Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
4. REGLAMENT REGULADOR D´┐ŻA´┐ŻGUES RESIDUALS AL CLAVEGUERAM DELS NUCLIS URBANS DEL MUNICIPI DE VALLS.

Aprovat en el Ple del 25 de maig de 1989

OBJECTIU

T´┐Żtol 1er. OBLIGACI´┐Ż DE L'US DEL CLAVEGUERAM.

T´┐Żtol 2on. INSTRUCCIONS SOBRE L'´┐ŻS DEL CLAVEGUERAM.

SECCI´┐Ż 1´┐Ż. PROHIBICIONS.
SECCI´┐Ż 2´┐Ż. LIMITACIONS.
SECCI´┐Ż 3´┐Ż. ABOCAMENTS ACCIDENTALS.
SECCI´┐Ż 4´┐Ż. SITUACIONS D'EMERG´┐ŻNCIA.

T´┐Żtol 3er. CONTROL DE LES AIG´┐ŻES RESIDUALS.

SECCI´┐Ż 1´┐Ż. INFORMES I AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT.
SECCI´┐Ż 2´┐Ż. INSPECCI´┐Ż I VIGIL´┐ŻNCIA.

T´┐Żtol 4ar. INFRACCIONS I SANCIONS.

T´┐Żtol 5´┐Ż. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENT.

DISPOSIONS TRANSIT´┐ŻRIES.

ANNEXES.


OBJECTIU

La present PROPOSTA, t´┐Ż per objectiu fonamental, regular aquells aspectes relacionats amb els abocaments d'aig´┐Żes residuals al sistema de sanejament que disposa el Municipi, a la fi d'evitar danys i conservar l'estructura de la xarxa, d'assegurar amb garantia suficient el rendiment de la Planta Depuradora i, de donar compliment a les normatives vigents en mat´┐Żria d'abocaments a la llera p´┐Żblica.

Per assolir aquest objectius ´┐Żs necessari disposar d'unes normes que regulin, entre uns marges t´┐Żcnics acceptables, la composici´┐Ż de les aig´┐Żes residuals industrials en els seus desguassos i a l'establiment de pretractaments en tots aquells casos que representin un greu comprom´┐Żs pels objectius esmentats, o sigui d'obligat compliment per la JUNTA D'AIG´┐ŻES de Catalunya.

El present REGLAMENT s'estableix amb absoluta independ´┐Żncia d'altres compromisos que cadascun dels usuaris del Municipi de Valls tinguin amb l'Ajuntament, el seu compliment ser´┐Ż obligat en tot moment per tots ells.T´┐ŻTOL PRIMER OBLIGACI´┐Ż DE L'´┐ŻS DEL CLAVEGUERAM

Article 1er.
Tot usuari queda obligat a utilitzar el clavegueram de la ciutat de Valls per l'evacuaci´┐Ż de les aig´┐Żes residuals originades en la seva activitat Residencial (Residencial i industrial).

En cap cas podr´┐Ż utilitzar, per l'eliminaci´┐Ż de les aig´┐Żes residuals, l'infiltraci´┐Ż al subs´┐Żl mitjan´┐Żant pous coladors o t´┐Żcniques similars.

Article 2on.
En cap cas tot usuari no podr´┐Ż acceptar en els seus desguassos d'altres aig´┐Żes residuals o residus provinents de fora del Municipi.

Article 3er.
En el cas que es donin peticions per abocar aig´┐Żes o residus produ´┐Żts fora del Municipi, l'Ajuntament decidir´┐Ż la seva acceptaci´┐Ż fonamentant-se en els seg´┐Żents criteris no exhaustius:

