Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
9. ORDENAN´┐ŻA D´┐ŻUSOS DE VIA P´┐ŻBLICA I ALTRES B´┐ŻNS DE DOMINI P´┐ŻBLIC

T´┐ŻTOL PRELIMINAR.

Article 1. Objecte d'aquesta Ordenan´┐Ża

1. Aquesta Ordenan´┐Ża regula els usos i les activitats que es duen a terme a les vies i els espais destinats a l'´┐Żs p´┐Żblic, particularment els carrers, les places i els parcs o jardins, com tamb´┐Ż, la utilitzaci´┐Ż dels b´┐Żns de domini p´┐Żblic situats dins el terme municipal de Valls.

2. Tamb´┐Ż s'aplicar´┐Ż aquesta Ordenan´┐Ża als titulars i usuaris d'espais privats en all´┐Ż que es refereix al capteniment necessari per tal de mantenir la neteja de la Ciutat i, en general, a les q´┐Żestions que afecten els espais p´┐Żblics.

Article 2. Principis generals sobre la utilitzaci´┐Ż de la via p´┐Żblica

1. Les vies, els espais p´┐Żblics i les instal´┐Żlacions i mobiliari urb´┐Ż que hi estan ubicats s´┐Żn destinats a l'´┐Żs general per part dels ciutadans, segons la naturalesa respectiva dels b´┐Żns i sota els principis de llibertat individual i respecte a les persones.

2. Les activitats que es desenvolupin a la via p´┐Żblica no poden limitar el dret dels altres als usos generals, llevat que es disposi de llic´┐Żncia o concessi´┐Ż per l'´┐Żs com´┐Ż especial o l'´┐Żs privatiu.

3. Correspon a l'Alcalde o Regidors Delegats, harmonitzar els usos i activitats que es desenvolupen a la via p´┐Żblica, tot donant prefer´┐Żncia a aquells que en cada moment siguin prioritaris a l'inter´┐Żs p´┐Żblic, segons el bon criteri. A aquest efecte, es restringiran temporalment les activitats que esdevinguin inconvenients o incompatibles.

Article 3. Conservaci´┐Ż i reparaci´┐Ż de les vies p´┐Żbliques

1. Correspon a l'Ajuntament de Valls portar a terme els treballs de reparaci´┐Ż i conservaci´┐Ż de les vies p´┐Żbliques que s´┐Żn de titularitat municipal i dels elements que la conformen. Cap persona pot executar aquests treballs o qualsevol altres que comportin modificacions de la via p´┐Żblica o del seu mobiliari sense perm´┐Żs expr´┐Żs o enc´┐Żrrec per part de l'administraci´┐Ż municipal.

2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via p´┐Żblica o que siguin autoritzades a ocupar algun espai d'aquesta han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els elements afectats, utilitzant els mateixos materials o els que siguin indicats en cada cas pels serveis municipals.


T´┐ŻTOL 1. L'´┐ŻS DE LES VIES I ELS ESPAIS P´┐ŻBLICS.

CAP´┐ŻTOL 1. L'´┐Żs p´┐Żblic general i la conviv´┐Żncia a la via p´┐Żblica.

Secci´┐Ż 1. Disposicions generals.

Article 4. Activitats incloses en l'´┐Żs com´┐Ż general

1. A m´┐Żs de l'estada i la circulaci´┐Ż tamb´┐Ż es considera ´┐Żs com´┐Ż general no sotm´┐Żs a llic´┐Żncia els seg´┐Żents usos o activitats, sempre que les instal´┐Żlacions corresponents estiguin integrades en el domini privat:
a) Instal´┐Żlaci´┐Ż de vitrines o aparadors.
b) Instal´┐Żlaci´┐Ż d'objectes o mercaderies a les fa´┐Żanes.
c) Col´┐Żlocaci´┐Ż de taulells d'establiments d'hosteleria o tancs destinats a la venda de gelats, begudes o similars en comunicaci´┐Ż directa amb la via p´┐Żblica.
d) Instal´┐Żlaci´┐Ż de taquilles de venda de bitllets per a espectacles.

2. L'exercici de professions o activitats per remuneraci´┐Ż a la via p´┐Żblica ´┐Żs considera sotm´┐Żs a llic´┐Żncia municipal. En cap cas l'exercici d'aquestes activitats podr´┐Ż suposar la pressi´┐Ż ni la demanda insistent o coactiva ni cap mol´┐Żstia pels vianants. Queda prohibida la mendicitat al terme municipal de la Ciutat, i la Policia Local vetllar´┐Ż per que les persones que realitzin aquesta activitat siguin adre´┐Żades al Servei Municipal corresponent i en cas de que es realitzi acompanyats d'un menor es procedir´┐Ż al trasllat d'aquest a l'organisme apropiat per la seva cust´┐Żdia i en quan als majors d'edat que en facin ´┐Żs dels menors es procedir´┐Ż de la forma que la Llei contempli.

3. Queda prohibida la pr´┐Żctica de jocs a la via p´┐Żblica que impliquin juguesques de diners.


Article 5. Capteniment general a la via p´┐Żblica

1. Els ciutadans tenen dret a comportar-se lliurement a la via i als espais p´┐Żblics de la ciutat de Valls i a ´┐Żsser respectats en la seva llibertat. Aquest dret ´┐Żs limitat per les disposicions sobre l'´┐Żs dels b´┐Żns p´┐Żblics i pel deure de respectar a les altres persones i als b´┐Żns privats.

2. Ning´┐Ż no pot, amb el seu comportament a la via p´┐Żblica, menys tenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat d'acci´┐Ż, ni ofendre les conviccions ni les pautes generalment admeses sobre la conviv´┐Żncia. Especialment si es tracta de vells o d'altres persones f´┐Żsicament o intel´┐Żlectualment disminu´┐Żts.

3. No ´┐Żs perm´┐Żs realitzar actes o produir sorolls que pertorbin els descans dels ve´┐Żns ni participar en aldarulls nocturns, o sortir sorollosament dels locals d'esbarjo nocturns (segons la normativa d'horaris establerta per la Generalitat).

4. Hom s'abstindr´┐Ż particularment de realitzar pr´┐Żctiques abusives, arbitr´┐Żries o discriminat´┐Żries o que comportin viol´┐Żncia f´┐Żsica o moral.

5. M´┐Żs concretament queda prohibit alterar l'ordre i la tranquil´┐Żlitat p´┐Żblica amb esc´┐Żndols, baralles i tumults; proferir crits i paraules grolleres; molestar als ve´┐Żns amb sorolls o emanacions de fums, pudors, gasos o pols, perjudicials o simplement molests.

6. Els particulars i les entitats titulars o responsables de factories o instal´┐Żlacions en qu´┐Ż existeixin conductes o xemeneies susceptibles d'emetre fums, gasos, vapors i pols, al marge d'haver de complir amb la normativa vigent, estaran obligats, si l'Administraci´┐Ż municipal ho considera oport´┐Ż, a instal´┐Żlar els aparells que aquesta determini per al control d'aquelles i la recollida de dades.

7. L'´┐Żs d'aparells de r´┐Żdio, televisi´┐Ż, altaveus o instruments musicals haur´┐Ż de moderar-se per tal d'evitar mol´┐Żsties innecess´┐Żries al ve´┐Żnat, singularment en les hores destinades al descans nocturn.

8. Les excepcions per ra´┐Ż de festes i celebracions populars seran autoritzades per l'Alcaldia o Regidor Delegat, despr´┐Żs que els interessats facin pr´┐Żviament una petici´┐Ż per escrit.

9. Aquesta mateixa autoritzaci´┐Ż pr´┐Żvia es requerir´┐Ż per a la celebraci´┐Ż de balls, i festeigs p´┐Żblics.

10. L'Alcaldia podr´┐Ż fixar i limitat l'horari d'aquestes celebracions acomodant-se, en la mesura del possible, a les tradicions de la localitat.

11. Per les activitats que no tinguin normativa espec´┐Żfica per horaris, s'entendr´┐Ż com horari nocturn el termini compr´┐Żs entre les 23.00 hores i les 7.30 hores.


Article 6. Fonts p´┐Żbliques i jardins

1. ´┐Żs vedat envair o practicar qualsevol activitat als espais destinats a fonts i estanys p´┐Żblics, a les zones enjardinades, a les est´┐Żtues o escultures i als espais o instal´┐Żlacions similars. A les fonts destinades a l'´┐Żs p´┐Żblic hom pot beure o recollir aigua per a ´┐Żs personal.


Article 7. Consum de drogues

1. No es perm´┐Żs el consum o la tinen´┐Ża de drogues, estupefaents o subst´┐Żncies psicotr´┐Żpiques considerades il´┐Żlegals per la legislaci´┐Ż vigent als espais o als transports p´┐Żblics ni realitzar actes que atemptin contra la pr´┐Żpia salut.

