Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
13. ORDENAN´┐ŻA MUNICIPAL REGULADORA DELS FITXERS MECANITZATS QUE CONTINGUIN DADES DE CAR´┐ŻCTER PERSONAL

Article 1

Els fitxers automatitzats que contenen dades de car´┐Żcter personal existents en aquesta corporaci´┐Ż i els seus organismes aut´┐Żnoms, s´┐Żn els seg´┐Żents:

Ajuntament:

1. M. HABIT. Fitxer del padr´┐Ż d'habitants.
2. G CONT. Fitxer general de contribuents
3. NO 2206. Fitxer de n´┐Żmines
4. COMO 105. Fitxer de prove´┐Żdors. Comptabilitat a tercers.
5. TS92.
6. Registre de parelles de fet
7. VLR101, de trucades telef´┐Żniques a la policia local.
8. Base de dades Borsa de Treball
9. Fitxer Selecci´┐Ż de Personal
10. Fitxer Regidors
11. Fitxer Formaci´┐Ż
12. Fitxer Pla de Pensions
13. Fitxer Retencions Professionals
14. Fitxer Excel Expedients Disciplinaris
15. Fitxer Uniformes
16. Fitxer Ajudes Fons Social
17. Base de dades de Registre i entrada de documents
18. Base de dades Cens d'animals
19. Fitxer Contribucions especials
20. Base de dades Seguiment cadastral
21. Base de dades d'urbanisme
22. Base de dades de llic´┐Żncies i Seguiment de Llic´┐Żncies d'activitats
23. Fitxer Regidors i caps d' ´┐Żrea
24. Base de dades institucional i d'ensenyament
25. Base de dades Entitats
26. Fitxer Entitats Vallenques
27. Base de dades comerciants
28. Base de dades empreses de seguretat
29. Base de dades d'ensenyament i AMPAs
30. Base de dades infrastructura
31. Base de dades Access M´┐Żsica popular
32. Base de dades Fotografies
33. Aplicaci´┐Ż Outlook
34. Fitxer Informes Socials
35. Base de dades Eurocop
36. Aplicaci´┐Ż Multes de tr´┐Żfic
37. Fitxer d'usuaris dels serveis socials de l'Ajuntament
38. Base de dades sol´┐Żlicitants habitatge.
39. Base de dades de beneficiaris de tarja d'aparcament de persones amb disminuci´┐Ż.
40. Fitxer d'Entitats.
41. Fitxer de recursos.
42. Fitxer d'usuaris d'activitats d'educaci´┐Ż

Patronat Municipal d'Esports:

1. POODCE.DBF. Fitxer de prove´┐Żdors. Comptabilitat a tercers.
2. Base de dades Deporwin

Fundaci´┐Ż P´┐Żblica Municipal d'Acci´┐Ż Cultural:

1. Aplicaci´┐Ż Borsa de treball de la Fundaci´┐Ż
2. Aplicaci´┐Ż n´┐Żmines de la Fundaci´┐Ż


Article 2: Fitxer del padr´┐Ż d'habitants

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: M HABIT
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic

2.1.- La finalitat del fitxer del padr´┐Ż d'habitants, ´┐Żs la gesti´┐Ż i tractament mecanitzat del mateix, des de la seva generaci´┐Ż fins a les respectives rectificacions, modificacions i renovacions, amb un control immediat de les variacions puntuals que hi repercuteixin. Aix´┐Ż permetr´┐Ż un acc´┐Żs a la informaci´┐Ż del padr´┐Ż de forma immediata, facilitant la seva gesti´┐Ż. Tamb´┐Ż permetr´┐Ż un tractament estad´┐Żstic de les dades del padr´┐Ż, facilitant una informaci´┐Ż de gran import´┐Żncia en la gesti´┐Ż municipal.

2.2.- Les persones obligades a facilitar les dades d'aquest fitxer seran tots els residents del municipi, d'acord amb els articles 15 i seg´┐Żents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del r´┐Żgim local, 62 i seg´┐Żents del Reglament de poblaci´┐Ż i demarcaci´┐Ż territorial, i disposicions concordants. El procediment de recollida de dades ser´┐Ż el fixat a l'esmentada legislaci´┐Ż, o la que en el seu dia la substitueixi.

2.3.- En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels residents i transe´┐Żnts, que fixi per cada moment la normativa reguladora del padr´┐Ż d'habitants.

2.4.- Les dades d'aquest fitxer nom´┐Żs es podran cedir en els seg´┐Żents casos:

- A l'Institut Nacional d'Estad´┐Żstica o ´┐Żrgan que el substitueixi, per totes les tasques de gesti´┐Ż del padr´┐Ż d'habitants i del Cens Electoral.

- Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol.licitin de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gesti´┐Ż. Tamb´┐Ż les entitats col.laboradores, quan la informaci´┐Ż sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

- A l'Administraci´┐Ż d'Hisenda de l'Estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.

- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.

- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol.liciti, per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobre les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que ho sol.liciti.

- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.

El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 5/1992.

2.5.- El responsable del fitxer ser´┐Ż l'alcalde-president de la corporaci´┐Ż, sense perjudici de la responsabilitat directa en la gesti´┐Ż del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.

2.6.- El dret d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż i cancel.laci´┐Ż de les dades d'aquest fitxer, es podr´┐Ż exercir davant la Secretaria de l'Ajuntament.


Article 3: Fitxers de gesti´┐Ż fiscal

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: G CONT

3.1.- Finalitat i usos previstos: Gesti´┐Ż fiscal. Gesti´┐Ż i tractament mecanitzat dels padrons referents a impostos, taxes i preus p´┐Żblics, des de la seva generaci´┐Ż mitjan´┐Żant el tractament de les dades concretes de regulaci´┐Ż d'aquells i dels contribuents, aix´┐Ż com les respectives rectificacions, modificacions i liquidacions, amb un control immediat de les variacions puntuals que hi repercuteixin. Aix´┐Ż permetr´┐Ż un acc´┐Żs a la informaci´┐Ż fiscal municipal de forma immediata, facilitant la seva gesti´┐Ż. Tamb´┐Ż permetr´┐Ż practicar de forma immediata la liquidaci´┐Ż de tots aquells conceptes integrants del fitxer, mitjan´┐Żant la definici´┐Ż pr´┐Żvia dels seus elements. En aquest cas, es gestionen: cementiris, Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, vehicles, escombraries, guals, IAE i IBI.