a.- Que la instal´┐Żlaci´┐Ż depuradora tingui suficient capacitat per el seu tractament.
b.- Que la seva incorporaci´┐Ż no representi cap perill per la conservaci´┐Ż de les instal´┐Żlacions i mecanismes.
c.- Que el seu tractament no representi un sobrecost pels usuaris de la Depuradora.
d.- Que en el cas d'´┐Żsser necessari disposar d'instal´┐Żlacions complement´┐Żries, aquestes seran satisfetes pel peticionari i realitzades per l'Ajuntament i quedaran en propietat d'ell mateix.
e.- Que la seva acceptaci´┐Ż es formalitzar´┐Ż amb la signatura d'un contracte en el qual s'expressar´┐Ż amb detall, l'entitat productora de les aig´┐Żes residuals, el proc´┐Żs industrial que les ha produ´┐Żt, la seva qualitat, la seva composici´┐Ż i les dades del transportista. L'Ajuntament tindr´┐Ż d'informar d'aquesta activitat a les autoritats hidr´┐Żuliques de la conca segons la reglamentaci´┐Ż vigent.

T´┐ŻTOL SEGON. INSTRUCCIONS SOBRE L'´┐ŻS DEL CLAVEGUERAM
SECCI´┐Ż 1´┐Ż. Prohibicions
Article 4rt.
Tot usuari ser´┐Ż el responsable ´┐Żnic de no permetre dintre del seu recinte es descarreguin o dipositin en la xarxa del clavegueram aig´┐Żes residuals amb continguts seg´┐Żents:
1er. Olis i greixos: Aix´┐Ż com sens i ceres en quantitats tals, que superin els "´┐Żndex de qualitat dels efluents industrials" b´┐Ż siguin emulsionats o no, o que continguin subst´┐Żncies que puguin solidificar-se o tornar-se viscoses a temperatures compreses entre el 0´┐Ż i el 40´┐Ż en el punt de desgu´┐Żs.
2on. Barreges explosives: L´┐Żquids o gasos que per la seva naturalesa i quantitat siguin o puguin ´┐Żsser suficients per si mateixos o per interacci´┐Ż amb d'altres subst´┐Żncies de provocar focs o explosions o ser perjudicials en qualsevol forma per la xarxa del clavegueram.

En cap moment, dos mesures successives realitzades amb un explis´┐Żmetre en el punt d'abocament a la xarxa podr´┐Ż ser superior al 5% del l´┐Żmit inferior d'explosivitat. Qualsevol mesura individual podr´┐Ż superar el 10% d'aquell l´┐Żmit inferior d'explosivitat.

Els materials prohibitius s'inclouen en la seg´┐Żent relaci´┐Ż no exhaustiva i s´┐Żn: benzines, queros´┐Ż, naftes, benz´┐Ż, toul´┐Ż, xil´┐Ż, ´┐Żsters, alcohols, cetones, carbur de cal´┐Ż, bromats, clorats, perclorats, hidrurs per´┐Żxids.

3er. Mat´┐Żries nocives: Residus s´┐Żdics, l´┐Żquids o gasos pestilents o nocius que, per si sols o per interacci´┐Ż amb d'altres residus facin possible de crear una mol´┐Żstia p´┐Żblica o un perill per la vida.

4rt. Residus s´┐Żlids o viscosos: Residus s´┐Żlids o viscosos que provoquin o puguin provocar embussos o dificultats en la circulaci´┐Ż de les aig´┐Żes residuals per la xarxa del clavegueram i en l'adequat funcionament de la instal´┐Żlaci´┐Ż Depuradora.

Els materials prohibits s'inclouen en la relaci´┐Ż seg´┐Żent no exhaustiva: greixos, deixalles no triturades, tripes o teixits animals, fems, ossos, p´┐Żls, pells o carnasses, entranyes, sang, plomes, cendres esc´┐Żries, sorres, cal´┐Ż gastada, pols de pedra o marbre, fustes, deixalles de paper, pl´┐Żstics, quitrans, pintures, residus d'asfalt o de combustibles, lis lubricants.

5´┐Ż. Subst´┐Żncies t´┐Żxiques: Qualsevol subst´┐Żncia t´┐Żxica en quantitats no permeses per normatives i lleis aplicables. Compostos qu´┐Żmics o subst´┐Żncies que puguin produir olors desagradables a tota subst´┐Żncia que no disposi d'un tractament adient per la seva neutralitzaci´┐Ż o que pugui interferir en els processos de tractament i en la seva afectivitat o que passin sense alteraci´┐Ż al tractament depurador.

