacions hauran d'adequar-se al que disposin les normatives i ordenances vigents en aquesta mat´┐Żria.

La proposta d'ordenaci´┐Ż i reubicaci´┐Ż haur´┐Ż d'adequar-se a l'informe t´┐Żcnic em´┐Żs per l'Ajuntament.

S'exclouen aquells casos en qu´┐Ż l'ordenaci´┐Ż i reubicaci´┐Ż sigui conseq´┐Ż´┐Żncia de la rehabilitaci´┐Ż integral de l'edifici.FOMENT D'OBRES I INSTAL.LACIONS PER A L'ESTALVI ENERG´┐ŻTIC I LA UTILITZACI´┐Ż D'ENERGIES RENOVABLES


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'inpost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 10% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 100.000 pessetes.

Podran gaudir dels esmentats beneficis totes aquelles actuacions que, en general, tinguin per objecte la realitzaci´┐Ż d'obres:

a) Que fomentin l'estalvi energ´┐Żtic o la utilitzaci´┐Ż d'energies renovables i que no estiguin contingudes en alguns dels programes espec´┐Żfics d'aquest procediment.

b) Que fomentin l'´┐Żs efica´┐Ż de l'aigua o el recull i reaprofitament de l'aigua de pluja.

c) Que evitin intencionadament fer servir PVC (clorur de polivinil) en conduccions el´┐Żctriques o d'aigua, a´┐Żllaments, decoraci´┐Ż i, en general, en el subministrament de serveis o en els elements constructius d'un edifici.

d) Que fomentin la recollida selectiva d'escombraries.

Les obres hauran de comptar amb l'informe favorable de l'´┐Żrgan municipal competent. Igualment caldr´┐Ż adjuntar factura i rebut que acreditin l'execuci´┐Ż de les obres.PLANTACI´┐Ż A ESPAIS PRIVATS NO EDIFICATS, EN SUPERF´┐ŻCIES D'´┐ŻS COMUNITARI


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 10% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 100.000 pessetes.

Podran gaudir dels esmentats beneficis les actuacions que suposin l'augment de taca verda per nova dotaci´┐Ż d'enjardinament i plantaci´┐Ż sobre espais privats no edificats, en superf´┐Żcies, que siguin d'´┐Żs comuntari.

L'enjardinament s'haur´┐Ż de fer amb plantes aut´┐Żctones. En cas de dubte, cal aportar un dictament de la Regidoria de Medi Ambient que garanteixi la idone´┐Żtat de la plantaci´┐Ż.NATURALITZACI´┐Ż EXTENSIVA DE SUPERF´┐ŻCIES D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS

Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 10% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 100.000 pessetes.

Engloba l'enjardinament mitjan´┐Żant bi´┐Żtops, de terrats, cobertes, parets mitgeres, fa´┐Żanes i altres superf´┐Żcies que conformen la pell dels edificis i construccions.


Condicions espec´┐Żfiques:

- El terrat, mitgera o superf´┐Żcie objecte de tractament vegetal haur´┐Ż d'estar en bon estat i no presentar defectes constructius que no permetin la incorporaci´┐Ż d'elements vegetals.

En aquest cas es podr´┐Ż acollir al programa tipificat de restauraci´┐Ż i rehabilitaci´┐Ż d'edificis privats.

Les plantes col.locades sobre terrats hauran de ser aut´┐Żctones, silvestres i de creixement espontani, no utitilitzades habitualment amb finalitats decoratives.

La plantaci´┐Ż haur´┐Ż de ser extensiva de manera que cobreixi, o es prevegi el cobriment, de la totalitat de la superf´┐Żcie objecte de tractament.

L'Ajuntament far´┐Ż constar en l'informe t´┐Żcnic previ les condicions d'idone´┐Żtat de la superf´┐Żcie que es proposa per ser objecte de tractament.