´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President

Mesures de Seguretat: Nivell mig

3.2.- Les persones obligades a facilitar les dades d'aquest fitxer seran tots els contribuents per qualsevol concepte del municipi, aix´┐Ż com els usuaris dels serveis municipals en els casos en els quals per aquest ´┐Żs es prevegui el pagament d'un preu p´┐Żblic.
El procediment de recollida d'informaci´┐Ż ser´┐Ż per declaraci´┐Ż dels contribuents, o d'aquells altres arxius i documents de que disposa aquesta corporaci´┐Ż, i dels que es desprengui la inclusi´┐Ż al fitxer.

3.3.- En aquests fitxers hi constaran les dades personals dels contribuents, i totes aquelles altres necess´┐Żries per a procedir a l'oportuna liquidaci´┐Ż tribut´┐Żria o de preu p´┐Żblic, aix´┐Ż com les dades banc´┐Żries necess´┐Żries per a la domiciliaci´┐Ż dels pagaments.

3.4.- Les dades d'aquest fitxer nom´┐Żs es podran cedir en els seg´┐Żents casos:

- A la Diputaci´┐Ż de Tarragona, per tal de procedir a la seva recaptaci´┐Ż, en els casos de delegaci´┐Ż de la mateixa.

- Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol.licitin de manera raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gesti´┐Ż. Tamb´┐Ż les entitats col.laboradores, quan la informaci´┐Ż sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

- A l'administraci´┐Ż d'hisenda de l'estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.

- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.

- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol.liciti, per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobre les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de jusificar l'administraci´┐Ż que ho sol.liciti.

- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.

El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 5/1992.

3.5.- El responsable del fitxer ser´┐Ż l'alcalde-president de la corporaci´┐Ż, sense perjudici de la responsabilitat directa en la gesti´┐Ż del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.

3.6.- El dret d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż i cancel.laci´┐Ż de les dades d'aquest fitxer, es podr´┐Ż exercir davant la tresoreria de l'Ajuntament.


Article 4: Fitxer de gesti´┐Ż de n´┐Żmines

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: NO 2206
Mesures de Seguretat: Nivell alt

4.1.- La finalitat del fitxer de gesti´┐Ż de n´┐Żmines, ´┐Żs la gesti´┐Ż i tractament mecanitzat de les normes del personal que presta serveis per aquesta corporaci´┐Ż, ja sigui en r´┐Żgim laboral o funcionarial, mitjan´┐Żant el tractament concretitzat de les dades necess´┐Żries per a la concreci´┐Ż de les retribucions a percebre, amb un control d'ingressos, retencions i conceptes afectats bestretes, i tots els elements que puguin afectar a la n´┐Żmina. Aix´┐Ż permetr´┐Ż un acc´┐Żs a la informaci´┐Ż sobre retribucions percebudes pel personal, aix´┐Ż com una expedici´┐Ż immediata de la informaci´┐Ż fiscal que es deriven de les mateixes.

4.2.- Les persones obligades a facilitar les dades d'aquest fitxer seran totes aquelles que prestin un servei continuat i retribu´┐Żt per la corporaci´┐Ż, que suposi la seva inclusi´┐Ż en n´┐Żmina.
El procediment de recollida d'informaci´┐Ż ser´┐Ż per declaraci´┐Ż del mateix treballador, aix´┐Ż com d'aquells altres arxius i documents de que disposa aquesta Corporaci´┐Ż, i dels que se'n desprenguin dades d'inter´┐Żs (antiguitat, categories...).

4.3.- En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels treballadors de la Corporaci´┐Ż, i totes aquelles altres necess´┐Żries per procedir a l'oportuna concreci´┐Ż de la n´┐Żmina mensual, aix´┐Ż com les dades banc´┐Żries necess´┐Żries per a l'ingr´┐Żs de la n´┐Żmina.

4.4.- Les dades d'aquest fitxer nom´┐Żs es podran cedir en els seg´┐Żents casos:

- A l'INEM, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gesti´┐Ż.

- Entitats gestores de la seguretat social, quan ho sol.licitin de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gesti´┐Ż. Tamb´┐Ż les entitats col.laboradores, quan la informaci´┐Ż sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

- A l'administraci´┐Ż d'hisenda de l'estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.

- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.

- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol.liciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta Corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobre les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que ho sol.liciti.

- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.

El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 5/1992.

4.5.- El responsable del fitxer ser´┐Ż l'alcalde-president de la corporaci´┐Ż, sense perjudici de la responsabilitat directa en la gesti´┐Ż del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.

4.6.- El dret d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż i cancel.laci´┐Ż de les dades d'aquest fitxer, es podr´┐Ż exercir davant la Secretaria de l'Ajuntament.


Article 5: Fitxer de sistema integrat de comptabilitat d'administraci´┐Ż local: fitxer de prove´┐Żdors, comptabilitat a tercers (Ajuntament)

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: COMO 105
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic

5.1.- La finalitat del sistema integrat de comptabilitat, ´┐Żs el tractament mecanitzat de la comptabilitat municipal, i m´┐Żs concretament, pel que fa a dades de car´┐Żcter personal, els tercers prove´┐Żdors i deutors d'aquesta corporaci´┐Ż per qualsevol concepte, ja sigui pressupostari o extrapressupostari. Aix´┐Ż permetr´┐Ż un control immediat de l'estat de tots els creditors i deutors concrets d'aquesta corporaci´┐Ż.

5.2.- Les persones sobre les quals s'obtindran dades per aquest fitxer seran totes aquelles, f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques, que facturin alguna quantitat per qualsevol concepte a l'Ajuntament, o als que es giri una liquidaci´┐Ż individualitzada, no incorporada a cap padr´┐Ż fiscal o de preu p´┐Żblic ni de n´┐Żmina.

