Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
2. ORDENAN´┐ŻA SOBRE TINEN´┐ŻA D´┐ŻANIMALS

T´┐ŻTOL I. OBJECTIU I ´┐ŻMBIT D'APLICACI´┐Ż

ARTICLE 1
1. Aquesta ordenan´┐Ża regula, dins el terme municipal de Valls, la tinen´┐Ża d'animals dom´┐Żstics i les seves interrelacions amb les persones, tant els de conviv´┐Żncia humana com els utilitzats amb finalitats esportives, l´┐Żdiques o lucratives, i tamb´┐Ż els que es troben en r´┐Żgim d'explotaci´┐Ż i consum.
2. Amb aquesta intenci´┐Ż, l'ordenan´┐Ża t´┐Ż en compte les mol´┐Żsties i els perills que poden ocasionar els animals, a banda del valor i el benefici que pot representar la seva companyia per a les persones.
3. Pel que fa als gossos potencialment perillosos, queden exclosos i la seva regulaci´┐Ż es determinar´┐Ż segons el que disposen la Llei 10/1999 , de 30 de juliol, sobre la tinen´┐Ża de gossos considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en mat´┐Żria de gossos considerats potencialment perillosos.


ARTICLE 2
Els animals a qu´┐Ż fa refer´┐Żncia aquesta ordenan´┐Ża s'agrupen d'acord amb la finalitat que usualment se'ls d´┐Żna. Aix´┐Ż podem establir els seg´┐Żents grups:

a) Animals dom´┐Żstics: els que pertanyen a esp´┐Żcies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen tamb´┐Ż aquesta consideraci´┐Ż els animals que es crien per a la producci´┐Ż de carn, de pell o d'algun altre producte ´┐Żtil per a l'´┐Żsser hum´┐Ż, els animals de c´┐Żrrega i els que treballen en l'agricultura.

b) Animals de companyia: s´┐Żn els animals dom´┐Żstics que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Ordenan´┐Ża, gaudeixen sempre d'aquesta consideraci´┐Ż els gossos i els gats.

c) Animals utilitzats en pr´┐Żctiques esportives: cavalls, llebrers, coloms, canaris i altres ocells.

d) animals destinats a l'experimentaci´┐Ż

e) animals utilitzats en activitats d'esbarjo o en espectacles p´┐Żblics

ARTICLE 3

Caldr´┐Ż que sol´┐Żlicitin llic´┐Żncia municipal en els termes que determina, en cada cas la Llei 3/1998 de la intervenci´┐Ż integral de l'Administraci´┐Ż ambiental i el Pla General d'Ordenaci´┐Ż Urbana o la normativa corresponent les seg´┐Żents activitats:
a- Establiments h´┐Żpics oberts al p´┐Żblic que acullin cavalls per a la pr´┐Żctica de l'equitaci´┐Ż amb fins esportius, recreatius o tur´┐Żstics, siguin o no de temporada, amb instal´┐Żlacions fixes o no.
b- Els centres d'atenci´┐Ż d'animals de companyia i els destinats a la reproducci´┐Ż, allotjament temporal o permanent o subministrament d'animals perqu´┐Ż visquin a les llars o per utilitzar-los en activitats recreatives, esportives o l´┐Żdiques. Els centres es classifiquen en:
- llocs de cria per a la reproducci´┐Ż i subministrament d'animals a tercers
- resid´┐Żncies o establiments destinats a allotjaments temporals
- caneres esportives o establiments destinats a acollir gossos per a la pr´┐Żctica de l'esport en can´┐Żdroms
- establiments destinats a retenir-hi animals per a la cacera, especialment canilles o gossades
- cl´┐Żniques veterin´┐Żries, amb o sense allotjament d'animals
- explotacions ramaderes
c- entitats o activitats incloses dins els seg´┐Żents apartats:
- ocelleries destinades a la producci´┐Ż i subministrament de petits animals dom´┐Żstics. S'inclouen en aquest apartat les botigues de venda d'animals d'aquari, terrari, insectari, aracnari, etc
- subministradors d'animals de laboratori
- zoos ambulants, circs i entitats similars
- instal´┐Żlacions de cria d'animals destinat a l'obtenci´┐Ż de pell
- nuclis zool´┐Żgics

T´┐ŻTOL II. SOBRE LA TINEN´┐ŻA D'ANIMALS

Normes de car´┐Żcter general

ARTICLE 4
Amb car´┐Żcter general, s'autoritza la tinen´┐Ża d'animals dom´┐Żstics als domicilis particulars sempre que les circumst´┐Żncies d'allotjament en l'aspecte higi´┐Żnic ho permetin i que no es produeixi cap situaci´┐Ż de perill, incomoditat o risc sanitari per als ve´┐Żns o per a altres persones, i tampoc per al propi animal.