Els promotors de l'actuaci´┐Ż que rebin un informe t´┐Żcnic favorable i vulguin realitzar l'actuaci´┐Ż, adre´┐Żaran a l'Ajuntament sol.licitud d'inscripci´┐Ż, a la qual han d'adjuntar mem´┐Żria o projecte de les caracter´┐Żstiques t´┐Żcniques de la plantaci´┐Ż.

Amb el comunicat del final d'obres, es far´┐Ż arribar a l'Ajuntament factura i rebut d'aquestes obres i una fotografia en color de 13 x 18 del resultat.DOTACI´┐Ż DE PLAQUES SOLARS SOBRE EDIFICIS PRIVATS


Les actuacions gaudiran d'una subvenci´┐Ż per un import total igual a la suma de les quantitats en qu´┐Ż consisteixi la taxa de llic´┐Żncia urban´┐Żstica i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i tamb´┐Ż l'impost sobre ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż i em´┐Żs l'informe t´┐Żcnic de conformitat s'afegir´┐Ż una subvenci´┐Ż d'un percentatge del cost de l'actuaci´┐Ż que en cap cas superar´┐Ż el 10% del cost total de l'actuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d'obres, IVA excl´┐Żs. La quantitat m´┐Żxima de subvenci´┐Ż ser´┐Ż de 100.000 pessetes.

Engloba la incorporaci´┐Ż de plaques solars i sistemes d'acumulaci´┐Ż fins a la seva connexi´┐Ż a les instal.lacions de servei.


Condicions espec´┐Żfiques:

- Les noves instal.lacions no hauran d'afectar la percepci´┐Ż visual de l'edifici des de la via p´┐Żblica ni produir efectes de reflexi´┐Ż lum´┐Żnica perjudicial a l'entorn.

- Comprom´┐Żs per part del sol.licitant de mantenir la instal.laci´┐Ż durant un m´┐Żnim de tres anys.ACTUACIONS ESPECIALS


ACTUACIONS PARCIALS SOBRE ELEMENTS QUE OFEREIXIN MANCA DE SEGURETAT PER A L'ELIMINACI´┐Ż TOTAL DE RISC


Abast de l'actuaci´┐Ż:

S´┐Żn objecte d'aquest programa les actuacions parcials de restauraci´┐Ż de fa´┐Żanes, terrats o mitgeres, que tinguin per finalitat l'eliminaci´┐Ż i restauraci´┐Ż puntual d'elements deteriorats per patologies constructives o envelliment dels materials que puguin implicar un risc.


Beneficis:

Subvenci´┐Ż del 10% del cost de la restauraci´┐Ż i eliminaci´┐Ż de l'element de risc.


Condicions generals:

Podr´┐Ż gaudir d'exempcions i subvencions qualsevol actuaci´┐Ż de restauraci´┐Ż que garanteixi l'eliminaci´┐Ż total de risc en el conjunt on s'actu´┐Ż. Per aquest motiu ´┐Żs condici´┐Ż indispensable presentar pr´┐Żviament un certificat de solidesa de la part global de l'edifici on es proposa la intervenci´┐Ż, degudament signat per un t´┐Żcnic competent. El certificat de solidesa t´┐Ż per objectiu detectar la totalitat dels elements de risc, a la zona d'intervenci´┐Ż i certificar la seva total eliminaci´┐Ż amb l'actuaci´┐Ż proposada.

La part global de l'edifici on es proposa la intervenci´┐Ż haur´┐Ż de complir amb les ordenances municipals vigents aplicables als exteriors dels edificis.

Aquest programa ´┐Żs incompatible amb els corresponents programes globals (fa´┐Żanes, terrats o mitgeres) que facin refer´┐Żncia a l'espai on s'ubiquen els corresponents elements de risc.