2. Es prohibeix a la via p´┐Żblica i en altes indrets de p´┐Żblica concurr´┐Żncia, llen´┐Żar tot tipus de medicament, droga o qualsevol deixalla o residu procedent de l'´┐Żs dels dits productes, incl´┐Żs en el cas que vagi barrejat amb el tabac o amb subst´┐Żncia, sigui o no reutilitzable.

3. Llen´┐Żar a la via p´┐Żblica xeringues, fetes servir o no, i dipositar-les en qualsevol lloc accessible als vianants.

Article 8. Solidaritat a la via p´┐Żblica.

1. L'Ajuntament estimular´┐Ż el comportament solidari dels ciutadans a la via p´┐Żblica per tal que donin ajuda a les persones que la necessitin per transitar o orientar-se, o que hagin patit accidents, o es trobin en circumst´┐Żncies similars.

2. Totes les persones que trobin infants o persones discapacitades extraviades tenen l'obligaci´┐Ż de posar-ho en coneixement dels agents de l'autoritat, els quals es faran c´┐Żrrec de la seva protecci´┐Ż i restituci´┐Ż als responsables de la seva tutela.


Article 9. Desallotjament de la via p´┐Żblica. Seguretat.

1. Les persones que no respectin les normes de comportament a la via p´┐Żblica seran requerides per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resist´┐Żncia, podran ser desallotjades.

2. Els serveis municipals podran desallotjar de la via p´┐Żblica les persones o retirar els b´┐Żns quan raons de seguretat o de salut aix´┐Ż ho aconsellin. En el cas que la situaci´┐Ż clim´┐Żtica o altres circumst´┐Żncies posin en perill la integritat f´┐Żsica de les persones que romanen a la via p´┐Żblica, els serveis municipals els desallotjaran, transportant-los a instal´┐Żlacions adients.

3. Totes les activitats que es despleguin a la via p´┐Żblica es realitzaran amb els requeriments i d'acord amb les previsions contemplades a la normativa de protecci´┐Ż civil i les corresponents plans.


Article 10. Capteniment dels agents de l'autoritat i els serveis municipals.

1. Els agents de l'autoritat i els membres dels serveis municipals tindran en tot moment un tracte de correcci´┐Ż i cortesia en les relacions amb els ciutadans, als qual auxiliaran i protegiran. En les seves intervencions proporcionaran la informaci´┐Ż escaient sobre les causes i finalitats de les actuacions.

2. En els casos que sigui necessari utilitzar la compulsi´┐Ż sobre les persones hom portar´┐Ż a terme el actes de for´┐Ża estrictament indispensables, amb ple respecte a la dignitat de les persones afectades.


Secci´┐Ż 2. Neteja

Article 11. Obligaci´┐Ż municipal

Els serveis municipals s´┐Żn responsables de mantenir els espais p´┐Żblics de la ciutat en condicions de neteja i salubritat. A aquest efecte l'Ajuntament prestar´┐Ż el servei p´┐Żblic corresponent amb la intensitat necess´┐Żria i exercir´┐Ż les facultats de vigil´┐Żncia i policia que s'esmenten en aquesta Ordenan´┐Ża i en la legislaci´┐Ż general.

Article 12. Obligacions generals dels ciutadans.

1. Totes les persones que romanen a la ciutat de Valls estan obligades a evitar i prevenir embrutar la Ciutat en general i els seus espais p´┐Żblics en particular.

2. En el marc del deure general de col´┐Żlaboraci´┐Ż, els ciutadans tenen l'obligaci´┐Ż de posar en coneixement de l'autoritat municipal les infraccions que en mat´┐Żria de neteja presenci´┐Żn o que en tinguin coneixement.

3. Els serveis municipals i els agents han d'exigir en tot moment el compliment de les obligacions dels particulars en mat´┐Żria de neteja, tot requerint la reparaci´┐Ż immediata de l'afecci´┐Ż causada, sense perjudici de cursar la den´┐Żncia que correspongui.


Article 13. Prohibicions espec´┐Żfiques

´┐Żs prohibit llen´┐Żar o abandonar a la via p´┐Żblica qualsevol mena de productes o portar a terme activitats que tinguin l'efecte d'embrutar els espais p´┐Żblics. En particular queden prohibits a la via p´┐Żblica els seg´┐Żents actes:

1. La pintada d'esl´┐Żgans, dibuixos o similars sobre els elements que conformen els espais p´┐Żblics, el seu mobiliari o sobre les fa´┐Żanes dels immobles confrontats llevat que hi hagi autoritzaci´┐Ż.

2. L'escampadissa de fulls volants de publicitat il´┐Żlegal.

3. La neteja a la via p´┐Żblica de vehicles, objectes o animals.

4. Regar plantes i espolsar robes i estores quan s'afecti la via p´┐Żblica, llevat que es faci en horari nocturn de 22 a 7 hores, amb les precaucions necess´┐Żries per no causar mol´┐Żsties.

5. Estendre i eixugar roba als balcons, les finestres i les baranes de terrat, i penjar peces o qualsevol altre objecte que sobresurti de les fa´┐Żanes de les cases o de les portes de les botigues.

6. Netejar aparadors o elements de fa´┐Żanes quan s'afecti les vies p´┐Żbliques, llevat que es faci de les 7 a les 11 hores, o b´┐Ż de les 20 a les 22 hores.

7. Escopir o realitzar necessitats biol´┐Żgiques.

8. Llen´┐Żar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o d'altres elements de la via p´┐Żblica, inclosos els que es troben dins els contenidors.

9. La tria i selecci´┐Ż de residus dipositats a la via p´┐Żblica, inclosos els que es troben dins els contenidors.

10. Llen´┐Żar puntes de cigarretes.

11. Llen´┐Żar qualsevol deixalla.

12. Romandre a la via p´┐Żblica sense observar unes condicions m´┐Żnimes de neteja i higiene personal.

Article 14. Lliurament de residus

1. Les deixalles s´┐Żlides de format petit com papers, embolcalls i similars es dipositaran a les papereres.

2. Les escombraries dom´┐Żstiques seran lliurades al servei de recollida en les condicions que es determinen a l'Ordenan´┐Ża sobre medi ambient.

3. Els mobles o m´┐Żquines en des´┐Żs, els materials residuals voluminosos, els residus perillosos, la runa i altres residus especials no poden ser abandonats a la via p´┐Żblica. La seva recollida i eliminaci´┐Ż es far´┐Ż d'acord amb la normativa que els hi ´┐Żs pr´┐Żpia.

Article 15. Neteja de voreres

1. Correspon als titulars dels immobles respectius la neteja de passatges particulars, patis interiors, solars, galeries comercials i similars.

2. Els propietaris dels edificis o els solars, els titulars de comer´┐Żos situats a les plantes baixes i els contractistes de les obres s´┐Żn responsables de la neteja de les voreres corresponents a les respectives fa´┐Żanes, i tamb´┐Ż de la retirada de la corresponent brossa.

3. Els responsables de qualsevol activitat feta a la via p´┐Żblica o que afecti la via p´┐Żblica s´┐Żn responsables tamb´┐Ż de la seva neteja.


Article 16. Neteja i manteniment dels immobles confrontats a la via p´┐Żblica.

1. Els propietaris dels immobles, ja sigui d'edificis, instal´┐Żlacions o solars, i , subsidi´┐Żriament, els seus usuaris estan obligats a mantenir-los en les condicions establertes a l'Ordenan´┐Ża oportuna i, en tot cas, en estat de neteja, salubritat, seguretat i ornat p´┐Żblic, especialment aquelles parts visibles des de la via p´┐Żblica.

2. ´┐Żs prohibit tenir roba estesa a les fa´┐Żanes que donen directament a la via p´┐Żblica.

Article 17. Neteja en relaci´┐Ż a les obres

1. Els contractistes de les obres o instal´┐Żlacions hauran de protegir la zona en la que es porten a terme els treballs de forma que s'impedeixi l'embrutiment dels espais p´┐Żblics, l'escampadissa de materials o el risc de les persones o dels b´┐Żns situats a la via p´┐Żblica. En tot cas, el contractista ha de netejar immediatament la brut´┐Żcia que eventualment es pugui produir.

2. ´┐Żs obligat utilitzar contenidors de residus per dipositar la runa, llevat del cas que les obres es facin directament a la via p´┐Żblica o en el cas de les cates i canalitzacions. El r´┐Żgim dels contenidors o dels sacs de runes i la recollida de runes resta sotm´┐Żs espec´┐Żficament a all´┐Ż que es disposa a l'ordenan´┐Ża oportuna (segons la normativa espec´┐Żfica).

