Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
27.1. PRESTACI´┐Ż DE SERVEIS D´┐ŻAJUT A DOMICILI

Art. 1. Objecte.
Constitueix l'objecte de la prestaci´┐Ż d'atenci´┐Ż social domiciliaria mitjan´┐Żant les treballadores familiars d'aquest Ajuntament, i/o el servei indirecte al qual es derivin el/s beneficiari/s, tal i com regula el Reglament del servei.
El preu p´┐Żblic per a la prestaci´┐Ż del servei d'ajut a domicili ent´┐Żs com el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de l'usuari, amb la finalitat de prestar suport personal, atenci´┐Ż i ajut a persones o fam´┐Żlies en situaci´┐Ż de manca d'autonomia personal, limitacions en el desenvolupament o amb especials dificultats, des d'una vessant preventiva, assistencial i educativa.
Art. 2. Obligats al pagament
S´┐Żn obligats al pagament les persones que sol´┐Żlicitin la prestaci´┐Ż del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realitzaci´┐Ż de l'activitat assistencial que constitueix el fet imposable
Art. 3. Tarifes
Les tarifes a liquidar s´┐Żn el resultat de multiplicar la quota b´┐Żsica pel coeficient.
a) Quota b´┐Żsica
Servei
Temps
Dilluns a Dissabte
Diumenges/festius


Import euros
Import euros
Atenci´┐Ż a la persona de 7 a 22h.
1 hora (50 minuts atenci´┐Ż aprox.)
16,96
21,2
Acompanyaments i suport social de 7 a 22h.
1 hora (50 minuts atenci´┐Ż aprox.)
16,96
21,2
Vetlles de 22 a 7h.
Preu cada hora
18,66
18,66
Neteja dom´┐Żstica de 7 a 22h.
1 hora (50 minuts atenci´┐Ż aprox.)
14,57
---------
b) Coeficient

á

NIVELL ECONOMIC (*) TARIFES coeficient a abonar
Tarifa 1 0
de 1 i 1,1 IRSC Tarifa 2 10%
de 1,1 a 1,2 IRSC Tarifa 3 20%
de 1,2 a 1,3 IRSC Tarifa 4 30%
de 1,3 a 1,4 IRSC Tarifa 5 40%
De 1,4 a 1,5 IRSC Tarifa 6 50%
De 1,5 a 1,6 IRSC Tarifa 7 60%
De 1,6 a 1,7 IRSC Tarifa 8 70%
De 1,7 a 1,8 IRSC Tarifa 9 80%
De 1,8 a 1,9 IRSC Tarifa 10 90%
> a 1,9 IRSC Tarifa 11 100%

L'IRSC,Indicador de renda de sufici´┐Żncia de Catalunya, va ser establert a la llei 3/2006 de 27 de juliol de prestacions socials de car´┐Żcter econ´┐Żmic. L'IRSC aplicat ser´┐Ż l'aprovat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de l'any en curs.
Segons l'Art. 15 de la llei 3/2006, la quantia de l'IRSC s'incrementa un 30% per cada membre de la unitat familiar o de la unitat de conviv´┐Żncia que no t´┐Ż patrimoni ni ingressos.
El nivell econ´┐Żmic s'obtindr´┐Ż de restar dels ingressosá les despeses fixesá detallades a continuaci´┐Ż:
Ingressos
´┐Żs tindran en compte els ingressos de:
-el/a beneficiari/a.
- de cada membre de la unitat familiar o de la unitat de conviv´┐Żncia. S´┐Żn unitats de conviv´┐Żncia aquelles establertes als Art. 2 i 3 de la Llei 17/2003 de 4 de juliol, de suport a les fam´┐Żlies.
(Article 2 Destinataris de les mesures de suport a les fam´┐Żlies
Als efectes d'aquesta Llei i de la normativa que la desplega, s´┐Żn destinataris de les mesures de suport a les fam´┐Żlies:
a) Els que es regulen mitjan´┐Żant la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del Codi de fam´┐Żlia, i la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d'unions estables de parella. En tot cas, es garanteix la no-discriminaci´┐Ż dels fills, amb independ´┐Żncia de la relaci´┐Ż de filiaci´┐Ż.
b) Els membres de fam´┐Żlia nombrosa, d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent
c) Els membres d'una fam´┐Żlia monoparental, ´┐Żs a dir, una fam´┐Żlia amb infants menors que hi conviuen i que depenen econ´┐Żmicament d'una sola persona.
d) Les fam´┐Żlies amb infants en acolliment o adopci´┐Ż.e) Les fam´┐Żlies amb persones en situaci´┐Ż de depend´┐Żncia
.Article 3 Situacions equiparades
1. En els termes establerts per aquesta Llei, es poden acollir a determinades mesures i prestacions els titulars d'una relaci´┐Ż de conviv´┐Żncia d'ajuda m´┐Żtua, d'acord amb la definici´┐Ż que d'aquesta situaci´┐Ż estableix la Llei 19/1998, del 28 de desembre, sobre situacions convivencials d'ajuda m´┐Żtua
2. Les disposicions d'aquesta Llei tamb´┐Ż s´┐Żn aplicables a l'acolliment i a les altres situacions jur´┐Żdiques a les quals les lleis atribueixin o reconeguin els mateixos efectes jur´┐Żdics que a la fam´┐Żlia.
Els ingressos i rendes computables seran totes aquelles que procedeixin del treball personal, de les pensions, de les prestacions econ´┐Żmiques i del rendiment del capital mobiliari i immobiliari de l'any immediatament anterior.
Si l'import del capital mobili´┐Żri supera en 5 vegades l'IRSC el beneficiari haur´┐Ż d'abonar el 100% del cost del servei.
-en el cas de ser beneficiaris de la prestaci´┐Ż derivada de la llei de depend´┐Żncia, ´┐Żnicament es tindran en compte els ingressos del/la beneficiari/a.

Despeses

á- de l'habitatge habitual.
á- de component socio-sanitari.
Es deduiran les despeses fixes de component sociosanitari i de l'habitatge, fins a un m´┐Żxim de 4200 ´┐Ż/anuals.
Les revisions de les tarifes a aplicar podran ser d'ofici i a inst´┐Żncia de part en el sup´┐Żsit d'una variaci´┐Ż substancial en la situaci´┐Ż del benefici´┐Żri i es podraná realitzar en qualsevol moment de l'any.
Art. 4. Gesti´┐Ż i liquidaci´┐Ż.
Es considerar´┐Ż l'alta del servei a partir del moment de l'acord adoptat per junta de govern.
La liquidaci´┐Ż del servei d'ajuda a domicili es realitzar´┐Ż, mensualment, a mes ven´┐Żut durant la primera quinzena del mes seg´┐Żent. En els casos que el servei es presti de forma continuada, es podr´┐Ż utilitzar com a sistema de pagament de la liquidaci´┐Ż la domiciliaci´┐Ż banc´┐Żria.

Dilig´┐Żncia. Aprovat per Ple de l'Ajuntament en sessi´┐Ż del dia 17/12/2010 de 2010.

Vist i plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C