En el cas d'actuacions parcials que provoquin distorsions paisatg´┐Żstiques, i si no hi ha el comprom´┐Żs de restauraci´┐Ż de la globalitat d'on s'ubica l'element de risc en un m´┐Żxim de tres anys, no ser´┐Ż d'aplicaci´┐Ż la subvenci´┐Ż prevista en aquest programa i si la subvenci´┐Ż per igual import a les taxes i impostos.ACTUACIONS SOBRE ELEMENTS D'INTER´┐ŻS PAISATG´┐ŻSTIC


Elements d'inter´┐Żs paisatg´┐Żstic

Les obres de conservaci´┐Ż efectuades sobre un element que formi part d'elements d'inter´┐Żs paisatg´┐Żstic tindr´┐Ż dret a una subvenci´┐Ż del 15% de les quantitats invertides en la restauraci´┐Ż directa de l'element, a m´┐Żs dels avantatges lligats a les figures impositives que preveu amb car´┐Żcter general aquest procediment.

Les condicions de sol.licitud i tramitaci´┐Ż hauran d'ajustar-se al que es preveu amb car´┐Żcter general en aquest procediment.ACTUACIONS DE CAR´┐ŻCTER ESPEC´┐ŻFIC I EXTRAORDIN´┐ŻRIES


Beneficis espec´┐Żfics:

Per a aquelles actuacions puntuals de car´┐Żcter espec´┐Żfic i extraordinari que es realitzin en benefici del paisatge urb´┐Ż i que, per les seves pecularitats, no es puguin incloure dins les actuacions tipificades i vinguin qualificades com d'inter´┐Żs per l'entorn del centre hist´┐Żric, s'estableix una subvenci´┐Ż atorgada per l'Alcaldia en funci´┐Ż del cost de l'actuaci´┐Ż i de la millora o especial protecci´┐Ż que l'actuaci´┐Ż representi per a la qualitat del paisatge urb´┐Ż, amb un import m´┐Żxim equivalent al 30% del cost de l'obra, IVA excl´┐Żs.


Procediment i tramitaci´┐Ż:

Els promotors de les actuacions, en qualitat de propietaris o degudament autoritzats per la propietat dels elements afectats per l'actuaci´┐Ż, hauran de:

- Sol.licitar les subvencions i exempcions, i adjuntar mem´┐Żria descriptiva del projecte d'actuaci´┐Ż i pressupost detallat de les obres a realitzar, aix´┐Ż com de la documentaci´┐Ż que acrediti la qualificaci´┐Ż de l'inter´┐Żs p´┐Żblic de les obres.

Aquesta sol.licitud es presentar´┐Ż directament a l'´┐Żrgan competent, fent constar expressament que s'acull a aquest programa.

A la vista de la sol.licitud, els serveis t´┐Żcnics, que requeriran quan calgui la col.laboraci´┐Ż dels serveis t´┐Żcnics competents, emetran un informe sobre l'oportunitat, condicions t´┐Żcniques de l'actuaci´┐Ż proposada i el possible import de la subvenci´┐Ż.

La sol.licitud, conjuntament amb l'esmentat informe, seran sotmesos al dictamen de l'´┐Żrgan, el qual qualificar´┐Ż el car´┐Żcter espec´┐Żfic i extraordinari de les actuacions, quantificar´┐Ż el seu import i elevar´┐Ż a l'Alcaldia la corresponent proposta de resoluci´┐Ż.

L'aprovaci´┐Ż ser´┐Ż comunicada a l'interessat en un termini de 30 dies.

- Sol.licitar la llic´┐Żncia d'obres que correspongui a l'actuaci´┐Ż projectada.

Els serveis t´┐Żcnics competents tramitaran la llic´┐Żncia corresponent, comprovaran l'execuci´┐Ż de les obres i en comunicaran l'acabament.

Un cop finalitzada l'actuaci´┐Ż, l'´┐Żrgan de gesti´┐Ż, tramitar´┐Ż els preceptius documents de gesti´┐Ż pressupost´┐Żria per fer efectiva la subvenci´┐Ż.