6´┐Ż. Materials colorats: No eliminables amb el tractament de depuraci´┐Ż utilitzat per la depuradora.

7´┐Ż. Residus corrosius: Residus que provoquin corrosi´┐Ż o atac als materials del clavegueram o a la Instal´┐Żlaci´┐Ż Depuradora.

Totes les aig´┐Żes residuals abocades al clavegueram del POLIGON tindran de registrar un ph compr´┐Żs entre les 5,5 i les 9,5 unitats.

Els materials prohibits s'inclouen en la seg´┐Żent relaci´┐Ż no exhaustiva:
´┐Żcids i alcalins, sulfurs, clorurs i fluorurs concentrats, i subst´┐Żncies que reaccionin amb l'aigua per formar productes ´┐Żcids.

8´┐Ż Radioactivitat causada per radionuclis de naturalesa quantitat o concentracions tal que superin les limitacions establertes per la legislaci´┐Ż vigent.

A l'Annex 1 s'exposa una llista detallada de subst´┐Żncies que per la seva toxicitat i perillositat mereix ser considerada.

SECCI´┐Ż 2´┐Ż. Limitacions dels abocaments d'aig´┐Żes residuals

Article 5´┐Ż.
Els abocaments d'aig´┐Żes residuals a la xarxa del clavegueram no sobrepassaran les concentracions m´┐Żximes que tot seguit es relacionen:

A.

á

Temperatura

40´┐Ż C

´┐Żndex PH

Entre 5,5 i 9,5 unitats

Mat´┐Żries en suspensi´┐Ż

500 mg/ l.

Mat´┐Żries dissoltes

7.500 mg/ l.

Oxidaci´┐Ż al Permanganat

200 mg O2 / l.

D.B.O.

600 mg O2 / l.

D.Q.O.

1.200 mg O2 / l.

Relaci´┐Ż D.B.O. / D.Q.O.

1 / 2

á

B.á COMPOSTOS INORG´┐ŻNICS

Clorurs

2.000 mg Cl / l.

Fluorurs

5 mg F / l.

Fosfats

50 mg PO4 / l.

Sulfats

700 mg SO4 / l.

Sulfurs

5 mg S / l.

Cianurs totals

3 mg CN / l.

Cianurs lliures

0,2 mg CN / l.

Nitrats

100 mg NO3 / l.

Ars´┐Żnic

1 mg As / l.

Bari

10 mg Ba / l.

Bor

3 mg B / l.

Cadmi

0,5 mg Cd / l.

Crom hexavalent

0,5 mg CrVI / l.

Crom total

4 mg Cr / l.

Zenc

5 mg Zn / l.

Estany

2 mg Sn / l.

Ferro

2 mg Fe / l.

Mangan´┐Żs

2 mg Mn / l.

Mercuri

0,1 mg Hg / l.

N´┐Żquel

2 mg Ni / l.

Plom

1 mg Pb / l.

Seleni

1 mg Se / l.

Coure

1 mg Cu / l.

á

C. COMPOSTOS ORG´┐ŻNICS

Olis i greixos

50 mg / l. (1)

Mat´┐Żries extretes en cloroform

250 mg / l.

Fenols totals

2 mg C6H6OH / l.

Formol

2 mg HCHO / l.

Dissolvents org´┐Żnics

0 mg / l.

Dissolvents halogenats

0 mg / l.

Pesticides clorats

0,1 mg / l.á (2)

Pesticides no clorats

0,1 mg / l.á (2)

Detergents ani´┐Żnics

10 mg / l.áá (3)

á

(1) Expressats en greix total (inclou olis vegetals i minerals, greixos en general).

(2) Expressats en pesticides totals

(3) Expressat en mat´┐Żria activa com a MANACOL OT ( Dimetil-sulfo succionat S´┐Żdic) com un patr´┐Ż equivalent.