3. Els sacs de runa i els contenidors, s'instal´┐Żlaran all´┐Ż on es determini a la llic´┐Żncia. Preferentment la instal´┐Żlaci´┐Ż es far´┐Ż a les cal´┐Żades si hi ha zona d'aparcament de vehicles. En el cas que a la via p´┐Żblica no hi hagin voreres, els sacs i contenidors s'instal´┐Żlaran de forma que no obstaculitzin la circulaci´┐Ż de persones i vehicles, ni l'acc´┐Żs als immobles.

4. Els contenidors i els materials de les obres seran retirats de la via p´┐Żblica en cloure's el termini esmentat a la llic´┐Żncia d'ocupaci´┐Ż i, en tot cas, en el termini m´┐Żxim de vint-i-quatre hores despr´┐Żs de finalitzar les obres. Un cop finalitzat aquest termini, l'Ajuntament pot considerar els residus com a abandonats, sense perjudici d'exigir responsabilitats al contractista pel que fa a la seva retirada. Aix´┐Ż mateix, cal retirar els contenidors quan quedin plens.

5. El promotor de les obres, juntament amb el titular de la llic´┐Żncia i el transportista, s´┐Żn responsables solidaris de la retirada i neteja dels contenidors o sacs de runes, de mantenir la neteja al seu voltant i d'evacuar els residus que hi ha dins o al seu entorn, sense perjudici de la responsabilitat dels particulars que dipositen residus furtivament.

Article 18. Xarxa de clavegueram

Els abocaments a la xarxa de clavegueram fets des de la via p´┐Żblica resten sotmesos a l'Ordenan´┐Ża i a la normativa en general sobre medi ambient. Queda particularment prohibit abocar al clavegueram productes s´┐Żlids que puguin obstruir-lo, productes corrosius o perillosos, pintures o similars, i els olis de lubrificaci´┐Ż dels vehicles o de les m´┐Żquines.


CAPITOL 2

Secci´┐Ż 1. L'´┐Żs com´┐Ż especial

Article 19. Concepte d'´┐Żs com´┐Ż especial

1. L'´┐Żs com´┐Ż especial ´┐Żs el que, sense excloure de forma permanent altres usos, sotmet la via o espai p´┐Żblic afectat a una especial intensitat o perillositat, el que afecta restrictivament els altres usos el que suposa un aprofitament m´┐Żs enll´┐Ż dels usos definits com generals.

2. Hom considera com a ´┐Żs com´┐Ż especial l'ocupaci´┐Ż transit´┐Żria d'un espai p´┐Żblic, tot impedint el pas o l'estada dels vianants, l'emissi´┐Ż de m´┐Żsiques, o sons i sorolls per sobre del nivell mig a la via p´┐Żblica i les activitats que suposen un ´┐Żs dels espais i les instal´┐Żlacions p´┐Żbliques m´┐Żs enll´┐Ż de la seva natural destinaci´┐Ż.

Article 20. Sup´┐Żsits d'´┐Żs com´┐Ż especial

1. En especial, s´┐Żn sup´┐Żsits d'´┐Żs com´┐Ż especial els seg´┐Żents:

a) La instal´┐Żlaci´┐Ż de mostradors, tancs, m´┐Żquines expenedores de productes, taquilles, expositors de mercaderies o altres elements que ocupin alguna porci´┐Ż d'espai p´┐Żblic, quan siguin replegables i l'ocupaci´┐Ż sigui transit´┐Żria

b) L'exercici d'ind´┐Żstries o activitats professionals a la via p´┐Żblica que impliquin un ´┐Żs intensiu de l'espai p´┐Żblic, com el rodatge de pel´┐Żl´┐Żcules, els autotaxis i autom´┐Żbils de lloguer.

c) Les activitats que impedeixin o limitin els usos generals a qu´┐Ż est´┐Ż destinada la via p´┐Żblica, com la celebraci´┐Ż de proves esportives, la instal´┐Żlaci´┐Ż de parades o casetes per tot tipus d'activitats quan no tinguin una durada superior a un dia.

d) L'obertura al subs´┐Żl de cales, canalitzacions, connexions, cambres i galeries de servei, com tamb´┐Ż l'execuci´┐Ż d'obres per a la instal´┐Żlaci´┐Ż de xarxes o instal´┐Żlacions de serveis o similars als espais p´┐Żblics.

e) La celebraci´┐Ż d'actes p´┐Żblics.

f) L'acampament als espais p´┐Żblics o als vehicles estacionats als mateixos. L'acampament inclou la instal´┐Żlaci´┐Ż estable a la via p´┐Żblica o la pernocta a la mateixa.

2. Les actuacions musicals al carrer requereixen llic´┐Żncia, llevat que es compleixin les seg´┐Żents condicions:

a) Que les actuacions es facin sense amplificadors, altaveus de qualsevol pot´┐Żncia ni instruments de percussi´┐Ż.

b) Que les actuacions es facin en carrers d'amplada superior als 7 metres, i sempre que no produeixin dificultats al tr´┐Żnsit o impedeixin l'´┐Żs normal de la via p´┐Żblica

c) Que les actuacions es facin en l'horari compr´┐Żs entre les 10 hores i les 22 hores i no tinguin una durada superior als 60 minuts.

Quan es donin les circumst´┐Żncies assenyalades, les actuacions es podran portar a terme directament, llevat que l'Alcaldia resolgui limitar o prohibir les mateixes en atenci´┐Ż a l'inter´┐Żs p´┐Żblic.

Article 21. Llic´┐Żncia

1. No es pot portar a terme un ´┐Żs com´┐Ż especial de les vies, espais o instal´┐Żlacions p´┐Żbliques sense obtenir pr´┐Żviament llic´┐Żncia municipal.

2. Les llic´┐Żncies per l'´┐Żs com´┐Ż especial dels espais p´┐Żblics concedides sense termini definit s´┐Żn sotmeses al l´┐Żmit general de durada de les llic´┐Żncies i s'entenen concedides a precari un cop passat el primer any o la primera temporada.

Article 22. M´┐Żquines de venda autom´┐Żtica

No ´┐Żs perm´┐Żs instal´┐Żlar m´┐Żquines de venda autom´┐Żtica de tabac o de begudes alcoh´┐Żliques a la via p´┐Żblica o en llocs accessibles des de la via p´┐Żblica.

Article 23. Tendals

1. La llic´┐Żncia per a la instal´┐Żlaci´┐Ż de tendals adossats a les fa´┐Żanes, es concedir´┐Ż sempre que no dificulti la circulaci´┐Ż de vianants o altres usos. En qualsevol cas, els tendals hauran de ser replegables i desmuntables i no podran projectar-se m´┐Żs enll´┐Ż de la voravia.

2. Les llic´┐Żncies per tendals tenen una durada ordin´┐Żria d'una temporada, sense perjudici de la seva pr´┐Żrroga.

Article 24. Instal´┐Żlaci´┐Ż de cadires i altres elements de mobiliari

La instal´┐Żlaci´┐Ż als espais p´┐Żblics de cadires o altres elements de mobiliari destinats a l'´┐Żs p´┐Żblic ´┐Żs una activitat reservada a l'Ajuntament, que podr´┐Ż ser encarregada a particulars mitjan´┐Żant concessi´┐Ż administrativa.

Article 25. Vetlladors i terrasses

1. Els establiments d'hostaleria poden sol´┐Żlicitar per a la instal´┐Żlaci´┐Ż de vetlladors i altres mobiliaris, que els ser´┐Ż concedida sempre que no es dificulti la circulaci´┐Ż de vianants o altres usos propis de la via p´┐Żblica.

2. Les instal´┐Żlacions autoritzades han de ser desmuntables. L'espai autoritzat se senyalitzar´┐Ż amb una ratlla de pintura blanca.

3. Les autoritzacions per vetlladors i terrasses d'hostaleria poden ser per un o m´┐Żs dies, per una temporada o b´┐Ż per tot l'any.

Article 26. Obres i neteja de fa´┐Żanes

1. L'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica per a la realitzaci´┐Ż d'obres o per a la neteja de fa´┐Żanes requereix llic´┐Żncia municipal, que es concedir´┐Ż en les condicions que s'escaiguin per no perjudicar innecess´┐Żriament la circulaci´┐Ż de persones i vehicles o altres usos. Quan no sigui possible l'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica, es podr´┐Ż autoritzar la instal´┐Żlaci´┐Ż de ponts volants o bastides que ocupin l'espai aeri p´┐Żblic.