El procediment de recollida d'informaci´┐Ż ser´┐Ż per declaraci´┐Ż d'interessats, d'ofici, aix´┐Ż com d'aquells altres arxius i documents de qu´┐Ż disposa aquesta corporaci´┐Ż i dels quals se'n desprenguin les dades necess´┐Żries (NIF, nom o ra´┐Ż social, domicili, tel´┐Żfon, activitat...).

5.3.- En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels creditors i deutors d'aquesta Corporaci´┐Ż, i de totes aquelles altres necess´┐Żries per a procedir a l'oportuna concreci´┐Ż del motiu del cr´┐Żdit o del deute, aix´┐Ż com les dades banc´┐Żries necess´┐Żries per efectuar els corresponents pagaments o ingressos.

5.4.- Les dades d'aquest fitxer nom´┐Żs es podran cedir en els seg´┐Żents casos.

- Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol.licitin de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gesti´┐Ż. Tamb´┐Ż les entitats col.laboradores, quan la informaci´┐Ż sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

- A l'Administraci´┐Ż d'Hisenda de l'Estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.

- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.

- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol.liciti, per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta Corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobre les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta Corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que ho sol.liciti.

- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.

El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 5/1992.

5.5.- El responsable del fitxer ser´┐Ż l'alcalde-president de la corporaci´┐Ż, sense perjudici de la responsabilitat directa en la gesti´┐Ż del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.

5.6.- El dret d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż i cancel.laci´┐Ż de les dades d'aquest fitxer, es podr´┐Ż exercir davant la intervenci´┐Ż de l'Ajuntament.


Article 6

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: VLR101, trucades telef´┐Żniques a la Policia Local de Valls
Mesures de seguretat: Nivell alt.
Finalitat i usos previstos: La grabaci´┐Ż t´┐Ż per finalitat la de satisfer els interessos generals amb l'objecte de poder analitzar les trucades rebudes al n´┐Żmero (o el que el substitueixi en un futur) corresponent a la Centraleta de la Policia Local de Valls, m´┐Żs enll´┐Ż de la primera audici´┐Ż, amb la fi de garantir l'exercici dels drets i llibertats constitucionals i la seguretat ciutadana.
Aquest protocol comportaria la conservaci´┐Ż dels fitxers gravats durant un mes, com a m´┐Żxim, exceptuant aquells que podessin derivar en responsabilitats penals o d'altre tipus.
Persones i col´┐Żlectius afectats: ciutadans que truquin a la Policia Local de Valls.
Procediment de recollida de dades: Grabaci´┐Ż del fitxer a disc dur de l'ordinador, mitjan´┐Żant l'aparell connectat a l'auricular del tel´┐Żfon.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Les dades que recollir´┐Ż l'arxiu s´┐Żn la grabaci´┐Ż de veu, nom i cognoms i/o aquelles imprescindibles per l'identificaci´┐Ż de l'interlocutor.
Cessi´┐Ż de dades: Es far´┐Ż cessi´┐Ż als Jutjats corresponents quan aix´┐Ż es demani, i quant ho sol´┐Żliciti i/o autoritzi el mateix interessat. Tamb´┐Ż se cediran les dades a d'altres membres d'altres forces o cossos de seguretat, quan sigui necessari per a l'averiguaci´┐Ż i investigaci´┐Ż de delictes, o localitzaci´┐Ż de presumptes delinq´┐Żents. En aquest cas, s'haur´┐Ż d'efectuar petici´┐Ż concreta de les dades i acreditar el motiu de la mateixa.
´┐Żrgan Administratiu responsable: Policia Local de Valls
´┐Żrgan davant el qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Policia Local de Valls


Article 7

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Programa TS92
Mesures de seguretat: Nivell alt amb dades d'especial protecci´┐Ż
Finalitat i usos previstos: la finalitat del fitxer ´┐Żs la gesti´┐Ż i registre de dades d'usuaris dels serveis socials municipals, obertura d' expedients individuals i/o familiars i recull de la intervenci´┐Ż professional entre els anys 1995-2000.
Persones i col´┐Żlectius afectats: Usuaris dels serveis socials municipals i tercers amb la condici´┐Ż de persones interessades, entre els anys 1995-2000. Professionals de la Regidoria de Benestar Social i d'altres professionals d'institucions de refer´┐Żncia.
Procediment de recollida de dades: Mitjan´┐Żant una fitxa d'identificaci´┐Ż personal, formularis, visites domicili , sol´┐Żlicituds i d'altres documents motivats, a petici´┐Ż de l'interessat i/o professionals, a partir d'una relaci´┐Ż assistencial i d'ajut establerta amb l'usuari.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: s´┐Żn d'especial protecci´┐Ż, afecten a la vida privada i personal de l'usuari i la seva fam´┐Żlia , en tots els seus ´┐Żmbits (salut, economia, habitatge...).
Cessi´┐Ż de dades:
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions p´┐Żbliques en l'exercici de les mateixes compet´┐Żncies o de compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades.
- Per previsi´┐Ż en la disposici´┐Ż de creaci´┐Ż del fitxer o en una disposici´┐Ż posterior de superior rang.
- Dades obtingudes o elaborades amb dest´┐Ż a una altra administraci´┐Ż, a l'administraci´┐Ż que les ha sol´┐Żlicitat.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulaci´┐Ż que d'aquesta mat´┐Żria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de les dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant del qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Regidoria de Benestar Social


Article 8: Registre de parelles de fet

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Registre de parelles de fet
Mesures de seguretat: Nivell alt.
Finalitat i usos previstos: La finalitat del fitxer ´┐Żs el registre de les parelles de fet que es constitueixin en el municipi de Valls i que els seus membres volunt´┐Żriament sol´┐Żlicitin la seva inscripci´┐Ż, com a mecanisme d'acreditaci´┐Ż de la seva constituci´┐Ż
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones que sol´┐Żlicitin la seva inscripci´┐Ż en el registre com a parella de fet.
Procediment de recollida de dades: Mitjan´┐Żant sol´┐Żlicitud dels interessats.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Les dades que es recullen s´┐Żn les personals dels sol´┐Żlicitants, i el domicili de la parella de fet
Cessi´┐Ż de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan Administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Secretaria de l'Ajuntament