Article 6´┐Ż.
Les relacions establertes en els dos articles precedents, seran revisades peri´┐Żdicament, i en cap cas, no es consideraran exhaustives ni excloents.

Si alguna instal´┐Żlaci´┐Ż Industrial aboqu´┐Żs al clavegueram productes no fixats en les esmentades relacions que pugessin alterar les instal´┐Żlacions de sanejament i el proc´┐Żs de tractament o que fossin potencialment contaminadors, l'Ajuntament procedir´┐Ż a fixar les condicions o les limitacions per l'abocament de cadascun d'aquests productes fonamentant-se pr´┐Żviament en un informe t´┐Żcnic.

Article 7´┐Ż.
La dissoluci´┐Ż de qualsevol abocament d'aig´┐Żes residuals realitzada per tal d'assolir les limitacions fixades per aquest reglament ser´┐Ż considerada com una infracci´┐Ż.

Article 8´┐Ż.
Les instal´┐Żlacions industrials que els seus abocaments d'aig´┐Żes residuals ofereixin una composici´┐Ż superior als continguts esmentats en les relacions precedents, tindran de realitzar ineludiblement els tractaments previs necessaris per tal d'assolir-los.

Les instal´┐Żlacions de tractament previs es construiran i es mantindran en perfectes condicions de conservaci´┐Ż i efici´┐Żncia a c´┐Żrrec de l'usuari.

SECCI´┐Ż 3´┐Ż. Abocaments accidentals

Article 9´┐Ż.
Tot usuari industrial tindr´┐Ż de prendre les mesures m´┐Żs adients per tal de preveure abocaments de subst´┐Żncies prohibides o d'altres residus esmentats en aquest reglament.

Les instal´┐Żlacions necess´┐Żries per aquesta finalitat es construiran i mantindran a c´┐Żrrec de l'usuari. Els projectes detallats d'aquestes instal´┐Żlacions i el seu funcionament es presentaran a l'Ajuntament per la seva revisi´┐Ż i aprovaci´┐Ż.

La revisi´┐Ż i aprovaci´┐Ż d'aquests projectes i procediments operatius no excusaran al usuari industrial de la responsabilitat de modificar les seves instal´┐Żlacions quan sigui necessari pel compliment d'aquest reglament.

Article 10´┐Ż.
Si per qualsevol motiu, en una instal´┐Żlaci´┐Ż industrial es produeix un abocament accidental, es donar´┐Ż noticia immediatament a l'encarregat de la instal´┐Żlaci´┐Ż Depuradora perque pugui prendre les mesures adients per tal d'evitar-ne els seus efectes.

El responsable de la ind´┐Żstria i l'encarregat de la Depuradora faran cadascun un informe per l'Ajuntament relacionant les causes i les circumst´┐Żncies del perqu´┐Ż s'ha produ´┐Żt l'abocament accidental, productes i quantitat dels mateixos que han intervingut, mesures adoptades i afeccions a les instal´┐Żlacions, processos i a la llera p´┐Żblica.

La presentaci´┐Ż dels informes es far´┐Ż dintre del termini d'una setmana de produir-se els fets.

SECCI´┐Ż 4´┐Ż. Situacions d'Emerg´┐Żncia

Article 11´┐Ż.
Es produeix una situaci´┐Ż d'emerg´┐Żncia o de perill quan per una desc´┐Żrrega degut a un accident d'origen fortu´┐Żt s'aboquen directament o indirectament al clavegueram, subst´┐Żncies de tipus s´┐Żlid, l´┐Żquid o gasos, considerades perilloses que puguin perjudicar la seguretat f´┐Żsica de les persones o b´┐Żns en general, aix´┐Ż com les instal´┐Żlacions de depuraci´┐Ż i clavegueram del Municipi.

Davant d'una situaci´┐Ż d'emerg´┐Żncia l'usuari comunicar´┐Ż amb tota urg´┐Żncia a l'encarregat de la Depuradora i a l'Ajuntament, la situaci´┐Ż produ´┐Żda a fi d'evitar o reduir al m´┐Żxim els danys que podrien produir-se.