Si circumst´┐Żncies d'inter´┐Żs p´┐Żblic aix´┐Ż ho aconsellen, el regidor/a delegat per a la campanya podr´┐Ż sotmetre la sol.licitud al tr´┐Żmit d'iniciativa ciutadana, d'acord amb el que disposen les normes reguladores del Reglament de participaci´┐Ż ciutadana.

Presentar, una vegada acabada l'activitat i abans de 2 mesos, el balan´┐Ż econ´┐Żmic i de funcionament.ACTUACIONS PRIVADES NECESS´┐ŻRIES COM A COMPLEMENT D'ACTUACIONS P´┐ŻBLIQUES


Beneficis espec´┐Żfics:

Per a totes aquelles actuacions col.lectives que duguin a terme, de forma associada o conjunta una pluralitat d'interessats i que, al seu torn, representin una majoria significativa dins un determinat col.lectiu, agrupaci´┐Ż o associaci´┐Ż, exerceixin una mateixa activitat i pertanyin a un mateix sector ciutad´┐Ż o zona del centre hist´┐Żric, sempre que les actuacions proposades tinguin, a judici de l'Alcaldia, un inter´┐Żs espec´┐Żfic dins els ´┐Żmbits d'actuaci´┐Ż de l'Ajuntament, s'estableix una subvenci´┐Ż, fins a un 30% del cost de l'obra, IVA excl´┐Żs, atorgada per l'Alcaldia en funck´┐Ż del cost de l'actuaci´┐Ż i de la millora o especial protecci´┐Ż que l'actuaci´┐Ż representi per a la qualitat de l'entorn urban´┐Żstic i paisatg´┐Żstic.

Condicions espec´┐Żfiques:

El representant haur´┐Ż de disposar d'una aportaci´┐Ż pressupost´┐Żria desemborsada que, com a m´┐Żnim, cobreixi el 70% del que, per tots els conceptes, costi la realitzaci´┐Ż del projecte, IVA excl´┐Żs.

La proposta haur´┐Ż de comptar preceptivament amb el vistiplau del regidor responsable del Pla de Dinamitzaci´┐Ż del Centre Hist´┐Żric.

En tot cas, per obtenir les subvencions s'haur´┐Ż de signar un protocol global en el qual s'estableixin les condicions relatives a l'actuaci´┐Ż i que s'haur´┐Ż de sotmetre pr´┐Żviament a l'aprovaci´┐Ż de la Comissi´┐Ż de Govern.

Procediment i tramitaci´┐Ż:

El representat o promotor de l'actuaci´┐Ż haur´┐Ż de:

Sol.licitar els ajuts i adjuntar una mem´┐Żria descriptiva del projecte d'actuaci´┐Ż, el pressupost detallat de les obres a realitzar i el document signat per la resta d'interessats on es determini la delegaci´┐Ż de poders i es comprometin les quantitats m´┐Żnimes a qu´┐Ż fa refer´┐Żncia l'apartat corresponent.

Aquesta sol.licitud es presentar´┐Ż directament a l'Ajuntament, fent constar expressament que s'acull a aquest programa.

A la vista de la sol.licitud els serveis t´┐Żcnics emetran informe sobre l'oportunitat, les condicions t´┐Żcniques de l'actuaci´┐Ż proposada i l'import de la subvenci´┐Ż.

La sol.licitud, conjuntament amb el vistiplau del regidor responsable, l'informe favorable de la Comissi´┐Ż Informativa de Planejament i la sol.licitud de llic´┐Żncia d'obres, seran sotmesos a l'acord de la Comissi´┐Ż de Govern, i elevar´┐Ż a l'Alcaldia la corresponent proposta de resoluci´┐Ż.

L'aprovaci´┐Ż tindr´┐Ż car´┐Żcter condicional i es comunicar´┐Ż al representant dels interessats conjuntament amb la llic´┐Żncia d'obres.

Presentar, una vegada acabada l'activitat i abans de dos mesos, el balan´┐Ż econ´┐Żmic i de funcionament.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C