Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
25. TAXA PEL SERVEI DE DIP´┐ŻSIT MUNICIPAL DE RUNES

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs del que preveuen els articles 20 i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la mateixa norma, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzaci´┐Ż del dip´┐Żsit de runes, que es regir´┐Ż per la present ordenan´┐Ża fiscal.

Article 2.- FET TRIBUTARI

Constitueix el fet tributari de la taxa la utilitzaci´┐Ż del dip´┐Żsit de runes, tant si es gestiona de forma directa o indirecta.

Article 3.- SUBJECTE PASSIU

S´┐Żn subjectes passius de la taxa, com a contribuents, les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques, aix´┐Ż com les entitats a qu´┐Ż fa refer´┐Żncia l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, que sol´┐Żlicitin i/o resultin beneficiats per la utilitzaci´┐Ż del dip´┐Żsit de runes.

Article 4.- QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

La quantia de la taxa es determinar´┐Ż aplicant les tarifes seg´┐Żents (Preus en ´┐Ż):
áá
á

Runa
Runa Mixta
Runa bruta
Terres

Vehicles / C´┐Żrrega m´┐Żxima

Tarifa 0
Fins a 3 tones
13,70
17,15
No s'admet
6,75
Tarifa 1
De 3 a 7 tones
32,35
40,55

16,15
Tarifa 2
De 7 a 12 tones
54,75
68,45

27,40
Tarifa 3
De 12 a 16 tones
72,85
91,00

36,35
Tarifa 4
M´┐Żs de 16 tones
93,40
116,70

46,70

Contenidors / Capacitat

Tarifa 5
Sacs ( 1 m3)
7,80
9,70
No s'admet
3,85
Tarifa 6
Fins 2 m3
11,20
14,00

5,65
Tarifa 7
Fins 4,2 m3
20,95
26,20

10,50
Tarifa 8
Fins 8 m3
39,80
49,80

19,95
Tarifa 9
Fins 12 m3
57,50
71,90

28,65
Tarifa 10
Fins 15 m3
69,90
87,50

35,00
Tarifa 11
M´┐Żs de 15 m3
90,85
113,60

45,45

RUNA:á Pedres i residus d'excavaci´┐Ż de terrenys, restes de formig´┐Ż, aglomerats, obres de f´┐Żbrica i materials petits procedents d'enderrocs.

RUNA BRUTA: Restes d'obres, runes amb continguts d'embalatges, i enderrocs no selectius amb percentatges alts de residus no admissibles.

RUNA MIXTA: Residus de la construcci´┐Ż que no pertanyen a les tipologies anteriors.


Article 5.- CONTRET I PER´┐ŻODE IMPOSITIU

La taxa s'acreditar´┐Ż a l'inici de la prestaci´┐Ż del servei o a la sol´┐Żlicitud expressa de l'interessat.

Article 6.- DECLARACI´┐Ż, INGR´┐ŻS I NOTIFICACI´┐Ż

Tant la declaraci´┐Ż, l'ingr´┐Żs i la notificaci´┐Ż, queden realitzats en el moment de sol´┐Żlicitar el servei. La recaptaci´┐Ż i liquidaci´┐Ż podr´┐Ż ser efectuada per l'arrendatari, en el seu cas.

Els usuaris habituals del servei podran donar-se d'alta en un registre de grans productors dipositant una fian´┐Ża de 600 ´┐Ż, que servir´┐Ż de garantia del pagament de les liquidacions a efectuar. Les liquidacions a aquests grans productors s'efectuaran, amb periodicitat mensual, l'´┐Żltim dia de cada mes.

Article 7.- INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions tribut´┐Żries, es regiran d'acord amb el que disposa la Llei General Tribut´┐Żria, els seus Reglaments i el que disposen les ordenances.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau
L'alcalde, ááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C