Article 12´┐Ż.
L'usuari d'una instal´┐Żlaci´┐Ż industrial on es produeixi una situaci´┐Ż d'emerg´┐Żncia, tindr´┐Ż d'emprar, quan abans, totes les mesures al seu abast a fi d'assolir la m´┐Żxima reducci´┐Ż de l'abocament i tamb´┐Ż la m´┐Żxima neutralitzaci´┐Ż de la seva perillositat.


T´┐ŻTOL TERCER. CONTROL DE LES AIG´┐ŻES RESIDUALS

SECCI´┐Ż 1´┐Ż. Informes i autoritzacions d'abocaments

Article 13´┐Ż.
Tot usuari industrial tindr´┐Ż que complimentar davant l'Ajuntament un informe que inclour´┐Ż:
a. Naturalesa del proc´┐Żs industrial causant de l'abocament.
b. Dades sobre producci´┐Ż i productes emprats.
c. Hores de funcionament del proc´┐Żs.
d. Concentraci´┐Ż de contaminants controlats.
e. Composici´┐Ż qu´┐Żmica de l'abocament.
f. Cabals d'aigua utilitzats i abocats.
g. Realitzaci´┐Ż o no de autocontrols d'abocaments.

Aquests informes es realitzaran peri´┐Żdicament a petici´┐Ż de l'Ajuntament, i seran d'obligat compliment.

L'Ajuntament , pr´┐Żvies les comprovacions oportunes aprovar´┐Ż l'abocament i si cal, exigir´┐Ż l'aplicaci´┐Ż de mesures correctores pr´┐Żvies.

Article 14´┐Ż.
Tot usuari que en la seva activitat industrial es produeixin canvis en els processos de fabricaci´┐Ż i que afectin de qualsevol forma els seus abocaments tindran d'informar a l'Ajuntament quan es produeixin sense esperar la seva petici´┐Ż.

SECCI´┐Ż 2´┐Ż. Inspecci´┐Ż i vigil´┐Żncia.
Article 15´┐Ż.
Tot usuari d'instal´┐Żlacions que generin abocaments industrials potencialment contaminats estar´┐Ż obligat davant de personal t´┐Żcnic degudament acreditat per l'Ajuntament a:

a. Facilitar sense av´┐Żs previ, l'entrada a aquelles parts de les instal´┐Żlacions que considerin necess´┐Żries pel compliment de la seva tasca.
b. Facilitar si cal el muntatge dels instruments precisos per a realitzar mesures, determinacions i assaigs.
c. Facilitar dades concretes sobre processos, volum i composici´┐Ż dels cabals abocats, pel compliment de la seva tasca.

El resultat de les inspeccions es far´┐Ż constar en una acta aixecada per triplicat de la qual un exemplar li ser´┐Ż entregada a l'usuari.

Article 16´┐Ż.
L'Ajuntament podr´┐Ż exigir dels usuaris, sempre que les circumst´┐Żncies ho facin imprescindible, que instal´┐Żlin al seu c´┐Żrrec equips adients per la vigil´┐Żncia i control dels seus abocaments.

Aquests equips tindran d'´┐Żsser sempre en bon estat de conservaci´┐Ż i en perfecte funcionament i seran accessibles a les tasques d'inspecci´┐Ż i vigil´┐Żncia.

S'invitar´┐Ż al titular de la instal´┐Żlaci´┐Ż o a la persona delegada a observar la presa de mostres i mesures de cabal i haur´┐Ż de signar l'Acta.

Article 17´┐Ż.
Totes les instal´┐Żlacions industrials col´┐Żlocaran en cada claveguera d'abocament una arqueta per la presa de mostres i mesura de cabals. Les arquetes es localitzaran en un lloc de f´┐Żcil acc´┐Żs aig´┐Żes amunt de la seva desc´┐Żrrega i a ser possible fora de la propietat. S'haur´┐Ż de facilitar a l'Ajuntament la situaci´┐Ż de l'arqueta per la seva identificaci´┐Ż. Segons el tipus de vertit i a criteri dels Serveis T´┐Żcnics de l'Ajuntament a que l'arqueta haur´┐Ż d'´┐Żsser capa´┐Ż d'emmagatzemar els vertits produ´┐Żts durant 24 hores.

