Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
22. TAXA PER SERVEIS D´┐ŻEDUCACI´┐Ż F´┐ŻSICA I PISCINA

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA.

En ´┐Żs del que preveuen els arts. 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12 R.H.L. i de conformitat amb el que disposen els arts. 15 a 19 del propi text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per Serveis d'educaci´┐Ż f´┐Żsica i piscina, que es regir´┐Ż per la present ordenan´┐Ża fiscal.

Article 2n.á FET TRIBUTARI

Constitueix el fet tributari de la taxa la prestaci´┐Ż de serveis p´┐Żblics en la piscina municipal i d'educaci´┐Ż f´┐Żsica, especificats en les tarifes de l'art. 6´┐Ż. de la present ordenan´┐Ża.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU

S´┐Żn subjectes passius de la taxa com a contribuents els administradors deá les persones f´┐Żsiques i administradors de les jur´┐Żdiques, aix´┐Ż com les entitats que es refereix l'art. 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, que sol´┐Żlicitin o resultin beneficiades pels serveis personals que s´┐Żn objecte d'aquesta ordenan´┐Ża, aix´┐Ż com responsables col´┐Żlaboradors i representants de les mateixes.

Article 4t.á BENEFICIS FISCALS

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinaci´┐Ż del deute tributari que els subjectes passius tinguin de satisfer per la taxa, segons es detalla en l'article seg´┐Żent.

Article 5´┐Ż.á QUOTA TRIBUTARIA

La quantia de la taxa es determinar´┐Ż aplicant les tarifes seg´┐Żents:

Ep´┐Żgraf 1 ´┐Ż Utilitzaci´┐Ż instal´┐Żlacions esportives municipals per activitats esportives

á

CAMPS DE FUTBOL ´┐Ż PREU PER HORA

ENTRENAMENT

PARTIT

SUPL. LLUM

Camp de Futbol del Vilar ´┐Ż 1/2 camp

51.00 ´┐Ż

60.50 ´┐Ż

13.00 ´┐Ż

Camp de Futbol del Vilar

67.00 ´┐Ż

77.00 ´┐Ż

13.00 ´┐Ż

Camp de Futbol Annex 1 ´┐Ż futbol 7

20.00 ´┐Ż

28.00 ´┐Ż

11.00 ´┐Ż

Camp de Futbol del Forn´┐Żs

30.00 ´┐Ż

38.00 ´┐Ż

13.00 ´┐Ż

Camp de Futbol Gespa del Forn´┐Żs ´┐Ż 1/2 camp

55.00 ´┐Ż

---

13.00 ´┐Ż

Camp de Futbol Gespa del Forn´┐Żs

87.00 ´┐Ż

128.00 ´┐Ż

13.00 ´┐Ż

Camp de Futbol del Forn´┐Żs (gespa artificial) ´┐Ż ´┐Ż

51.00 ´┐Ż

60.50 ´┐Ż

13.00 ´┐Ż

Camp de Futbol del Forn´┐Żs (gespa artificial)

67.00 ´┐Ż

77.00 ´┐Ż

13.00 ´┐Ż

á

PISTES POLIESPORTIVES ´┐Ż PREU PER HORA

ENTRENAMENT

PARTIT

SUPL. LLUM

Pista del Vilar

31.00´┐Ż

38.00 ´┐Ż

6.00 ´┐Ż

Pista CEIP Eugeni d'Ors

23.00 ´┐Ż

28.00 ´┐Ż

6.00 ´┐Ż

Pista Pavell´┐Ż Forn´┐Żs ´┐Ż pista tranversal

36.00 ´┐Ż

43.00 ´┐Ż

8.00 ´┐Ż

Pista Pavell´┐Ż Forn´┐Żs ´┐Ż pista central

100.00 ´┐Ż

120.00 ´┐Ż

10.00 ´┐Ż

Pista Pavell´┐Ż Joana Ballart

36.00 ´┐Ż

43.00 ´┐Ż

8.00 ´┐Ż

Pista de Fontscaldes

31.00 ´┐Ż

38.00 ´┐Ż

6.00 ´┐Ż

á

SALES POLIVALENTS ´┐Ż PREU PER HORA
Sala Pavell´┐Ż Joana Ballart21.00 ´┐Ż

Sala CEM Forn´┐Żs28.00 ´┐Ż

á

PISCINA COBERTA DEL FORN´┐ŻS ´┐Ż PREU PER HORA
Carrer piscina18.00 ´┐Ż

á

PISTA D'ATLETISME DEL FORN´┐ŻS

PER HORA

´┐Ż JORN. (4H)

JORNADA

Col´┐Żlectiu ´┐Ż (per hora)

65.00 ´┐Ż

160.00 ´┐Ż

300.00 ´┐Ż

á

VESTIDORSPER ´┐ŻS

Vestidors12.00 ´┐Ż

Ep´┐Żgraf 2 ´┐Ż Utilitzaci´┐Ż instal´┐Żlacions esportives municipals per activitats esportives de temporada d'entitats vallenques.

Les entitats hauran de presentar al Patronat Municipal d'Esports mitjan´┐Żant declaraci´┐Ż jurada del president el nombre d'esportistes que realitzen activitat esportiva amb ells a comen´┐Żament de cada temporada esportiva.

Queden exclosos aquells esportistes que llur activitat estigui regulada pels preus p´┐Żblics del Patronat Municipal d'Esports.

Queden excloses aquelles entitats que a criteri del Patronat Municipal d'Esports exerceixin una tasca social i d'integraci´┐Ż especials.


