Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
18. TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCI´┐Ż MEC´┐ŻNICA EN VIES P´┐ŻBLIQUES MUNICIPALS

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs de les facultats concedides pels articles 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12, reguladora de les Hisendes Locals, i d'acord amb els arts. 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracci´┐Ż mec´┐Żnica en les vies p´┐Żbliques, que es regiran per la present ordenan´┐Ża fiscal.

Article 2n. FET TRIBUTABLE

.1Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini p´┐Żblic local que es produeix quan s'estacionen vehicles de tracci´┐Ż mec´┐Żnica en les zones de les vies p´┐Żbliques municipals, aix´┐Ż ordenades per la comissi´┐Ż de govern.

S'entendr´┐Ż per estacionament tota immobilitzaci´┐Ż de vehicle per duraci´┐Ż superior a dos minuts, sempre que no sigui obligat, per imperatius de la circulaci´┐Ż.

.2No estan subjectes a la taxa els vehicles estacionats en zones reservades per la seva classe o activitat i els vehicles autotaxi, quan el conductor estigui present.

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

S´┐Żn subjectes passius tractant-se d'estacionament limitat, els conductors de vehicles estacionats en vies p´┐Żbliques, en zones reservades a l'efecte.

Article 4t. RESPONSABLES

Respondran solid´┐Żriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col´┐Żlaborin a la realitzaci´┐Ż d'infraccions tribut´┐Żries.

La responsabilitat s'exigir´┐Ż en tot cas, segons els procediments previstos en la llei general Tribut´┐Żria.

Article 5´┐Ż. BENEFICIS FISCALS

L'Estat, les Comunitats Aut´┐Żnomes i les Entitats Locals, no estaran obligats al pagament de la taxa, quan sol´┐Żlicitin autoritzaci´┐Ż per estacionar sense duraci´┐Ż limitada determinats vehicles, sempre que es considerin necessaris pels serveis p´┐Żblics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

No s'aplicaran reduccions ni bonificacions per determinar el deute.

Article 6´┐Ż. QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

Per l'estacionament de vehicles amb duraci´┐Ż limitada s'aplicaran les seg´┐Żents tarifes

APARCAMENTS DE ´┐Ż DIA.

TARIFA 1.

Espais: Escorxador; Vapor de Ma´┐Ż i Priorat.

Horari: Mat´┐Ż de 9,00 a 13,00, tarda de 17,00 a 20,00, de dilluns a dissabte. Excepte festius. Durada: m´┐Żx, 4 h. Import: 0,95´┐Ż/1´┐Żh. M´┐Żx. 4,00´┐Ż.´┐Żuros

minuts


´┐Żuros

minuts


´┐Żuros

minuts

m´┐Żnim

0,2

12


1,65

88


3,1

168


0,25

16


1,7

90


3,15

172


0,3

20


1,75

92


3,2

176


0,35

24


1,8

94


3,25

3 hores0,4

28


1,85

96


3,3

184


0,45

31


1,9

98


3,35

188


0,5

34


1,95

100


3,4

192


0,55

37


2

102


3,45

196


0,6

40


2,05

104


3,5

200


0,65

43


2,1

106


3,55

204


0,7

46


2,15

108


3,6

208


0,75

49


2,2

110


3,65

212


0,8

52


2,25

112


3,7

216


0,85

55


2,3

114


3,75

220


0,9

58


2,35

116


3,8

224


0,95

1 hora


2,4

118


3,85

228


1

62


2,45

119


3,9

232


1,05

64


2,5

2 hores


3,95

236


1,1

66


2,55

124


4

4 hores


1,15

68


2,6

128m´┐Żxim


1,2

70


2,65

132

1,25

72


2,7

136

1,3

74


2,75

140

1,35

76


2,8

144

1,4

78


2,85

148

1,45

80


2,9

152

1,5

82


2,95

156

1,55

84


3

160

1,6

86


3,05

164

TARIFA 2.

Espais: El Vilar.

Horari: Tarda de 17,00 a 21,00, de dilluns a dissabte. Excepte festius.

Durada: m´┐Żx, 3 h. Import: 0,95´┐Ż/1´┐Żh. M´┐Żx. 3,25´┐Ż.´┐Żuros

minuts


´┐Żuros

minuts


´┐Żuros

minuts

m´┐Żnim

0,2

12


1,65

88


3,1

168


0,25

16


1,7

90


3,15

172


0,3

20


1,75

92


3,2

176


0,35

24


1,8

94


3,25

3 hores0,4

28


1,85

96m´┐Żxim


0,45

31


1,9

98

0,5

34


1,95

100

0,55

37


2

102

0,6

40


2,05

104

0,65

43


2,1

106

0,7

46


2,15

108

0,75

49


2,2

110

0,8

52


2,25

112

0,85

55


2,3

114

0,9

58


2,35

116

0,95

1 hora


2,4

118

1

62


2,45

119

1,05

64


2,5

2 hores

1,1

66


2,55

124

1,15

68


2,6

128

1,2

70


2,65

132

1,25

72


2,7

136

1,3

74


2,75

140

1,35

76


2,8

144

1,4

78


2,85

148

1,45

80


2,9

152

1,5

82


2,95

156

1,55

84


3

160

1,6

86


3,05

164

TARIFA 3.

Espais: Barri Vell.