Article 9: base de dades borsa de treball

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades Borsa de Treball
Finalitat i usos previstos: Facilitar futurs contractes professionals i participar en futurs processos de selecci´┐Ż de personal
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones interessades en treballar a l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: formulari
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, l'adre´┐Ża, la data de naixement i la seva experi´┐Żncia professional
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde- President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell mig


Article 10.- Fitxer selecci´┐Ż de personal

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Selecci´┐Ż de Personal
Finalitat i usos previstos: selecci´┐Ż de personal
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones interessades en treballar a l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Formulari o declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Nom i cognoms de la persona interessada i adre´┐Ża
Cessions de dades: No n'hi ha
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 11.- Fitxer regidors

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Regidors
Finalitat i usos previstos: Gesti´┐Ż i control de l'assist´┐Żncia dels regidors als ´┐Żrgans col´┐Żlegiats
Persones i col´┐Żlectius afectats: Regidors de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte o Conveni
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, l'adre´┐Ża, el c´┐Żrrec i la dedicaci´┐Ż parcial o total
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.

´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell mig


Article 12.- Fitxer formaci´┐Ż

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Formaci´┐Ż
Finalitat i usos previstos: Registre dels cursos sol´┐Żlicitats pel personal de l'Ajuntament
Persones i col´┐Żlectius afectats: Personal de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte, Conveni, etc.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms de la persona interessada, el tipus de curs, l'acci´┐Ż formativa, el cost del curs i el lloc on es realitza
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell mig


Article 13.- Fitxer pla de pensions

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Pla de Pensions
Finalitat i usos previstos: Prove´┐Żdors de Plans de pensions
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones de contacte.
Procediment de recollida de dades: Personalment
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms de la persona de contacte i el seu tel´┐Żfon
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 14.- Fitxer retencions professionals

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Retencions Professionals
Finalitat i usos previstos: Realitzaci´┐Ż de les retencions legalment establertes
Persones i col´┐Żlectius afectats: Professionals
Procediment de recollida de dades: Personalment
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms dels professionals, retenci´┐Ż realitzada
Cessions de dades: Administraci´┐Ż Tribut´┐Żria
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde- President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 15.- Fitxer expedients disciplinaris

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Excel Expedients Disciplinaris
Finalitat i usos previstos: Relaci´┐Ż del personal de l'Ajuntament que ha estat objecte d'un expedient disciplinari
Persones i col´┐Żlectius afectats: Personal de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Nom, cognoms i sanci´┐Ż
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell mig


Art. 16.- Fitxer uniformes

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Uniformes
Finalitat i usos previstos: Confeccionar els uniformes del personal de manteniment i de la Policia Local
Persones i col´┐Żlectius afectats: Personal de manteniment i policia local
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, l'al´┐Żada i les mides
Cessions de dades: No n'hi ha
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 17.- Fitxer ajudes fons social

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Ajudes Fons Social
Finalitat i usos previstos: Gesti´┐Ż i control de les ajudes socials
Persones i col´┐Żlectius afectats: Personal de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Nom, cognoms i ajut rebut.
Cessions de dades: No n'hi ha
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell alt


Article 18.- Base de dades de registre i entrada de documents

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades de Registre i entrada de documents
Finalitat i usos previstos: Registrar els documents d'entrada i sortida de l'Ajuntament de Valls
Persones i col´┐Żlectius afectats: Controlar l'entrada i sortida de documents a l'Ajuntament i tramitar la seva petici´┐Ż
Procediment de recollida de dades: Personalment al presentar el document , formulari o declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms de la persona que presenta una sol´┐Żlicitud o documentaci´┐Ż, l'adre´┐Ża, la poblaci´┐Ż i la descripci´┐Ż de la sol´┐Żlicitud
Cessions de dades: No n'hi ha
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Oficina d'Atenci´┐Ż al Ciutad´┐Ż
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 19.- Base de dades cens d'animals

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades Cens d'animals
Finalitat i usos previstos: Gesti´┐Ż del padr´┐Ż d'animals de companyia
Persones i col´┐Żlectius afectats: Titulars de l'animal de companyia
Procediment de recollida de dades: Declaraci´┐Ż o formulari, personalment
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms i DNI del propietari de l'animal, el nom de l'animal, el domicili, l'esp´┐Żcie de l'animal, la ra´┐Ża i la perillositat
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Oficina d'Atenci´┐Ż al Ciutad´┐Ż
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 20.- Fitxer contribucions especials

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Contribucions especials
Finalitat i usos previstos: Gesti´┐Ż tribut´┐Żria
Persones i col´┐Żlectius afectats: propietaris de la finca
Procediment de recollida de dades: Formulari o declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms del propietari i les dades de la finca
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A l'administraci´┐Ż o organisme en el qual s'hagi delegat la recaptaci´┐Ż de tributs de l'Ajuntament
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Oficina d'Atenci´┐Ż al Ciutad´┐Ż
Mesures de Seguretat: Nivell mig


Article 21.- Base de dades seguiment cadastral

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades Seguiment cadastral
Finalitat i usos previstos: Seguiment cadastral de les finques
Persones i col´┐Żlectius afectats: Propietaris de les finques
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, la situaci´┐Ż de la finca i els pl´┐Żnols delineats
Cessions de dades:
- Al centre de gesti´┐Ż cadastral i cooperaci´┐Ż Tribut´┐Żria, per a la gesti´┐Ż del cadastre
- Als interessats en la tramitaci´┐Ż d'instruments de planejament i de gesti´┐Ż urban´┐Żstica, en els casos legalment previstos
- A d'altres administracions en exercici de les pr´┐Żpies compet´┐Żncies, quan requereixin les dades per a la redacci´┐Ż de projectes o per a la tramitaci´┐Ż d'expedients d'expropiaci´┐Ż.
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Oficina d'Atenci´┐Ż al Ciutad´┐Ż
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Oficina d'Atenci´┐Ż al Ciutad´┐Ż
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 22.- Base de dades urbanisme