2. En qualsevol cas, la llic´┐Żncia ser´┐Ż temporal i limitada a la durada de l'obra com a m´┐Żxim. El titular de la llic´┐Żncia t´┐Ż l'obligaci´┐Ż de tanca l'espai per al qual s'autoritza l'ocupaci´┐Ż i establir els elements de protecci´┐Ż escaients per tal d'impedir la caiguda de materials a la via p´┐Żblica, i tamb´┐Ż l'obligaci´┐Ż de garantir els pas de vianants.

3. Les obres es duran a terme en tot cas en les condicions establertes a l'Ordenan´┐Ża oportuna. Aix´┐Ż mateix, les actuacions que suposin l'execuci´┐Ż d'obres a la via p´┐Żblica o que afectin a la mateixa s'ajustaran en tot cas a les normes sobre qualitat de les obres definides pels serveis municipals.

4. El titular de la llic´┐Żncia t´┐Ż l'obligaci´┐Ż de posar un r´┐Żtol a l'exterior del tancat en el que s'indiqui la refer´┐Żncia de la llic´┐Żncia municipal, les dates previstes d'inici i acabament de les obres, l'horari de treball i el seu responsable.

5. El titular de l'autoritzaci´┐Ż t´┐Ż l'obligaci´┐Ż de retirar la tanca i reposar els materials o el mobiliari de la via p´┐Żblica que en resultin malmesos, d'acord amb les indicacions dels serveis municipals.

6. El propietari de l'immoble ´┐Żs responsable subsidiari de les obligacions que s'estableixen en aquest precepte en relaci´┐Ż al titular de la llic´┐Żncia d'ocupaci´┐Ż.

Article 27. Utilitzaci´┐Ż especial del mobiliari urb´┐Ż o l'arbrat

1. La utilitzaci´┐Ż del mobiliari urb´┐Ż, l'arbrat o qualsevol altre element situat a la via p´┐Żblica per a la instal´┐Żlaci´┐Ż de pancartes, pasquins, elements de decoraci´┐Ż propis de les festes o per a qualsevol altra utilitat est´┐Ż sotmesa a llic´┐Żncia. En cap cas es podran instal´┐Żlar pancartes a l'arbrat.

2. La llic´┐Żncia ser´┐Ż atorgada, si s'escau, quan l'activitat autoritzada sigui d'inter´┐Żs p´┐Żblic, sempre que hi hagin garanties que no es produiran desperfectes en els elements afectats ni es perjudicar´┐Ż la circulaci´┐Ż de persones i vehicles, i quan no s'afecti negativament l'est´┐Żtica de la via p´┐Żblica.

3. La instal´┐Żlaci´┐Ż de propaganda electoral als empla´┐Żaments indicats per l'Ajuntament en cada campanya electoral no est´┐Ż sotmesa a llic´┐Żncia.

4. El titular de l'autoritzaci´┐Ż ´┐Żs responsable de la retirada dels elements instal´┐Żlats i de reparar els danys causats d'acord amb les indicacions que donin els serveis municipals.

Article 28. Protecci´┐Ż del paisatge urb´┐Ż i del patrimoni hist´┐Żric art´┐Żstic

1. Els tendals, elements de mobiliari, vetlladors i terrasses i, en general, els altres elements que s'instal´┐Żlin a la via p´┐Żblica han d'ajustar-se en tot moment als requeriments establerts a la normativa sobre paisatge urb´┐Ż.

2. L'autoritzaci´┐Ż d'activitats i usos als voltants dels monuments hist´┐Żric art´┐Żstics es faran amb les garanties necess´┐Żries per evitar que tinguin un efecte negatiu sobre els mateixos.


Secci´┐Ż 2. L'´┐Żs privatiu

Article 29. Llic´┐Żncia o concessi´┐Ż d'´┐Żs privatiu

1. L'´┐Żs privatiu ´┐Żs el que suposa l'ocupaci´┐Ż directa o immediata dels espais o les instal´┐Żlacions p´┐Żbliques, de forma que els altres usos queden limitats o exclosos.

2. L'´┐Żs privatiu de vies o espais p´┐Żblics queda sotm´┐Żs a llic´┐Żncia, que s'atorgar´┐Ż tot ponderant discrecionalment la utilitat p´┐Żblica de l'ocupaci´┐Ż que se sol´┐Żlicita i el perjudici que hom causa als altres usos o activitats.

3. L'´┐Żs privatiu que comporta l'afectaci´┐Ż del domini p´┐Żblic a una activitat o b´┐Ż la seva transformaci´┐Ż o modificaci´┐Ż resta sotm´┐Żs a concessi´┐Ż.

Article 30. Activitats d'inter´┐Żs pel que fa a l'autoritzaci´┐Ż de l'´┐Żs privatiu

Hom considera les seg´┐Żents activitats d'inter´┐Żs p´┐Żblic als efectes d'autoritzar l'ocupaci´┐Ż privativa i temporal dels espais d'´┐Żs p´┐Żblic:
- Activitats d'inter´┐Żs cultural
- Envelats, closos i instal´┐Żlacions pr´┐Żpies per a la celebraci´┐Ż de balls, espectacles, activitats de lleure.
- Fires.
- Activitats esportives.

Article 31. Establiments de venda no sedent´┐Żria

1. L'autoritzaci´┐Ż d'establiments de venda no sedent´┐Żria t´┐Ż car´┐Żcter excepcional. Les sol´┐Żlicituds que s'hi presenten seran valorades segons la utilitat p´┐Żblica de l'activitat que s'hi porti a terme, la compatibilitat amb els usos i activitats de la zona i l'adequaci´┐Ż de l'est´┐Żtica de la instal´┐Żlaci´┐Ż a l'entorn.

2. Es poden autoritzar establiments de venda no sedent´┐Żria consistents en taulells desmuntables, casetes, vehicles o similars amb car´┐Żcter puntual coincidint amb la celebraci´┐Ż d'una festa o un esdeveniment especial.

3. Tamb´┐Ż es podran autoritzar les instal´┐Żlacions de venda no sedent´┐Żria de loteries per a persones discapacitades en les condicions que s'assenyalaran a la llic´┐Żncia.

4. La celebraci´┐Ż de fires tradicionals o mercats peri´┐Żdics o puntuals podr´┐Ż ser objecte d'un conveni entre els seus promotors i l'Ajuntament, quan la iniciativa no sigui municipal. En aquests casos, l'Ajuntament pot substituir la llic´┐Żncia individual d'ocupaci´┐Ż per una llic´┐Żncia col´┐Żlectiva concedida al seu promotor.

5. Es podr´┐Ż autoritzar la instal´┐Żlaci´┐Ż de parades desmuntables de venda no sedent´┐Żria al voltant dels mercats o a altres indrets quan aix´┐Ż convingui per afavorir una major oferta de productes als consumidors.

6. Les llic´┐Żncies per a establiments de venda no sedent´┐Żria s´┐Żn a precari i revocables per motius d'inter´┐Żs p´┐Żblic, sense dret a indemnitzaci´┐Ż. El termini m´┐Żxim de les llic´┐Żncies de venda no sedent´┐Żria ´┐Żs d'un any.


CAPITOL 3 . Llic´┐Żncies i concessions

Disposicions generals

Article 32. Plans i normativa d'instal´┐Żlacions

1. Les instal´┐Żlacions, ja siguin fixes, desmuntables o m´┐Żbils, i els objectes que es col´┐Żloquen a la via p´┐Żblica podran ser objecte de planificaci´┐Ż amb indicaci´┐Ż de la seva ubicaci´┐Ż, superf´┐Żcie, volum i caracter´┐Żstiques t´┐Żcniques i est´┐Żtiques. Els plans poden referir-se a l'ordenaci´┐Ż integral d'una zona o b´┐Ż a un tipus espec´┐Żfic d'instal´┐Żlacions, com els assortidors de carburants. Els plans podran incorporar, aix´┐Ż mateix, la previsi´┐Ż de les instal´┐Żlacions temporals i els establiments de venda no sedent´┐Żria integral d'una zona

2. La regulaci´┐Ż d'instal´┐Żlacions definir´┐Ż les caracter´┐Żstiques que han de complir i les normes generals sobre l'espai que poden ocupar.

3. L'aprovaci´┐Ż dels plans i els requeriments espec´┐Żfics de les instal´┐Żlacions a la via p´┐Żblica correspon a l'Alcalde. En el procediment d'aprovaci´┐Ż del pla d'instal´┐Żlacions fixes hom assegurar´┐Ż la informaci´┐Ż i la participaci´┐Ż ciutadana.

4. Es poden autoritzar puntualment instal´┐Żlacions fixes o temporals en el cas que no existeixi pla o normativa d'instal´┐Żlacions o quan no essent previstes al pla, la seva utilitat aix´┐Ż ho aconselli.