Horari: mat´┐Ż de 9,00 a 13,00, tarda de 17,00 a 20,00 de dilluns a dissabte. Excepte festius. Durada: m´┐Żx, 7 h. Import: M´┐Żx. 1,50´┐Ż´┐Żuros

minuts


´┐Żuros

minuts


m´┐Żnim

0,2

12


0,95

1140,25

20


1

2 hores0,3

28


1,05

1260,35

36


1,1

1320,4

44


1,15

1380,45

52


1,2

1440,5

1 hora


1,25

1500,55

66


1,3

1560,6

72


1,35

1620,65

78


1,4

1680,7

84


1,45

1740,75

90


1,5

7 hores

m´┐Żxim


0,8

96


0,85

102


0,9

108
Els residents que acreditin empadronament dins el Barri Vell i titularitat de vehicle, donar´┐Ż dret d'un import mensual de 10´┐Ż, previ registre i inscripci´┐Ż a VIAS S.A.M. qui lliurar´┐Ż l'acreditaci´┐Ż corresponent.


ZONA BLAVA.


TARIFA 4.

Espais: Abat Llort, Pant´┐Ż, Miralbosc, Paborde, Quarter, Teatre, F.Catal´┐Ż, Sta. Teresa, Avenir, Vallvera, Esperanto, Bisbe Palau (entre X.Valls i Vallvera), Ps. Caputxins, St. Mag´┐Ż i R.Queralt, Portal Nou,

Muralla St. Antoni i C/.St. Antoni, Ps. Estaci´┐Ż.

Horari: mat´┐Ż de 9,00 a 13,00, tarda de 17,00 a 20,00 de dilluns a dissabte. Excepte festius.Durada: m´┐Żx, 2 h. Import: 0,95´┐Ż 1´┐Żh, 1,55´┐Ż 2´┐Żh, m´┐Żx. 2,50´┐Ż´┐Żuros

minuts


´┐Żuros

minuts

m´┐Żnim

0,2

12


1,4

78


0,25

16


1,45

80


0,3

20


1,5

82


0,35

24


1,55

84


0,4

28


1,6

86


0,45

31


1,65

88


0,5

34


1,7

90


0,55

37


1,75

92


0,6

40


1,8

94


0,65

43


1,85

96


0,7

46


1,9

98


0,75

49


1,95

100


0,8

52


2

102


0,85

55


2,05

104


0,9

58


2,1

106


0,95

1 hora


2,15

108


1

62


2,2

110


1,05

64


2,25

112


1,1

66


2,3

114


1,15

68


2,35

116


1,2

70


2,4

118


1,25

72


2,45

119


1,3

74


2,5

2 hores


1,35

76


TARGETES DE PREPAGAMENT AMB DESCOMPTE.

- La targeta T-25 amb un saldo de 12 euros (10% descompte) al preu de 10,80´┐Ż.

- La targeta T-50 amb un saldo de 30 euros (15% descompte) al preu de 25,50´┐Ż.

- La targeta T-100 amb un saldo de 60 euros (20% descompte) al preu de 48,00´┐Ż.

1. ANUL´┐ŻLACI´┐Ż DE DEN´┐ŻNCIA.

Anul´┐Żlaci´┐Ż de den´┐Żncia 4,50´┐Ż, en tots els cassos llevat de modificaci´┐Ż de tiquet, i 1 hora despr´┐Żs de la den´┐Żncia.

Article 7´┐Ż. CONTRET

Considerant que es regulen els estacionament amb horaris limitats, la taxa es contreu quan s'efectua l'estacionament en les zones reservades de les vies p´┐Żbliques o zones blaves.

Article 8´┐Ż. DECLARACI´┐Ż I INGR´┐ŻS

La taxa s'exigir´┐Ż en r´┐Żgim d'autoliquidaci´┐Ż i es pagar´┐Ż en el moment de l'inici de l'estacionament en zona blava. El pagament s'efectuar´┐Ż en les m´┐Żquines expenedores de bitllets, instal´┐Żlades en les vies p´┐Żbliques, col´┐Żlocant el bitllet de forma totalment visible des de l'exterior.

Article 9´┐Ż. GESTI´┐Ż DE L'APROFITAMENT

.1El manteniment de les zones reservades a estacionaments correspondr´┐Ż a la societat an´┐Żnima municipal, ´┐ŻValls,Infraestructures, Ap´┐Żrcaments i Serveis´┐Ż; de qui ´┐Żs compet´┐Żncia adequar les correctes expedicions de bitllets acreditatius del pagament i controlar l'incompliment de les obligacions tribut´┐Żries dels conductors que estacionen els vehicles.

.2La gesti´┐Ż i recaptaci´┐Ż en per´┐Żode voluntari de la taxa correspondr´┐Ż a la mateixa companyia.

.3Els imports de la recaptaci´┐Ż en per´┐Żode voluntari i executiu per la base, formaran part dels ingressos del pressupost p´┐Żblic de la companyia, que retr´┐Ż comptes a l'ajuntament.

Article 10´┐Ż. INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions es regiran per la Llei General Tribut´┐Żria i normes complement´┐Żries que ho desenvolupin.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

La present ordenan´┐Ża fiscal, aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 18/05/2012 , regir´┐Ż a partir de l'endem´┐Ż de la seva publicaci´┐Ż definitiva al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia de Tarragona i es mantindr´┐Ż vigent fins la seva modificaci´┐Ż o derogaci´┐Ż expressa.

Vist i Plau

L'alcalde, El secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C