ARTICLE 5
Obligacions de les persones propiet´┐Żries i posse´┐Żdores d'animals
a) Les persones propiet´┐Żries i posse´┐Żdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanit´┐Żries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les caracter´┐Żstiques de cada esp´┐Żcie.
b) La persona posse´┐Żdora d'un animal ha de donar-li l'atenci´┐Ż veterin´┐Żria b´┐Żsica per a garantir-ne la salut.

ARTICLE 6
La tinen´┐Ża d'animals salvatges que ja no siguin cadells, fora dels parcs zool´┐Żgics, haur´┐Ż de ser expressament autoritzada i requerir´┐Ż el compliment de les condicions de seguretat i higiene i la total abs´┐Żncia de mol´┐Żsties i perills.

ARTICLE 7
La cria dom´┐Żstica d'aus, conills, coloms i altres animals an´┐Żlegs en domicilis particulars ubicats en s´┐Żl urb´┐Ż, tant si es tracta de terrasses, terrats o patis, queda prohibida.

ARTICLE 8
´┐Żs prohibit d'acollir bovins i altres animals per al consum en el s´┐Żl urb´┐Ż.

ARTICLE 9
´┐Żs prohibida la pastura en espais i jardins p´┐Żblics de la ciutat, i tamb´┐Ż a la llera dels torrents, a fi de preservar-ne la vegetaci´┐Ż.

ARTICLE 10
´┐Żs prohibit d'abandonar animals.

ARTICLE 11
1. En cap cas es podran causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals dom´┐Żstics o salvatges en r´┐Żgim de conviv´┐Żncia o captivitat.
2. Particularment, ´┐Żs prohibit d'utilitzar animals en teatres, sales de festes, filmacions o activitats de propaganda que suposin dany o sofriment, que puguin ser objecte de burles o tractaments antinaturals o que puguin ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen. Tamb´┐Ż s´┐Żn prohibits els actes p´┐Żblics no regulats legalment l'objectiu dels quals sigui la mort de l'animal.
3. Es prohibeix expressament fer donaci´┐Ż d'animals com a premi, recompensa o regal de compensaci´┐Ż per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacci´┐Ż onerosa dels animals.

ARTICLE 12
En el sup´┐Żsit d'incompliment greu o persistent de les obligacions establertes en els articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, l'administraci´┐Ż municipal podr´┐Ż ordenar el trasllat dels animals a un establiment adient amb c´┐Żrrec als propietaris i adoptar qualsevol altra mesura addicional necess´┐Żria.

ARTICLE 13
Responsabilitat de les persones posse´┐Żdores d'animals
a) La persona posse´┐Żdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidi´┐Żria de la persona propiet´┐Żria, ´┐Żs responsable dels danys, els perjudicis i les mol´┐Żsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais p´┐Żblics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislaci´┐Ż civil aplicable.
b) La persona posse´┐Żdora d'animals salvatges o d'animals de companyia ex´┐Żtics la tinen´┐Ża dels quals ´┐Żs permesa i que, per llurs caracter´┐Żstiques, puguin causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais p´┐Żblics o al medi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necess´┐Żries. Aix´┐Ż mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais p´┐Żblics i ha de tenir subscrita una p´┐Żlissa d'asseguran´┐Ża de responsabilitat civil.
c) La persona posse´┐Żdora d'animals est´┐Ż obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries d'aquests.

Normes sanit´┐Żries

ARTICLE 14
Els propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones o altres animals estan obligats a:
1. Facilitar totes les dades de l'animal agressor i els seus propis a la persona agredida o al propietari de l'animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que li ho sol´┐Żlicitin.
2. Comunicar-ho, en el termini de 24 hores posteriors als fets com a m´┐Żxim, a la Regidoria de Medi Ambient o a l'´┐Żrgan de govern de qui depenguin les compet´┐Żncies de salut i posar-se a disposici´┐Ż de les autoritats municipals.
3. Sotmetre l'animal agressor a observaci´┐Ż veterin´┐Żria obligat´┐Żria i seguir les disposicions i ordres que determini el veterinari.
4. Presentar a l'Ajuntament la documentaci´┐Ż sanit´┐Żria del gos o animal agressor i el certificat d'observaci´┐Ż veterin´┐Żria, en un termini no superior a les 48 hores.
5. Les despeses originades en els punts anteriors aniran a c´┐Żrrec del propietari o de la persona posse´┐Żdora de l'animal agressor.