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades d'Urbanisme
Finalitat i usos previstos: Gestionar les q´┐Żestions derivades del cadastre
Persones i col´┐Żlectius afectats: Propietaris de la finca
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms i l'adre´┐Ża de la finca
Cessions de dades:
- Al centre de gesti´┐Ż cadastral i cooperaci´┐Ż Tribut´┐Żria, per a la gesti´┐Ż del cadastre
- Als interessats en la tramitaci´┐Ż d'instruments de planejament i de gesti´┐Ż urban´┐Żstica, en els casos legalment previstos
- A d'altres administracions en exercici de les pr´┐Żpies compet´┐Żncies, quan requereixin les dades per a la redacci´┐Ż de projectes o per a la tramitaci´┐Ż d'expedients d'expropiaci´┐Ż.
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Urbanisme
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 23.- Base de dades de sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncies i seguiment de llic´┐Żncies d'activitats

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades de llic´┐Żncies i Seguiment de Llic´┐Żncies d'activitats
Finalitat i usos previstos: Gestionar la sol´┐Żlicitud i el seguiment de Llic´┐Żncies d'activitats
Persones i col´┐Żlectius afectats: Arquitectes i aparelladors
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms dels arquitectes i aparelladors
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Als que reuneixin la condici´┐Ż d'interessats en un expedient en concret, pel que fa a les dades de l'esmentat expedient.
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Urbanisme
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 24.- Fitxer regidors i caps d'´┐Żrea

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Regidors i caps d' ´┐Żrea
Finalitat i usos previstos: Convocar als regidors a les comissions informatives d'Hisenda
Persones i col´┐Żlectius afectats: Regidors i caps d' ´┐Żrea
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms i l'adre´┐Ża
Cessions de dades: No n'hi ha
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Serveis econ´┐Żmics
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 25.- Base de dades institucional i d'ensenyament

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades institucional i d'ensenyament
Finalitat i usos previstos: Gestionar q´┐Żestions relatives a l'ensenyament
Persones i col´┐Żlectius afectats: Directors d'ensenyament, regidors, alcaldes comarcals i ex regidors
Procediment de recollida de dades: Personalment
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Nom, cognoms i adre´┐Ża
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Alcaldia
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 26.- Base de dades d'entitats

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades Entitats
Finalitat i usos previstos: Controlar q´┐Żestions relatives a entitats culturals, esportives i de ve´┐Żns
Persones i col´┐Żlectius afectats: Representants de les entitats
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Els nom i cognoms dels representants
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Alcaldia
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 27.- Base de dades d'entitats vallenques

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Entitats vallenques
Finalitat i usos previstos: Llistat d'entitats per establir contactes amb l'Ajuntament
Persones i col´┐Żlectius afectats: Entitats vallenques
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms del responsable, el tel´┐Żfon i tipus d'entitat vallenca.
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: ´┐Żrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 28.- Base de dades comerciants

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades comerciants
Finalitat i usos previstos: Gestionar l'activitat dels comerciants
Persones i col´┐Żlectius afectats: Comerciants
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, l'adre´┐Ża, poblaci´┐Ż i tel´┐Żfon
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: ´┐Żrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 29.- Base de dades empreses de seguretat

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades empreses de seguretat
Finalitat i usos previstos: Contractar el seus serveis
Persones i col´┐Żlectius afectats: Empreses de Seguretat
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Nom i cognoms de la persona de contacte
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: ´┐Żrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Art. 30.- Base de dades d'ensenyament i AMPAs

Denominaci´┐Ż: Base de dades d'institucions d'ensenyament i entitats formatives.
Finalitat i usos previstos: Identificaci´┐Ż, informaci´┐Ż i seguiment de l'activitat de les escoles i centres formatius. Cens.
Persones i col.lectius afectats: Responsables de les escoles, AMPAs i dels centres de formaci´┐Ż.
Procediment de recollida de dades: Personalment i telef´┐Żnica, i q´┐Żestionaris.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Nom i cognom del representant i/o professional de refer´┐Żncia, tel´┐Żfons de contacte, adreces, domicilis, adreces electr´┐Żniques i activitats que desenvolupen.
Cessi´┐Ż de dades:
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions p´┐Żbliques en l'exercici de les mateixes compet´┐Żncies o de compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulaci´┐Ż que d'aquesta mat´┐Żria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de les dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant del qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Regidoria d'Ensenyament-Educaci´┐Ż.


Article 31.- Base de dades infrastructura

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades infrastructura
Finalitat i usos previstos: Contractaci´┐Ż de serveis
Persones i col´┐Żlectius afectats: Empreses d'infrastructura
Procediment de recollida de dades: Personalment, targeta de visita
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms de la persona de contacte
Cessions de dades: No n'hi ha
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: ´┐Żrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 32.- Base de dades m´┐Żsica popular

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades Access M´┐Żsica popular
Finalitat i usos previstos: Contractar serveis
Persones i col´┐Żlectius afectats: Grups musicals
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, l'adre´┐Ża i el tel´┐Żfon
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: ´┐Żrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Art. 33.- Base de dades fotografies

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades Fotografies
Finalitat i usos previstos: Documentar l'arxiu general de l'Ajuntament de Valls
Persones i col´┐Żlectius afectats: Autors de les fotografies i persones retratades
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms del donant de la fotografia.
Cessions de dades: No n'hi ha
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Arxiu
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 34.- Aplicaci´┐Ż outlook

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Aplicaci´┐Ż Outlook
Finalitat i usos previstos: Controlar les adreces electr´┐Żniques
Persones i col´┐Żlectius afectats: Treballadors de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, sobrenom i adre´┐Ża electr´┐Żnica
Cessions de dades: No n'hi ha
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Oficina Atenci´┐Ż al Ciutad´┐Ż
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Art. 35.- Fitxer informes socials

