Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
24. TAXA PER SERVEIS CULTURALS

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs del que preveuen els articles 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12 R.H.L. i de conformitat al que disposen els articles 15 a 19 del propi text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per prestaci´┐Ż de serveis culturals, es regir´┐Ż per la present ordenan´┐Ża fiscal.

Article 2n.á FET TRIBUTARI

Constitueix el fet tributari de la taxa la prestaci´┐Ż dels serveis i arrendaments en instal´┐Żlacions i edificis de propietat o domini p´┐Żblic local, de car´┐Żcter cultural, sigui per gesti´┐Ż directa o per organisme local.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU

S´┐Żn subjectes passius de la taxa, com a contribuents, les persones f´┐Żsiques i administradors de les jur´┐Żdiques, aix´┐Ż com les entitats que es refereix l'art. 33 de la llei general tributaria, que sol´┐Żlicitin i o resultin beneficiats pels serveis personals que s´┐Żn objecte d'aquesta ordenan´┐Ża, aix´┐Ż com en s´┐Żn responsables, els col´┐Żlaboradors i representants de les mateixes.

Article 4t.á BENEFICIS FISCALS

No s'aplicaran exempcions, bonificacions, ni reduccions, per la determinaci´┐Ż del deute tributari que els subjectes passius tinguin que satisferá per la taxa, que no siguin especificats en la tarifa d'aquesta ordenan´┐Ża, o atribu´┐Żts per llei.

Article 5´┐Ż.á QUOTA TRIBUTARIAá

La quantia de la taxa es determinar´┐Ż aplicant les tarifes seg´┐Żents:

TAXA PER SERVEIS CULTURALS

Tarifa lloguers:

Actes organitzats per entitats sense afany de lucre vallenques


Import
Gratu´┐Żts
0,00
Amb entrada
30% recaptaci´┐Ż
Amb entrada suportant costos de catxets o despla´┐Żaments
0,00
Hora d'assaig
16,05


Actes organitzats per associacions amb recaptaci´┐Ż de car´┐Żcter ben´┐Żfic
0,00

Actes organitzats per altres:

Import

Centre Cultural
Teatre Principal
Actes amb entrada, organitzats per vallencs
1012,00
404,00
Actes amb entrada, organitzats per no vallencs
1334,00
565,00
Actes gratu´┐Żts
604,00
242,00
Hora d'assaig
16,05
16,05

Article 6´┐Ż.á CONTRET I PER´┐ŻODE IMPOSITIUá

La taxa s'acreditar´┐Ż a l'inici de la prestaci´┐Ż del servei o a la sol´┐Żlicitud expressa de l'interessat.

Article 7´┐Ż.á DECLARACI´┐Ż, PUBLICACI´┐Ż I INGR´┐ŻS

La Xarxa de Cultura de Valls, organisme aut´┐Żnom adscrit a la Regidoria de Cultura i Joventut, ´┐Żs l'´┐Żrgan responsable de planificar i gestionar l'activitat cultural i esc´┐Żnica d'aquests dos equipaments, tal com estableix l'article 3 dels Estatuts de la Xarxa de Cultura.

Ordin´┐Żriament, la cessi´┐Ż d'´┐Żs d'aquests dos equipaments queda limitada als espectacles d'arts esc´┐Żniques o musicals. Les sol´┐Żlicituds per a l'´┐Żs han de ser aprovades o desestimades per la Xarxa de Cultura. Els equipaments sols es poden utilitzar amb les condicions que estableixi la Xarxa.

Les persones o entitats interessades en la utilitzaci´┐Ż dels equipaments han de sol´┐Żlicitar-ho a la Xarxa de Cultura amb un m´┐Żnim de dos mesos d'antelaci´┐Ż a l'activitat, fent constar el calendari i les activitatsá que tenen previst de dur a terme. La taxa s'ha d'abonar abans de la utilitzaci´┐Ż dels equipaments. La recaptaci´┐Ż i liquidaci´┐Ż han d'anar a c´┐Żrrec de la Xarxa de Cultura, que ho aplicar´┐Ż a les previsions del seu pressupost. En cas de desistiment per causa del sol´┐Żlicitant, la Xarxa ha de retornar la totalitat de la taxa satisfeta si el desistiment es comunica com a m´┐Żnim un mes abans de l'activitat, el 50% si es comunica com a m´┐Żnim quinze dies abans i el 25% si es comunica com a m´┐Żnim una setmana abans.

Article 8´┐Ż.á INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions tributaries, es regiran d'acord al que disposa la Llei General Tributaria, els seus Reglaments i el que disposen les ordenances.


DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.


Vist i plau
L'alcalde,áááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C