ARTICLE 15
Els animals afectats per malalties sospitoses de perill per a les persones i els que pateixin afeccions cr´┐Żniques d'aquesta mena que siguin inguaribles hauran de ser sacrificats. El sacrifici s'haur´┐Ż de fer sota control veterinari i utilitzant m´┐Żtodes que impliquin el m´┐Żnim sofriment i provoquin la p´┐Żrdua immediata de la consci´┐Żncia.

ARTICLE 16
Els veterinaris de l'administraci´┐Ż p´┐Żblica, les cl´┐Żniques i consultoris veterinaris han de disposar d'un arxiu amb la fitxa cl´┐Żnica dels animals que hagin estat vacunats o tractats. Aquest arxiu estar´┐Ż a disposici´┐Ż de l'autoritat competent.

Normes espec´┐Żfiques per a gossos

ARTICLE 17
S´┐Żn aplicables als gossos les normes de car´┐Żcter general que s'apliquen a tots els animals.

ARTICLE 18
Els propietaris o posse´┐Żdors de gossos estan obligats a:
1. Inscriure el gos al cens can´┐Ż municipal en un termini m´┐Żxim de tres mesos des del naixement o adquisici´┐Ż d'un gos. Amb aquesta finalitat, s'establiran fitxes censals amb documentaci´┐Ż sobre l'animal: nom i cognoms del propietari, dates i tipus de vacunacions, identificaci´┐Ż, etc.
2. Comunicar la baixa per mort o desaparici´┐Ż dels animals a l'esmentat cens can´┐Ż municipal en el termini m´┐Żxim de 15 dies a partir dels fets.
3. Comunicar els canvis de domicili del propietari o responsable del gos, i tamb´┐Ż les variacions pel que fa a la possessi´┐Ż de l'animal, en el termini m´┐Żxim de 15 dies.
4. Vacunar l'animal, en complir els sis mesos d'edat, contra la r´┐Żbia i proveir-se de la cartilla sanit´┐Żria que servir´┐Ż per al control sanitari del gos durant tota la seva vida i on caldr´┐Ż anotar totes les incid´┐Żncies sanit´┐Żries i vacunacions.
5. Identificar els animals mitjan´┐Żant la placa identificativa que subministrar´┐Ż l'oficina del cens can´┐Ż i qualsevol dels sistemes que especifica Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecci´┐Ż dels animals.

ARTICLE 19
Cada any s'haur´┐Ż d'administrar la vacuna antir´┐Żbica als gossos, amb car´┐Żcter obligatori. S'haur´┐Ż de fer constar la vacunaci´┐Ż a la tarja sanit´┐Żria de l'animal.

ARTICLE 20
1. Els propietaris dels gossos de vigil´┐Żncia hauran de tenir-los de manera que no esdevinguin perillosos per als vianants i hauran d'impedir que els animals abandonin el recinte privat i ataquin les persones que circulen per la via p´┐Żblica.
2. S'haur´┐Ż de col´┐Żlocar en lloc visible un r´┐Żtol que adverteixi del perill de l'exist´┐Żncia d'un gos de vigil´┐Żncia a l'interior del recinte.
3. S'haur´┐Ż d'evitar que els lladrucs i gemecs dels gossos molestin als ve´┐Żns.

T´┐ŻTOL III. PRES´┐ŻNCIA D'ANIMALS DOM´┐ŻSTICS I CONVIV´┐ŻNCIA CIUTADANA A LA VIA P´┐ŻBLICA

Animals per la via p´┐Żblica

ARTICLE 21
1. En les vies i/o espais p´┐Żblics els gossos hauran d'anar prove´┐Żts de corretja o cadena i collar amb la identificaci´┐Ż censal i la pr´┐Żpia de l'animal.
2. Han de circular amb morri´┐Ż tots aquells gossos, la perillositat dels quals hagi estat constatada per la seva naturalesa i caracter´┐Żstiques. L'´┐Żs de morri´┐Ż pot ser ordenat per l'autoritat municipal quan es donin les circumst´┐Żncies de perill manifestat i mentre aquestes durin.
3. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els r´┐Żtols informatius col´┐Żlocats en el municipi.

