Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
23. TAXA PER TRANSPORT P´┐ŻBLIC DE VIATGERS

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs del que preveuen els articles 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12 R.H.L. i de conformitat al que preveuen els articles 15 a 19 del propi text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per Transport p´┐Żblic de viatgers, que es regir´┐Ż per la present ordenan´┐Ża fiscal.

Article 2n.á FET TRIBUTARI

Constitueix el fet tributari de la taxa la prestaci´┐Ż del servei p´┐Żblic de transport de viatgers per circuits de la ciutat, mitjan´┐Żant autob´┐Żs i amb contractaci´┐Ż de concessionari.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU

S´┐Żn subjectes passius de la taxa, com a contribuents les persones f´┐Żsiques i administradors de les jur´┐Żdiques aix´┐Ż com les entitats que es refereix l'art. 33 de la Llei General Tributaria, que sol´┐Żlicitin o resultin beneficiades pels serveis personals que s´┐Żn objecte d'aquesta ordenan´┐Ża, aix´┐Ż com en s´┐Żn responsable, els col´┐Żlaboradors i representants de les mateixes.

Article 4t.á BENEFICIS FISCALS

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions, per la determinaci´┐Ż del deute tributari que els subjectes passius tinguin de satisfer per la taxa, que no sigui especificat en les tarifes d'aquesta ordenan´┐Ża, o atribu´┐Żts per Llei.

Article 5´┐Ż.á QUOTA TRIBUTARIA

La quantia de la taxa es determinar´┐Ż aplicant les tarifes seg´┐Żents:

Transport urb´┐Ż de viatgers en autob´┐Żs


Bitllet individual
0,95 ´┐Ż / viatge
Abonament 10 viatges
5,20 ´┐Ż
Bitllets redu´┐Żt:

Redu´┐Żt
0,45 ´┐Ż
gratu´┐Żt
0,00 ´┐Ż

Article 6´┐Ż.á CONTRET I PER´┐ŻODE IMPOSITIU

La taxa s'acreditar´┐Ż a l'inici de la prestaci´┐Ż del servei, o a la sol´┐Żlicitud expressa de l'interessat.

Article 7´┐Ż DECLARACI´┐Ż, PUBLICACI´┐Ż I INGR´┐ŻS

La declaraci´┐Ż i publicaci´┐Ż de dades quedar´┐Ż complimentada amb el bitllet de transport que satisfar´┐Ż o sol´┐Żlicitar´┐Ż el subjecte passiu.

Quan existeixin convenis de transport, els bitllets o identificacions editades, complimentaran els extrems legals a l'efecte d'aquest article.

La recaptaci´┐Ż i liquidaci´┐Ż l'efectuar´┐Ż el concessionari, segons contracte amb l'ajuntament i en relaci´┐Ż a la tresoreria municipal.

Article 8´┐Ż INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions tributaries es regiran d'acord al que preveu la Llei General Tributaria, els seus Reglaments i el que disposen les pr´┐Żpies ordenances.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C