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer Informes Socials
Finalitat i usos previstos: Gestionar les q´┐Żestions que derivin de la prestaci´┐Ż de serveis socials d'ofici, per acord del mateix servei o professional, per un ordre superior, a petici´┐Ż raonada d'altres ´┐Żrgans o en compliment de la legalitat en mat´┐Żria de serveis socials.
Persones i col´┐Żlectius afectats: Professionals de la regidoria de Benestar Social, persones que reben prestacions, ajuts i/o recursos socials. Altres institucions i/o professionals de refer´┐Żncia. Tercers, amb la condici´┐Ż de persones interessades.
Procediment de recollida de dades: Entrevista personal, visites domicili, declaraci´┐Ż i altres instruments en suport f´┐Żsic de recollida d'informaci´┐Ż.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: nom, cognoms i n´┐Żmero de col´┐Żlegiat del treballador social i/o educador social.
Dades d'identificaci´┐Ż personal de l'afectat i/o nucli familiar i/o convivencial.
Hist´┐Żria social/antecedents. Situaci´┐Ż actual/evoluci´┐Ż. Diagnosi/valoraci´┐Ż. Proposta/mesures.
Cessi´┐Ż de dades:
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions p´┐Żbliques en l'exercici de les mateixes compet´┐Żncies o de compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades.
- Per previsi´┐Ż en la disposici´┐Ż de creaci´┐Ż del fitxer o en una disposici´┐Ż posterior de superior rang.
- Dades obtingudes o elaborades amb dest´┐Ż a una altra administraci´┐Ż, a l'administraci´┐Ż que les hagi sol´┐Żlicitat.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulaci´┐Ż que d'aquesta mat´┐Żria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
- A entitats d'iniciativa social amb el consentiment i autoritzaci´┐Ż escrita de l'interessat.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de les dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Serveis Socials
Mesures de Seguretat: Nivell alt, dades d'especial protecci´┐Ż


Article 36.- Base de dades eurocop

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades Eurocop
Finalitat i usos previstos: Gestionar l'activitat de la Policia
Persones i col´┐Żlectius afectats: Agents, denunciants, detinguts, infractors vials
Procediment de recollida de dades: Contracte, declaraci´┐Ż i formulari
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Dades identificatives (nom, cognoms, DNI,) adre´┐Ża dels detinguts i de les persones que recullen el cotxe a la grua municipal, nom, cognoms dels agents.
Cessions de dades: Als Jutjats i a altres Cossos de Seguretat
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Policia
Mesures de Seguretat: Nivell mig


Article 37.- Aplicaci´┐Ż multes de tr´┐Żfic

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Aplicaci´┐Ż Multes de tr´┐Żfic
Finalitat i usos previstos: Gestionar les multes de tr´┐Żfic
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones sancionades
Procediment de recollida de dades: Declaraci´┐Ż
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Nom, cognoms, DNI del titular, la multa, l'import i la infracci´┐Ż
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que exerceixi compet´┐Żncies sancionadores en mat´┐Żria de tr´┐Żnsit.
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Policia
Mesures de Seguretat: Nivell mig


Article 38: Fitxer d'usuaris dels serveis socials de l'Ajuntament

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer d'usuaris dels serveis socials de l'Ajuntament.
Mesures de seguretat: Nivell alt amb dades d'especial protecci´┐Ż
Finalitat i usos previstos: la finalitat del fitxer ´┐Żs la gesti´┐Ż (altes, baixes, modificacions de dades, llistats, estad´┐Żstiques,...) , registre de dades personals que afecten a tots els ´┐Żmbits de la vida privada, familiar i relacional dels usuaris i/o tercers implicats o afectats directament o indirecta . El recull de la intervenci´┐Ż professional . La tramitaci´┐Ż d'ajuts econ´┐Żmics, beques, prestacions, bestretes, subvencions i tramitaci´┐Ż de recursos amb finalitat d'integraci´┐Ż social o prescripci´┐Ż legal. La derivaci´┐Ż a d'altres recursos d'administracions p´┐Żbliques amb les mateixes compet´┐Żncies o compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria, a petici´┐Ż motivada de l'usuari i/o per disposicions legals que afecten al professional de refer´┐Żncia de les dades del fitxer. Per la derivaci´┐Ż a d'altres recursos d'entitats d'iniciativa social a petici´┐Ż motivada de l'usuari o per indicaci´┐Ż professional, amb previ consentiment..
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones que s'adrecin als serveis socials municipals per establir una relaci´┐Ż d'ajut. Professionals de la regidoria de Benestar Social. Altres institucions i/o professionals de refer´┐Żncia. Tercers, amb la condici´┐Ż de persones interessades.
Procediment de recollida de dades: Mitjan´┐Żant una fitxa d'identificaci´┐Ż personal, formularis, visites a domicili, sol´┐Żlicituds i altres documents motivats, a petici´┐Ż de l'interessat i/o professionals, a partir d'una relaci´┐Ż assistencial i d'ajut establerta amb l'usuari. Per mandat legal i/o reglamentari , d'ofici o a petici´┐Ż raonada d'altres ´┐Żrgans.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Les dades que es recullen s´┐Żn les personals i familiars, de salut, de treball, d'habitatge, de relacions socials,.... i d'altres que s´┐Żn d'especial protecci´┐Ż que afecten a la vida privada, familiar i relacional de l'usuari i la seva fam´┐Żlia.
Cessi´┐Ż de dades:
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions p´┐Żbliques en l'exercici de les mateixes compet´┐Żncies o de compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades.
- Per previsi´┐Ż en la disposici´┐Ż de creaci´┐Ż del fitxer o en una disposici´┐Ż posterior de superior rang.
- Dades obtingudes o elaborades amb dest´┐Ż a una altra administraci´┐Ż, a l'administraci´┐Ż que les ha sol´┐Żlicitat.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulaci´┐Ż que d'aquesta mat´┐Żria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
- A entitats d'iniciativa social amb el consentiment i autoritzaci´┐Ż escrita de l'interessat.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de les dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant del qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Regidoria de Benestar Social