ARTICLE 22
Com a norma general, ´┐Żs prohibit d'alimentar qualsevol animal a la via p´┐Żblica i, especialment, aquells que no tenen propietari conegut.

ARTICLE 23
La circulaci´┐Ż d'animals i la conducci´┐Ż de vehicles de tracci´┐Ż animal a la via p´┐Żblica s'haur´┐Ż d'ajustar a all´┐Ż que determini l'ordenan´┐Ża municipal de circulaci´┐Ż vigent.

Sobre les deposicions a la via p´┐Żblica

ARTICLE 24
1. ´┐Żs prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs, els jardins i zones enjardinades.
2. Els titulars o les persones que passegin gossos hauran d'evitar que aquests animals facin llurs deposicions a la via p´┐Żblica o en algun espai d'´┐Żs com´┐Ż general; i en el sup´┐Żsit que es produeixi la deposici´┐Ż hauran de retirar immediatament els excrements o la brut´┐Żcia produ´┐Żda i netejar el lloc afectat. Si s'infringeix aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona que condueix l´┐Żanimal perqu´┐Ż procedeixi a retirar les dejeccions. Si no s'atenen els requeriments, els agents podran imposar-los la sanci´┐Ż pertinent.
3. Les dejeccions recollides es col´┐Żlocaran de manera higi´┐Żnica a les bosses d'escombraries domicili´┐Żries o als contenidors d'escombraries. ´┐Żs prohibit de dipositar-les a les paperes p´┐Żbliques i als embornals de la xarxa de clavegueram.

Sobre l'abandonament d'animals

ARTICLE 25
1. Es considerar´┐Ż animal abandonat aquell animal de companyia que no tingui amo conegut ni estigui censat o b´┐Ż circuli sol i sense identificaci´┐Ż per la via p´┐Żblica.
2. Els gossos abandonats els podran recollir, pr´┐Żvia l'autoritzaci´┐Ż oportuna, els serveis especialitzats, els quals els mantindran en observaci´┐Ż durant set dies. Si passat aquest per´┐Żode no han estat retirats pel seu propietari, es podr´┐Ż procedir a donar-los en cust´┐Żdia cedir-los a l'Entitat Protectora d'Animals que l'Ajuntament determini. Les despeses de manutenci´┐Ż durant aquest per´┐Żode aniran a c´┐Żrrec del propietari, si aquest ´┐Żs conegut, independentment de les sancions pertinents.
3. Els gossos amb identificaci´┐Ż que circulin sols per la ciutat podran ser recollits, pr´┐Żvia l'autoritzaci´┐Ż oportuna pels serveis especialitzats, els quals els mantindran en observaci´┐Ż durant deu dies. Si passat aquest per´┐Żode no han estat retirats pel seu propietari es procedir´┐Ż a cedir-los a l'Entitat Protectora d'Animals que l'Ajuntament determini. Les despeses de manutenci´┐Ż durant aquest per´┐Żode aniran a c´┐Żrrec del propietari, independentment de les sancions pertinents.
4. La captura, transport i manteniment dels animals abandonats anir´┐Ż a c´┐Żrrec de personal degudament capacitat.
5. L'Ajuntament podr´┐Ż concertar la recollida i cust´┐Żdia d'animals abandonats a societats protectores d'animals legalment constitu´┐Żdes.


Pres´┐Żncia d'animals en transports p´┐Żblics, establiments d'alimentaci´┐Ż i altres espais p´┐Żblics

ARTICLE 26
1. El trasllat de gossos i gats i d'altres animals per mitj´┐Ż de transport p´┐Żblic es realitzar´┐Ż d'acord amb les disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cada cas.
2. Els gossos pigall poden viatjar lliurement en transports p´┐Żblics urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higi´┐Żniques, sanit´┐Żries i de seguretat que preveuen les ordenances.