Article 18´┐Ż.
Les determinacions anal´┐Żtiques, mesures de control i preses de mostres es faran d'acord amb tot el que assenyala la legislaci´┐Ż vigent de Catalunya i en el seu defecte la de l'Estat Espanyol i en el seu defecte les normatives de la C.E.E.

Article 19´┐Ż.
L'Ajuntament o l'entitat a qui delegui, elaborar´┐Ż un Registre d'Abocaments i d'activitats industrial a l'objecte d'identificar i regular les desc´┐Żrregues al clavegueram.

D'acord amb l'esmentat Registre i el resultat de les comprovacions efectuades, l'Ajuntament podr´┐Ż actualitzar les limitacions dels abocaments i les corresponents autoritzacions.

T´┐ŻT0L 4rt. INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 20´┐Ż.
Les infraccions dels preceptes establert en aquest Reglament podran ser denunciats per l'Ajuntament a les autoritats corresponents per tal d'aplicar a l'infractor les sancions legals pertinents d'acord amb el seu grau d'incompliment.

Article 21´┐Ż.
La potestat denunciadora correspon a l'Alcalde President de l'excel´┐Żlent´┐Żssim Ajuntament de Valls.

Article 22´┐Ż.
Es consideraran infraccions greus i podran ser denunciades les seg´┐Żents:

a. La producci´┐Ż de danys a les instal´┐Żlacions a que es refereix aquest Reglament.
b. Abocar alguna de les subst´┐Żncies que es prohibeixen o superar algun l´┐Żmit de composici´┐Ż.
c. La manca d'instal´┐Żlacions de pretractament o de seguretat.
d. L'obstaculaci´┐Ż de la funci´┐Ż inspectora.

Article 23´┐Ż.
L'Ajuntament podr´┐Ż rebutjar o suspendre una autoritzaci´┐Ż d'abocament davant de les seg´┐Żents infraccions, independentment de les sancions que li correspongui:

a. Quan un establiment industrial experimenti ampliacions o modificacions que afectin les instal´┐Żlacions de sanejament i depuraci´┐Ż sense la pr´┐Żvia renovaci´┐Ż de la corresponent autoritzaci´┐Ż d'abocament.
b. L'omissi´┐Ż o la demora en la instal´┐Żlaci´┐Ż de pretractaments exigits en la corresponent autoritzaci´┐Ż d'abocaments.
c. La infracci´┐Ż reiterada dels preceptes de prohibici´┐Ż i limitaci´┐Ż que es fixen en aquest Reglament.

L'Ajuntament comunicar´┐Ż a les autoritats pertinents la autoritzaci´┐Ż d'abocament que siguin denegades a suspeses per tal que l'hi siguin aplicades les normatives legals vigents sobre l'abocament i tractament d'aig´┐Żes residuals.

T´┐ŻTOL 5´┐Ż. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENT.

El present reglament entrar´┐Ż en vigor en els terminis que estableix la llei, i d'acord amb les disposicions legals a l'efecte.


DISPOSICIONS TRANSIT´┐ŻRIES

PRIMERA:
Les instal´┐Żlacions ja existents en el Municipi en el moment d'entrar en vigor el present Reglament, hauran d'adoptar les mesures necess´┐Żries pel seu compliment en la forma i terme que a continuaci´┐Ż s'indiquen:

1. En el termini de 3 mesos, els establiments industrials que a criteri de l'Ajuntament i d'acord amb el present Reglament puguin estat inclosos en les prohibicions, limitacions, pretractaments i mesures de seguretat, i hauran de trametre a l'Ajuntament la documentaci´┐Ż que es fixa en l'Annex 2 per tal d'obtenir la corresponent autoritzaci´┐Ż d'abocament.
2. En el termini de 6 mesos comptats des de l'entrada en vigor del present Reglament, tots els usuaris del Municipi amb l'autoritzaci´┐Ż d'abocament hauran de tenir constru´┐Żda l'arqueta de mesurament i control preescrita.