5. Les xarxes de serveis i instal´┐Żlacions similars podran ser objecte d'un pla espec´┐Żfic que tindr´┐Ż la naturalesa d'un pla especial urban´┐Żstic i que tindr´┐Ż com a objectiu garantir l'ocupaci´┐Ż ordenada del domini p´┐Żblic, atendre les exig´┐Żncies del desenvolupament urb´┐Ż i tamb´┐Ż la consecuci´┐Ż dels nivells m´┐Żnims de quantitat, qualitat i seguretat dels serveis afectats. A aquests efectes, les companyies subministradores hauran de proporcionar tota la informaci´┐Ż sobre instal´┐Żlacions existents i previsions futures requerides.

Article 33. Termini de les llic´┐Żncies

1. El termini m´┐Żxim de durada de les llic´┐Żncies per usos especials i privatius ´┐Żs de vint-i-cinc anys. Quan la necessitat d'amortitzaci´┐Ż de les inversions o altres raons aix´┐Ż ho aconsellin, la durada pot estendre's fins a cinquanta anys. A la finalitzaci´┐Ż del termini inicial es pot concedir una pr´┐Żrroga, sempre que la durada total dels diversos per´┐Żodes de llic´┐Żncia o concessi´┐Ż no ultrapassi el termini de cinquanta anys.

2. A la llic´┐Żncia es far´┐Ż constar el termini d'amortitzaci´┐Ż de les instal´┐Żlacions autoritzades, que en cap cas podr´┐Ż excedir els cinquanta anys.

Article 34. Concurr´┐Żncia en la demanda de llic´┐Żncies

Quan es produeixin m´┐Żs sol´┐Żlicituds de llic´┐Żncies de les que s´┐Żn possibles concedir o quan sigui previsible aquesta circumst´┐Żncia, la concessi´┐Ż de llic´┐Żncies se sotmetr´┐Ż a un procediment en el que es garanteixi l'objectivitat, la publicitat i la concurr´┐Żncia.

Article 35. Instal´┐Żlacions d'inter´┐Żs general

L'Ajuntament facilitar´┐Ż, en la mesura del possible, les instal´┐Żlacions a la via p´┐Żblica referides a serveis p´┐Żblics o les promogudes per les entitats d'inter´┐Żs p´┐Żblic. No caldr´┐Ż proc´┐Żs licitatori quan es tracti de serveis o activitats no sotmeses a lliure concurr´┐Żncia.

Article 36. Procediment d'atorgament de les llic´┐Żncies

1. La concessi´┐Ż de llic´┐Żncies d'ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic correspon ordin´┐Żriament a l'Alcalde.

2. Correspon al Ple autoritzar les concessions d'´┐Żs privatiu per m´┐Żs de cinc anys i un valor de m´┐Żs del 10 per 100 dels recursos ordinaris.

3. Les sol´┐Żlicituds de llic´┐Żncia o concessi´┐Ż s´┐Żn tramitades d'acord amb la legislaci´┐Ż de procediment com´┐Ż. Les sol´┐Żlicituds aniran acompanyades de la documentaci´┐Ż que, per a cada cas, es determina. En el procediment es sol´┐Żlicitar´┐Ż informe a l'´┐Żrea de la via p´┐Żblica i a les altres ´┐Żrees municipals afectades.

4. El termini de tramitaci´┐Ż de la llic´┐Żncia ´┐Żs de dos mesos i el de la concessi´┐Ż d'´┐Żs privatiu ´┐Żs de sis mesos. En cas que l'Ajuntament no resolgui expressament la sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncia aquesta s'entendr´┐Ż desestimada a tots els efectes.

5. En atorgar-se la llic´┐Żncia o la concessi´┐Ż es pot exigir la constituci´┐Ż d'un dip´┐Żsit o aval per tal de garantir la compensaci´┐Ż de possibles danys al domini p´┐Żblic o per tal d'atendre als costos de reposici´┐Ż del mobiliari o les instal´┐Żlacions afectades per l'´┐Żs autoritzat, aix´┐Ż com la neteja de l'espai afectat. La garantia ser´┐Ż cancel´┐Żlada o executada quan finalitzi l'ocupaci´┐Ż, pr´┐Żvia comprovaci´┐Ż dels danys causats. Hom pot exigir, aix´┐Ż mateix, la subscripci´┐Ż d'una asseguran´┐Ża per tal de cobrir els riscos de l'activitat que es pret´┐Żn exercir al domini p´┐Żblic.

6. L'atorgament de les llic´┐Żncies d'autotaxis, les de cates i canalitzacions i les sotmeses a una regulaci´┐Ż espec´┐Żfica es regiran per la mateixa, sense perjudici que aquesta Ordenan´┐Ża sigui suplet´┐Żria.

Article 37. R´┐Żgim de les concessions d'´┐Żs privatiu

1. Les concessions d'´┐Żs privatiu que comportin l'afectaci´┐Ż de b´┐Żns de domini p´┐Żblic o la seva transformaci´┐Ż no podran excedir de cinquanta anys.

2. La concessi´┐Ż de l'´┐Żs privatiu es far´┐Ż pel procediment de concurs, d'acord amb all´┐Ż que es preveu a la normativa sobre contractaci´┐Ż i sobre el patrimoni dels ens locals.

3. La concessi´┐Ż pot tramitar-se per iniciativa municipal o a proposta de l'interessat. En aquest darrer cas, caldr´┐Ż que l'interessat presenti una mem´┐Żria explicativa de la utilitzaci´┐Ż que es vol donar al domini p´┐Żblic, de la conveni´┐Żncia per a l'inter´┐Żs p´┐Żblic, la delimitaci´┐Ż del domini p´┐Żblic a ocupar i la descripci´┐Ż de les construccions o instal´┐Żlacions que cal fer.

4. La tramitaci´┐Ż requereix la formaci´┐Ż d'un projecte amb els requeriments assenyalats a la legislaci´┐Ż.

Article 38. Discrecionalitat i limitaci´┐Ż de les llic´┐Żncies i concessions

1. L'Alcalde pot limitar el nombre de llic´┐Żncies a concedir per determinats usos o en determinades zones d'acord amb les necessitats ciutadanes i la previsi´┐Ż d'usos que hi puguin conc´┐Żrrer.

2. L'atorgament de les llic´┐Żncies d'ocupaci´┐Ż dels espais p´┐Żblics ´┐Żs discrecional en atenci´┐Ż a l'harmonitzaci´┐Ż dels usos i activitats que hi concorren i als altres interessos p´┐Żblics.

3. Les concessions per a l'´┐Żs privatiu dels espais p´┐Żblics s´┐Żn excepcionals i nom´┐Żs es concediran en els casos que hi hagi un inter´┐Żs p´┐Żblic en l'´┐Żs o activitat que se sol´┐Żlicita.

Article 39. Contingut de la llic´┐Żncia o la concessi´┐Ż

1. La llic´┐Żncia o la concessi´┐Ż expressaran la identificaci´┐Ż de la persona o entitat autoritzada i, en el seu cas, incorporar´┐Ż la fotografia del titular. Tamb´┐Ż far´┐Ż esment de la ubicaci´┐Ż i la delimitaci´┐Ż de l'ocupaci´┐Ż autoritzada, el termini de vig´┐Żncia, l'horari d'ocupaci´┐Ż, les caracter´┐Żstiques de les instal´┐Żlacions, les activitats a desenvolupar i les altres condicions que s'escaiguin.

2. Les actuacions que suposin l'execuci´┐Ż d'obres sobre la via p´┐Żblica o que afectin a la mateixa s'ajustaran en tot cas a les normes sobre qualitat de les obres definides pels serveis municipals.

3. Les llic´┐Żncies d'ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic s´┐Żn personals i intransferibles sense previ consentiment municipal. En tot cas, el nou titular haur´┐Ż de complir els requeriments exigibles.

Article 40. Condicions per l'exercici de l'activitat autoritzada

1. Les activitats o usos autoritzats per llic´┐Żncia queden sotmesos al compliment de les condicions establertes a la legislaci´┐Ż general, a aquesta Ordenan´┐Ża i a la pr´┐Żpia llic´┐Żncia. El seu incompliment comporta sanci´┐Ż o la caducitat de la llic´┐Żncia, sense perjudici de reposar els danys causats.

2. L'atorgament d'una llic´┐Żncia o concessi´┐Ż d'ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic no exclou la necessitat d'obtenir les altres autoritzacions necess´┐Żries per a l'exercici de l'activitat.

3. El titular de la llic´┐Żncia ha de tenir-la permanentment a disposici´┐Ż dels agents de l'autoritat i dels serveis municipals. En cas contrari, no es podr´┐Ż exercir el dret d'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica.