ARTICLE 27
1. L'entrada d'animals en qualsevol tipus d'establiments dedicats a fabricar, transportar, emmagatzemar o manipular aliments queda expressament prohibida.
2. Els propietaris d'establiments p´┐Żblics de tota mena, segons el seu criteri, podran prohibir l'entrada i perman´┐Żncia d'animals als seus establiments. Els gossos pigall queden al marge d'aquesta prohibici´┐Ż. Amb tot, s'exigir´┐Ż la correcta identificaci´┐Ż de l'animal i aquest haur´┐Ż d'anar lligat amb la seva cadena.

ARTICLE 28
1. ´┐Żs prohibida la circulaci´┐Ż o perman´┐Żncia de gossos i altres animals a les piscines p´┐Żbliques durant la temporada de bany.
2. ´┐Żs prohibida l'entrada de gossos i gats en locals d'espectacles p´┐Żblics, esportius i culturals.

Establiments i nuclis zool´┐Żgics

ARTICLE 29
Les activitats assenyalades a l'article 3 hauran de reunir, com a m´┐Żnim, els seg´┐Żents requisits i obligacions:
a- L'empla´┐Żament prec´┐Żs haur´┐Ż d'estar suficientment allunyat del nucli urb´┐Ż en els casos que es consideri necessari i quan les instal´┐Żlacions puguin ocasionar mol´┐Żsties als habitatges propers.
b- Construccions, instal´┐Żlacions i equips hauran d'afavorir un ambient higi´┐Żnic i facilitar les necess´┐Żries accions zoosanit´┐Żries.
c- Caldr´┐Ż garantir la correcta eliminaci´┐Ż de les excretes i de les aig´┐Żes residuals de manera que no comportin perill per a la salubritat p´┐Żblica ni cap tipus de mol´┐Żstia.
d- Els recintes, locals o g´┐Żbies per a a´┐Żllament, segrest i observaci´┐Ż d'animals malalts o sospitosos de malaltia hauran de ser f´┐Żcilment netejables i desinfectables.
e- Caldr´┐Ż comptar amb els mitjans per a la neteja i desinfecci´┐Ż dels locals, materials i estris que puguin estar en contacte amb els animals i, si s'escau, dels vehicles utilitzats per al seu transport.
f- Tamb´┐Ż caldr´┐Ż comptar amb els mitjans adequats de destrucci´┐Ż i eliminaci´┐Ż higi´┐Żnica de cad´┐Żvers o restes d'animals.
g- La manipulaci´┐Ż dels animals haur´┐Ż de ser l'adient perqu´┐Ż es mantinguin en bon estat de salut.
h- Les instal´┐Żlacions hauran d'oferir unes condicions de vida acceptables a cadascun dels animals.
i- Els establiments dedicats a la venda d'animals i els seus criadors i guarderies han de comptar amb un veterinari assessor i hauran de portar un acurat registre d'entrades i sortides d'animals.
j- El venedor d'un animal viu haur´┐Ż de lliurar al comprador el document acreditatiu de l'esp´┐Żcie, la ra´┐Ża, l'edat, la proced´┐Żncia i la resta de caracter´┐Żstiques que siguin d'inter´┐Żs.

ARTICLE 30
Els establiments de tractament, atenci´┐Ż i allotjament d'animals disposaran obligat´┐Żriament, de sales d'espera amb la finalitat que aquests no restin a la via p´┐Żblica, escales o accessos abans d'entrar als esmentats establiments.

Sobre l'experimentaci´┐Ż amb animals

ARTICLE 31
Els laboratoris, centres d'investigaci´┐Ż i centres docents, per poder utilitzar animals per a l'experimentaci´┐Ż s'hauran d'atendre a all´┐Ż que disposa la Llei 5/95, de 21 de juny, de protecci´┐Ż dels animals utilitzats per a l'experimentaci´┐Ż i per a altres finalitats cient´┐Żfiques.

T´┐ŻTOL IV. SANCIONS

ARTICLE 32
L'incompliment de les normes que cont´┐Ż aquesta ordenan´┐Ża i que no estan regulades a l'article 30 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecci´┐Ż dels animals, se sancionaran amb multa, d'acord amb les facultats que la normativa vigent d´┐Żna a l'alcalde, atesos els seg´┐Żents criteris:

1. Infraccions de car´┐Żcter lleu ( fins a 750 ´┐Ż )
a. Portar els gossos a la via p´┐Żblica sense lligar ni identificar.
b. Deixar les deposicions fecals de gossos i altres animals a les vies p´┐Żbliques i, en general, a qualsevol lloc destinat al tr´┐Żnsit de vianants.
c. No col´┐Żlocar el corresponent t´┐Żtol per indicar la pres´┐Żncia d'un gos de vigil´┐Żncia.
d. Tinen´┐Ża d'animals que molestin al ve´┐Żnat amb sorolls, lladrucs o gemecs.
e. Alimentar animals a la via p´┐Żblica i, en especial, els animals abandonats.