SEGONA:
1. Transcorreguts els terminis esmentats, l'Ajuntament adoptar´┐Ż les mesures pertinents per a la comprovaci´┐Ż de les dades i l'exist´┐Żncia de les arquetes.
2. En el sup´┐Żsit que es superin els valors admesos, l'Ajuntament informar´┐Ż a l'usuari de les mesures correctores a establir i el termini de que disposa per a fer-ho. Transcorregut aquest darrer termini s'adoptaran les mesures i sancions segons aquest Reglament.


Valls, febrer de 1.998ANNEX 1
LLISTA DE SUBST´┐ŻNCIES I MATERIALS T´┐ŻXICS I PERILLOSOS

1. Ars´┐Żnic compostos
2. Mercuri compostos
3. Cadmi compostos
4. Tali compostos
5. Berili compostos
6. Crom compostos hexavalents
7. Antimoni compostos
8. Fenol i compostos fen´┐Żlics
9. Cianurs org´┐Żnics i inorg´┐Żnics
10. Isocianats
11. Compostos org´┐Żnics halogenats excloent material pol´┐Żmers i similars.
12. Dissolvents clorats
13. Dissolvents org´┐Żnics
14. Biocides i subst´┐Żncies fitofarmac´┐Żutiques.
15. Materials quitranosos procedents de refinats i els residus de destil´┐Żlaci´┐Ż.
16. Compostos farmac´┐Żutics
17. Per´┐Żxids, clorats, perclorats i ´┐Żcids
18. ´┐Żters
19. Compostos provinents de laboratoris qu´┐Żmics no identificables o de nova s´┐Żntesi amb desconeixement d'efectes sobre el medi ambient.
20. Amiant (pols i fibres)
21. Seleni compostos
22. Teluri compostos
23. Compostos arom´┐Żtics polic´┐Żclics (amb efectes cancerigens).
24. Carburs met´┐Żl´┐Żlics
25. Compostos de coure solubles.
26. Banys ´┐Żcids o alcalins provinents del tractament de superf´┐Żcies met´┐Żl´┐Żliques.ANNEX 2
DOCUMENTACI´┐Ż NECESS´┐ŻRIA PER A L'OBTENCI´┐Ż DEL PERM´┐ŻS D'ABOCAMENT A LES INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT.

Les instal´┐Żlacions industrials, comercials i residencials, per a l'obtenci´┐Ż de l'autoritzaci´┐Ż d'abocament, hauran de portar la documentaci´┐Ż que a continuaci´┐Ż es detalla:

1. Nom i domicili social del titular de l'establiment o de l'activitat.
2. Ubicaci´┐Ż i caracter´┐Żstiques de l'establiment o l'activitat.
3. Aigua de prove´┐Żment: proced´┐Żncia, tractament previst, cabals i usos.
4. Primeres mat´┐Żries i auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats ( quantitats expressades en unitats anuals).
5. Producci´┐Ż (expressada en unitats anuals).
6. Descripci´┐Ż dels processos i les operacions causants dels abocaments i del r´┐Żgim i les caracter´┐Żstiques de les desc´┐Żrregues d'abocaments resultants. (Caracter´┐Żstiques pr´┐Żvies a qualsevol pretractament).
7. Descripci´┐Ż dels pretractaments adoptats i de l'efectivitat prevista d'aquests. Conductes de desc´┐Żrrega dels abocaments pretractats o no i trams de la xarxa de clavegueram on es connecti o es pretengui connectar.
8. Dispositius de seguretat adoptats, si escau, per prevenir accidents o situacions d'emerg´┐Żncia.
9. Pl´┐Żnols de situaci´┐Ż i detall de les obres de connexi´┐Ż i arquetes de mostreig i aforament.
10. Totes aquelles dades complement´┐Żries que es considerin d'inter´┐Żs per a la caracteritzaci´┐Ż de l'abocament.

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C