4. El titular de la llic´┐Żncia ´┐Żs responsable de mantenir l'espai p´┐Żblic afectat, les instal´┐Żlacions i la seva zona d'influ´┐Żncia en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i est´┐Żtica. L'Ajuntament podr´┐Ż exigir en qualsevol moment als titulars de les llic´┐Żncies i concessions la instal´┐Żlaci´┐Ż de papereres o contenidors. Els responsables dels actes p´┐Żblics estan obligats a netejar l'espai p´┐Żblic afectat a la finalitzaci´┐Ż de l'ocupaci´┐Ż.

Article 41. Contraprestaci´┐Ż pecuni´┐Żria

L'ocupaci´┐Ż del domini p´┐Żblic per usos especials o privatius acredita les taxes previstes a l'Ordenan´┐Ża Fiscal.

Article 42. Convenis

En els casos en qu´┐Ż l'activitat sol´┐Żlicitada sigui d'inter´┐Żs p´┐Żblic l'autoritzaci´┐Ż d'ocupaci´┐Ż per usos especials o privatius pot ser atorgada per conveni entre l'Ajuntament i el titular o titulars d'aquella. En el conveni es pot preveure, aix´┐Ż mateix, l'exempci´┐Ż o bonificaci´┐Ż de la taxa o els drets d'ocupaci´┐Ż que corresponguin, aix´┐Ż com les condicions generals a qu´┐Ż es sotmet l'activitat autoritzada i els compromisos que assoleix el titular de la llic´┐Żncia.

Article 43. Modificacions en les condicions d'exercici de la llic´┐Żncia

L'Alcalde pot disposar les modificacions de la llic´┐Żncia que s'escaiguin pel que fa a la ubicaci´┐Ż de les instal´┐Żlacions o l'ocupaci´┐Ż autoritzada, a les seves caracter´┐Żstiques o establir noves condicions a qu´┐Ż es sotmet l'´┐Żs. Aquestes modificacions no comporten indemnitzaci´┐Ż llevat de les despeses de trasllat o d'adaptaci´┐Ż a les noves condicions i tenint en compte sempre el grau d'amortitzaci´┐Ż de les instal´┐Żlacions.

Article 44. Resoluci´┐Ż i caducitat de les llic´┐Żncies

Les llic´┐Żncies caduquen per transcurs del termini espec´┐Żfic o general a qu´┐Ż estiguin sotmeses o per ren´┐Żncia expressa o t´┐Żcita a l'exercici de l'ocupaci´┐Ż o de l'activitat autoritzada.

Article 45. Revocaci´┐Ż de llic´┐Żncies

1. La llic´┐Żncia per a l'´┐Żs especial o privatiu d´┐Żna al seu titular un dret d'´┐Żs o de possessi´┐Ż a precari, revocable per raons d'inter´┐Żs p´┐Żblic.

2. No hi ha dret a indemnitzaci´┐Ż per la revocaci´┐Ż o modificaci´┐Ż de les llic´┐Żncies d'´┐Żs com´┐Ż especial a precari.

3. Nom´┐Żs hi haur´┐Ż dret d'indemnitzaci´┐Ż en la revocaci´┐Ż de les llic´┐Żncies motivades en la modificaci´┐Ż de criteris d'apreciaci´┐Ż o en motius d'inter´┐Żs p´┐Żblic.

4. Quan s'escaigui, la indemnitzaci´┐Ż es calcular´┐Ż d'acord amb els criteris de la legislaci´┐Ż d'expropiaci´┐Ż for´┐Żosa, tenint en compte l'amortitzaci´┐Ż de les instal´┐Żlacions. A aquest efecte, si les instal´┐Żlacions no s´┐Żn susceptibles de ser amortitzades en un per´┐Żode inferior, es prendr´┐Ż com a per´┐Żode d'amortitzaci´┐Ż m´┐Żxim la durada de la llic´┐Żncia.

Article 46. R´┐Żgim de les concessions

1. ´┐Żs aplicable a les concessions el r´┐Żgim previst per les llic´┐Żncies d'ocupaci´┐Ż en all´┐Ż no previst espec´┐Żficament en aquesta Ordenan´┐Ża o en la legislaci´┐Ż general.

2. La concessi´┐Ż ´┐Żs transmissible ´┐Żmortis causa´┐Ż a favor dels hereus del concessionari pr´┐Żvia comunicaci´┐Ż a l'Ajuntament. El termini per fer efectiva la transmissi´┐Ż ´┐Żs de sis mesos, comptats des de la defunci´┐Ż del titular, sense perjudici del seu perfeccionament en el moment d'acceptar-se l'her´┐Żncia. En tot cas, els beneficiaris nomenaran un representant davant l'Administraci´┐Ż fins que no es resolgui la successi´┐Ż. En la resta de casos, la transmissi´┐Ż requerir´┐Ż l'autoritzaci´┐Ż municipal pr´┐Żvia.

3. La concessi´┐Ż incorporar´┐Ż les servituds i les obligacions que es derivin de la legislaci´┐Ż general, del plec de cl´┐Żusules administratives o del propi acte de concessi´┐Ż. Els plecs de cl´┐Żusules incorporaran, a m´┐Żs, un r´┐Żgim sancionador espec´┐Żfic per tal de garantir el compliment de les obligacions del concessionari.

4. Les concessions sobre el domini p´┐Żblic municipal s'extingeixen per venciment del termini, desaparici´┐Ż del b´┐Ż sobre el qual han estat atorgades, per desafectaci´┐Ż del b´┐Ż, per ren´┐Żncia del concessionari, per revocaci´┐Ż de la concessi´┐Ż motivada en raons d'inter´┐Żs p´┐Żblic, o per resoluci´┐Ż judicial. S'ent´┐Żn que hi ha ren´┐Żncia t´┐Żcita quan es deixa d'exercir l'activitat autoritzada per m´┐Żs de dos mesos, o b´┐Ż quan cedeix l'´┐Żs a altri sense autoritzaci´┐Ż municipal.

Article 47. Obligacions del titular a l'extinci´┐Ż de la llic´┐Żncia

Un cop extingida la llic´┐Żncia per caducitat, anul´┐Żlaci´┐Ż, revocaci´┐Ż o ren´┐Żncia, el seu titular t´┐Ż l'obligaci´┐Ż de cessar en l'´┐Żs o l'ocupaci´┐Ż autoritzada, retirar les instal´┐Żlacions i reposar els elements de la via p´┐Żblica afectats.


Article 48. Responsabilitat

1. El titular de la llic´┐Żncia o de la concessi´┐Ż ´┐Żs responsable de la vigil´┐Żncia i el manteniment de les instal´┐Żlacions que s´┐Żn objecte d'autoritzaci´┐Ż o concessi´┐Ż.

2. La llic´┐Żncia atorgada per un ´┐Żs especial o privatiu i la concessi´┐Ż d'´┐Żs privatiu no empara els actes particulars portats a terme per la persona o entitat autoritzada, de forma que aquesta ´┐Żs plenament responsable dels mateixos.


T´┐ŻTOL 2. REGIM DISCIPLINARI

Article 49. Infraccions

Es considera infracci´┐Ż en el r´┐Żgim de les vies p´┐Żbliques de Valls els seg´┐Żents comportaments:

1. En relaci´┐Ż al comportament en els espais p´┐Żblics:
a) Pertorbar la utilitzaci´┐Ż lliure dels espais p´┐Żblics i del mobiliari i instal´┐Żlacions per part d'altres persones sense llic´┐Żncia o m´┐Żs enll´┐Ż dels seus l´┐Żmits.
b) Portar a terme actuacions que ofenguin les conviccions de les altres persones, o les pautes generalment admeses sobre la conviv´┐Żncia.
c) Utilitzar els b´┐Żns de la via p´┐Żblica amb finalitats diferents a les que els s´┐Żn pr´┐Żpies sense produir cap dany.
d) Causar danys a les vies p´┐Żbliques o a les instal´┐Żlacions i mobiliari, modificar-los o utilitzar-los contra la destinaci´┐Ż que els hi ´┐Żs pr´┐Żpia amb resultat de dany.
e) Portar a terme pr´┐Żctiques abusives, arbitr´┐Żries o discriminat´┐Żries, o que comportin viol´┐Żncia f´┐Żsica o moral, que afectin persones o animals.
f) Circular amb animals que representin perill o risc, que no estiguin en les condicions de salubritat adients, o sense adoptar les precaucions adients.
g) L'aband´┐Ż d'animals als espais p´┐Żblics.