INSTAL´┐ŻLACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

QUOTA MENSUAL

Per cada esportista practicant

3.00 ´┐ŻEp´┐Żgraf 3 ´┐Ż Utilitzaci´┐Ż instal´┐Żlacions esportives municipals per a activitats no esportives

á

PREU PER DIA O FRACCI´┐Ż

OCUPACI´┐Ż PARCIAL

OCUPACI´┐Ż TOTAL

Pista poliesportiva del Vilar

Activitats d'acc´┐Żs lliure
General

123.00 ´┐Ż

168.00 ´┐Ż


Activitats d'inter´┐Żs p´┐Żblic i/o social

45.25 ´┐Ż

58.20 ´┐Ż

Activitats amb entrada i sense ´┐Żnim de lucre
General

207.55 ´┐Ż

284.75 ´┐Ż

Ep´┐Żgraf 4 ´┐Ż Serveis addicionals

´┐Żs obligat´┐Żria la pres´┐Żncia d'un responsable de la instal´┐Żlaci´┐Ż durant l'activitat. Els imports indicats en els quadres anteriors inclouen el servei de consergeria de la instal´┐Żlaci´┐Ż durant la realitzaci´┐Ż de l'activitat.

En cas que el responsable hagu´┐Żs de venir fora del seu horari de treball, caldr´┐Ż abonar un suplement per hora d'acord al seg´┐Żent barem:

á

RESPONSABLE INSTAL´┐ŻLACIONS


Prestaci´┐Ż servei dins horari habitual

21,00

Prestaci´┐Ż servei fora horari habitual

24,00

Prestaci´┐Ż servei horari festiu o nocturn ´┐Ż feiners de 22 a 6 H i festius

30,00

El promotor de l'activitat ´┐Żs el responsable de la neteja de la instal´┐Żlaci´┐Ż despr´┐Żs de l'activitat, o de sol´┐Żlicitar la realitzaci´┐Ż d'aquest treball als Serveis de Neteja Municipals, pr´┐Żvia liquidaci´┐Ż del preu p´┐Żblic corresponent que ser´┐Ż determinat, d'acord amb les caracter´┐Żstiques de l'actuaci´┐Ż, per part dels serveis t´┐Żcnics municipals.

á

SERVEI DE NETEJA


Neteja integral de la instal´┐Żlaci´┐Ż

1.165.00 ´┐Ż

Neteja parcial de la instal´┐Żlaci´┐Ż

504.00 ´┐Ż

Neteja de manteniment de la instal´┐Żlaci´┐Ż

311.00 ´┐Ż

Ep´┐Żgraf 5 ´┐Ż Tarifa amb rec´┐Żrrec

Quan l'´┐Żs de la instal´┐Żlaci´┐Ż corresponent a l'ep´┐Żgraf 1 comporti un rendiment econ´┐Żmic per al promotor de la mateixa, la tarifa s'incrementa un 50%.

Ep´┐Żgraf 6 ´┐Ż Tarifa redu´┐Żda

El Patronat Municipal d'Esports, quan consideri que l'actuaci´┐Ż a desenvolupar a les instal´┐Żlacions esportives presenten caracter´┐Żstiques d'especial inter´┐Żs p´┐Żblic i/o social, podr´┐Ż acordar la reducci´┐Ż de les tarifes en un 50%. Tanmateix, l'aplicaci´┐Ż d'aquesta tarifa redu´┐Żda implicar´┐Ż l'obligaci´┐Ż per al promotor d'incorporar en tots els suports i mitjans publicitaris en els quals es difongui la celebraci´┐Ż de l'actuaci´┐Ż, que aquesta compta amb el suport del Patronat Municipal d'Esports de Valls.

Ep´┐Żgraf 7 ´┐Ż Fian´┐Ża

Per l'aprofitament especial dels b´┐Żns municipals que es relacionen, ser´┐Ż necess´┐Żria la constituci´┐Ż d'una fian´┐Ża de 100´┐Ż amb car´┐Żcter previ a la utilitzaci´┐Ż, a fi de garantir l'arranjament dels possibles desperfectes. Es procedir´┐Ż a la devoluci´┐Ż de la fian´┐Ża una vegada es comprovi que les instal´┐Żlacions han estat deixades en les degudes condicions d'´┐Żs i neteja.

Article 6´┐Ż. CONTRET I PER´┐ŻODE IMPOSITIU

La taxa s'acreditar´┐Ż a l'inici de la prestaci´┐Ż del servei, o quan se sol´┐Żliciti per l'interessat.

Article 7´┐Ż. DECLARACI´┐Ż PUBLICACI´┐Ż I INGR´┐ŻS

La declaraci´┐Ż de dades per obtenir el servei, la far´┐Ż el propi interessat en les depend´┐Żncies habilitades del Patronat Municipal d'Esports, i aix´┐Ż mateix el resguard i documentaci´┐Ż obtinguda donen compliment a la publicaci´┐Ż legal.

L'ingr´┐Żs es realitzar´┐Ż per anualitats, per´┐Żodes parcials d'any o dies concrets, segons el servei que es tracti, i es far´┐Ż efectiu a l'inici de la prestaci´┐Ż o a terminis pactats, mitjan´┐Żant pagaments monetaris o bancaris.

Article 8´┐Ż. INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions tributaries es regiran d'acord al que disposa la Llei General Tributaria, els seus Reglaments i el que disposen les pr´┐Żpies ordenances.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 16/12/2011, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir de l'1 de gener de 2012. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau

L'alcalde, El secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C