Article 39: Base de dades sol´┐Żlicitants habitatge

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades sol´┐Żlicitants habitatge
Mesures de seguretat: Nivell alt
Finalitat i usos previstos: la finalitat del fitxer ´┐Żs la gesti´┐Ż (altes, baixes, modificacions de dades, llistats, estad´┐Żstiques,...) i registre de persones que volunt´┐Żriament sol´┐Żlicitin d'habitatge.
Usos:
D'estudi, valoraci´┐Ż, estad´┐Żstica i observatori de la demanda d'habitatge en el municipi i la seva evoluci´┐Ż.
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones que sol´┐Żliciten ser informades sobre habitatges en el municipi.
Procediment de recollida de dades: Sol´┐Żlicitud dels interessats, mitjan´┐Żant inst´┐Żncia.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Les dades que es recullen s´┐Żn les personals del sol´┐Żlicitant (nom, cognoms, telef. adre´┐Ża i DNI)
Cessi´┐Ż de dades:
- Entre administracions p´┐Żbliques en l'exercici de les mateixes compet´┐Żncies o de compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades.
- Dades obtingudes o elaborades amb dest´┐Ż a una altra administraci´┐Ż, a l'administraci´┐Ż que les hagi sol´┐Żlicitat.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de les dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant del qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Regidoria de Benestar Social


Art. 40: Base de dades tarja d'aparcament

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Base de dades de beneficiaris de tarja d'aparcament de persones amb disminuci´┐Ż.
Mesures de seguretat: Nivell alt amb dades d'especial protecci´┐Ż
Finalitat i usos previstos: la finalitat del fitxer ´┐Żs la gesti´┐Ż (altes, baixes, modificacions de dades, llistats, estad´┐Żstiques,...) i registre de persones que sol´┐Żliciten volunt´┐Żriament la tarja d'aparcament per a persones amb disminuci´┐Ż, com a mecanisme d'acreditatiu de la seva condici´┐Ż de beneficiari
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones i col´┐Żlectius que sol´┐Żliciten la obtenci´┐Ż de la tarja d'aparcament per a persones amb disminuci´┐Ż.
Procediment de recollida de dades: Sol´┐Żlicitud dels interessats, mitjan´┐Żant inst´┐Żncia.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Les dades que es recullen s´┐Żn les personals del sol´┐Żlicitant (nom, cognoms, telef. adre´┐Ża i DNI) i de salut.
Cessi´┐Ż de dades:
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions p´┐Żbliques en l'exercici de les mateixes compet´┐Żncies o de compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades.
- Dades obtingudes o elaborades amb dest´┐Ż a una altra administraci´┐Ż, a l'administraci´┐Ż que les hagi sol´┐Żlicitat.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de les dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant del qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Regidoria de Benestar Social


Article 41: Fitxer d'entitats socials i ONGs

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer d'entitats socials i ONGs
Mesures de seguretat: Nivell b´┐Żsic
Finalitat i usos: Informaci´┐Ż de q´┐Żestions relatives a entitats socials i/o ONGs. Subvencions, complementaci´┐Ż institucional, cooperaci´┐Ż, gesti´┐Ż i seguiment d'activitats.
Persones i col´┐Żlectius afectats: Representants de les entitats.
Procediment i recollida de les dades: inst´┐Żncies, formularis, declaracions i mem´┐Żries.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Nom i cognoms dels representants, tel´┐Żfons de contacte, dades banc´┐Żries i activitats que desenvolupen.
Cessi´┐Ż de dades:
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions p´┐Żbliques en l'exercici de les mateixes compet´┐Żncies o de compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulaci´┐Ż que d'aquesta mat´┐Żria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de les dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant del qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Regidoria de Benestar Social


Article 42: Fitxer de recursos

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer de recursos
Mesures de seguretat: Nivell b´┐Żsic
Finalitat i usos previstos: Relaci´┐Ż d'institucions, serveis, entitats i professionals per informar al ciutad´┐Ż i per ´┐Żs professional.
Persones i col´┐Żlectius afectats: Entitats, institucions, col´┐Żlectius i serveis, els representants i professionals de refer´┐Żncia.
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaraci´┐Ż personal i telef´┐Żnica, i per recull de documentaci´┐Ż.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Nom i cognom del representant i/o professional de refer´┐Żncia, tel´┐Żfons de contacte, adreces, domicilis, adreces electr´┐Żniques.
Cessi´┐Ż de dades:
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions p´┐Żbliques en l'exercici de les mateixes compet´┐Żncies o de compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulaci´┐Ż que d'aquesta mat´┐Żria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de les dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant del qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Regidoria de Benestar Social


Article 43: Fitxer d'usuaris d'activitats d'educaci´┐Ż

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: Fitxer d'usuaris d'activitats d'educaci´┐Ż
Mesures de seguretat: Nivell alt amb dades d'especial protecci´┐Ż
Finalitat i usos previstos: la finalitat ´┐Żs la gesti´┐Ż (altes, baixes, modificacions de dades, llistats, estad´┐Żstiques,...) i registre de persones que volunt´┐Żriament sol´┐Żlicitin la inscripci´┐Ż en activitats de la regidoria d'Educaci´┐Ż i Ensenyament. Beques i subvencions.
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones que sol´┐Żliciten ser inscrites en activitats que desenvolupi la regidoria d'Educaci´┐Ż-Ensenyament. Tercers, amb condici´┐Ż de persones afectades. Professionals de l'´┐Żrea d'Acci´┐Ż Social.
Procediment de recollida de dades: Sol´┐Żlicitud dels interessats, mitjan´┐Żant inst´┐Żncia.
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: Les dades que es recullen s´┐Żn les dades d'identificaci´┐Ż personal (nom, cognoms, telef. adre´┐Ża i DNI) i dades de salut.
Cessi´┐Ż de dades:
- Entre administracions p´┐Żbliques en l'exercici de les mateixes compet´┐Żncies o de compet´┐Żncies que versin sobre la mateixa mat´┐Żria. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades.
- Dades obtingudes o elaborades amb dest´┐Ż a una altra administraci´┐Ż, a la que les hagi sol´┐Żlicitat.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 15/99 de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de les dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: Alcalde-President
´┐Żrgan davant del qual es pot exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Regidoria d'Educaci´┐Ż i Ensenyament.