2. En relaci´┐Ż a la neteja dels espais p´┐Żblics:
a) No prevenir o no informar sobre actes d'embrutiment dels espais p´┐Żblics.
b) L'incompliment del deure dels particulars de netejar les voreres o altres espais.
c) Regar plantes, espolsar robes o objectes i netejar elements dels immobles confrontats fora dels horaris establerts, causant mol´┐Żsties als ve´┐Żns immediats.
d) La tria i selecci´┐Ż de residus dipositats a la via p´┐Żblica.
e) Portar a terme actes que tinguin l'efecte d'embrutar els espais p´┐Żblics, les seves instal´┐Żlacions o les fa´┐Żanes dels edificis confrontats, quan aquests actes no puguin ser qualificats com abandonament de residus i deixalles.
f) El transport de mat´┐Żries sense la deguda protecci´┐Ż per tal d'evitar el seu basament.
g) La manca de protecci´┐Ż de les obres per tal de prevenir l'embrutiment de la via p´┐Żblica, l'escampadissa de materials o el risc de les persones o els b´┐Żns situats a la via p´┐Żblica
h) La manca d'utilitzaci´┐Ż de contenidors per dipositar la runa procedent de les obres o no retirar-los en el termini establert en aquesta Ordenan´┐Ża.

3. En relaci´┐Ż a l'incompliment d'obligacions establertes en aquesta Ordenan´┐Ża:
a) No comunicar a l'Ajuntament la celebraci´┐Ż d'actes o reunions que suposin limitacions als usos generals o especials dels espais p´┐Żblics.
b) Portar a terme activitats restringides per aquesta o per altres Ordenances, o per l'Alcalde en la seva funci´┐Ż d'harmonitzar els usos que es desenvolupen a la via p´┐Żblica, o la desobedi´┐Żncia a les disposicions especials dictades per l'Alcalde per a situacions extraordin´┐Żries.
c) L'incompliment de les obligacions i servituds que aquesta Ordenan´┐Ża estableix en relaci´┐Ż a les fa´┐Żanes dels immobles situats a la via i els espais p´┐Żblics o confrontats als mateixos.
d) L'incompliment de les ordres o requeriments dictats per l'Alcalde, si no ´┐Żs constitutiu de delicte.

4. En relaci´┐Ż als usos sotmesos a llic´┐Żncia o concessi´┐Ż:
a) Realitzar a la via p´┐Żblica treballs propis d'oficis o professions sens autoritzaci´┐Ż municipal quan aquesta sigui necess´┐Żria.
b) Ocupar la via p´┐Żblica amb objectes de qualsevol mena, encara que siguin adossats a establiments sense autoritzaci´┐Ż municipal, o abandonar-los.
c) Promoure jocs que requereixin autoritzaci´┐Ż sense disposar-ne, o que comportin juguesques.
d) Portar a terme altres activitats que es corresponen amb l'´┐Żs com´┐Ż especial o l'´┐Żs privatiu sense l'oportuna llic´┐Żncia o concessi´┐Ż.
e) Ocupar els espais p´┐Żblics o les seves instal´┐Żlacions o usar-los m´┐Żs enll´┐Ż del que ´┐Żs perm´┐Żs per la llic´┐Żncia o concessi´┐Ż, o portar a terme operacions no emparades a la mateixa.
f) Incomplir les condicions o les obligacions que s'estableixen a l'Ordenan´┐Ża o a la llic´┐Żncia municipal en relaci´┐Ż als usos especials o als usos privatius.

Article 50. Classificaci´┐Ż de les infraccions

1. S´┐Żn infraccions lleus les descrites als apartats seg´┐Żents de l'article anterior: 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 4.a, 4.b i 4.f.

2. S´┐Żn infraccions greus les descrites als apartats seg´┐Żents de l'article anterior: 1.a, 1.b, 1.f, 2.g. Quan no hi hagi risc per les persones o b´┐Żns: 3.a, 3.b, 3.c, 4.c i 4.e. Tamb´┐Ż ser´┐Ż considerada falta greu la reincid´┐Żncia en faltes lleus en el per´┐Żode de sis mesos.

3. S´┐Żn infraccions molt greus les descrites als apartats seg´┐Żents de l'article anterior: 1.d, 1.e, 1.g. Quan s'apreci´┐Ż risc per a les persones o els b´┐Żns: 2.h, 3.d i 4.d. Tamb´┐Ż ser´┐Ż considerada falta molt greu la reincid´┐Żncia en faltes greus en el per´┐Żode d'un any.


Article 51. Sancions i la seva graduaci´┐Ż

1. Les faltes lleus seran sancionades amb multa de quantia fins a 750 ´┐Ż.

2. Les infraccions greus seran sancionades amb multa de quantia fins a 1500 ´┐Ż.
3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de quantia fins a 3000 ´┐Ż.

4. Les sancions seran graduades en atenci´┐Ż als seg´┐Żents criteris:
- La intencionalitat del seu autor.
- La naturalesa dels perjudicats causats.
- La reincid´┐Żncia en faltes de la mateixa naturalesa en el termini d'un any, en cas de les faltes molt greus.

5. Tot aix´┐Ż sense prejudici que la infracci´┐Ż comesa estigui prevista en la normativa sectorial espec´┐Żfica i amb sancions de quantia superior. En aquest cas s'aplicar´┐Ż la major sanci´┐Ż prevista en la normativa espec´┐Żfica.

Article 52. Sancions per danys en el domini p´┐Żblic

1. Les infraccions consistents en la producci´┐Ż de danys en el domini p´┐Żblic o en la seva usurpaci´┐Ż seran considerades greus o molt greus segons l'abast del dany o la usurpaci´┐Ż causada.

2. En cas d'infracci´┐Ż greu, la sanci´┐Ż consistir´┐Ż en una multa d'una quantia establerta d'entre el 100 i el 150 per 100 del valor del dany o la usurpaci´┐Ż causada, amb un m´┐Żnim de 800 ´┐Ż. La sanci´┐Ż per a les infraccions considerades molt greus consistir´┐Ż en una multa de quantia situada entre el 150 i el 200 per 100 del valor del dany causat o la usurpaci´┐Ż practicada, amb un m´┐Żnim de 1600 ´┐Ż.


Article 53. Infraccions espec´┐Żfiques en mat´┐Żria de seguretat

1. D'acord amb la legislaci´┐Ż vigent (Ley 1/92 de Seguridad Ciudadana), constitueix infracci´┐Ż greu el consum i la tinen´┐Ża il´┐Żl´┐Żcita de drogues t´┐Żxiques, estupefaents o subst´┐Żncies psicotr´┐Żpiques als espais o als transports p´┐Żblics sempre que no sigui constitutiva d'infracci´┐Ż penal.

2. S´┐Żn infraccions lleus en mat´┐Żria de seguretat ciutadana les seg´┐Żents:
a) L'exhibici´┐Ż d'objectes perillosos per la integritat f´┐Żsica de les persones amb la finalitat de causar intimidaci´┐Ż.
b) Alterar la seguretat col´┐Żlectiva o originar desordres als espais o establiments p´┐Żblics.
c) Desobeir els mandats de l'autoritat o dels seus agents referits a l'aplicaci´┐Ż de la Llei de Seguretat Ciutadana si no constitueix infracci´┐Ż penal.

3. Les infraccions esmentades als apartats anteriors seran sancionades per l'Alcalde, pr´┐Żvia audi´┐Żncia de la Junta Local de Seguretat.

4. El procediment sancionador per penalitzar les infraccions esmentades en aquest article ´┐Żs el que estableix l'Administraci´┐Ż de l'Estat. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracci´┐Ż, la seva repercussi´┐Ż p´┐Żblica, el fet que els perjudicats siguin menors o persones a les que calgui protegir especialment o que hi hagi reiteraci´┐Ż en la comissi´┐Ż de la mateixa falta.

Article 54. Infraccions en mat´┐Żria de residus

1. D'acord amb la legislaci´┐Ż vigent (llei 6/93, Reguladora dels Residus), constitueixen infraccions en mat´┐Żria de residus les previstes a la legislaci´┐Ż espec´┐Żfica sobre residus, i en particular, les seg´┐Żents:
Infraccions greus:
a) L'abandonament de residus i deixalles de qualsevol naturalesa i la constituci´┐Ż de dip´┐Żsits de residus no legalitzats.
b) La posada en funcionament d'aparells, instruments mec´┐Żnics o vehicles precintats per ra´┐Ż de l'incompliment de les determinacions sobre la gesti´┐Ż dels residus.
c) L'obstrucci´┐Ż de l'activitat de control o inspectora de l'Administraci´┐Ż.

Infraccions lleus:
a) L'abandonament fet per particulars d'objectes, residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats.
b) La demora no justificada en l'aportaci´┐Ż d'informes o documents en general, sol´┐Żlicitats per l'Administraci´┐Ż en la comesa de control d'activitats.

