Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
19. TAXA PER PRESTACI´┐Ż DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA URBANA

En ´┐Żs de les facultats concedides pels articles 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12 reguladora d'Hisendes Locals i d'acord al que disposen els articles 15 a 19, l'Ajuntament estableix les taxes per la prestaci´┐Ż de serveis al cementiri municipal, que es regiran per la present ordenan´┐Ża.

Article 2n.á FET TRIBUTARI

Consistir´┐Ż el fet tributable de la taxa la prestaci´┐Ż de serveis i treballs dintre el territori del cementiri municipal segons es detalli a les tarifes.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES

S´┐Żn subjectes passius, en concepte de contribuent, les persones f´┐Żsiques, jur´┐Żdiques, aix´┐Ż com les entitats referides en l'art. 33 de la llei General Tribut´┐Żria, que sol´┐Żlicitin o en resultin beneficiats, pels serveis prestats. Aix´┐Ż mateix, en seran responsables solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries totes les persones que en siguin causants o resultin beneficiades, i els administradors en les persones jur´┐Żdiques. La responsabilitat s'exigir´┐Ż en els termes i procediments previstos a la Llei General Tribut´┐Żria.

Article 4t.á BENEFICIS FISCALS

No procedeix l'aplicaci´┐Ż d'exempcions, bonificacions ni reduccions per determinar el deute tributari a part del detallat a les tarifes d'aquesta ordenan´┐Ża.

Article 5´┐Ż.á QUOTES TRIBUT´┐ŻRIES

Per la realitzaci´┐Ż de qualsevol dels seg´┐Żents treballs s'aplicaran les seg´┐Żents tarifes:

1. Per la col´┐Żlocaci´┐Ż de l´┐Żpides
a) N´┐Żnxols sense tancament metal´┐Żlitzat ni peces laterals de marbre, ni volta, per materials i temps dedicat
16,15
b) N´┐Żnxols sense tancaments metal´┐Żlitzats i amb peces de marbre laterals i volta, per materials i temps dedicat
32,40
c) N´┐Żnxols amb peces de marbre laterals, volta i tancaments metal´┐Żlitzatz i vidre, per materials i temps aplicats
48,50
d) En sepultures i capelles
64,75


2. Altres treballs sense col´┐Żlocaci´┐Ż de l´┐Żpides
a) Col´┐Żlocaci´┐Ż de tancaments metal´┐Żlitzats
16,15
b) Col´┐Żlocaci´┐Ż de peces de marbre laterals i volta
16,15


3. Independents
a) Separacions de localitats en sepultures, panteons, capelles i n´┐Żnxols de galeria
49,20
b) Separacions de localitats en d'altres n´┐Żnxols
32,40


4. Treballs sol´┐Żlicitats, en particular, per hora de treball/persona
16,15

Article 6´┐Ż.á CONTRET

En els sup´┐Żsits contemplats a l'article anterior relatiu a prestacions singulars dels serveis municipals, la taxa es contraur´┐Ż quan s'inici´┐Ż la prestaci´┐Ż del mateix, i s'exigir´┐Ż el pagament en dip´┐Żsit a la sol´┐Żlicitud del servei.

Article 7´┐Ż.á DECLARACI´┐Ż, INGR´┐ŻS I NOTIFICACI´┐Ż

Tant la declaraci´┐Ż feta en ingr´┐Żs d'autoliquidaci´┐Ż o davant dels serveis municipals, com l'ingr´┐Żs i la notificaci´┐Ż, queden realitzats en el moment de sol´┐Żlicitar el servei.

Article 8´┐Ż.á INFRACCIONS I SANCIONS

S´┐Ż, per alguna circumst´┐Żncia no ´┐Żs don´┐Żs compliment a la tributaci´┐Ż, les infraccions i sancions tribut´┐Żries, aix´┐Ż com els procediments a seguir, serien els determinats per la Llei General Tribut´┐Żria i Reglament que la desenvolupa.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i Plau
L'alcalde,á ááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C