Article 44: Fitxer de sistema integrat de comptabilitat d'administraci´┐Ż local: fitxer de prove´┐Żdors, comptabilitat a tercers (Patronat Municipal d'Esports)

´┐Żmbit: Ajuntament de Valls
Denominaci´┐Ż: POODCE.DBF. Fitxer de prove´┐Żdors. Comptabilitat a tercers.
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic

44.1.- La finalitat del fitxer de sistema integrat de comptabilitat, ´┐Żs el tractament mecanitzat de la comptabilitat, i m´┐Żs concretament, pel que fa a dades de car´┐Żcter personal, els tercers prove´┐Żdors i deutors d'aquest patronat per qualsevol concepte, ja sigui pressupostari o extrapressupostari. Aix´┐Ż permetr´┐Ż un control immediat de l'estat de tots els creditors i deutors concrets d'aquest patronat.

44.2.- Les persones sobre les quals s'obtindran dades per aquest fixer seran totes aquelles, f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques, que facturin alguna quantitat per qualsevol concepte al Patronat, o als que es giri una liquidaci´┐Ż individualitzada, no incorporada a cap padr´┐Ż fiscal o de preu p´┐Żblic ni de n´┐Żmina.
El procediment de recollida d'informaci´┐Ż ser´┐Ż per declaraci´┐Ż d'interessos, d'ofici, aix´┐Ż com d'aquells altres arxius i documents de qu´┐Ż disposa aquesta Corporaci´┐Ż i dels quals se'n desprenguin les dades necess´┐Żries (NIF, nom o ra´┐Ż social, domicili, tel´┐Żfon, activitat...).

44.3.- En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels creditors i deutors d'aquest Patronat, i de totes aquelles altres necess´┐Żries per a procedir a l'oportuna concreci´┐Ż del motiu del cr´┐Żdit o del deute, aix´┐Ż com les dades banc´┐Żries per efectuar els corresponents pagaments o ingressos.

44.4.- Les dades d'aquest fitxer nom´┐Żs es podran cedir en els seg´┐Żents casos:

- Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol.licitin de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gesti´┐Ż. Tamb´┐Ż les entitats col.laboradores, quan la informaci´┐Ż sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

- A l'Administraci´┐Ż d'Hisenda de l'Estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informaci´┐Ż sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.

- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.

- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol.liciti, per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta Corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobre les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquest patronat. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que ho sol.liciti.

- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.

El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei org´┐Żnica 5/1992.

44.5.- El responsable del fitxer ser´┐Ż el president del Patronat Municipal d'Esports, sense perjudici de la responsabilitat directa en la seva gesti´┐Ż, dels funcionaris encarregats de la mateixa.

44.6.- El dret d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż i cancel.laci´┐Ż de les dades d'aquest fitxer, es podr´┐Ż exercir davant la intervenci´┐Ż de l'Ajuntament.


Article 45.- Aplicaci´┐Ż deporwin ( Patronat d'Esports)

´┐Żmbit: Patronat d'Esports
Denominaci´┐Ż: Base de dades Deporwin
Finalitat i usos previstos: Gesti´┐Ż de usuaris
Persones i col´┐Żlectius afectats: Usuaris de la piscina
Procediment de recollida de dades: Personalment
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, l'adre´┐Ża i el compte bancari dels usuaris de la piscina
Cessions de dades: No n'hi ha
´┐Żrgan administratiu responsable: President Patronat
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Patronat d'Esports
Mesures de Seguretat: Nivell b´┐Żsic


Article 46.- Aplicaci´┐Ż borsa de treball de la fundaci´┐Ż d'acci´┐Ż cultural

´┐Żmbit: Fundaci´┐Ż P´┐Żblica Municipal d'Acci´┐Ż Cultural
Denominaci´┐Ż: Aplicaci´┐Ż Borsa de treball de la Fundaci´┐Ż
Finalitat i usos previstos: Facilitar futurs contactes professionals
Persones i col´┐Żlectius afectats: Persones que volen accedir a un lloc de treball
Procediment de recollida de dades: Formulari
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, l'adre´┐Ża i el tel´┐Żfon, formaci´┐Ż, expedient professional
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica que ho sol´┐Żliciti per exercir compet´┐Żncies compartides o coincidents amb les d'aquesta corporaci´┐Ż, o de compet´┐Żncies sobres les mateixes mat´┐Żries que les que exerceix aquesta corporaci´┐Ż. Aquest ´┐Żltim extrem l'haur´┐Ż de justificar l'administraci´┐Ż que sol´┐Żliciti les dades
- Quan ho sol´┐Żliciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligar´┐Ż, pel sol fet de la cessi´┐Ż, a observar les disposicions de la Llei Org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal.
´┐Żrgan administratiu responsable: President Fundaci´┐Ż
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Fundaci´┐Ż P´┐Żblica Municipal d'Acci´┐Ż Cultural
Mesures de Seguretat: Nivell mig


Article 47.- Aplicaci´┐Ż n´┐Żmines de la fundaci´┐Ż d'acci´┐Ż cultural

´┐Żmbit: Fundaci´┐Ż p´┐Żblica municipal d'acci´┐Ż cultural
Denominaci´┐Ż: Aplicaci´┐Ż n´┐Żmines de la Fundaci´┐Ż
Finalitat i usos previstos: Compliment de contracte
Persones i col´┐Żlectius afectats: Treballadors de la Fundaci´┐Ż
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura b´┐Żsica i tipus de dades de car´┐Żcter personal: El nom i cognoms, NIF, historial laboral, l'adre´┐Ża, altes i baixes de la Seguretat Social, % IRPF i compte banc´┐Żria
Cessions de dades: Seguretat Social, Administraci´┐Ż Tributaria i Entitats Banc´┐Żries
´┐Żrgan administratiu responsable: President Fundaci´┐Ż
´┐Żrgan davant el qual es poden exercir els drets d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż, cancel´┐Żlaci´┐Ż i oposici´┐Ż: Fundaci´┐Ż p´┐Żblica municipal i d'acci´┐Ż cultural
Mesures de Seguretat: Nivell alt
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C