2. Les infraccions lleus es sancionaran fins a una quantia de 1200 ´┐Ż. Les infraccions greus es sancionaran fins a 48000 ´┐Ż. A la sanci´┐Ż pecuni´┐Żria es podr´┐Ż afegir la suspensi´┐Ż o clausura de l'activitat desplegada pel particular o el local empleat, o el precintat d'aparells o vehicles, en els termes establerts a la legislaci´┐Ż sobre residus i que seran proposades per l'Ajuntament a l'´┐Żrgan competent de la Generalitat.

3. Les sancions es graduaran tenint en compte les seg´┐Żents circumst´┐Żncies:
a) L'afectaci´┐Ż a la salut i la seguretat de les persones.
b) L'alteraci´┐Ż social a causa del fet infractor.
c) La gravetat del danys causat al sector o l'´┐Żrea ambiental
d) La superf´┐Żcie afectada i el seu deteriorament
e) La possibilitat de reparaci´┐Ż restabliment de la realitat f´┐Żctica.
f) El benefici derivat de l'activitat infractora.
g) El grau de mal´┐Żcia del causant de la infracci´┐Ż
h) El grau de participaci´┐Ż en el fet per part de l'infractor.
i) La capacitat econ´┐Żmica de l'infractor.
j) La reincid´┐Żncia entesa com la comissi´┐Ż d'una infracci´┐Ż de la mateixa naturalesa dins el per´┐Żode immediatament anterior d'un any.

4. Les sancions esmentades en aquest article s'imposaran tot seguint el procediment previst per a l'Administraci´┐Ż de la Generalitat.

Article 55. Infraccions en mat´┐Żria d'urbanisme

1. D'acord amb la legislaci´┐Ż vigent (Decret Legislatiu 1/90), les infraccions en mat´┐Żria de neteja, salubritat, seguretat i ornat p´┐Żblic dels edificis confrontants o visibles des de la via p´┐Żblica seran sancionades.

2. La manca de neteja, salubritat o ornat p´┐Żblic ser´┐Ż considerada com a falta lleu o greu segons la seva transcend´┐Żncia i ser´┐Ż sancionada amb multa fins a 601.00 ´┐Ż si es tracta d'una falta lleu, o fins a 12020,00 ´┐Ż si es tracta de falta greu.

3. La manca de seguretat es considerar´┐Ż falta greu o molt greu, i ser´┐Ż sancionada amb multa fins a 12020,00 ´┐Ż si es tracta d'una falta greu, i multa fins a 60101,00 ´┐Ż si es tracta de falta molt greu.

4. El procediment que cal seguir per la imposici´┐Ż de les sancions previstes en aquest article ´┐Żs el previst a la normativa urban´┐Żstica catalana.

Article 56. Infraccions espec´┐Żfiques en mat´┐Żria de comer´┐Ż i defensa dels usuaris i consumidors

1. D'acord amb la legislaci´┐Ż vigent (Decret legislatiu 1/93, Llei 1/90 i Decret 174/90), constitueixen infraccions en mat´┐Żria de venda no sedent´┐Żria, les seg´┐Żents:
a) La venda practicada fora dels indrets no autoritzats o fora del temps autoritzat.
b) La venda por persona no autoritzada o per part de comerciants que incompleixin els requeriments establerts a la normativa.
c) Cometre accions o omissions que produeixin o puguin produir danys efectius a la salut o a la seguretat dels consumidors.
d) Incomplir els requisits, les obligacions o les prohibicions establertes a la normativa sobre defensa dels consumidors.
e) La venda en llocs que no reuneixin els requeriments establerts a la normativa.
f) La venda practicada sense exhibir la corresponent autoritzaci´┐Ż de manera visible i permanent en la parada de venda.
g) L'incompliment dels requisits per a l'exercici de la venda en vehicles-tendes.
h) La negativa o la resist´┐Żncia a subministrar dades o a facilitar la informaci´┐Ż que requereixin les autoritats municipals o els agents de l'autoritat aix´┐Ż com subministrar informaci´┐Ż inexacta o documentaci´┐Ż falsa.
i) La resist´┐Żncia, la coacci´┐Ż o la repres´┐Żlia o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris que practiquin la vigil´┐Żncia o la inspecci´┐Ż.

2. Les infraccions tipificades en l'apartat anterior es classifiquen en lleus, greus o molt greus en funci´┐Ż dels criteris seg´┐Żents:
a) Es consideren infraccions lleus les simples irregularitats en l'observaci´┐Ż del que prescriu la normativa sempre que no causin perjudicis directes de car´┐Żcter econ´┐Żmic; i aquelles altres infraccions que no ´┐Żs procedent qualificar com a greus o molt greus.
b) Es consideren infraccions greus la reincid´┐Żncia en la comissi´┐Ż d'infraccions lleus en un mateix per´┐Żode de sis mesos; les irregularitats simples que causin perjudicis de car´┐Żcter econ´┐Żmic; les infraccions que no ´┐Żs procedent de qualificar com a molt greus.
c) Es consideren infraccions molt greus la reincid´┐Żncia en la comissi´┐Ż d'infraccions greus dins el mateix per´┐Żode de dos anys, sempre que aquestes no es produeixin com a conseq´┐Ż´┐Żncia de la reincid´┐Żncia d'infraccions lleus i les infraccions que puguin donar lloc a perjudicis que, per la seva import´┐Żncia, hagin alterat greument les relacions socioecon´┐Żmiques o siguin susceptibles de produir-les

3. Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de fins a 601,00 ´┐Ż. Les infraccions greus es sancionaran amb multa compresa de 601,00 ´┐Ż i 3005,00 ´┐Ż. Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa compresa entre 3005,00 ´┐Ż i 6010,00 ´┐Ż.

4. Les sancions es graduaran tot tenint en compte les seg´┐Żents circumst´┐Żncies:
a) L'esmena dels incompliments relatius a les formalitats exigides per practicar la venda no sedent´┐Żria, sempre que no s'hagin derivat perjudicis per a tercers.
b) El risc que comporta la infracci´┐Ż per a la salut o la seguretat dels consumidors.
c) El nombre de consumidors o usuaris afectats.
d) La quantia del benefici il´┐Żl´┐Żcit.
e) El volum de les vendes.
f) La gravetat dels efectes socioecon´┐Żmics que la comissi´┐Ż de la infracci´┐Ż hagi produ´┐Żt.
g) La reincid´┐Żncia.

5. El procediment sancionador ser´┐Ż el que s'estableix amb car´┐Żcter general per a l'Administraci´┐Ż de la Generalitat.
Article 57. Procediment

Per la imposici´┐Ż de les sancions previstes en aquesta Ordenan´┐Ża se seguir´┐Ż el procediment establert amb car´┐Żcter general per a l'Administraci´┐Ż de la Generalitat, llevat que es tracti de sancionar infraccions establertes en la legislaci´┐Ż estatal, cas en qu´┐Ż se seguir´┐Ż el procediment aprovat per a aquesta Administraci´┐Ż.

Article 58. Obligaci´┐Ż de reparar el dany causat o abonar el seu cost

La imposici´┐Ż de les sancions procedents no exonera l'autor de la infracci´┐Ż de reparar els danys causats. L'Administraci´┐Ż municipal tramitar´┐Ż per via d'execuci´┐Ż subsidi´┐Żria l'obligaci´┐Ż de rescabalament que procedeixi.

Article 59. Comisos

En els sup´┐Żsits de den´┐Żncies relacionades amb la seguretat ciutadana, la salubritat o la legislaci´┐Ż de comer´┐Ż, els agents de l'autoritat comissaran els estris o el g´┐Żnere objecte de la infracci´┐Ż, que quedaran sota cust´┐Żdia municipal a expenses del resultat del procediment sancionador. Si es tracta d'aliments o b´┐Żns fungibles, hom els destruir´┐Ż o els donar´┐Ż la destinaci´┐Ż que sigui adient.

Article 60. Substituci´┐Ż de la sanci´┐Ż per la realitzaci´┐Ż de treball d'utilitat social

1. L'´┐Żrgan sancionador podr´┐Ż proposar a la persona sancionada la substituci´┐Ż de la sanci´┐Ż procedent, d'acord amb all´┐Ż que s'estableix a aquesta Ordenan´┐Ża per la realitzaci´┐Ż no retribu´┐Żda d'un determinat treball en benefici de la comunitat. En cas que el sancionat no manifesti la seva conformitat en el termini atorgat a l'efecte, s'aplicar´┐Ż la sanci´┐Ż imposada en primer terme.

2. La durada del treball substitutori no podr´┐Ż excedir de vuit hores di´┐Żries i es desplegar´┐Ż sota el control de l'´┐Żrgan sancionador. En cap cas els treballs podran afectar la dignitat de la persona sancionada.

3. L'Ajuntament garantir´┐Ż els mateixos drets que corresponen als penats en mat´┐Żria de seguretat social.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C