Xerrades informatives Què podem llençar-hi al contenidor marró? exèmplums

La recollida selectiva de la fracci� org�nica a Valls

La recollida selectiva de la fracci� org�nica de les escombraries es va iniciar a la nostra ciutat a finals de 1999. El proc�s d�implantaci� gradual ha seguit un proc�s ininterromput des d�aleshores i, en aquests moments, un 67% de la poblaci� ja t� la possibilitat de reciclar les escombraries de car�cter org�nica.

Es recullen al voltant de 60 tones mensuals de brossa org�nica, el que representa una quarta part dels residus s�lids urbans que es reciclen a Valls.

Ara, la regidoria de Medi Ambient impulsa la recollida de l�org�nica a tota la ciutat, extenent el servei al centre hist�ric, als barris de les Comarques, Santa Magdalena, Mas Clariana, Pisos de Clols, Bon Sol, Colla Vella, Plana d�en Berga, Sol i Vent, Fontscaldes, Masmolets i Picamoixons.

Col.labora-hi. Tots hi guanyem!