2. Infraccions de car´┐Żcter greu ( fins a 1.500 ´┐Ż )
a. Tinen´┐Ża d'animals dom´┐Żstics, no classificats com de companyia i animals salvatges, sense la preceptiva autoritzaci´┐Ż.
b. No disposar de la cartilla sanit´┐Żria .
c. No facilitar les dades d'un animal agressor.
d. No presentar la documentaci´┐Ż sanit´┐Żria pertinent de l'animal agressor.
e. Permetre a gossos dipositar les seves deposicions en els parcs i jardins d'´┐Żs per als infants.
f. Mantenir els gossos de vigil´┐Żncia sense les corresponents condicions de seguretat.
g. Permetre l'entrada d'animals en indrets on est´┐Ż expressament prohibit.
h. No portar l'animal amb morri´┐Ż quan l'´┐Żs d'aquest estri sigui obligat per disposici´┐Ż de l'Autoritat municipal.

3. Infraccions de car´┐Żcter molt greu ( fins a 3.000 ´┐Ż )
a. L'aband´┐Ż d'un animal de companyia.
b. Circular amb un gos per la via p´┐Żblica sense les corresponents mesures de seguretat, quan a l'animal se li prevegi perillositat.
c. No portar el corresponent arxiu amb la fitxa cl´┐Żnica dels animals tractats o vacunats obligat´┐Żriament.
d. La no comunicaci´┐Ż de l'agressi´┐Ż d'un animal als serveis corresponents.
e. No sotmetre l'animal agressor a vigil´┐Żncia veterin´┐Żria.
f. No comunicar les malalties transmissibles que pugui patir l'animal a l'Ajuntament.

ARTICLE 33
En la imposici´┐Ż de sancions es tindran en compte, a l'hora d'establir la quantia de les multes, seg´┐Żents criteris:
- la transcend´┐Żncia social i el perjudici causat per la infracci´┐Ż comesa
- l'´┐Żnim de lucre il´┐Żl´┐Żcit i el benefici obtingut en cometre la infracci´┐Ż
- la reiteraci´┐Ż o reincid´┐Żncia en la comissi´┐Ż de les infraccions

ARTICLE 34
1. La imposici´┐Ż de qualsevol sanci´┐Ż no exclou la responsabilitat civil i l'eventual indemnitzaci´┐Ż per danys i perjudicis a tercers que pugui correspondre al sancionat.
2. Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el procediment previst en la llei i per la normativa aplicable.
3. La imposici´┐Ż de sancions correspon a l'alcalde o al regidor en qui delegui, d'acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text ref´┐Żs de la Llei municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya.

ARTICLE 35
Per la imposici´┐Ż de multes superiors a la m´┐Żxima permesa en aquesta Ordenan´┐Ża, s´┐Żn d'aplicaci´┐Ż la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecci´┐Ż dels animals i la Llei 7/85, reguladora de bases de r´┐Żgim local.

DISPOSICI´┐Ż ADDICIONAL

Per tot all´┐Ż que prevegi aquesta ordenan´┐Ża, caldr´┐Ż tenir en compte el que disposi la Llei 3/1998 de la intervenci´┐Ż integral de l'Administraci´┐Ż ambiental i la legislaci´┐Ż vigent en aquesta mat´┐Żria de la Generalitat de Catalunya, especialment la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecci´┐Ż dels animals, i la Llei 5/95, de 21 de juny, de protecci´┐Ż dels animals utilitzats per a l'experimentaci´┐Ż i per a altres finalitats cient´┐Żfiques, i tamb´┐Ż tots els convenis internacionals sobre tr´┐Żfic d'esp´┐Żcies protegides que siguin d'aplicaci´┐Ż a l'estat espanyol.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

PRIMER
Queden derogats tots els articles i apartats de les ordenances municipals que contradiguin aquesta ordenan´┐Ża.

SEGON
Aquesta ordenan´┐Ża entrar´┐Ż en vigor d'acord amb all´┐Ż que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de r´┐Żgim local.´┐Ż

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C